Suorein

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

Suorein

Terug naar boven

Status

- Suorein is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

- De buurtschap Suorein valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Grou.

- De buurtschap Suorein heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
't Zuiderend. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Boarnsterhim sinds 1989 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Suorein ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt W van het dorp Grou, O van het dorp Jirnsum, N van het dorp Akkrum, NW van het dorp Nes, ZO van het dorp Friens en Z van het dorp Idaerd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Suorein omvat een handvol huizen met ca. 15 inwoners.

Reactie toevoegen