Land van Heusden en Altena

Streek
Land van Heusden en Altena
Noord-Brabant

Heusden Altena.jpg

Oude grenspalen die de grens aangeven tussen Heusden en Altena, aan de Maasdijk tussen de dorpen Veen en Andel.

Oude grenspalen die de grens aangeven tussen Heusden en Altena, aan de Maasdijk tussen de dorpen Veen en Andel.

land_van_altena_kopie.jpg

De huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem beslaan samen de streek Land van Heusden en Altena, die ook wel kortweg Land van Altena wordt genoemd (en dus zoals in de tekst beschreven, ook een deel van het oude Land van Heusden omvat).

De huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem beslaan samen de streek Land van Heusden en Altena, die ook wel kortweg Land van Altena wordt genoemd (en dus zoals in de tekst beschreven, ook een deel van het oude Land van Heusden omvat).

Land van Heusden en Altena

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Land van Heusden en Altena.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Land van Heusden en Altena.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Land van Heusden en Altena (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Het Land van Heusden en Altena is een streek in de provincie Noord-Brabant.

- Het Land van Heusden en Altena omvat de huidige gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem.

Terug naar boven

Ligging

- Het Land van Heusden en Altena grenst in het N aan de Merwede en de Afgedamde Maas, in het Z aan de Bergse Maas en in het W aan de Biesbosch.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het Land van Altena is een streek die t/m 1814 bij Holland hoorde. In 1815 is zij overgegaan naar de provincie Noord-Brabant.

Het Land van Heusden was een historische streek in het noorden van de huidige provincie Noord-Brabant. Deze omvatte, naast het stadje Heusden, ook dorpen als Oudheusden, Herpt, Doeveren en Hedikhuizen. Dit zijn de zogeheten 'benedendorpen'. Daarnaast omvat het plaatsen als Meeuwen, Drongelen, Eethen, Babyloniënbroek, Genderen, Wijk en Aalburg, Spijk en Veen. Dit zijn de zogenaamde 'bovendorpen'.

In 1904 wordt de Bergsche Maas gegraven, waarmee de stad Heusden met de benedendorpen van het Land van Heusden worden afgesneden en zich meer op het Brabant aan de Z kant van de Bergsche Maas (Langstraat, Drunen, Vlijmen e.o.) gaan richten. Sindsdien spreekt men voor het oude Land van Altena samen met de genoemde 'bovendorpen' van het Land van Heusden, van de streek 'Land van Heusden en Altena', waar het stadje Heusden en de genoemde 'benedendorpen' dus níet meer toe behoren. Dit Land van Heusden en Altena wordt in de volksmond vaak weer kortweg Land van Altena genoemd, omdat het toch grotendeels het oude Land van Altena omvat en maar een deel van het oude Land van Heusden.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van het Land van Heusden en Altena, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Erfgoed Altena is een samenwerkingsverband van organisaties en verenigingen in het Land van Heusden en Altena die zich bezighouden met de geschiedenis en cultuurhistorie van de streek.

- Streekarchief Langstraat Heusden Altena. Op de site van het Streekarchief kunt u o.a. zoeken in meer dan 100.000 gedigitaliseerde krantenpagina's van kranten uit de regio.

- Historische Reeks Land van Heusden en Altena.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem praten al enkele jaren over intensivering van de samenwerking, of wellicht herindeling. In 1997, bij de vorige grote herindelingsronde in Noord-Brabant, zijn de gemeenten Werkendam, Sleeuwijk en Dussen samengevoegd tot een nieuwe gemeente Werkendam met ca. 25.000 inwoners. De gemeenten Aalburg en Woudrichem, met resp. ca. 11.000 en 14.000 inwoners, konden toen zelfstandig blijven, hoewel er over werd gesproken om die ook te laten fuseren om zo een qua grootte gelijkwaardige gemeente te krijgen met de nieuwe  gemeente Werkendam. De afgelopen jaren zijn er diverse rapporten verschenen over samenwerken dan wel  herindelen van de regio. De ondernemingsraden van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem vinden (anno februari 2013) een fusie de enige goede oplossing. "Alleen dan kan er een moderne professionele organisatie worden opgezet.Deze kan de toekomstige taken die op de gemeenten afkomen goed uitvoeren en kan de dienstverlening voor de burgers minimaal op het huidige peil houden. Alle andere vormen van samenwerking leiden naar de mening van de ondernemingsraden tot verspilling van tijd, energie en geld, zonder tot goede resultaten te kunnen komen." aldus de ondernemingsraden. De gemeenten waren echter nog altijd verdeeld (zo waren in Aalburg 8 leden tegen en 7 voor herindeling). Daarom kwam er begin 2015 wederom een onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking dan wel herindeling.

Dit heeft geleid tot het (beoogd laatste) rapport: 'Bestuurlijke toekomst Land van Heusden en Altena. Rapport van bevindingen', door prof. dr. C.P. Veerman, mei 2015. Na een schets van verleden, heden en onderbouwingen van een wenselijk geachte toekomst, rekening houdend met de bestaande knelpunten en de huidige en toekomstige taken en uitdagingen voor de regio, komt hij tot de aanbeveling om de gemeenten te laten toewerken naar een herindeling tot 1 gemeente, bij voorkeur per 2019.

En zo is inmiddels besloten: de genoemde gemeenten gaan inderdaad fuseren per 1-1-2019. De stand van zaken met betrekking tot die aanstaande fusie vind je op de website Samenwerkende gemeenten Aalburg Werkendam Woudrichem.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurbeschermingsvereniging Altenatuur.

Reactie toevoegen