Rucphen

Plaats
Dorp en gemeente
Rucphen
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

rucphen dorpsgezicht [640x480].jpg

Rucphen dorpsgezicht

Rucphen dorpsgezicht

NB gemeente Rucphen en Vorenseinde in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Rucphen en Vorenseinde in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Rucphen en Vorenseinde in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Rucphen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Rucphen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Rucphen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Rucphen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rucphen (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Rucphen is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat.

- De gemeente Rucphen is in 1810 vergroot met de gemeenten Vorenseinde en Zegge, met het dorp Sprundel (dat tot dan onder Etten en Princenhage viel) en met de buurtschap Langendijk (die tot dan onder Wouw viel).

- Per 1-4-1953 is het dorp St. Willebrord middels grenscorrecties geheel onder de gemeente Rucphen komen te vallen. Voorheen viel het ook nog deels onder de gemeenten Etten-Leur en Hoeven.

- Per 1 januari 1997 is een deel van de gemeente Hoeven, namelijk een gebiedje Z van Bosschenhoofd, Z van de A58, overgegaan naar de gemeente Rucphen, in het kader van een logischer verloop van de gemeentegrenzen (de grens loopt nu ter plekke langs de A58). Onder meer is hierdoor de Heimolen van de gemeente Hoeven naar de gemeente Rucphen verhuisd. De parochianen in dit gebied blijven overigens wel onder Bosschenhoofd vallen.

- De gemeente Rucphen omvat naast het gelijknamige dorp verder nog de dorpen St. Willebrord, Sprundel, Zegge en Schijf en de buurtschappen Achterhoek, De Dood, De Posthoorn, De Schietbaan, Donk (deels), 't Hoekske (grotendeels), Het Oosteind, Langendijk (deels), Langeschouw, Molenkwartier, Munnikenheide, Nederheide (deels), Nieuwenberg (deels), Nispense Achterhoek (deels), Noordhoek, Steenpaal (deels) en Zundertse Schijf.

- Onder het dorp Rucphen vallen ook de buurtschappen Achterhoek, De Dood, 't Hoekske (deels), Langendijk (deels), De Posthoorn en De Schietbaan.

- Wapen van de gemeente Rucphen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Rucphen.

Terug naar boven

Naam

Gemeentenaam
De gemeente Rucphen heeft vele benamingen gehad. De gemeente hanteerde zelf tot ca. 1840 en sinds 1895 de enkelvoudige naam Rucphen, in die tussenperiode Rucphen en Sprundel. Op hoger overheidsniveau werd eerst Sprundel, later Rucphen en Vorenseinde gebruikt, naast diverse andere meervoudige varianten, die alle door elkaar heen en naast de enkelvoudige naam zijn gebruikt. Pas in 1953 is definitief de gemeentenaam Rucphen vastgesteld.(1) Verdere benamingen die voorkwamen, zijn: Rucphen c.a. Sprundel en Rucphen. Rucphen, Vorenseinde en Sprundel. Rucphen, Sprundel, Vorenseinde, Zegge en Langendijk.

Naamsverklaring
Samenstelling van venne ‘ven’ (hier misschien ‘veengebied’?) en een eerste deel dat men recentelijk heeft geduid als rug, ruc ‘rug, lange hoogte’, namelijk van veen (vergelijk zandrug). Overigens kan men naast rug ook denken aan ruig ‘dicht begroeid’, wat enige steun vindt in namen als Rouveen en Ruiven (vergelijk ook Rukven). Tenslotte valt te denken aan een vogelnaam ruc, overeenkomend met hrucge ‘houtsnip’.(2)

Terug naar boven

Ligging

Rucphen ligt O van Roosendaal, ZW van Breda.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Rucphen 583 huizen met 3.348 inwoners, verdeeld in dorp Rucphen 76/385 met de buurtschappen Achterhoek 33/151, Brand 25/172, Het Heiken (= het huidige Sint Willebrord) (ged.) 56/320, Schijf 34/203, Langendijk 60/394 en Zegge 82/513, en dorp Sprundel 78/390 met de buurtschappen Monnickenheide 38/223, Berk 5/22, Oosteind 21/103, Waterstraat 19/109, Heikant 34/222 en Vorenseinde 22/141.

- Tegenwoordig heeft de gemeente Rucphen ca. 9.500 huizen met ca. 23.000 inwoners. Het dorp Rucphen heeft ca. 2.000 huizen met ca. 5.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De gemeente Rucphen
Het West-Brabantse land (met name het middengebied) was rond 1300 rijk aan turflagen. In 1290 werd deze veenzone opgesplitst in twee delen, namelijk Bergen op Zoom en Breda. Later, in de periode van ongeveer 1300 tot ongeveer 1350, vonden de volgende vijf gronduitgiften plaats: Sprundel- Nassau, Langendijk, Nieuw Doorlecht (Zegge), Rucven en Vorenseinde. Uit deze vijf gronduitgiften is later het grondgebied van de gemeente Rucphen ontstaan, met als oudste kern het dorp Sprundel.

Het Sprundels gebied werd zo verbrokkeld dat het dorp in de loop der eeuwen maar liefst onder 4 heerlijkheden kwam te behoren. In 1809 richtten ruim 60 vooraanstaande inwoners van Sprundel een uitvoerig request tot Zijne Majesteit Lodewijk Napoleon, koning van Holland, met het verzoek de bestuurlijke verdeeldheid in hun dorp weg te nemen. In 1810 werd de gemeente officieel gesticht als "la commune de Sprundel", met ruim 2.500 inwoners. Het grondgebied bestond uit:
het dorp Sprundel (Sprundel-Hertog en Sprundel-Nassau) met 800 inwoners;
de heerlijkheid Vorenseinde met 136 inwoners;
de heerlijkheid Rucphen, waaronder grotendeels de dorpen St. Willebrord en
Schijf, met 536 inwoners in Rucphen, 350 in St. Willebrord en 100 in Schijf;
de heerlijkheid Langendijk met de Nederheide, met 243 inwoners;
de heerlijkheid Zegge met 347 inwoners (inclusief de kwartieren: Noordhoek, Heesterbos, Hooghei en Lage Zegge).

Het dorp Rucphen
De eerste bewoning van Rucphen dateert uit de 14e eeuw. Rucphen werd in 1357 een heerlijkheid, gesticht door de Heer van Bergen op Zoom, wat onder meer inhield dat men een eigen schout en schepenen mocht aanstellen en dat de inwoners geen belasting hoefden te betalen. De parochie ‘Ruckvenne cum appendicio de Swartcive’ (dat wil zeggen Rucphen en Schijf) is gesticht in 1464.

De turfwinning zorgde voor werkgelegenheid en daardoor voor toestroom van nieuwe inwoners. De werkzaamheden die door de verkoop van de veengronden in het vooruitzicht waren, lokten menig gezin hierheen. Arbeiders boden zich aan om turf te steken, delvers werden aangenomen om de vaarten te graven, waarlangs de brandstof op vletten naar Roosendaal zou worden vervoerd, om daar te worden overgeladen. Nieuwe wegen moesten aangelegd worden en ook een enkel ambachtsman zou zijn brood verdienen bij het bouwen van nieuwe woningen.

De kapel uit begin 15e eeuw werd in 1464 door paus Pius II tot parochiekerk verheven. In 1437 waren er 66 bewoonde huizen. In 1461 werd de Rucphense Molen gebouwd op de Molenhei.

De turfwinning had wel een keerzijde; door deze roofbouw bleef er slechts schrale zandgrond over waardoor er bijna geen veldgewassen meer verbouwd konden worden. In 1560 kon men de belastingen aan de Heer van Bergen niet meer betalen. Men hield nog slechts schapen op de heide en gebruikte de plaggen als mest voor de potstal. En zelfs van die schamele opbrengst moest belasting worden betaald aan de markies; de lammertiende voor de schapen en de heischat voor het gebruik van de heide.

In 1583 is het dorp geheel verlaten, toen het werd aangevallen door de troepen van Biron. Pas jaren later keerden de dorpelingen terug, de huizen geplunderd en vervallen en de akkers overwoekerd aantreffend. In 1609 telde Rucphen nog slechts ruim 100 inwoners. In 1628 was dit tot ruim 450 opgelopen.

De aanvankelijk agrarische plaats kwam in de 20e eeuw in zodanig structurele economische moeilijkheden, dat de gemeente werd aangewezen als kerngemeente, waardoor Rucphen en Sprundel in relatief hoog tempo zijn geïndustrialiseerd. De snelle bevolkingsgroei in de 20e eeuw is te danken aan het hoge geboortecijfer in de vooroorlogse jaren, de sterke daling van het sterftecijfer en de verandering van een vertrekoverschot in een vestigingsoverschot.

- Verhalen over de geschiedenis van Rucphen en Vorenseinde op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rucphen heeft 6 rijksmonumenten.

- De Sint Martinuskerk dateert oorspronkelijk uit 1465 en is in 1809 herbouwd. Bijzonder is dat de originele pauselijke bul uit 1442 betreffende de stichting van de parochie nog aanwezig is (in het Bisschoppelijk archief in Breda). De kerk is in de Tweede Wereldoorlog flink vernield, onder meer is in 1944 de toren door de Duitsers opgeblazen. Het was namelijk een perfect richtpunt voor de geallieerden, die naar Rucphen optrokken vanuit de Rucphense Bossen. De Duitsers waren bang dat de geallieerden de toren boven alle bomen uit zouden zien. De toren had op de parkeerplaats moeten vallen, maar ging dwars door het middenschip van de kerk… De toren is in een kleinere vorm herbouwd. De toren kwam gelukkig net niet op de pastorie (1870) terecht. Bouwer en ontwerper zijn niet meer te achterhalen.

- De Heimolen staat in de buurtschap Achterhoek.

- De villa aan de Sint Martinusstraat 9 dateert uit 1925, is een ontwerp van de Roosendaalse architect Jac. Hurks (1890-1977) in de stijl van de Amsterdamse School. De villa heeft een aangebouwde hoge schoorsteen en een paraboolvormige kap met rode verbeterde Hollandse dakpannen. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen. De topgevel is voorzien van zwart-wit geschilderde verticale planken. De verticale richting wordt doorbroken door het expressionistische sierhoutwerk in de top.

- Het gemeentehuis dateert oorspronkelijk uit 1850 maar is diverse malen ingrijpend verbouwd. Aan het gemeentehuis is in 1966 een fraai mozaïek aangebracht van Kees Mandos uit Tilburg. In zijn ontwerp heeft de kunstenaar de vruchtbaarheid als uitgangspunt gekozen. De vier kerkdorpen van Rucphen (Schijf, Sprundel, Sint Willebrord en Zegge) vormen evenzovele bloemen op één stam met daaronder twee vogels. Op een aantal panelen in de hal van het gemeentehuis kunt u de hoogtepunten uit de geschiedenis van de gemeente Rucphen bekijken.

- Het pand Sonnevanck (Zundertseweg 3), met zijn rechte barokachtige belijning, is in 1912 door de gemeente Rucphen gebouwd als dokterswoning. Het was een lokkertje voor een arts, die er op dat moment nog niet was en naar wie men naarstig op zoek was. Het had succes. Het huis is tot 1995 in gebruik gebleven als praktijk. Dokter Schueler was de laatste arts, hij bewoonde het pand van 1955 tot 1995.

- Het kunstwerk De Posthoorn, voor het Rucphense gemeentehuis, is in 1998 vervaardigd door de Amsterdamse kunstenares Marianne van den Heuvel. De opdracht van de gemeente luidde: “Met het kunstwerk inspelen op een element van de historie van de gemeente Rucphen; de Postiljonroute, die heeft bijgedragen aan het ontstaan en de situering van de huidige dorpskern." "Rucphen was een kruispunt van wegen. Om dat te verbeelden heb ik vier zuilen in vier windrichtingen geplaatst. Bovenop de zuilen zijn vier abstracte posthoorns geplaatst. Vier hoorns die elkaar tegenkomen, communiceren, elk hun eigen richting op lijken te willen gaan en die samen een ruimtelijk beeld vormen”, aldus Van den Heuvel (743).

- Mariakapel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarmarkt (op een za. of zo. in juni).

- Popfestival Trefpop (begin oktober).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Rucphense Bossen, Rucphense Heide en Langendijkse Heide beslaan het hele gebied vanaf Rucphen tot aan de Belgische grens. Oppervlakte ca. 1.600 hectare. De Rucphense Bossen is een heuvelachtig terrein met dichte percelen dennenbos, afgewisseld door percelen met douglasspar, lariks, beuk en eik. In de bossen liggen enkele fraaie weide- en heidevelden met brem en buntgras. Vroeger was het een stuifzandgebied; door de bebossing zijn er nu slechts een paar kleine open stuifduinen over. De heuvels en de vele alleenstaande grove dennen maken het gebied aantrekkelijk om te wandelen. Voor de natuur zijn de randen interessanter. Er is een gevarieerde bosrand, met akkers en weiden, omsloten door naald- of loofboswallen. De Rucphense Bossen worden gebruikt voor de winning van drinkwater. Ook worden er geregeld militaire oefeningen gehouden.

De Rucphense Heide is een grote open heide met regelmatige verjonging (het wordt door schapen begraasd) en hier en daar enige vergrassing. Daarnaast zijn er bossen, akkers, houtwallen en de Langendijkse Heide, een klein heidegebiedje.

ZO van Rucphen ligt het bosgebied Molenheide. In 1461 werd hier de Rucphense Molen gebouwd (standerdmolen / graanmolen), waarnaar het gebied is genoemd. Deze streek vormde de scheiding tussen de voormalige heerlijkheden Rucphen en Vorenseinde. Het bos wordt voor een groot gedeelte in beslag genomen door de kazernes van het Kamp Rucphen. - Nadere informatie over de Rucphense Bossen op de site van beheerder Natuurmonumenten. - Nadere informatie over de Rucphense Bossen op de site van de gemeente Rucphen. - Fotoreportage Rucphense Bossen van Kees Wittenbols.

- In de groene gemeente Rucphen kunt u zich te voet, per fiets of te paard naar hartelust uitleven. Op de site van de gemeente Rucphen vindt u een overzicht van fiets-, wandel- en ruiterroutes.

- Laco sportcentrum Rucphen heeft een zwembad, sauna, Turks stoombad, sporthal, zonnebank, openluchtbad, sportzaal en (outdoor) midgetgolfbaan.

- Heemtuin Rucphen omvat zo’n 500 soorten inheemse planten en bomen. Tevens ca. 100 soorten vogels. En u kunt er een aantal Brabantse landschappen van vroeger in het klein bewonderen. Onder meer droge en vochtige heide, een ven, houtwallen, korenakkers, kalkgrasland, poelen, een bogerd, struwelen, bloemrijke graslanden, een hakhoutbosje en een eiken-berkenbos.

- Natuurwerkgroep gemeente Rucphen.

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Rucphen.

- Radio Rucphen FM.

 

Reactie toevoegen