Zuidwestelijke Delta

Streek
Zuid-HollandZeelandNoord-Brabant

Zuidwestelijke Delta

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuidwestelijke Delta (online te bestellen).

Terug naar boven

Status en ligging

De Zuidwestelijke Delta betreft de provincie Zeeland plus een aangrenzend, geografisch soortgelijk gebied in de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. In de laatstgenoemde provincies betreft het met name de gebieden rond de Nieuwe Waterweg, Dordrecht, Biesbosch, Hollands Diep (Moerdijk), Krammer / Volkerak en Bergen op Zoom. Tot de Zuidwestelijke Delta hoort ook het Belgische gebied tussen de stad Antwerpen en Zeeuws-Vlaanderen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Het gebied is genoemd naar de ligging in het ZW van ons land, gecombineerd met de ligging in een delta. Een delta is een stelsel van aftakkingen van een rivier, voordat deze in zee of in een groot meer uitmondt.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant streven naar een delta die economisch vitaal, ecologisch veerkrachtig, klimaatbestendig en veilig is en blijft in de toekomst. Op korte termijn moeten de provincies nog een aantal strategische keuzes maken. Hoe gaan de provincies gezamenlijk om met de transitie van de economisch belangrijke sectoren energie, chemie en transport? Wat is de gewenste mate van natuurlijke dynamiek in de deltawateren? Hoe kan de regio kansen benutten door de kwaliteiten van de delta te vergroten ter versterking van de leefomgevingskwaliteit en daarmee het internationale vestigingsklimaat? En hoe hangen deze keuzes samen?

De provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd de ruimtelijke langetermijnopgaven voor de Zuidwestelijke Delta te verkennen. Het PBL heeft zich vooral gericht op de ruimtelijk-economische en ecologische ontwikkelingen en mogelijkheden. Daarmee vormt deze verkenning een aanvulling op het Deltaprogramma, dat vooral kijkt naar waterveiligheid en zoetwatervoorziening. Het rapport Samenhang in de Zuidwestelijke Delta. Naar een vitale, veerkrachtige en veilige delta (okt. 2013) biedt de provinciale beleidsmakers een agenda om voor deze regio op een samenhangende wijze beleidskeuzes te maken voor de korte en langere termijn.

 

Reactie toevoegen