Domwier

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

domwier_collage.jpg

Domwier, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Domwier, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

domwier.jpg

In de verte zien we Domwier al liggen aan de Wargaastervaart.

In de verte zien we Domwier al liggen aan de Wargaastervaart.

domwier_2.jpg

De Wargaastervaart bij Domwier.

De Wargaastervaart bij Domwier.

domwier_3.jpg

Domwier, een paar woningen maar hoofdzakelijk boerderijen.

Domwier, een paar woningen maar hoofdzakelijk boerderijen.

domwier_4.jpg

Domwier, je kunt er naar toe maar wel weer de zelfde weg terug.

Domwier, je kunt er naar toe maar wel weer de zelfde weg terug.

narderbuorrn.jpg

Tussen Warga en Domwier hebben we nog de buurtschap Narderbuorren.

Tussen Warga en Domwier hebben we nog de buurtschap Narderbuorren.

Domwier

Terug naar boven

Status

- Domwier is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

- De buurtschap Domwier valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wergea.

- De buurtschap heeft geen plaatsnaambordje (het heeft er immers maar 1 nodig omdat het doodloopt), en voor zover wij op Streetview kunnen zien lijkt het ook niet eens een straatnaambordje te hebben. Er staat weliswaar wél een richtingbordje naartoe in de N buur-buurtschap Narderbuorren. En het kan ook niet missen natuurlijk omdat er maar één weg naartoe is en het doodloopt, maar het zou toch wel zo netjes zijn om in de buurtschap ook ter plekke expliciet aan te geven dat je er aangekomen bent.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Dongwier.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Domwier ligt rond de gelijknamige doodlopende weg, Z van Wergea. Vanuit Wergea naar het Z kom je onderweg eerst nog door de buurtschap Narderbuorren.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Domwier 6 huizen met 43 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap een 10-tal panden en zal daarmee ca. 25 inwoners tellen.

Terug naar boven

Beeld

- Pentekening uit 1934 van een boerderij te Domwier (door S.J. van der Molen, collectie Fries Scheepvaartmuseum).

Reactie toevoegen