De Wieren

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

De Wieren

Terug naar boven

Status

- De Wieren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Rauwerderhem. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Buurtschap De Wieren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Tersoal.

- Buurtschap De Wieren heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
In de Topografische atlas Friesland (1) staan de namen Groot Wieren en Klein Wieren alsof het 2 buurtschappen zouden zijn, maar ter plekke zegt dat de mensen niets, aldus (2), en staat het buurtje gewoon bekend als De Wieren.

Spelling
De spelling van deze plaatsnaam in het Fries en in het Nederlands is gelijk.

Oudere vermeldingen
1840 (3) De Wieren.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Wieren ligt ZO van Tersoal, rond de Wiersterwei en de Bûtlânswei (= de weg Sneek-Jirnsum).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat buurtschap De Wieren 9 huizen met 60 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog slechts een handvol panden, met ca. 15 inwoners.

Reactie toevoegen