West-Brabant

Streek
West-Brabant
Noord-Brabant

west-brabant_regio_samenwerkingsverband_kaart_kopie.jpg

Het samenwerkingsverband Regio West-Brabant omvat de 17 gemeenten die op deze kaart groen geaccentueerd zijn (voor de drie gemeenten rechtsbovenin lees gemeente Altena, die in 2019 is ontstaan). Zie verder het hoofdstuk Links. (© Regio West-Brabant)

Het samenwerkingsverband Regio West-Brabant omvat de 17 gemeenten die op deze kaart groen geaccentueerd zijn (voor de drie gemeenten rechtsbovenin lees gemeente Altena, die in 2019 is ontstaan). Zie verder het hoofdstuk Links. (© Regio West-Brabant)

West-Brabant

Terug naar boven

Status en ligging

- West-Brabant is een regio in Noord-Brabant, ruwweg gelegen ten westen van Tilburg. Het omvat de streken 'Baronie en Markiezaat', Amerstreek en 'Land van Heusden en Altena'.

- Zoals in meer regio's in ons land, is ook de regio West-Brabant niet 'hard' afgebakend. Er zijn allerlei samenwerkingsverbanden op uiteenlopend gebied, die allemaal hun eigen gebiedsafbakening hebben.

- Zo is in 2011 de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant van start gegaan, een samenwerkingsverband van 16 gemeentes in de Brabantse regio, zijnde Alphen-ChaamAltenaBaarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, SteenbergenWoensdrecht en Zundert, plus de Zeeuwse gemeente Tholen. In totaal dus 17 gemeenten. De Gemeenschappelijke Regeling is ontstaan uit de bundeling van een aantal langer bestaande samenwerkingsverbanden, waaronder de gemeenschappelijke regelingen SES, KCV, MARB en het Regiobureau. Tegenwoordig bestaat de Gemeenschappelijke Regeling niet meer, wegens wettelijke veranderingen op dit gebied. Het samenwerkingsverband is er nog altijd, maar heet nu 'netwerkorganisatie' of 'alliantie'. Zie daarvoor verder het hoofdstuk Links.

- Kanttekeningen die je daarbij kunt maken, is dat Dongen en Gilze en Rijen vanouds onder de streek Baronie vallen dus West, maar in de praktijk tegenwoordig meer op Tilburg dus Hart van Brabant (voorheen heette dat Midden-Brabant) georiënteerd zijn. Ook het Langstraatse Waalwijk is op Tilburg dus Hart van Brabant georiënteerd.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In juli 2016 zijn de archieven in Bergen op Zoom, Roosendaal en Oudenbosch gefuseerd tot het West-Brabants Archief. Dit archief omvat de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. In het Koetshuis van het Markiezenhof in Bergen op Zoom is de publieks- en kantoorlocatie gevestigd. Zowel in Oudenbosch als in Bergen op Zoom blijft een depotlocatie. In Roosendaal is een informatiepunt in het Tongerlohuys.

- Een deel van het boek "Bij de bevrijding begon de oorlog", over 60 jaar bevrijding (2004) van West-Brabant, is via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2013 is het rapport Veerkrachtig bestuur in West-Brabant verschenen, waarin wordt geadviseerd over te gaan tot het herindelen van de regio tot 5 krachtige, logisch samenhangende gemeenten.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De West-Brabantse Waterlinie is onderdeel van de Zuiderwaterlinie, tijdens de Tachtigjarige Oorlog aangelegd om de Spanjaarden tegen te houden. Hiervoor zijn forten gebouwd en zijn maatregelen genomen, zodat grote gebieden onder water gezet konden worden. Na bijna 400 jaar herrijzen de contouren van de forten en de voormalige inundatiegebieden er omheen weer in het landschap. In plaats van kanonnen en soldaten destijds, zijn het nu unieke objecten, zoals de zogeheten loopgraafbrug, een waterspeelplaats, uitkijktorens en wandel- en fietsroutes, die bezit nemen van de Waterlinie. Vele organisaties maken dit samen mogelijk. Zij geven een zichtbare en beleefbare West- Brabantse Waterlinie terug aan bewoners en toeristen.

- Foto's van molens in West-Brabant door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Sinds eind 2009 is er een nieuwe regeling voor agrarisch landschapsbeheer in West-Brabant. Boeren krijgen daarbij een vergoeding voor het onderhouden van oude landschapselementen en voor het aanplanten van nieuwe bomenrijen, het aanleggen van amfibieënpoelen en het creëren van bloemrijke akkerranden.

- De West-Brabantse Vogelwerkgroep zet zich in voor de vogels en hun leefgebied in de regio. Ze organiseren excursies en andere activiteiten om de vogels in de natuur te beleven. Daarnaast verrichten ze tellingen en zetten ze zich actief in voor de vogelbescherming.

- Informatie over de natuurgebieden in West-Brabant van Staatsbosbeheer.

- Gemeenten, natuur- e.a. maatschappelijke organisaties in West-Brabant willen vanaf 2019 in 10 jaar tijd minimaal 115 hectare nieuwe natuur en 40 kilometer aan ecologische verbindingszones aanleggen. Om het bod in de volle omvang te kunnen realiseren is een bedrag van ruim 14 miljoen euro nodig. De regio West-Brabant gaat voor een aanzienlijk deel van dat bedrag een beroep doen op de investeringsregeling van Groen Ontwikkelfonds Brabant. In de regio werken de gemeenten Woensdrecht, Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen, Moerdijk, Geertruidenberg, Drimmelen en Altena samen. Ook LandStad de Baronie, Brabant Particulier Grondbezit, de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en de terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten, Brabants Landschap en Staatsbosbeheer maken deel uit van het samenwerkingsverband.

"Door gebieden beter in te richten kunnen we klimaatveranderingen enigszins opvangen", aldus de initiatiefnemers van het 'regiobod'. "Het compleet maken van onze ecologische verbindingszones zorgt ervoor dat het vestigingsklimaat in West-Brabant aantrekkelijker wordt. Het biedt economische kansen, een gezonde leefomgeving en versterkt de cultuurhistorie. We zien kansen voor verbinding met ontwikkelingen rondom de nieuw aan te leggen hoogspanningsverbinding Zuid-West 380kV, de rivieren Mark en Dintel, Biesboschhaven Werkendam, het Kierbesluit, de Amercentrale en A59 en het project verbetering regionale waterkeringen." In de loop van 2018 worden de plannen verder uitgewerkt. Eind 2018 moet duidelijk zijn welke concrete projecten bij Groen Ontwikkelfonds Brabant worden aangemeld. Onder de voorwaarde van tijdige grondverwerving én dat het lukt om met de grondeigenaren goede afspraken te maken, moeten de projecten binnen 5 jaar na indiening zijn gerealiseerd. (bron: Groen Ontwikkelfonds Brabant, 8-5-2018)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Wijnmakerskring West-Brabant is een in 1981 opgerichte vereniging van amateur-wijnmakers. De vereniging heeft ca. 45 leden uit de hele regio. Zij maken wijn van allerlei soorten fruit en druiven. Steeds meer leden leggen zich de laatste tijd ook toe op het maken van likeuren. Zij komen in de regel eens per 5 weken, op vrijdagavond, bij elkaar in Oudenbosch. Tijdens deze bijeenkomsten wisselen ze ervaringen uit, proeven (en beoordelen) zelfgemaakte wijnen en maken er een gezellige en leerzame avond van. Een jaarlijks hoogtepunt is het Open West-Brabantse Clubkampioenschap. Op hun site vind je o.a. tips voor het zelf maken van wijn en recepten met wijn.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van oude landkaarten uit de periode: 1930-1940 door Kees Wittenbols uit Breda.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over West-Brabant (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - De Regio West-Brabant (RWB) is een netwerkorganisatie of alliantie (voorheen Gemeenschappelijke Regeling) van 17 gemeenten (zoals hierboven vermeld in het hoofdstuk Status) met als doel de regio te versterken en te stimuleren op het gebied van onder andere economie en arbeidsmarkt, mobiliteit, duurzaamheid, zorg, welzijn, onderwijs en ruimtelijke ontwikkelingen en wonen. Daarnaast is de RWB een strategische gesprekspartner voor onder andere provincie, de nationale overheid en Europa, waar het gaat om de toekomst van de regio en beschikbare fondsen.

West-Brabant is een regio die door haar gunstige ligging in het hart van de Zuidwestelijke Delta een bijzondere economische positie inneemt. Met een Bruto Regionaal Product van ca. €24 miljard en meer dan 36.000 bedrijven behoort de regio op economisch vlak tot één van de topregio’s in Nederland. Zo ligt bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit in deze regio ver boven het Nederlands gemiddelde. De kracht van West-Brabant heeft naast genoemde ligging ten opzichte van de mainports Rotterdam en Antwerpen te maken met de uitstekende infrastructurele verbindingen met het achterland, het opleidingsniveau van de beroepsbevolking en het prettige woon- en leefklimaat.

Bedrijfsleven, onderwijs en overheid werken hier nauw samen om ook in de toekomst de concurrentiekracht van het regionale bedrijfsleven op peil te houden en te versterken. Dit onder andere door een sterke focus op innovatie en business development, waarbij de behoefte van het bedrijfsleven centraal staat. Uiteindelijk gaat het er om dat het in West-Brabant goed toeven is. Het is er goed om te werken, te wonen, te komen en te verblijven. Die opgave wil de Regio West-Brabant graag ondersteunen in de wetenschap dat alleen gezamenlijk met bedrijfsleven en onderwijs die uitdaging tot mooie resultaten kan leiden. Op de site van het Mobiliteitscentrum van de Regio vinden medewerkers van de 17 gemeenten en andere aangesloten organisaties informatie over alle ontwikkelmogelijkheden. Verder vind je er ook een vacatureoverzicht.

- Media / nieuws: - Nieuws uit West-Brabant op de site van Omroep Brabant.

- Onderwijs: - Op de site van ROC West-Brabant vind je o.a. een overzicht van alle MBO en VMBO scholengemeenschappen in de regio en de studiemogelijkheden die ze bieden.

- Jeugd: - Scouting regio West-Brabant. Scouting staat voor uitdaging. Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Al vanaf 5 jaar ben je welkom bij Scouting, waar je iedere week weer uitdagende activiteiten doet. Op de site kun je zien welke Scoutinggroepen er zijn in de regio.

- Sport: - KNBB district West-Brabant (biljarten) telt ca. 1200 leden en is daarmee een van de grootste districten van de KNBB. Het district telt 250 teams verdeeld over 70 verenigingen die deelnemen aan de landelijke competitie in de spelsoorten libre en driebanden. - KNHS Kring West-Brabant (paardensport). - Ook als je een beperking hebt is bewegen goed voor je. Het maakt je fitter en geeft je een prettig gevoel. Het is gezellig en bovenal leuk om te doen. Ben je op zoek naar mogelijkheden om te sporten of te bewegen? Maar weet je niet goed of en waar dat kan? Er zijn volop mogelijkheden. Sportloket West-Brabant helpt hierbij en kan je advies op maat geven.

- Overige regionale verenigingen: - De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS) West-Brabant verdiept zich in de onderwerpen astronomie, ruimteonderzoek, telescopen, meteorologie, waarnemen en kosmologie.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Op het ZZP Online Kennisplatform van ZZP West-Brabant kun je online kennis opdoen, antwoord krijgen op de vragen waar je tegenaan loopt, en kennis en ervaringen delen met andere ondernemers, waar en wanneer het jou uitkomt. - Denk je er over om je eigen bedrijf op te zetten? Zit je nog in de opstartperiode (maximaal 5 jaar)? Of ben je juist bezig met een doorstart? Dan zijn de StartersCentra West-Brabant er voor jou. Ze ondersteunen en begeleiden starters in de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Woensdrecht, Steenbergen en omgeving, met als doel om meer mensen een eigen onderneming te laten starten en deze onderneming tot een succes te maken. - Regionale ontwikkelingsmaatschappij REWIN West-Brabant versterkt de regionale economie door bedrijven te stimuleren in de regio te investeren.

Ben je starter, wil je uitbreiden, onderzoek je de markt, kan de organisatie beter of overweeg je bedrijfsopvolging? In elke fase en bij elk bedrijfsaspect komen er tal van vragen op je af. Daar kan Stichting Ondernemersklankbord bij helpen. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen met elke ondernemingsvraag bij hen terecht en worden door een OKB-adviseur persoonlijk begeleid in een klankbordtraject. Ook in West-Brabant zijn er wekelijkse spreekuren (zie de link).

Als verbindende factor tussen ondernemers, overheid en onderwijs is netwerkorganisatie De Maatschappij afd. West-Brabant een bijzondere speler in het regionale zakenleven. Juist die diversiteit in achtergronden van de leden is kenmerkend. Net als de verschillende soorten bijeenkomsten: bedrijfsbezoeken; inspirerende (top)sprekers; netwerklunches en –borrels. En elk jaar is er een aantal grotere evementen zoals het Nieuwjaarsdiner, Breda Future en de Miljoenennota. Leden leggen er waardevolle contacten en verdiepen er hun kennis en zakelijke inzichten.

- Werk: - WerkgeversServicepunt West-Brabant is hét aanspreekpunt voor al je personeelsvragen, arbeidsmarktinformatie, regelgeving en subsidies. Zij bundelen binnen één loket de diensten en regelingen van alle betrokken partners bij de arbeidsmarkt van West-Brabant. Zo raak je de weg niet kwijt tussen alle instanties. Vanuit hun kennis van aanbod van werkzoekenden, arbeidsmarkt, regelgeving en subsidies pakken zij je personeelsvraagstukken snel en met goed resultaat op. Eén aanspreekpunt voor al je personeelsvragen. Wel zo makkelijk!

- Wonen: - Droomwonen Brabant is een stichting met de missie om letterlijk en figuurlijk meer ruimte te creëren voor bouwen in eigen beheer in Brabant. Bouwen in eigen beheer kan in de vorm van particulier opdrachtgeverschap (PO), collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede opdrachtgeverschap (MO), zowel in nieuwbouw projecten als bij de herontwikkeling van bestaand vastgoed. De stichting adviseert opdrachtgevers met betrekking tot de realisatie van gebouwen en woningen. Dit doen zij door potentiele locaties en consumenten te koppelen. Hiertoe zijn zij in gesprek met grondeigenaren (beleggers, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties en gemeenten) en consumenten die een droomwoning naar eigen wens, met maximale vrijheid en tegen kostprijs willen realiseren. Inmiddels beschikt de stichting over een achterban van ruim 1200 huishoudens in vooral de regio West-Brabant en ook Midden Brabant, en hebben zij een goed inzicht in de huidige marktvraag en een heldere visie op de toekomstige marktontwikkelingen.

- Zorg en welzijn: - De gemeenten in West-Brabant werken intensief samen om de leefbaarheid van inwoners te vergroten. De wens naar meer samenhang rondom de maatschappelijke vraagstukken groeit zowel bij ambtenaren als bij professionals in zorg, welzijn en wonen. Een groep professionals heeft de ambitieuze visie ‘Verbonden in Zorg’ geformuleerd en omarmd. De gezamenlijke doelstellingen zijn: het drukken van de stijgende zorgkosten; het organiseren van de zorg dichtbij mensen; het verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn. Robuust wil, als onafhankelijk adviesbureau met jarenlange ervaring en een uitgebreid netwerk, de samenwerking voor meer samenhang én de dialoog in deze regio op gang brengen. Met alle partijen staan zij voor een mooie uitdaging om in deze regio verbindingen te leggen tussen de vele bestaande (individuele) initiatieven en projecten. Samen willen ze tot één gezamenlijke zorgagenda komen, waarin de gezondheid en het welzijn van de inwoners van West-Brabant centraal staan.

- Genealogie: - Nederlandse Genealogische Vereniging afd. West-Brabant. - Op de website Genealogie Klein van beheerder Ger Klein kun je zoeken naar je voorouders uit West-Brabant. De database wordt dagelijks bewerkt en aangevuld. Ook vind je hier bronnen met regesten uit Nederlandse en Belgische archieven. Aanvullingen of correcties zijn van harte welkom.

Reactie toevoegen