Bronckhorst

Gemeente
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

Bronckhorst

Terug naar boven

Status

- Bronckhorst is een gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek.

- De gemeente Bronckhorst is in 2005 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Hengelo, Hummelo en Keppel, Steenderen, Vorden en Zelhem.

- De gemeente Bronckhorst omvat de dorpen Baak, Bronkhorst, Halle, Hengelo, Hoog-Keppel, Hummelo, Keijenborg, Kranenburg, Laag Keppel, Olburgen, Steenderen, Toldijk, Velswijk, Vierakker, Voor-Drempt en Achter-Drempt (tweelingdorp), Vorden, Wichmond en Zelhem, en de buurtschappen Bekveld, Covik, De Drie Huizen, De Meene, Delden, Dunsborg, Eldrik, Gooi, Halle-Heide, Halle-Nijman (deels), Heegherhoek, Heidenhoek, IJzevoorde (deels), Linde, Medler, Meuhoek, Mossel, Noordink, Oosterwijk, Rha, Varssel, Veldhoek (deels), Veldwijk, Wassinkbrink, Wientjesvoort, Wildenborch, Winkelshoek, Wittebrink en Wolfersveen. In totaal zijn dit 19 dorpen en 29 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Bronckhorst.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Bronckhorst.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Bronckhorst ligt in het O van Gelderland en centraal tot W in de streek de Achterhoek. De gemeente ligt aan en O van de rivier de IJssel; de rivier de Oude IJssel stroomt deels door het Z en deels ZW en Z van de gemeente. Verder ligt de gemeente ZO van de stad Zutphen en de dorpen Leuvenheim, Brummen, Warnsveld, Eefde, Hall, Laag-Soeren en Eerbeek, Z van de dorpen Almen, Laren en Harfsen, ZW van de steden Lochem en Borculo en de dorpen Barchem en Ruurlo, W van de stad Groenlo, NW van de stad Lichtenvoorde en de dorpen Mariënvelde, Zieuwent, Harreveld, Varsseveld en Westendorp, N van de steden Doetinchem en Terborg en de dorpen Wehl, Gaanderen, Etten, Braamt en Kilder, NO van de stad Doesburg en de dorpen Nieuw Wehl, Loil, Didam, Nieuw-Dijk en Angerlo en O van de dorpen Spankeren, Dieren, Ellecom en De Steeg. De hoofdplaats Hengelo ligt centraal in de gemeente.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Bronckhorst omvat ca. 15.000 huizen met ca. 37.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bronckhorst is een van de gemeenten die de komende jaren te maken krijgt met krimp (bevolkingsdaling; tot 2040 gaat het inwonertal van de gemeente dalen van 38.000 naar minder dan 30.000), met daaraan gerelateerde thema's zoals kleinere gezinnen, minder jongeren en meer ouderen. Om daarop tijdig te anticiperen is in 2012 de nota Krimp beheersbaar begeleiden uitgebracht. Vernieuwend aan de aanpak in Bronckhorst is dat niet alleen naar alle beleidsterreinen is gekeken waar demografische ontwikkelingen een invloed op hebben, maar ook naar de onderlinge samenhang. Krimp zorgt voor verandering op het terrein van wonen, economie, fysieke leefomgeving, zorg, sport, cultuur en onderwijs en dienstverlening. Vanuit de inhoudelijke visie van de gemeente is gekeken naar de huidige stand van zaken en de invloed van de demografische ontwikkelingen op de thema’s en de onderlinge relatie. - Nadere toelichting op de nota 'Krimp beheersbaar begeleiden'.

- Presentatie van het waarom, nut en noodzaak, van de scholenfusies in de gemeente Bronckhorst, zoals die zich tussen ca. 2012 en 2016 hebben voltrokken. Zo zijn de basisscholen in de buurtschappen Halle-Heide, Halle-Nijman, Varssel en Veldhoek in 2013 gesloten. De Wolfersveenschool blijft behouden. Hier is de nieuwe fusieschool gekomen die op termijn zo'n 100 leerlingen zal huisvesten, van Wolfersveen en van de andere genoemde buurtschappen. Met één sterke plattelandschool blijft in ieder geval het onderwijs in dit gebied aanwezig en de leefbaarheid behouden. De afzonderlijke scholen werden geleidelijk te klein (anno 2012 gemiddeld ca. 45 leerlingen) om levensvatbaar te blijven.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Vereniging Bomenbelang Bronckhorst is opgericht in 1997, en zet zich in voor het behoud van groen, in het bijzonder monumentale bomen, binnen de gemeente. Mooie solitaire bomen, indrukwekkende groepen van bomen en karakteristieke lanen verdienen het beschermd te worden. Dit geldt ook voor andere onmisbare elementen van het fraaie Achterhoekse landschap, zoals houtwallen, steilranden langs oude essen, groepjes knotwilgen en hagen. Bomenbelang reageert o.a. op door de gemeente verstrekte kapvergunningen, bekijkt of kap noodzakelijk is, of herplant een voorwaarde voor de kap is, en of die herplant daadwerkelijk binnen de gestelde termijn plaatsvindt.

Bomenbelang verzorgt ook samen met enkele andere ‘groene’ organisaties de Boomplantdag in de gemeente. Zij voert verder met de gemeente Bronckhorst overleg over het groenbeleid, de rol van bomen in (nieuwbouw)plannen, het onderhoud aan het bestaande groen en de regelgeving. Bomenbelang zet zich ook in om de jeugd het belang bij te brengen van voldoende groen in de dorpen en het buitengebied. De vereniging werkt aan activiteiten voor de leerlingen van de hoogste klassen van de basisschool.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Bronckhorst (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Bronckhorst. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Veiligheid: - Politie Bronckhorst.

Reacties

(2)

Op de website van de gemeente Bronckhorst worden Covik en Heurne (ged.) ook nog als buurtschap vermeld. IJzenvoorde (ged.), Meuhoek en Wientjesvoort worden daarentegen niet vermeld op de website van de gemeente Bronckhorst.

Dank voor de tips Bartus! Covik blijkt dus een van die honderden buurtschappen die in de loop der jaren 'zomaar' door de Topodienst is uitgegumd uit de atlassen, terwijl de bebouwing er nog gewoon is en niet opgeslokt door een buurkern, dús de buurtschap bestaat ook nog altijd. In principe maken we eerst homepages voor alle plaatsen die nog in de recente atlassen staan, en gaan daarna de witte vlekken invullen van de plaatsen die uit de atlassen zijn verdwenen maar nog wel bestaan, dat is te tijdrovend om 'tussendoor' te doen, dat doen we in één klus aan het eind. Maar tussendoor-tips zoals deze verwerk ik natuurlijk wel gelijk. Ik heb dus een pagina voor Covik aangemaakt op https://www.plaatsengids.nl/covik. En ik heb hem vermeld op https://www.plaatsengids.nl/kennisbank/plaatsnamen-onterecht-niet-de-atl... (wat natuurlijk nog maar het topje van de ijsberg is), om Kadaster e.a. erop te attenderen dat men deze plaatsnamen weer in atlassen, op plattegronden e.d. moet vermelden.

Dat dit Heurne ook deels onder Zelhem en daarmee de huidige gem. Bronckhorst zou vallen. Tja... Dat staat wel in diverse plaatsnamenlijsten, maar tot heden heb ik 0,0 onderbouwing kunnen vinden dat het ook werkelijk zo is. Terwijl ik dat voor de Ruurlose kant wel heb gevonden. Ik heb die vraagtekens ook geformuleerd op https://www.plaatsengids.nl/heurne-ruurlo. Tot nader evt. ander bericht van lokale ingewijden anders mochten uitwijzen, ga ik er vanuit dat er geen Zelhems deel van Heurne is. Zoals in oude stukken ook wordt gesproken van het Wolfersveen onder Zelhem en Ruurlo. Ik heb de indruk dat het O kant van de dorps- voorheen gemeentegrens daar als Heurne wordt beschouwd, en de W kant als Wolfersveen. En dat stukjes van beide vroeger ook best aan de andere kant gelegen kunnen hebben. Maar zolang niemand dat concreet onderbouwt formuleer ik dat ter plekke ook niet.

Die laatste 3 is jammer dat de gemeente die niet vermeldt, want dat zijn buurtschappen die lokaal wel degelijk nog 'leven' en waar ook het e.e.a. over te vertellen valt, en een deel van IJzevoorde valt nog altijd onder die gemeente.

Reactie toevoegen