Spears

Plaats
Buurtschap
Súdwest-Fryslân
Fryslân

spears_collage.jpg

Spears, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Spears, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Spears.JPG

Spears, een buurtschap ten noorden van Sneek

Spears, een buurtschap ten noorden van Sneek

Spears_0.JPG

Spears, wat dichterbij

Spears, wat dichterbij

Spears (2).JPG

Spears van ver in het uitgestrekte landschap van Fryslân

Spears van ver in het uitgestrekte landschap van Fryslân

Spears_1.JPG

De Midlânsdyk tussen Spears en Goënga is een oude hemdijk of binnenpolderdijk, reeds in de 13e eeuw door monniken aangelegd en nog altijd goed herkenbaar in het landschap, op de foto des te meer omdat er toen pas gemaaid was.

De Midlânsdyk tussen Spears en Goënga is een oude hemdijk of binnenpolderdijk, reeds in de 13e eeuw door monniken aangelegd en nog altijd goed herkenbaar in het landschap, op de foto des te meer omdat er toen pas gemaaid was.

Spears

Terug naar boven

Status

- Spears is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Rauwerderhem. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- De buurtschap Spears valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Sibrandabuorren. Eén pand valt, ook voor het postadres, onder buurdorp Goënga, tevens in de gemeente Súdwest-Fryslân, en aangezien deze gemeente in 2011 ontstond, ligt dit ene pand al sinds toen in deze gemeente (daarvóór in de gemeente Wymbritseradiel; zie verder bij Ligging).

- De buurtschap Spears ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Speers. Sinds 1989 echter zijn de plaatsnamen in de toenmalige gemeente Boarnsterhim officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
1718 Speerster Huijsen, 1840(1) Speers.

Naamsverklaring
Naar de vorm mogelijk een oude naam en dan ontstaan uit Sparringi* 'bij de lieden van de persoon Sparre'.(2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Spears ligt W van Sibrandabuorren, NW van Gauw, NNO van Goënga en ONO van Scharnegoutum, en ligt rond de Spearsterdyk. De even huisnummers aan de noordkant vallen onder Sibrandabuorren, de zuidkant waaraan maar één pand ligt, met huisnummer 3, valt onder Goënga.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Spears 3 huizen met 18 inwoners onder Sibrandabuorren. In die tijd valt de buurtschap ook nog deels onder het dorp Dearsum, in genoemd jaar met 5 huizen en 32 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd slechts een handvol panden, met de huisnummers 2-12 en 3. De buurtschap zal ca. 15 inwoners hebben.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het Monument voor Geallieerde Vliegers gedenkt de Canadese vliegers die hier op 30 juni 1942 met hun Halifax zijn neergestort en omgekomen. Het monument is geplaatst aan de Spearsterdyk, nabij de kruising met de N354. Het monument is op 30 juni 2003 door nabestaanden van de gesneuvelde vliegers onthuld. Leerlingen van Basisschool De Lege Geaën uit Sibrandabuorren dragen zorg voor het onderhoud van het gedenkteken.

Terug naar boven

Trivia

- Het grapje doet de ronde dat de voorouders van zangeres Britney Spears wellicht uit deze buurtschap afkomstig zijn.

Reactie toevoegen