Narderbuorren

Plaats
Buurtschap
Leeuwarden
Fryslân

narderbuorren_collage.jpg

Narderbuorren, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Narderbuorren, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Narderbuorren

Terug naar boven

Status

- Narderbuorren is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

- De buurtschap Narderbuorren valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Wergea.

- De buurtschap Narderbuorren heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Naarderburen. Overigens is de plaatsnaam officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
1840 Naarderburen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Narderbuorren ligt direct ZO van Wergea, rond de gelijknamige weg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatte de buurtschap Narderbuorren 10 huizen met 51 inwoners. Tegenwoordig omvat de buurtschap nog altijd 10 huizen/boerderijen. Het inwonertal zal nu ca. 25 bedragen.

Reactie toevoegen