Bronckhorst

Gemeente
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

Bronckhorst

Terug naar boven

Status

- Bronckhorst is een gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek.

- De gemeente is in 2005 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Hengelo, Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem.

- De gemeente Bronckhorst omvat de dorpen Baak, Bronkhorst, Drempt (Voor- en Achter-), Halle, Hengelo, Hoog-Keppel, Hummelo, Keijenborg, Kranenburg, Laag Keppel, Olburgen, Steenderen, Toldijk, Velswijk, Vierakker, Vorden, Wichmond en Zelhem, en de buurtschappen Bekveld, Covik, De Drie Huizen, De Meene, Delden, Dunsborg, Eldrik, Gooi, Halle-Heide, Halle-Nijman (deels), Heidenhoek, IJzevoorde (deels), Linde, Medler, Meuhoek, Mossel, Noordink, Oosterwijk, Rha, Varssel, Veldhoek (deels), Veldwijk, Wassinkbrink, Wientjesvoort, WildenborchWinkelshoek, Wittebrink en Wolfersveen. In totaal zijn dit 19 dorpen en 28 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Bronckhorst.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Bronckhorst ligt in het O van Gelderland en centraal tot W in de streek de Achterhoek. De gemeente ligt aan en O van de rivier de IJssel; de rivier de Oude IJssel stroomt deels door het Z en deels ZW en Z van de gemeente. De hoofdplaats Hengelo ligt centraal in de gemeente. De gemeente grenst in het W (van Z naar N) aan de gemeenten Zevenaar, Doesburg, Rheden en Brummen, in het N aan de gemeenten Zutphen en Lochem, in het O aan de gemeenten Berkelland en Oost Gelre, en in het Z aan de gemeenten Oude IJsselstreek en Doetinchem.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Bronckhorst omvat ca. 15.000 huizen met ca. 37.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bronckhorst is een van de gemeenten die de komende jaren te maken krijgt met krimp (bevolkingsdaling; tot 2040 gaat het inwonertal van de gemeente volgens de prognoses dalen van 38.000 naar minder dan 30.000), met daaraan gerelateerde thema's zoals kleinere gezinnen, minder jongeren en meer ouderen. Om daarop tijdig te anticiperen is in 2012 de nota Krimp beheersbaar begeleiden uitgebracht. Vernieuwend aan de aanpak van deze gemeente is dat niet alleen naar alle beleidsterreinen is gekeken waar demografische ontwikkelingen een invloed op hebben, maar ook naar de onderlinge samenhang. Krimp zorgt voor verandering op het terrein van wonen, economie, fysieke leefomgeving, zorg, sport, cultuur en onderwijs en dienstverlening. Vanuit de inhoudelijke visie van de gemeente is gekeken naar de huidige stand van zaken en de invloed van de demografische ontwikkelingen op de thema’s en de onderlinge relatie. - Nadere toelichting op de nota 'Krimp beheersbaar begeleiden'.

- Presentatie van het waarom, nut en noodzaak, van de scholenfusies in de gemeente Bronckhorst, zoals die zich tussen ca. 2012 en 2016 hebben voltrokken. Zo zijn de basisscholen in de buurtschappen Halle-Heide, Halle-Nijman, Varssel en Veldhoek in 2013 gesloten. De Wolfersveenschool blijft behouden. Hier is de nieuwe fusieschool gekomen die op termijn zo'n 100 leerlingen zal huisvesten, van Wolfersveen en van de andere genoemde buurtschappen. Met één sterke plattelandschool blijft in ieder geval het onderwijs in dit gebied aanwezig en de leefbaarheid behouden. De afzonderlijke scholen werden geleidelijk te klein (anno 2012 gemiddeld ca. 45 leerlingen) om levensvatbaar te blijven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De jaarlijkse Kunst4daagse (van Hemelvaartsdag t/m de zondag erna) vindt plaats in de gehele gemeente Bronckhorst. De kunstwerken verbinden en stellen de bezoeker in staat kunst in al zijn veelzijdigheid te beleven. Op tal van locaties tonen kunstenaars hun creativiteit. Zowel amateurs als professionals stellen hun werk ten toon op heel verschillende plaatsen. Dat varieert van galerie tot boerenschuur, van tuinhuis tot horecagelegenheid.

- Aan de jaarlijkse landelijke Open Monumentendag (weekend begin september) doen ook diverse dorpen in de gemeente Bronckhorst mee, met lezingen, exposities en openstelling van te bezichtigen monumentale objecten zoals kerken, molens, kastelen en boerderijen. Onder de link vind je wat er in welke dorpen te zien en te doen is.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De gemeente Bronckhorst is door wandelkrant Te Voet gekozen tot Wandelgemeente van het Jaar 2018, vanwege haar grote aanbod aan wandelmogelijkheden. Het wandelnetwerk in en rond de gemeente strekt zich uit tot in de haarvaten van de Achterhoek en het wandelen via de wandelknooppunten verloopt comfortabel. De gemeente heeft 448 kilometer aan wandelpaden, die twee keer per jaar worden gecontroleerd. Twee doorgaande routes passeren de gemeente: het Graafschapspad, een Streekpad van 124 km lang, en het Trekvogelpad, een ruim 400 km lange LAW van Bergen aan Zee naar Enschede.

De gemeente verdient de titel ook vanwege de Hackfortse Enkroute. De sprookjesachtige tocht cirkelt rond het kasteel over landgoed Hackfort. Je wandelt door een coulisselandschap met houtwallen, bossen en monumentale boerderijen. De 15 kilometer lange route biedt veel informatie onderweg en heeft voldoende horeca en rustplekken. Ook de hond mag mee op de wandeling. De gemeente heeft meer bijzondere themaroutes, zoals het Boelekeerlspad, de van Molen tot Molenroute, de Ockhorstroute en de Kolken- en Kastelenroute. (bron: Wandelnet.nl) - Hier vind je alle wandelroutes in de gemeente Bronckhorst.

- Vereniging Bomenbelang Bronckhorst is opgericht in 1997, en zet zich in voor het behoud van groen, in het bijzonder monumentale bomen, binnen de gemeente. Mooie solitaire bomen, indrukwekkende groepen van bomen en karakteristieke lanen verdienen het beschermd te worden. Dit geldt ook voor andere onmisbare elementen van het fraaie Achterhoekse landschap, zoals houtwallen, steilranden langs oude essen, groepjes knotwilgen en hagen. Bomenbelang reageert o.a. op door de gemeente verstrekte kapvergunningen, bekijkt of kap noodzakelijk is, of herplant een voorwaarde voor de kap is, en of die herplant daadwerkelijk binnen de gestelde termijn plaatsvindt.

Bomenbelang verzorgt ook samen met enkele andere ‘groene’ organisaties de Boomplantdag in de gemeente. Zij voert verder met de gemeente Bronckhorst overleg over het groenbeleid, de rol van bomen in (nieuwbouw)plannen, het onderhoud aan het bestaande groen en de regelgeving. Bomenbelang zet zich ook in om de jeugd het belang bij te brengen van voldoende groen in de dorpen en het buitengebied. De vereniging werkt aan activiteiten voor de leerlingen van de hoogste klassen van de basisschool.

- Vereniging Bomenbelang heeft in maart 2019 een tweede fietsroute langs monumentale bomen in de gemeente Bronckhorst gerealiseerd. Deze route loopt van de begraafplaats in Hengelo via verschillende landgoederen (Kieftskamp, Onstein, ’t Medler, De Wiersse en Zelle) richting Ruurlo. De route is 31 kilometer lang. De gemeente telt sinds 2018 ongeveer 145 locaties waar monumentale bomen staan. Deze komen allemaal voor in het landelijk register van monumentale bomen. In de afgelopen jaren zijn alle bomen opnieuw bekeken en beoordeeld. Deze actuele gegevens, vaak met foto en andere kenmerken en nieuwswaardigheden, staan in het Landelijk Register voor Monumentale Bomen.

Om meer aandacht op die markante bomen in de gemeente Bronckhorst te vestigen, is enkele jaren geleden het idee ontstaan om langs een aantal ervan wandel- en fietsroutes te maken. Daarbij is rekening gehouden met variatie in boomsoorten, bijzondere locaties voor liefhebbers van bomen (zoals landgoederen) én een afstand die gemakkelijk met de fiets af te leggen valt. Omdat er onderweg veel te zien valt, kan het afleggen van de route nog best wat uurtjes in beslag nemen. Met het samenstellen is daarom ook gedacht aan horecagelegenheden. De routebeschrijving omvat informatie over zo’n 20 monumentale bomen.

Om een boom monumentaal te noemen, moet hij minimaal 80 jaar oud zijn, gezond en minimaal nog 10 jaar in leven blijven én beeldbepalend zijn voor de omgeving of van een zeldzaam soort zijn of een opvallende hoogte of omvang hebben. Vaak staan dit soort bomen op een plek die belangrijk is in de lokale geschiedenis. Een aantal monumentale bomen herbergt bovendien bijzondere planten en/of dieren. De routebeschrijving met bijbehorende kaart op A4-formaat is voor 2,50 euro te koop bij onder andere de VVV in Vorden en Hengelo, diverse campings en cafés. De route is ook te vinden op de website van - de hierboven reeds gelinkte - Vereniging Bomenbelang.

Terug naar boven

Agrarisch

- "De gemeente Bronckhorst heeft van de provincie Gelderland een subsidie ontvangen voor het verbeteren van de landbouwkundige verkaveling binnen de gemeente. Kavelruil is interessant voor agrarische ondernemers die efficiënter willen werken. Door verspreid liggende percelen via een ruiling bij elkaar te leggen of toe te voegen aan de huiskavel, zijn minder verkeersbewegingen over de openbare weg het resultaat. Dit komt ten goede aan de verkeersveiligheid en het bespaart de ondernemer tijd en transportkosten. Via een kavelruil kunnen ondernemers hun bedrijf ook verder uitbreiden door extra grond te verwerven of juist verkleinen als hij wil afbouwen door het inbrengen van grond. Extra aandachtspunt is het versterken van het bestaande landschap. Het kavelruilproject loopt tot medio 2021.

Projectgroep en vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie, bestaande uit kavelruilcoördinatoren van Stichting Kavelruil De Graafschap, is samen met de projectleider, Gerko Hopster van Pratensis, verantwoordelijk voor de uitvoering van het kavelruilproject. De vertrouwenscommissie bereidt de besluiten voor en legt deze ter goedkeuring voor aan de projectgroep Kavelruil Bronckhorst." (bron: gemeente)

"Binnen het kavelruilproject Bronckhorst is met de aktepassering van een vierde ruilplan inmiddels 125 hectare grond vrijwillig geruild. Met in totaal 97 hectare grond en 21 ruilende partijen was dit de grootste ruiling binnen het project. Het kavelruilproject is nog niet afgerond. Er is ten aanzien van financiering bij de provincie Gelderland voor een jaar verlenging van het project aangevraagd. Het doel is om nog een keer 125 hectare te ruilen. De gemeente wil naast landbouwstructuurverbetering via de kavelruil ook het bestaande landschap versterken. De gemeente heeft naast ruilgronden ook budget beschikbaar gesteld voor de aanleg van houtwallen, -singels, bomenrijen en hakhoutbosjes." (bron: Pratensis, februari 2021)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bronckhorst (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Bronckhorst. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Nieuws m.b.t. de kernen van de gemeente Bronckhorst op de site van dagblad de Gelderlander. - Nieuws m.b.t. de kernen van deze gemeente op de site van dagblad de Stentor.

- Welzijn: - "Meedoen in Bronckhorst is het platform waar we activiteiten verzamelen en delen om mensen te helpen mee te doen in de maatschappij, waar dit door omstandigheden of beperkingen niet vanzelfsprekend is. Als dat ook het doel is van jouw organisatie dan kun je je activiteiten aanmelden op de site onder de link."

- Duurzaamheid: - De gemeente Bronckhorst is al in 2009 begonnen met de plaatsing van zonnepanelen. Het gemeentebestuur heeft er toen reeds op ingezet om verduurzaming van de energievoorziening na te streven. Op zoveel mogelijk gemeentelijke panden zouden zonnepanelen worden geplaatst. Er liggen nu panelen op brandweergarages en sporthallen in de dorpen in de gemeente. Op het dak van sporthal De Kamp in Hengelo ligt momenteel de grootste capaciteit (100 kWp). De gemeente gaat ook panelen, met een totale capaciteit van 146 kWp, plaatsen op het gemeentehuis in Hengelo (Elderinkweg 2). Andere gemeentelijke daken met zonnepanelen liggen in Zelhem, Vorden en Steenderen. (bron: AGEM)

- Bedrijfsleven/ondernemen: - Bedrijven Kring Bronckhorst (BKB) behartigt de belangen van de bedrijven in de sectoren industrie, groothandel en dienstverlening in deze gemeente, en is een erkende gesprekspartner voor de lokale en regionale overheden. Via themabijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en ledenvergaderingen worden de onderlinge contacten van de leden onderhouden.

- Veiligheid: - Politie Bronckhorst.

Reactie toevoegen