Jirnsum

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

jirnsum dorpsgezicht 1904 [640x480].jpg

Jirnsum (Irnsum), dorpsgezicht 1904

Jirnsum (Irnsum), dorpsgezicht 1904

Jirnsum.JPG

In Jirnsum aangekomen

In Jirnsum aangekomen

Jirnsum (2).JPG

Het is feest in Jirnsum

Het is feest in Jirnsum

Jirnsum (3).JPG

Het Prinses Margrietkanaal met aan de overkant buurtschap Oude Schouw.

Het Prinses Margrietkanaal met aan de overkant buurtschap Oude Schouw.

Jirnsum

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Jirnsum.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Jirnsum.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Jirnsum.

Terug naar boven

Status

- Jirnsum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Rauwerderhem. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

- Onder het dorp Jirnsum vallen ook de buurtschappen Abbenwier en Oude Schouw (deels).

Terug naar boven

Naam

Uitspraak
Jinsum.

In het Nederlands
Irnsum (de plaatsnamen in de gemeente Boarnsterhim zijn overigens sinds 1989 officieel Friestalig).

Oudere vermeldingen
Eernsum, 1399-1401 Yrntzom, 1448 to Yrensem, 1460 or toe Yrnsym, 1507 Jirnsum.

Naamsverklaring
Betekent 'heem van de persoon Irin', vergelijk 1136 Irinsheim bij Keulen. Aan de Oudengelse persoonsnaam Georna* behoeft niet langer te worden gedacht.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Jirnsum ligt ZW van Grou, NW van Akkrum, aan de oude Rijksweg van Akkrum naar Leeuwarden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Jirnsum 102 huizen met 525 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 550 huizen met ca. 1.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Jirnsum lag oorspronkelijk op een terp. Deze terp is binnen de Hemdijk langs de Boorn en Moezel getrokken.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Jirnsum, kun je terecht op de site www.irnsum.nl van Symen A. Schoustra.

- In 2014 is het boekje 'Historische Wandelroutes Jirnsum' (64 pag.) verschenen, geschreven door dorpshistoricus Symen Schoustra. Initiatiefnemers Bastiaan Blaauw, Robert Nugteren en Ronald de Haan willen hiermee de rijke historie van het dorp onder de aandacht brengen en de belangstelling voor hun dorp vergroten. Zij hopen tevens dat het mensen zal verbinden, zodat er nieuwe initiatieven ontstaan waardoor Jirnsum weer meer 'op de kaart komt' en de leefbaarheid nog verder wordt vergroot.

De geschiedenis van Jirnsum wordt in dit boek verteld in 24 korte hoofdstukken. Het verhaal is verdeeld over 3 wandelroutes, elk met 8 vertelplekken. Belangstellenden kunnen deze korte routes los van elkaar volgen, of gewoon thuis op de bank lezen. Bij elke 'vertelplek' wordt een stukje van de dorpshistorie uit de doeken gedaan. Wie alle hoofdstukken leest, krijgt een aardig totaalbeeld over de historie van het dorp. Uiteraard bevat dit boekje niet de complete dorpshistorie. Wel biedt het een laagdrempelige kennismaking met de geschiedenis en ontwikkeling van het dorp sinds de vroegste bewoning. Daarnaast geeft elk hoofdstuk een koppeling naar Irnsum.nl voor meer informatie en achtergronden.

Stichting Molehiem heeft in 2014 haar 12,5-jarig jubileum gevierd en heeft in dat kader ieder huishouden in Jirnsum een exemplaar van het boekje aangeboden. Voor andere belangstellenden is het boekje zolang de voorraad strekt nog te bestellen op de site Irnsum.nl.

Tegelijk met het boek is ook het officiële dorpswapen met de dorpsslogan gepresenteerd.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2016 is de Dorpsvisie 2020 verschenen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Jirnsum telt formeel 9 rijksmonumenten (waarbij de restanten van de Leppedijk weliswaar al voor 6 tellen).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Festiviteiten Kommisje De Jirnsumer Kat organiseert diverse evenementen door het jaar heen.

Terug naar boven

Beeld

- Verzameling van ca. 160 oude ansichtkaarten van Jirnsum.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Jirnsum.

- Actualiteiten uit Jirnsum op Facebook.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Jirnsum openbaar en - idem RK.

Reactie toevoegen