Friens

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

friens_collage.jpg

Friens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Friens, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Hervormde kerk Friens.JPG

Hervormde kerk Friens

Hervormde kerk Friens

Aan de kerk bij het kerkhof.JPG

Friens, aan de kerk bij het kerkhof

Friens, aan de kerk bij het kerkhof

Friens gezien uit de polder.JPG

Friens gezien vanuit de polder

Friens gezien vanuit de polder

De Oude Grou met Friens in de verte..JPG

Vaarwater de Oude Grou met in de verte Friens

Vaarwater de Oude Grou met in de verte Friens

Friens

Terug naar boven

Status

Friens is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
13e eeuw Frenigge, 1410 Frenze, 1436 Freentze, 1438 Friense, Freenze, 1505 Freens, 1579 en 1786 Friens.

Naamsverklaring
Ontstaan uit Franingi*, een afleiding met het suffix -ingi (met Friese ontwikkeling tot -ens) van de persoonsnaam Frana met als betekenis 'bij de lieden van de persoon Frana'. Deze persoonsnaam is identiek aan het Oudfriese frâna 'vertegenwoordiger van de graaf, schout', Oudengels fréa 'heer'.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Friens ligt W van de A32 en het dorp Grou, NW van de dorpen Akkrum en Nes, N van het dorp Jirnsum, NO van de dorpen Poppenwier en Tersoal, ONO van het dorp Dearsum, O van het dorp Raerd, OZO van het dorp Easterwierrum, ZO van de dorpen Mantgum en Weidum, ZZO van de dorpen Reduzum en Wytgaard, ZZW van het dorp Wirdum en ZW van de dorpen Idaerd, Eagum en Wergea.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Friens 20 huizen met 137 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Friens heeft 1 rijksmonument, zijnde de Hervormde kerk.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Rondwandeling Groene Wissel Grou - Jirnsum - Friens - Reduzum - Idaerd (17 km). Door het weidse Friese landschap van de voormalige gemeente Boarnsterhim wandelend kom je door een aantal kleine, zeer karakteristieke Friese dorpjes en geniet je onderweg van de vele fraaie statige boerderijen. De wandeling gaat voor een groot deel over verharde paden en wegen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Friens (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Friens (zie ook het menu bovenaan de pagina voor nog meer artikelen over dit dorp).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Friens.

Reactie toevoegen