Sibrandabuorren

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

Sibrandabuorren.JPG

Daar is Sibrandabuorren.

Daar is Sibrandabuorren.

Sibrandabuorren (3).JPG

Boerderij op een huisterp bij Sibrandabuorren

Boerderij op een huisterp bij Sibrandabuorren

Sibrandabuorren (2).JPG

De wijde wereld bij Sibrandabuorren.

De wijde wereld bij Sibrandabuorren.

Sibrandabuorren

Terug naar boven

Status

- Sibrandabuorren is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 1983 gemeente Rauwerderhem. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Súdwest-Fryslân.

- Onder het dorp Sibrandabuorren valt ook het grootste deel van de buurtschap Spears.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Sijbrandaburen. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Boarnsterhim sinds 1989 officieel Friestalig, en staat ook alleen de Friestalige variant nog op de plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Sibrandabuorren ligt ZO van de dorpen Boazum, Lytsewierrum, Rien en Itens, ZZO van het dorp Wiuwert, Z van het dorp Dearsum, ZZW van het dorp Easterwierrum, ZW van de dorpen Tersoal, Poppenwier en Raerd, WZW van het dorp Grou, W van het dorp Jirnsum, NW van de dorpen Terherne, Akkrum en Nes, N van het Sneekermeer, NO van de dorpen Gauw, Goënga, Loënga, Offingawier, Ysbrechtum en de stad Sneek, ONO van het dorp Scharnegoutum en OZO van het dorp Reahûs.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Sibrandabuorren (dan: Sijbrandaburen) 23 huizen met 155 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 145 huizen met ca. 365 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sibrandabuorren heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de houten ophaalbrug uit 1865 bij Aesgewei 2, en de Hervormde (PKN) kerk uit 1872. De driezijdig gesloten zaalkerk met eclectische elementen staat op een verhoogd kerkhof. In de houten geveltoren met ingesnoerde spits hangt een klok uit 1540 van klokkengieters Geert van Wou II en Johan ter Steghe. Het orgel dateert uit 1903 en is gemaakt door Bakker & Timmenga.

- Trafohuisje uit 1925 in de stijl van de Amsterdamse School, t.b.v. de toenmalige naastgelegen melkfabriek.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - OBS Daltonschool De Lege Geaën heeft een kleine 40 leerlingen en trekt kinderen uit Sibrandabuorren en omliggende dorpen. Naast het Daltononderwijs richt de school zich op ‘trijetalichheid’. In de omgeving is Fries erg belangrijk als ‘memmetaal’ (taal die thuis gesproken wordt) en natuurlijk zijn ook Engels en Nederlands essentieel voor de kinderen op de basisschool en later in het voortgezet onderwijs. Een basis waar je later op kunt bouwen, als je gaat studeren en/of werk gaat zoeken. De Lege Geaën voldoet aan alle eisen van een gecertificeerde drietalige (3TS-)school en is lid van het netwerk van 3TS-scholen in Fryslân. Op vaste dagdelen van de week staat een van de drie talen centraal en wordt deze gesproken. Als je de school binnenkomt herken je de taal die wordt gesproken door tekens die in de school zijn aangebracht. Ook binnen het groepsdoorbroken werken op de middagen en in schoolkranten, nieuwsbrieven en via de website krijgt trijetalichheid volop aandacht.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sibrandabuorren kerk.

Reactie toevoegen