Domwier

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

domwier_collage.jpg

Domwier, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Domwier, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

domwier.jpg

In de verte zien we Domwier al liggen aan de Wergeasterfeart

In de verte zien we Domwier al liggen aan de Wergeasterfeart

domwier_2.jpg

De Wergeasterfeart bij Domwier

De Wergeasterfeart bij Domwier

domwier_3.jpg

Domwier, een paar woningen, maar hoofdzakelijk boerderijen

Domwier, een paar woningen, maar hoofdzakelijk boerderijen

domwier_4.jpg

Domwier, je kunt ernaartoe, maar moet wel weer over dezelfde weg terug!

Domwier, je kunt ernaartoe, maar moet wel weer over dezelfde weg terug!

Domwier

Terug naar boven

Status

- Domwier is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

- De buurtschap Domwier valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wergea.

- De buurtschap Domwier heeft geen plaatsnaambordje (het heeft er immers maar 1 nodig omdat het doodloopt). Er staat wel een richtingbordje naartoe in de N buur-buurtschap Narderbuorren. En ter plekke kun je herkennen dat je er aangekomen bent aan het gelijknamige straatnaambordje ter hoogte van huisnr. 1a (het transformatorhuisje).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1314 Demingwere, 1543 Demweer, 1546 Doijngwier, Donije wer, 1840 Dongwier.

Naamsverklaring
De identificatie van de oudste vorm is onzeker. Betekent wier = weer 'werf, opgeworpen hoogte voor bewoning' van het geslacht Deminga.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Domwier ligt rond de gelijknamige doodlopende weg, Z van Wergea. Vanuit Wergea naar het Z kom je onderweg eerst nog door de buurtschap Narderbuorren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Domwier 6 huizen met 43 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap een 10-tal panden en zal daarmee ca. 25 inwoners tellen.

Terug naar boven

Beeld

- Pentekening uit 1934 van een boerderij te Domwier (door S.J. van der Molen, collectie Fries Scheepvaartmuseum). Sytse Jan van der Molen (1912-1995) was behalve publicist ook amateurschilder / -tekenaar. De tekening is afkomstig uit het bezit van uitgeverij Brandenburgh te Sneek.

Reacties

(2)

Goedemiddag,

Even een kleine aanvulling.

Ter hoogte van huisnummer 1a (transformatorhuisje), staat aan de westzijde van de weg een straatnaambordje Domwier.

Met een vriendelijke groet,

Bert de Ruiter.

Dank voor je aanvulling! Ik heb het verwerkt.

Reactie toevoegen