Soarremoarre

Plaats
Buurtschap
Heerenveen
Fryslân

soarremoarre_kopie.jpg

Vanuit Nes splitst de Sodumerdyk zich in 2 weggetjes die allebei Soarremoarre heten. Maar alleen bij het Z weggetje staat een straatnaambordje. Handiger is om op de splitsing één bordje te zetten met pijlen voor welke huisnrs. men rechts- en linksaf moet.

Vanuit Nes splitst de Sodumerdyk zich in 2 weggetjes die allebei Soarremoarre heten. Maar alleen bij het Z weggetje staat een straatnaambordje. Handiger is om op de splitsing één bordje te zetten met pijlen voor welke huisnrs. men rechts- en linksaf moet.

soarremoarre_grutto.jpg

Met een beetje geluk kun je in het voorjaar bij Soarremoarre baltsende grutto's spotten, zoals weblogger Afanja op Koningsdag 2015. Dat was des te toepasselijker, omdat de grutto in Fryslân 'de Kening fan'e Greide' ('de Koning van de Weide') wordt genoemd

Met een beetje geluk kun je in het voorjaar bij Soarremoarre baltsende grutto's spotten, zoals weblogger Afanja op Koningsdag 2015. Dat was des te toepasselijker, omdat de grutto in Fryslân 'de Kening fan'e Greide' ('de Koning van de Weide') wordt genoemd

soarremoarre_gruttopaar_april_2016.jpg

Hier nog een mooie close-up van een gruttopaar bij Soarremoarre in april 2016

Hier nog een mooie close-up van een gruttopaar bij Soarremoarre in april 2016

soarremoarre_tureluur_en_grutto.jpg

Ook bijzonder is een tureluur en een grutto gebroederlijk (of gezusterlijk?) bij elkaar op één hek, zoals Afanja in juni 2016 in Soarremoarre waarnam.

Ook bijzonder is een tureluur en een grutto gebroederlijk (of gezusterlijk?) bij elkaar op één hek, zoals Afanja in juni 2016 in Soarremoarre waarnam.

soarremoarre_tureluur_slaapt_bij_grutto.jpg

Nóg leuker werd het toen hij de tureluur naar de grutto toe zag schuifelen, en deze vervolgens een tukje ging doen (op een poot!), terwijl de grutto een oogje in het zeil hield.

Nóg leuker werd het toen hij de tureluur naar de grutto toe zag schuifelen, en deze vervolgens een tukje ging doen (op een poot!), terwijl de grutto een oogje in het zeil hield.

soarremoarre_oorlogsmonument.jpg

In 2010 is in Soarremoarre een oorlogsmonument geplaatst ter herdenking van de zes vliegeniers die hier op 6 november 1941 met hun bommenwerper zijn neergeschoten en omgekomen. (© van de laatste 5 foto's op deze pagina: https://afanja.com)

In 2010 is in Soarremoarre een oorlogsmonument geplaatst ter herdenking van de zes vliegeniers die hier op 6 november 1941 met hun bommenwerper zijn neergeschoten en omgekomen. (© van de laatste 5 foto's op deze pagina: https://afanja.com)

Soarremoarre

Terug naar boven

Status

- Soarremoarre is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 1983 gemeente Utingeradeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Heerenveen.

- De buurtschap valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Nes.

- De buurtschap Soarremoarre heeft helaas geen plaatsnaambordjes, zodat je slechts aan het gelijknamige straatnaambordje kunt zien dat je in de buurtschap bent aangekomen. En zelfs dát slechts zeer ten dele... Zie verder bij Ligging.

Terug naar boven

Naam

Uit te spreken als
Swarremwarre.

In het Nederlands
Sorremorre. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Boarnsterhim officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
1449 Sudmorra, 1467 Sormorra, 1493 Surmurra, 1840 Sorremorra.

Naamsverklaring
Betekent het zuidelijk gelegen Morra (= Botmeer), 'moer, moerassig gebied'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Soarremoarre ligt rond de gelijknamige weg, NO van Akkrum en Nes. Vanaf Nes, aan het eind van de Sodumerdyk, splitst de weg zich in 2 delen: een doodlopend Z deel richting het riviertje Alddjip, en een N deel dat uitkomt in de buurtschap Pean, vanwaar je verder kunt richting Drachten.

Curieus en niet reuze handig is dat alleen bij het doodlopende Z deel een straatnaambordje staat. Wellicht handiger zou zijn om ook bij het N deel een straatnaambordje te plaatsen. Of nog eenvoudiger en 'gebruikersvriendelijker': het bestaande bordje te vervangen door een bordje op de splitsing, met pijlen beide kanten op, ten teken dat die delen allebei de straat Soarremoarre betreffen, én daarbij te vermelden voor welke huisnrs. men rechts resp. links moet aanhouden. Dat zal vast verkeerd rijdende bezoekers, leveranciers en hulpdiensten schelen, die nu steeds op het eind op het laatste erf weer moeten keren om in het andere deel te komen...

En ook aan de N kant lijkt er geen straatnaambordje te staan als je de buurtschap vanuit buur-buurtschap Pean binnenkomt (daar staat alleen een - overigens nogal in de bosjes verstopt - straatnaambordje Pean, bij het gemaal). Ook dát is dus nog een 'manco'. Tja, Drenten bint zuunig, maar Friezen kunnen er soms ook wat van, qua bezuinigen op bebording...

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Soarremoarre 3 huizen met 20 inwoners onder het dorp Aldeboarn en 2 huizen met 15 inwoners onder het dorp Nes. Tegenwoordig valt de buurtschap geheel onder Nes en omvat zij 9 wooneenheden, waaronder 1 woonschip of -ark, met derhalve een 20-tal inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- In november 2010 is in de buurtschap, op de splitsing van de beide wegen genaamd Soarremoarre, bij het straatnaambordje dus, een oorlogsmonument opgericht ter nagedachtenis aan de 6 bemanningsleden van een Wellington X9976 bommenwerper, die in de Tweede Wereldoorlog op 8 november 1941 op deze plek het leven lieten na door de Duitsers te zijn neergeschoten. De scholen van Aldeboarn hebben dit monument geadopteerd en organiseren jaarlijks op 8 november een herdenkingsbijeenkomst, in samenwerking met het Comité herdenking Soarremoarre, dat mede zorg heeft gedragen voor de totstandkoming van het monument.

Bij het monument is door de ruilverkavelingscommissie ook een mooie bank geplaatst. Veel voorbij komende wandelaars, fietsers en ook automobilisten grijpen de gelegenheid aan om even plaats te nemen op de bank en ondertussen kennis te nemen van het monument en de achtergrond daarvan, en tevens te genieten van de rust die er van de weidse omgeving uitgaat. - Foto's van het oorlogsmonument.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- O van Soarremoarre ligt het binnenmeertje de Botmar (voor 1997: Botmeer), dat in het Z uitkomt in het Alddjip en in het N in het Burstumerrak. In de Botmar heerst rust. Slechts sporadisch komen er mensen. Om het water heen liggen hier en daar moerasbosjes. Vogels broeden in deze bosjes en stellen de stilte op prijs. Vooral in de winter en in het vroege voorjaar komen er honderden smienten, meerkoeten, kuifeenden en tafeleenden op het mooie binnenmeertje af. Futen, kuifeenden en tafeleenden broeden hier ook, net als in sommige jaren de bruine kiekendief.

De bosjes rond het meertje vallen op. Samen met de opstaande beplantingen rond de boerderijen in de buurt geven ze een duidelijk accent aan het verder zo open landschap. Het bosje aan de zuidpunt bestaat vooral uit els en wilg. Verder groeien hier sporkehout, ruwe berk en enkele eiken. Lager aan de grond doet de rankende helmbloem het goed. De varens zijn hier talrijk, zoals de brede en smalle stekelvaren en de kamvaren. De wijfjesvaren heeft kans gezien hier prachtige hoge horsten te vormen. Grote gedeelten kruidenrijk rietland komen hier ook voor, met in het voorjaar bloeiende pinksterbloem en zomers echte valeriaan, koninginnenkruid en melkeppe. De Botmar is (nog) niet vrij toegankelijk, maar vanaf de N van Soarremoarre gelegen Peansterdyk is het gebied wel te overzien. (bron: beheerder It Fryske Gea)

- Met een beetje geluk kun je in het voorjaar bij Soarremoarre baltsende grutto's spotten, zoals weblogger Afanja overkwam op Koningsdag 2015. Dat was des te toepasselijker, omdat de grutto in Fryslân 'de Kening fan'e Greide' ('de Koning van de Weide') wordt genoemd. Onderaan die pagina vind je bij 'Gerelateerd' nog meer fotoseries van de grutto. Overigens is de grutto in 2015 verkozen tot nationale vogel van Nederland.

Terug naar boven

Beeld

- Mooie foto's van landschap en natuur in Soarremoarre, gemaakt door weblogger Afanja. Geniet van o.a. grutto's, tureluurs, schapen en hazen.

Reactie toevoegen