Reduzum

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

reduzum_collage_2.jpg

Reduzum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Reduzum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Reduzum.JPG

In Reduzum aangekomen

In Reduzum aangekomen

_MG_4444.JPG

In de verte zien we Reduzum al, prachtig in het landschap

In de verte zien we Reduzum al, prachtig in het landschap

_MG_4443.JPG

Het houten koffiehuis de Blauwe Tent Z van Reduzum is al meer dan 100 jaar een begrip in Fryslân. Waarom dat zo is, kun je lezen in het hoofdstuk Eten en drinken.

Het houten koffiehuis de Blauwe Tent Z van Reduzum is al meer dan 100 jaar een begrip in Fryslân. Waarom dat zo is, kun je lezen in het hoofdstuk Eten en drinken.

Reduzem (3).JPG

Reduzum, gezien vanaf de Hegedyk

Reduzum, gezien vanaf de Hegedyk

Reduzum

Terug naar boven

Status

- Reduzum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

- Onder het dorp Reduzum valt ook de buurtschap Tsienzerbuorren.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Roordahuizum. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Boarnsterhim sinds 1989 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
1389 Rorthahusum, 1410 Rowerda husum, 1451 toe Roerda huijsum, 1491 Raerdahusen, 1496 to rordhahwsem, 1579 Rorthuisen, 1786 Roordahuizum, anders Rauwerdahuizen.

Naamsverklaring
Bij de huizen oftewel nederzetting van het geslacht Roorda 'die van de persoon Ruerd'. Ook is gedacht aan een ontstaan uit Rauwerdahuizen met als betekenis huizen behorend bij de plaats Raerd, aldus de vormen uit 1491 en 1786.(1)

Terug naar boven

Ligging

Reduzum ligt Z van Leeuwarden, NW van Grou en grenst in het O aan de A32.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Reduzum 57 huizen met 438 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Reduzum.

- Geschiedenis van de Tjepma State.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de jaren tachtig van de 20e eeuw had Reduzum nog maar ca. 800 inwoners en kwam het dorp in een neerwaartse spiraal van krimp en verval terecht, maar door initiatieven en veel zelfwerkzaamheid van de inwoners om het dorp in vele opzichten aantrekkelijker te maken, heeft het dorp in verschillende opzichten de opgaande lijn weer te pakken. Zo is het inwonertal inmiddels gegroeid tot ca. 1.100, en hebben de inwoners door eigen initiatief twee woonwijkjes gerealiseerd, een nieuwe school, een brug, een jachthaven en een windmolen die het hele dorp van energie voorziet. Voor nadere informatie zie de VPRO-reportage over Reduzum (januari 2013).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Reduzum heeft 5 rijksmonumenten.

- Gevelstenen in Reduzum.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Popfetival Muzuder Rock (op een zaterdag in september).

- Dorpsfeest Merke Reduzum / Friens / Idaerd (4 dagen in september).

- Carbidschieten op oudjaarsdag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Elke vrijdagmiddag (14-17 uur) is er op de Haven de Versmarkt Reduzum, met een wisselend aanbod van plaatselijke en veelal biologische groenten, fruit, brood, gebak, kaas, worst, en andere lekkernijen.

- Rondwandeling Groene Wissel Grou - Jirnsum - Friens - Reduzum - Idaerd (17 km). Door het weidse Friese landschap van de voormalige gemeente Boarnsterhim wandelend kom je door een aantal kleine, zeer karakteristieke Friese dorpjes en geniet je onderweg van de vele fraaie statige boerderijen. De wandeling gaat voor een groot deel over verharde paden en wegen.

- Veehouder Johannes de Groot aan de Ienswei in Reduzum zag al enkele jaren met lede ogen aan hoe de weidevogelstand op zijn land achteruit liep. Vroeger was het niet ongebruikelijk dat hij meer dan 100 "spantsjes fan ljip, skries, tsjirk en strânljip" op zijn land had, tegenwoordig zijn dat er nog maar ca. 20. Hij wilde daar graag iets aan doen, maar door de provincie gesubsidieeerde maatregelen zouden hem te zeer in zijn bedrijfsvoering beperken, dus hij zinde op een beter alternatief. Tegelijkertijd was de vogelwacht van Reduzum, Friens en Idaerd al een tijdje op zoek naar geschikte manieren om de weidevogelstand op te krikken. Ze bedachten het plan van een plasdraspomp op zonnepanelen, die ze in 2018 hebben geïnstalleerd; met een slang wordt slootwater op een laaggelegen stuk land gebracht, op een perceel dat deels bemest is met strorijke stalmest, de zogeheten ‘rûge dong’. Dat zorgt voor een rijker bodemleven, zodat de vogels er ook voedsel kunnen vinden.

Een flink stuk land vernatten en bemesten met ‘rûge dong’ is voor De Groot een mooie manier om weidevogels te helpen: "En sa’n hoekje lân kin ik wol misse." De lokale Hervormde Gemeente heeft de helft van de aanschaf gefinancierd. Zij hebben namelijk een fonds dat bedoeld is om initiatieven uit de ‘mienskip’ van Reduzum, Friens en Idaerd te steunen, en dit initiatief paste binnen de doelstellingen. De pomp staat op wielen, zodat verplaatsen redelijk eenvoudig is. De eerste paar jaar zal hij bij De Groot in gebruik zijn, maar daarna komen ook andere belangstellende boeren aan bod. De Groot heeft zo de gelegenheid om te zien hoe het loopt. "En as it goed foldocht, dan moat ik miskien sels mar in pomp oanskaffe", zo stelt hij. (bron: LC, 4-4-2018)

Terug naar boven

Eten en drinken

- In 1911 bouwen leden van de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken, ook wel kortweg Blauwe NV, voor het eerst hun propagandatent op, Z van Reduzum, aan de Overijsselsestraatweg, nabij de huidige carpoolplaats. De vereniging had als doel om alcoholmisbruik tegen te gaan. Er was dan ook alleen koffie, thee en limonade te verkrijgen. Voor reizigers tussen Leeuwarden, Heerenveen en Sneek was het een welkome halteplaats. De vereniging had destijds in honderden Friese dorpen afdelingen met deels ook eigen zangkoren en toneelclubs. In het kleine Reduzum had de vereniging alleen al 100 leden. In 1975 nemen Egge en Bea Huistra - dan nog minderjarig, ze moesten trouwen om een bedrijf te mogen beginnen - de keet over en beginnen er koffiehuis de Blauwe Tent, en die runnen zij meer dan 40 jaar later nog altijd. Ook nog altijd alcoholvrij. Je bent er tussen 07.00 en 19.00 uur welkom voor een drankje, ontbijt, lunch, snack of diner.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Reduzum.com is het digitale dorpsplein van dit dorp en de buurkernen Friens, Idaerd en Eagum.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum op Facebook.

- Onderwijs: - De Trije Doarpenskoalle is een drietalige basisschool voor de kinderen uit Friens, Idaerd en Reduzum (en naar wij aannemen ook uit Eagum).

- Sport: - Kaatsvereniging Jan Reitsma is opgericht in 1904.

- Overige verenigingen: - Bij Vrouwen van Nu Reduzum e.o. kun je vrouwen ontmoeten uit je directe leefomgeving, in diverse omstandigheden, tijdens activiteiten en op verschillende locaties. Iedere activiteit of ontmoeting heeft een educatief, sportief of creatief karakter, waarbij gezelligheid, hartelijkheid en betrokkenheid kenmerkend zijn. Kennis delen, talent ontplooien, zingeving, of je nu 30, 40, 50 of ouder bent, iedere vrouw is er dagelijks mee bezig. Waarom zou jij geen lid worden? Ben je net verhuisd, zijn je huiselijke omstandigheden veranderd of wil je nieuwe sociale contacten en tegelijkertijd jezelf ontplooien. Allemaal redenen om eens langs te komen bij een van hun activiteiten.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Reduzum en - idem kerk.

Reactie toevoegen