Wergea

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

wergea_collage.jpg

Wergea, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wergea, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Wergea dorpsgezicht met kerken JD [640x480].JPG

Wergea / Warga, dorpsgezicht met o.a. de twee kerken.

Wergea / Warga, dorpsgezicht met o.a. de twee kerken.

Wergea zicht op JD [640x480].JPG

Wergea / Warga, zicht op.

Wergea / Warga, zicht op.

Wergea Kleine Buren aan de Wargaastervaart JD [640x480].JPG

Wergea / Warga, Kleine Buren aan de Wergeasterfeart (Wargaastervaart).

Wergea / Warga, Kleine Buren aan de Wergeasterfeart (Wargaastervaart).

Wergea brug JD [640x480].JPG

Wergea / Warga, brug.

Wergea / Warga, brug.

Wergea

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Wergea.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Wergea.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Wergea.

Terug naar boven

Status

- Wergea is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Idaarderadeel. In 1984 over naar gemeente Boarnsterhim, in 2014 over naar gemeente Leeuwarden.

- Onder het dorp Wergea vallen ook de buurtschappen Angwier, Domwier en Narderbuorren.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Warga. De plaatsnaam is overigens officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Wergea ligt ZO van Leeuwarden, aan de Wergeasterfeart (Wargaastervaart).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Wergea 114 huizen met 873 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Wergea ca. 650 huizen met ca. 1.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Wergea, kunt u terecht bij Stichting Wurkgroep Werregea Ald – Wergea Nij.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Wergea-kom (2006).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Wergea heeft 17 rijksmonumenten.

- De Hempenserpoldermolen.

- Molen Paaltjasker Wergea.

- De stins Roarda State wordt al in de 15e eeuw vermeld als bezit van de familie Roarda, daarna Bootsma, Popma. Het schitterende slot is in 1782 gesloopt om plaats te maken voor de huidige state. Middeleeuwse bouwelementen, tegelwerken uit de 17e eeuw en een huwelijkskruis uit 1761 zijn bewaard gebleven. Deze zijn in het museum te bezichtigen. Het huidige Ald Slot is gebouwd omstreeks 1786. Het hoofdgebouw is het restant van een kop-hals-romp boerderij, waarvan de schuur met achterhuis rond 1900 is afgebroken. De gracht is pas in 1952 gedempt. In het museum treft u een drietal stijlkamers aan, in de 17e, 18e en 19e eeuwse stijl ingericht. Het souterrain in de aanbouw heeft twee expositieruimtes waarin kunst wordt geëxposeerd dan wel activiteiten worden gehouden, zoals cursussen en lezingen. Het Ald Slot wordt ook genoemd in Nynke van Hichtum’s boek 'Afkes Tiental'.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Wergea.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Wergea en Wergea RK.

Reactie toevoegen