De Fryske Marren

Gemeente
De Fryske Marren
Gaasterland
Fryslân

fryske_marren_tsiis_etiket.jpg

De Fryske Marren Tsiis is een heerlijke Friese kaas, speciaal gerijpt, minder zout, heerlijke volle smaak. Fryske Marren Tsiis is alleen verkrijgbaar bij Jannes Bruinsma Kaas, Noten en Wijn in Lemmer. (www.jannesbruinsma.nl)

De Fryske Marren Tsiis is een heerlijke Friese kaas, speciaal gerijpt, minder zout, heerlijke volle smaak. Fryske Marren Tsiis is alleen verkrijgbaar bij Jannes Bruinsma Kaas, Noten en Wijn in Lemmer. (www.jannesbruinsma.nl)

De Fryske Marren

Terug naar boven

Status

- De Fryske Marren is een gemeente in de provincie Fryslân en deels in de streek het Gaasterland. De hoofdplaats van de gemeente is Joure.

- De gemeente De Fryske Marren is in 2014 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân.

- De 3 gemeenten zijn grotendeels als geheel overgegaan. Alleen de gemeente Heerenveen heeft middels een grenscorrectie de dorpen Haskerdijken en Nieuwebrug, die dicht tegen de kern Heerenveen aan liggen, toebedeeld gekregen vanuit de gemeente Skarsterlân. Ook het bedrijventerrein rond de A7, dat voorheen deels onder Skarsterlân en deels onder Heerenveen viel, is geheel onder de gemeente Heerenveen komen te vallen.

- De beoogde ingangsdatum was 1-1-2013, maar dat is in september 2011 door de minister opgeschoven naar 1-1-2014, waardoor het samenvalt met de opheffing van de gemeente Boarnsterhim, die over meerdere omliggende gemeenten is verdeeld. Het Boarnsterhimster dorp Terherne is bij die opsplitsing aan de gemeente De Fryske Marren toegevoegd.

- De gemeente De Fryske Marren omvat de stad Sloten, de dorpen Akmarijp, Bakhuizen, Balk, Bantega, Boornzwaag, Broek, Delfstrahuizen, Doniaga, Echten, Echtenerbrug, Eesterga, Elahuizen, Follega, Goingarijp, Harich, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Kolderwolde, Langweer, Lemmer, Mirns, Nijehaske, Nijemirdum, Oldeouwer, Oosterzee, Oudega, Oudehaske, Oudemirdum, Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega, Rijs, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Ruigahuizen, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Snikzwaag, Sondel, Terherne, Terkaple, Tjerkgaast, Vegelinsoord en Wijckel, en de buurtschappen Ballingbuer, Bargebek, Commissiepolle, De Rijlst, Delburen, Dijken, Finkeburen, Heide, Hooibergen, Huisterheide, Legemeer, Nieuw Amerika, Noed, Onland, Schoterzijl, Schouw, Spannenburg, Tacozijl, Teroele, Trophorne, Tweehuis, Vierhuis, Westerend Harich en Zevenbuurt. Dat zijn 1 stad, 47 dorpen en 24 buurtschappen in totaal.

- Foto's van de plaatsnaamborden in gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
In de aanloop naar de daadwerkelijke fusie is door de fusiepartners gekozen voor de voorlopige werknaam De Friese Meren. Door de coalitiepartijen FNP en CDA is in november 2013 overeengekomen dat de definitieve naam De Fryske Marren wordt. Formeel moest weliswaar de nieuwe gemeenteraad de definitieve gemeentenaam nog kiezen, maar de facto had de gemeenteraad dat besluit al genomen, omdat FNP en CDA een meerderheid hebben in de raad. Bovendien had het voorstel bij voorbaat al de steun van nog enkele partijen. Toch is de definitieve naam, vermoedelijk om wettelijke / procedurele redenen, pas per 1-7-2015 in werking getreden.

Terug naar boven

Ligging

Gemeente De Fryske Marren ligt ZW in de provincie Fryslân en in het ZW van de gemeente ligt het O deel van de streek het Gaasterland. Binnen de gemeente liggen de meren Tjeukemeer (in het ZO), Grote Brekken (centraal tot Z) en Langwarder Wielen (in het NW) en delen van de meren De Fluessen (in het W), Slotermeer (in het W), De Kûfurd (in het NW) en het Sneekermeer (in het NW). Door het NO van de gemeente loopt de A7 en door het ZO de A6. Verder ligt de gemeente in het Z aan het IJsselmeer en grenzen in het Z kleine delen van de gemeente aan de provincies Flevoland (het gedeelte van de gemeente in het IJsselmeer niet meegerekend) en Overijssel. De gemeente ligt daarnaast N van de dorpen Bant en Urk en de stad Emmeloord, NW van de dorpen Kuinre, Slijkenburg, Langelille, Spanga, Scherpenzeel, Munnekeburen, Oldelamer, Nijelamer, Nijeholtwolde en Wolvega, W van het dorp Oldeholtwolde, ZW van de A32 en de dorpen Nieuweschoot, Oudeschoot, Heerenveen, Terband, Nieuwebrug, Haskerdijken, Aldeboarn, Akkrum en Nes, Z van de dorpen Grou, Jirnsum, Raerd en Poppenwier, ZO van de dorpen Tersoal, Sibrandabuorren, Gauw, Goënga, Loënga, Scharnegoutum, Offingawier, Uitwellingerga, Oppenhuizen en de stad Sneek, O van het tweelingdorp Jutrijp-Hommerts, de steden IJlst en Stavoren en de dorpen Heeg, Woudsend, Gaastmeer, It Heidenskip, Koudum, Molkwerum, Hemelum en Warns en, aan de overkant van het IJsselmeer, NO van de stad Enkhuizen. De hoofplaats Joure ligt N in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Gemeente De Fryske Marren heeft ca. 20.500 huizen met ruim 51.000 inwoners. Binnen de grenzen van de nieuwe gemeente liggen 47 dorpen, twee 'vlekken' (een oude naam voor grote dorpen die geen stad zijn): Joure en Lemmer, en één stad: Sloten.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Site met veel artikelen over de geschiedenis van de kernen in de gemeente De Fryske Marren, in tekst en beeld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Stichting tot Behoud van Rijksmonumenten (BRM) is voortgekomen uit de Stichting tot Behoud van Monumenten in de gemeente Gaasterlân-Sleat (BMG) en is sinds de herindeling van 2014 verantwoordelijk voor de instandhouding van de in eigendom bij de gemeente De Fryske Marren zijnde rijksmonumenten, m.u.v. de objecten die dagelijks in gebruik zijn bij de gemeente, waaronder bruggen en sluizen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Activiteiten tijdens de landelijke Open Monumentendag (weekend begin september) in gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het grondgebied van de gemeente bevat veel meren en kanalen en heeft veel faciliteiten voor watersporters. Behalve water heeft de nieuwe gemeente ook veel bos en open polderlandschappen. De snelwegen A6 en A7 doorkruisen de gemeente en komen samen bij knooppunt Joure.

Op toeristisch en recreatief gebied heeft gemeente De Fryske Marren met haar water, bossen en heuvels 'kroonjuwelen' in huis. Zij heeft haar grondgebied ingedeeld in thematische gebieden om op alle behoeften in te spelen. Zo zijn er voor de actieveling watersportfaciliteiten rond de Tsjûkemar, Langweer staat in de toekomst voor welness en luxe en Gaasterland is en blijft voor rustzoekers.

- In 2014 is het Landinrichtingsproject Doniawerstal afgerond. In het gebied van 4700 hectare, globaal gelegen tussen Lemmer en Joure, is de afgelopen jaren een scala aan maatregelen getroffen die zowel de landbouw als natuur, recreatie en water ten goede komen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over De Fryske Marren (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van gemeente De Fryske Marren. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Media/nieuws: - Radio Spannenburg is de lokale omroep voor gemeente De Fryske Marren en is te beluisteren op 96.4 FM. Het is de opvolger van Radio Lemsterland en Radio Gaasterlân, die voorheen in de respectievelijke gemeenten werkzaam waren. De naam is door de medewerkers gekozen, omdat de toren van Spannenburg als het ware het zichtbare centrale punt van het grondgebied van de gemeente is. Bovendien is het voor bewoners en voor bezoekers van dit gebied een bekend en herkenbaar baken. Symbolisch is dat precies wat Radio Spannenburg als visie uitdraagt: herkenbaar en zichtbaar in het eigen gebied.

- Onderwijs: - Anno medio 2016 was er sprake van dat er een ondergrens van 80 leerlingen gesteld zou gaan worden voor basisscholen in de gemeente, in ieder geval voor de scholen Z van de Tsjûkemar, zijnde De Wynbrekker en Eben Haezer in Oosterzee, De Spoarsiker en Twa yn Ien in Echtenerbrug en De Reinbôge in Bantega. Die zitten allemaal onder die grens, en zouden dan moeten fuseren tot één grote basisschool in Echten. De scholen en de inwoners vonden dat geen goed plan, i.v.m. aantasting van de leefbaarheid in de dorpen en/of mogelijke aantasting van de identiteit van de scholen. Ze hebben daarom in 2016 de Facebookpagina 'Behoud de scholen in Bantega, Oosterzee en Echtenerbrug' opgericht. Hoe het vandaag de dag staat met deze plannen, is ons nog niet bekend.

Reactie toevoegen