Vijfheerenlanden

Gemeente en streek
Vijfheerenlanden
Vijfheerenlanden Alblasserwaard
UtrechtZuid-Holland

vijfheerenlanden_kaart_gemeente_oude_en_nieuwe_situatie_per_1-1-2019.jpg

Op deze kaart kun je goed zien hoe de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, die in 2019 is ontstaan, is samengesteld uit de fusiepartners: de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. (© provincie Utrecht)

Op deze kaart kun je goed zien hoe de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden, die in 2019 is ontstaan, is samengesteld uit de fusiepartners: de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. (© provincie Utrecht)

vijfheerenlanden_met_asperen_heukelum_en_spijk_kaart_kopie.jpg

Overzichtskaart van de Vijfheerenlanden vóór 1986, met indeling in polders. In 1986 zijn Asperen, Heukelum en Spijk overgegaan naar de provincie Gelderland en de streek Betuwe. (© T. Brouwer)

Overzichtskaart van de Vijfheerenlanden vóór 1986, met indeling in polders. In 1986 zijn Asperen, Heukelum en Spijk overgegaan naar de provincie Gelderland en de streek Betuwe. (© T. Brouwer)

vijfheerenlanden_genieten_van_eeuwenoud_hollands_landschap.jpg

Dankzij Stichting Zuid-Hollands Landschap (www.zuidhollandslandschap.nl) valt er steeds meer te genieten van het eeuwenoude Hollandse landschap van de Vijfheerenlanden, omdat de organisatie regelmatig gebieden aankoopt en/of herstelt.

Dankzij Stichting Zuid-Hollands Landschap (www.zuidhollandslandschap.nl) valt er steeds meer te genieten van het eeuwenoude Hollandse landschap van de Vijfheerenlanden, omdat de organisatie regelmatig gebieden aankoopt en/of herstelt.

1-everdingen.jpg

Everdingen (© Jan Dijkstra, Houten)

Everdingen (© Jan Dijkstra, Houten)

1-hoogeind.jpg

Hoogeind (© Jan Dijkstra, Houten)

Hoogeind (© Jan Dijkstra, Houten)

1-leerbroek.jpg

Leerbroek (© Jan Dijkstra, Houten)

Leerbroek (© Jan Dijkstra, Houten)

1-leerdam.jpg

Leerdam (© Jan Dijkstra, Houten)

Leerdam (© Jan Dijkstra, Houten)

1-kedichem.jpg

Kedichem (© Jan Dijkstra, Houten)

Kedichem (© Jan Dijkstra, Houten)

1-vianen.jpg

Vianen (© Jan Dijkstra, Houten)

Vianen (© Jan Dijkstra, Houten)

ameide_collage_2_kopie.jpg

Ameide ligt in de streek Alblasserwaard en sinds 2019 in de gemeente Vijfheerenlanden (© Jan Dijkstra, Houten)

Ameide ligt in de streek Alblasserwaard en sinds 2019 in de gemeente Vijfheerenlanden (© Jan Dijkstra, Houten)

meerkerk_collage_2_kopie.jpg

Meerkerk ligt grotendeels in de streek Alblasserwaard, deels in de streek Vijfheerenlanden en sinds 2019 ook in de gemeente Vijfheerenlanden (© Jan Dijkstra, Houten)

Meerkerk ligt grotendeels in de streek Alblasserwaard, deels in de streek Vijfheerenlanden en sinds 2019 ook in de gemeente Vijfheerenlanden (© Jan Dijkstra, Houten)

Vijfheerenlanden

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

- De Vijfheerenlanden is een streek in vanouds de provincie Zuid-Holland. In 2002 is de gemeente Vianen naar de provincie Utrecht overgegaan. Sindsdien lag de streek dus ook deels in de provincie Utrecht. Na de gemeentelijke herindeling van 2019 (zie hierna) is de streek vrijwel geheel in de provincie Utrecht komen te liggen, door verhuizing van het grondgebied van de gemeenten Leerdam en Zederik van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht. Een (zeer) klein deel van de streek, namelijk het O deel van het dorpsgebied van Arkel, is na de gemeentelijke herindeling van 2019 niet overgegaan naar de provincie Utrecht (en derhalve in de provincie Zuid-Holland blijven liggen, al is ook dit dorpsgebied in 2019 gemeentelijk heringedeeld).

- De streek Vijfheerenlanden omvat het grondgebied van de in 2019 opgeheven gemeenten Vianen en Leerdam, een groot deel van het grondgebied van de in 2019 eveneens opgeheven gemeente Zederik (zijnde die gemeente minus de dorpen Ameide en Tienhoven, die in de Alblasserwaard liggen, en minus het grootste deel van het dorpsgebied van Meerkerk, waar hetzelfde voor geldt [een ZO deel van dat dorpsgebied ligt wél in de streek Vijfheerenlanden]), en het O deel van het dorpsgebied van Arkel (dat in 2019 in de nieuwe, Zuid-Hollandse gemeente Molenlanden is komen te liggen, na tot en met 2018 deel te hebben uitgemaakt van de per 2019 opgeheven en eveneens Zuid-Hollandse gemeente Giessenlanden; het W deel van het dorpsgebied, met daarin de dorpskern van Arkel, ligt eveneens in de Alblasserwaard).

- In 2019 is de gemeente Vijfheerenlanden ontstaan, uit samenvoeging van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Groot genoeg om de taken van de toekomst op niveau uit te voeren én tegelijkertijd compact genoeg om dichtbij inwoners en kernen te blijven staan. Vooruitlopend op de fusie in 2019 heeft per januari 2018 reeds een ambtelijke fusie plaatsgevonden om op die manier de organisatie tijdig op orde te hebben voor de bestuurlijke fusie.

- De gemeente Vijfheerenlanden omvat de steden Leerdam en Vianen, de dorpen Ameide, Everdingen, Hagestein, Hei- en Boeicop, Hoef en Haag, Kedichem, Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland, Oosterwijk, Schoonrewoerd, Tienhoven aan de Lek en Zijderveld, de buurtschappen Achterdijk (grotendeels), Achthoven, Bazeldijk (deels), Bolgerijen, Broek, Geer, Helsdingen, Hogewaard, Hoogeind, Klein Oosterwijk, Kortenhoeven, Kortgerecht, Lakerveld, Loosdorp, Middelkoop, Ossenwaard (deels), Overboeicop, Overheicop, Recht van ter Leede, Sluis, Tienhoven en Weverwijk en de dijk en buurtschap Diefdijk (deels). In totaal zijn dit 2 steden, 14 dorpen, 22 buurtschappen en 1 dijk.

Documenten betreffende het wordingsproces van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden op de site van de provincie Zuid-Holland. - In april 2017 hebben Provinciale Staten van de Provincie Utrecht het Herindelingsadvies vastgesteld. - De ministerraad heeft op 6-10-2017 ingestemd met de aanbieding van een herindelingsvoorstel aan de Raad van State. Zie ook het advies van de heer Geert Jansen. De provincie Zuid-Holland was niet blij met de overgang van de gemeenten Leerdam en Zederik naar de provincie Utrecht*. Volgens haar is de kans groot dat de regio uit balans raakt als Zederik en Leerdam worden 'afgesneden'; de vrees bestaat dat er dan onvoldoende financieel draagvlak overblijft om voorzieningen en samenwerkingsverbanden in de lucht te houden. (bron en voor nadere informatie zie: Het Kontakt, 9-10-2017) De nieuwe gemeente streeft echter naar ‘grenzeloos samenwerken’ waar mogelijk. Oftewel: de nieuwe provinciegrens hóéft geen belemmering te zijn voor bestaande of nieuwe samenwerkingsverbanden. Daar waar ontvlechten wettelijk een eis is, ziet de Stuurgroep Vijfheerenlanden toe op een zorgvuldig proces.
* En dat gold ook voor een deel van de inwoners van die toenmalige gemeenten. Zo was er op 1-1-2019 een ludiek protest van inwoners van de voormalige gemeente Zederik.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Vijfheerenlanden. De laatste maanden van 2018 heeft de firma Pol hard gewerkt om de oude plaatsnaamborden van de oude gemeenten te vervangen door bijna 200 nieuwe portalen met daarop een foto, een plaatsnaambord en eventuele andere aanduiding, zoals maximumsnelheden. In december 2018 zijn alle borden vervangen. Onder de link kun je ook een filmpje bekijken over hoe het vervaardigen van de opschriften op de borden - in dit geval - in zijn werk gaat.

- Jan Pieter Lokker is voorlopig de burgemeester van de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Dat wil zeggen: hij is waarnemend burgemeester totdat er een definitieve burgemeester is benoemd. Naar verwachting gaat zijn waarnemerschap ongeveer een half jaar duren. Die definitieve burgemeester zal hij zelf niet worden: "Werken aan een nieuwe gemeente is buitengewoon inspirerend en ik verheug me erop om dat samen met de mensen uit te bouwen. Maar ik zal zeker niet de opvolger zijn van mezelf", zo stelde Lokker bij het bekend worden van zijn benoeming. Lokker was eerder waarnemend burgemeester in Lopik, Albrandswaard, Goeree-Overflakkee en Noordwijk. Ook was hij statenlid en gedeputeerde bij de provincie Utrecht. Zijn politieke loopbaan begon bij de CDA-fractie in de gemeenteraad van Soest. (bron en voor nadere informatie zie RTV Utrecht, 14-12-2018)

- Dit zijn de wethouders geworden voor de gemeente Vijfheerenlanden.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving en naamsverklaring
"De streeknaam Vijfheerenlanden is niet ouder dan de 15e eeuw, aangezien eerst in 1428 het gebied dat daartoe wordt gerekend onder het gezag van vijf heren komt te staan. De desbetreffende heerlijkheden: (Land van, red.) Arkel boven de Zouwe*, Vianen, Hagestein, Everdingen, en Ter Leede ("vermoedelijk gelegen net ten zuiden van het hedendaagse Leerdam"(1)) en Schoonrewoerd, verkeren voordien in wisselende bestuurlijke verhoudingen: door opdeling in kleinere eenheden of door verbindingen met andere heerlijkheden, is in de periode vóór 1425 meestal sprake van meer dan vijf bestuurlijke partijen. Zo bestaan bij de beroemd geworden overeenkomst van 11 april 1284, waarin belanghebbenden een regeling treffen over de waterkering en afwatering van de later zo te noemen Vijfheerenlanden, de partijen uit twee Utrechtse kapittels en een twaalftal lokale heren. Het jaar 1284 kan daarom worden gezien als het begin van het gebied als aanvankelijk waterstaatkundige, later ook als bestuurlijke eenheid."(2) Maar het is dus niet zo dat er in 1284 al sprake was van de 'vijf heren', zoals in sommige bronnen geschreven staat.

* Volgens het artikel onder de link omvatte het "Dijkscollegie, dat één der collegiën van de Vijf-Heeren-Landen uitmaakt" van het 'Land van Arkel boven de Zouwe' de polders Rietveld, Kedichem, Oosterwijk, Nieuwland, Leerbroek, Reijerskoop en Middelkoop. Het Dijkscollegie van het 'Land van Arkel beneden de Zouwe' had het bestuur "over de polders van den Banne van Gorinchem, genaamd Wolpheren en Lang-Scheiwijk, Arkel, Hoornaar, Schelluinen en Hoog-Blokland, bestaande uit twee polders, genaamd het Oude Land den Beemt, en heeft eene stem en een lid in ieder der collegiën van den Alblasserwaard en Overwaard". Gezien deze opsommingen betrof het 'Land van Arkel boven de Zouwe' dus een gebied O van de oorspronkelijk Zouwe geheten waterloop (later Zederikkanaal, tegenwoordig Merwedekanaal), en betrof het 'Land van Arkel beneden de Zouwe' een gebied W daarvan.

Terug naar boven

Ligging

De streek Vijfheerenlanden ligt Z van de stad Nieuwegein aan de overkant van de rivier de Lek, en grenst in het W aan de Alblasserwaard, in het O aan de Betuwe (aan de gemeenten Culemborg en West Betuwe (het gedeelte ervan dat tot en met 2018 gemeente Geldermalsen is geweest)) en in het Z ook aan de Betuwe (ook aan de gemeente West Betuwe, het gedeelte ervan dat tot en met 2018 gemeente Lingewaal is geweest; vanouds horen Asperen, Heukelum en Spijk ook nog bij de streek Vijfheerenlanden, maar sinds de herindelingen van 1986 zijn die naar de provincie Gelderland, gemeente Lingewaal (sinds 2019 dus gemeente West Betuwe) verhuisd en worden sindsdien - dus sinds 1986 - tot de Betuwe gerekend).

"Voor het beloop van de zuidelijke grens is het op de zuidelijke oever van de Linge gelegen gebied dat door Teixeira de Mattos als ‘de oneigenlijke Vijfheerenlanden’ genoemd wordt van belang. Dit gebied wordt ter hoogte van Spijk begrensd door de direct achter de Zuiderlingedijk gelegen Spijkse Kweldijk en zuidelijk van Heukelum en Asperen door de Nieuwe Zuiderlingedijk. Dit gebied heeft tot 1 januari 1986 binnen het reglementair territoir van de Vijfheerenlanden behoord en ging vervolgens over naar de provincie Gelderland."(3)

De grens tussen de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden (aan de W zijde ervan) wordt gevormd door de kanalen Oude Zederik (tussen Ameide/Sluis en Meerkerk), Merwedekanaal (voorheen Zederikkanaal, tussen Meerkerk en Arkel) en Zederikkanaal (een zuidelijkste en klein deel van het oorspronkelijke kanaal dat zo is blijven heten, direct O van de Arkelse dorpskern). De O grens van de streek is de kilometerslange Diefdijk.

De nieuwe gemeente omvat vrijwel de hele streek Vijfheerenlanden. Alleen het deels Vijfheerenlandse (voor het O buitengebied ervan gelegen in die streek) dorp Arkel valt onder een andere gemeente (t/m 2018 gemeente Giessenlanden, vanaf 2019 gemeente Molenlanden; het andere, W dorpsgebiedsdeel van Arkel, met daarin ook de dorpskern, ligt in de streek Alblasserwaard en eveneens in de gemeente Molenlanden). Daarnaast vallen enkele dorpen in het NW van de gemeente ook onder de streek Alblasserwaard. Dit betreft de dorpen Ameide en Tienhoven aan de Lek (t/m 2018: Tienhoven) en het grootste deel van het dorpsgebied van Meerkerk, namelijk het W en NW deel van dat gebied, met daarin onder andere het overgrote deel van de dorpskern ervan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Vijfheerenlanden is bij haar oprichting per 1-1-2019 als volgt samengesteld:
van de gemeente Leerdam: circa 8.400 huizen met circa 21.000 inwoners op een oppervlakte van circa 34 km2;
van de gemeente Vianen: circa 8.000 huizen met circa 20.000 inwoners op een oppervlakte van circa 42 km2 en
van de gemeente Zederik: circa 5.600 huizen met circa 14.000 inwoners op een oppervlakte van circa 77 km2.
In totaal dus circa 22.000 huizen met circa 55.000 inwoners op een oppervlakte van circa 153 km2.

Terug naar boven

Geschiedenis

- T/m 1972 is er sprake geweest van het Hoogheemraadschap van de Vijfheerenlanden. In 1973 is dat opgegaan in het Hoogheemraadschap Groot-Alblasserwaard, dat op zijn beurt in 1984 is opgegaan in het Hoogheemraadschap van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, dat in 2005 is opgegaan in het huidige Waterschap Rivierenland.

- Canon van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (= geschiedenis van deze streken in 30 onderwerpen).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het coalitieakkoord van de gemeente Vijfheerenlanden is op 31 december 2018 gepresenteerd.

- In het document 'Foto anticipeerregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden' is een eerste analyse gemaakt van de actuele ontwikkelingen in de regio op verschillende beleidsvelden. Deze ontwikkelingen zijn gerelateerd aan de verwachte demografische transitie: wordt er voldoende rekening mee gehouden, zijn de juiste kansen en bedreigingen in beeld en sluiten de in gang gezette ontwikkelingen aan bij de toekomstige bevolkingssamenstelling?

- Het plan voor de 12.000 hectare grote Ruilverkaveling Vijfheerenlanden is in 1980 aangenomen. Het project is in 2004 afgerond. Voor de agrarische bedrijven in het gebied (9.800 hectare veehouderij, 600 hectare fruitteelt) heeft de ruilverkaveling geleid tot verbetering van de ontsluiting, waterbeheersing en verkaveling. Deze voldeden geen van drieën meer aan de eisen voor de veehouderij. De fruitteelt had er ook problemen mee, het grootste knelpunt was daar de verkaveling. Er zijn nieuwe wegen aangelegd, terwijl een deel van de bestaande wegen is gereconstrueerd. Langs bestaande wegen zijn vrijliggende fietspaden gekomen voor in hoofdzaak 'maatschappelijk' verkeer. De waterbeheersing is verbeterd, het bemalingssysteem doelmatiger gemaakt. De boeren hebben hun grond zo veel mogelijk bij huis gekregen. Daartoe is een aantal boerderijen verplaatst.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het boek 'De Vijfheerenlanden met Asperen, Heukelum en Spijk' (Catharina van Groningen, uitgave van Rijksdienst voor de Monumentenzorg/SDU, 1989) beschrijft de monumentale panden in deze streek, en is via de link ook online te lezen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Actualiteiten met betrekking tot de natuur in de Vijfheerenlanden op de Facebookpagina van Zuid-Hollands Landschap.

- Fietsroute door de Vijfheerenlanden (45 km, desgewenst in te korten tot 33 km) van het Zuid-Hollands Landschap. De bijzonderheden die je daarbij onderweg tegenkomt, vind je beschreven onder de link.

- Knooppuntenfietsroute Vijfheerenlanden (circa 50 km).

- Hier een (voorheen ANWB-)fietsroute Vijfheerenlanden die je naar keuze 24, 37 of 46 km lang kunt maken.

- Wandeling Leerdam-Vianen (23 km).

- Bodem en grasland in de Vijfheerenlanden (ir. Th. A. de Boer, 71 pag., 1960).

- Met het Peilbesluit en Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime Vijfheerenlanden (2013) verplicht het waterschap zich om binnen redelijke grenzen alles te doen wat nodig is om de vastgestelde peilen te handhaven. Tijdelijke afwijkingen als gevolg van extreme weersomstandigheden of calamiteiten worden daarbij als onvermijdelijk beschouwd. Het rapport geeft ook een beschrijving van de fysieke eigenschappen van het gebied, zoals topografie, bodem en watersysteem.

- Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden is een vereniging van vrijwilligers met als doel de belangstelling voor de natuur in de ruimste zin van het woord in deze regio te bevorderen. Zij doet dit onder andere door: het organiseren van excursies en tentoonstellingen; het houden van lezingen en voorlichtingsavonden; het publiceren in de pers; het stichten van weidevogelreservaten; het stichten van natuurreservaten; het bestuderen en begeleiden van bestemmingsplannen; het plaatsen en onderhouden van nestkasten; het voederen van vogels in de winter; het uitoefenen van controles op de naleving van de vogel- en natuurbeschermingswet; het signaleren van aantastingen van natuur en milieu in het algemeen en het voeren van acties hiertegen; het steunen en propaganderen van verenigingen die natuur- en milieubehoud beogen; het bevorderen van aanplant en onderhoud van knotwilgen en hoogstamfruitbomen; het organiseren van activiteiten voor de jeugd en projecten voor de leerlingen van de basisscholen en het geven van cursussen. En, last but not least, beheren ze ook nog Natuurcentrum De Schaapskooi in buurtschap Overboeicop bij Schoonrewoerd.

- Wildbeheereenheid (WBE) Vijfheerenlanden is een georganiseerde samenwerking van jagers, grondeigenaren, natuurliefhebbers en anderen, gericht op het in stand houden van de wildpopulatie in het gebied.

- Het in 2015 opgerichte Collectief Alblasserwaard/Vijfheerenlanden richt zich op agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de ruimste zin van het woord. Het betreft met name weidevogelbeheer, botanisch beheer, landschapsbeheer, waterbeheer en eventueel gebiedsontwikkeling. Het collectief is een samenwerkingsverband van de al langer bestaande organisaties Den Hâneker en Benschop Rentmeesters.

- Site met circa 2.500 prachtige foto's van planten en dieren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vijfheerenlanden (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Vijfheerenlanden. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - 'Praatjes en plaatjes' over heden en verleden van de Vijfheerenlanden op Twitter.

- Nieuws uit (de kernen van) de gemeente Vijfheerenlanden op de site van huis-aan-huiskrant Het Kontakt.

- Een nieuwe gemeente, een nieuw magazine: Kontakt Mediapartners lanceert VIJF, een glossy over de Vijfheerenlanden. VIJF bundelt het beste uit deze gemeente in één blad. De redactie interviewt bijzondere inwoners, schrijft over de historie van het gebied, over het verenigingsleven en over de natuur. Speciaal voor alle inwoners van de nieuwe gemeente biedt de glossy twee keer per jaar een kijkje bij 'de nieuwe buren'. "Leerdam, Vianen en Zederik horen sinds dit jaar bij elkaar, maar de inwoners komen niet vaak bij elkaar over de vloer. Heel wat Leerdammers zijn nog nooit op de historische Voorstraat in Vianen geweest of weten niet hoe mooi de Zouweboezem in Zederik is. Veel Vianezen en inwoners van Zederik zijn op hun beurt nog nooit in de Leerdamse glasblazerij of het Hofje van Mevrouw van Aerden geweest. Onbekend maakt onbemind, en daar willen wij met VIJF verandering in brengen", zegt bladmanager Marijke Verhoef. Vanwege de komst van VIJF zal Stadsmagazine Leerdam niet meer uit worden gebracht. VIJF verschijnt twee keer per jaar huis-aan-huis binnen het grondgebied van de gemeente. De eerste uitgave valt op 8 mei 2019 op de mat. Bedrijven die zich in dit magazine willen profileren, kunnen terecht bij Kontakt Mediapartners. (bron: Het Kontakt)

- Taal: Het Vijfheerenlands is een dialect dat behoort tot de dialectgroep Utrechts-Alblasserwaards. De in 1989 opgerichte Stichting Streektaal Alblasserwaard & Vijfheerenlanden heeft als doel deze streektaal in al zijn facetten vast te leggen en op allerlei manieren te proberen dit aspect van de regionale culturele bagage in stand te houden en te bevorderen. In eerste instantie door het uitgeven van boeken. Daarnaast door de bestaande woordenschat vast te leggen en eventueel te digitaliseren. Verder houden ze voordrachtbijeenkomsten waar streekgenoten de gelegenheid krijgen hun inbreng te geven. Ook op jaarmarkten laten ze geregeld hun gezicht zien.

Een wijdverspreid misverstand is overigens dat een dialect of streektaal een slordige verbastering van het Standaardnederlands zou zijn. Het is bijna andersom. Het Standaardnederlands is namelijk pas in de 16e eeuw door taalkundigen geconstrueerd omdat er toen behoefte was aan een eenheidstaal voor regeringsdocumenten en de Bijbelvertaling. Dialecten zijn dus de oorspronkelijke en authentieke taalvormen van ons land. Streektaal is dus veel meer dan ‘plat praote’. Het is een rijk cultuurhistorisch taalfenomeen. Het Vijfheerenlands heeft een eigen woordenschat, eigen spreekwoorden, een eigen grammatica en eigen typische zinsbouw.

- Welzijn: - Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Hun vrijwilligers geven jaarlijks vele deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. Het in 2013 opgerichte Humanitas afd. Gorinchem en omgeving biedt de volgende diensten: Home Start, Kind Veilig Thuis, Internationaal Vrouwen Contact, Thuisadministratie, Steun bij Rouw en Verlies en Jongeren Maatjes. Op hun site kun je lezen wat dit allemaal inhoudt. Hun werkgebied beslaat een groot deel van de streken Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. - Interview met voorzitter Wim Killian.

- Veiligheid: - Politie Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Vijfheerenlanden Ondernemen Samen (VOS) is een vereniging voor en door ondernemers uit allerlei branches, met als doel om door middel van netwerkbijeenkomsten van elkaar en van externe deskundigen te leren en wellicht partners te vinden om mee te sparren of om mee samen te werken.

- De maandelijkse Open Coffee (laatste vrijdag van de maand) is een informele bijeenkomst waar alle mensen in de regio die iets met ondernemen hebben elkaar kunnen ontmoeten, ideeën kunnen bespreken en kunnen brainstormen, kennis delen en samenwerken en meetings kunnen houden. Ontspannen netwerken dus, onder het genot van een kopje koffie.

- Oudste inwoonster: - De in Leerdam woonachtige Johanna van Sprang-van Brenk heeft op 9 maart 2019 haar 107e verjaardag gevierd, en is daarmee de oudste inwoner van de gemeente Vijfheerenlanden.

Reactie toevoegen