Vianen

Plaats
Stad en gemeente
Vianen
Vijfheerenlanden
Utrecht

vianen_collage.jpg

Vianen, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Vianen, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

vianen langedijk ca 1910 [640x480].jpg

Vianen Langedijk ca. 1910

Vianen Langedijk ca. 1910

Vianen. (2).JPG

Via de Hofpoort komen we in Vianen.

Via de Hofpoort komen we in Vianen.

Vianen..JPG

Vianen met de Hofpoort gezien vanaf de Ringdijk.

Vianen met de Hofpoort gezien vanaf de Ringdijk.

Vianen.JPG

Stadsgezicht Vianen met de watertoren, één van de eerste betonwerken in Nederland.

Stadsgezicht Vianen met de watertoren, één van de eerste betonwerken in Nederland.

Vianen. (3).JPG

Rivier de Lek bij Vanen met aan de overzijde Vreeswijk.

Rivier de Lek bij Vanen met aan de overzijde Vreeswijk.

vianen_grote_kerk_vanaf_singellaan.jpg

De Grote Kerk in Vianen gezien vanaf de Singellaan.

De Grote Kerk in Vianen gezien vanaf de Singellaan.

vianen_grote_kerk_vanaf_buitenlandpoort.jpg

De Grote Kerk in Vianen gezien vanaf de Buitenlandpoort.

De Grote Kerk in Vianen gezien vanaf de Buitenlandpoort.

vianen_grote_kerk_torenvalk.jpg

De torenvalk doet zijn naam eer aan, hoog en droog in de Grote Kerk in Vianen.

De torenvalk doet zijn naam eer aan, hoog en droog in de Grote Kerk in Vianen.

vianen_grote_kerk_torenvalk_jongen_kopie.jpg

En zie hier het resultaat van de torenvalk-broederij in de toren van de Grote Kerk te Vianen...

En zie hier het resultaat van de torenvalk-broederij in de toren van de Grote Kerk te Vianen...

vianen_hoef_en_haag_collage.jpg

De komende jaren wordt er een nieuw dorp gebouwd genaamd Hoef en Haag, O van Vianen, N van Hagestein, dat uiteindelijk ca. 1.800 woningen gaat omvatten. Zie verder https://www.plaatsengids.nl/hoef-en-haag (© Jan Dijkstra, Houten)

De komende jaren wordt er een nieuw dorp gebouwd genaamd Hoef en Haag, O van Vianen, N van Hagestein, dat uiteindelijk ca. 1.800 woningen gaat omvatten. Zie verder https://www.plaatsengids.nl/hoef-en-haag (© Jan Dijkstra, Houten)

ZH gemeente Vianen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Vianen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Vianen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Vianen

Terug naar boven

Status

- Vianen is een stad en gemeente in de provincie Utrecht (t/m 2001 provincie Zuid-Holland), in de streek Vijfheerenlanden.

- De gemeente Vianen is in 1986 vergroot met de gemeenten Everdingen en Hagestein.

- Naast de stad Vianen en de in de vorige alinea genoemde dorpen omvat de gemeente verder nog de dorpen Hoef en Haag en Zijderveld, en de buurtschappen Diefdijk (deels), Tienhoven, en het topografisch bijzondere geval Ossenwaard, een afgelegen buurtje op het sluizencomplex in de Lek, dat voor dat gedeelte formeel zelfs een aparte woonplaats is met een eigen postcode, maar de buurtschap Ossenwaard heeft ook nog een deel dat onder de gemeente Houten valt. Waarom dat allemaal zo is kun je lezen op de pagina van Ossenwaard. Tot slot vallen onder de stad (en daarmee natuurlijk ook gemeente) Vianen nog de buurtschappen Bolgerijen (en Autena) en Helsdingen. Bij elkaar zijn er in de gemeente Vianen 1 stad, 4 dorpen en 5 (delen) van buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Vianen.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Vianen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1270 en 1331 Vyanen.

Naamgeving en naamsverklaring
Genoemd naar de Franse stad Vienne, in de middeleeuwse literatuur ook wel Viane genoemd. De naam Vienne gaat zelf weer terug op een afleiding van het Latijnse via 'weg'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Vianen ligt Z van Nieuwegein, Z van de Lek en ligt grotendeels ingeklemd tussen de A2 in het W en de A27 in het O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Vianen 218 huizen met 2.588 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 192/2.293 (= huizen/inwoners), buurtschap Helsdingen 16/206 en de polders Bolgerijen en Autena samen 10/89. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 8.000 huizen met ca. 20.000 inwoners; de stad heeft ca. 6.500 huizen met ca. 16.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Vianen, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Stedelijk Museum Vianen, gevestigd in een 17e-eeuwse voormalige RK schuilkerk.

- Historische Vereniging Het Land van Brederode.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Vianen heeft 163 rijksmonumenten.

- De Grote Kerk (hervormd PKN) is in 1540 grotendeels afgebrand maar weer herbouwd. De toren is blijven staan. De toren is tegelijk met de herbouw van de kerk, verhoogd met een vijfde geleding. Een bijzonderheid is dat al vele jaren jaarlijks in de toren van de Grote Kerk torenvalken broeden. Eén van de resultaten daarvan ziet op de foto op deze pagina.

- Via de webversie van de erfgoedwaardenkaart van de gemeente Vianen kun je informatie vinden over honderden monumentale objecten in de kernen van deze gemeente.

- Wipkorenmolen.

- Stadhuis uit ca. 1425.

- Watertoren uit 1909.

- Dieselgemaal De Biezen.

- Joodse begraafplaatsen.

- Gevelstenen in Vianen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Oldtimerdag Vianen (3e zaterdag in juni) noemt zich met ruim 350 zeldzame en vaak zelfs unieke voertuigen 'Het grootste rijdende automuseum van Nederland'. Er is altijd een zeer gevarieerd aanbod van antieke en klassieke automobielen, motoren, vracht-, leger- en brandweervoertuigen.

- Open Water Zwemmen Merwedekanaal (op een zaterdag eind juni) is een jaarlijkse zwemwedstrijd in het Merwedekanaal, met verschillende afstanden en verschillende klassen voor dames, heren en jeugd.

- De Paardenmarkt Vianen wordt sinds 1271 gehouden op de woensdag voor de tweede donderdag in oktober, en heeft in 2013 bijzondere erkenning verkregen door plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Stichting Het Utrechts Landschap heeft dankzij ruim 800 donateurs die ruim 39.000 euro beschikbaar hebben gesteld, in 2018 3 hectare voormalige landbouwgrond kunnen aankopen in de Middelwaard aan de Lek bij Vianen (direct W van de A2). De drie percelen in de uiterwaard worden voorgoed omgevormd tot natuur. De Middelwaard omvat verder nog een recreatieplas en een gedeelte dat voor bezoekers is afgesloten. De drie percelen werden gebruikt voor het telen van mais en het weiden van schapen. Het Utrechts Landschap streeft naar zo veel mogelijk aaneengesloten natuur. Minder versnippering leidt tot een beter leefgebied voor planten en dieren. De aangekochte percelen zijn nu arm aan soorten. Daarnaast kwam door overbemesting te veel stikstof en fosfaat in het grondwater terecht, wat schadelijk is voor de omliggende natuur. Daarom is het volgens Het Utrechts Landschap belangrijk om deze gebieden een natuurbestemming te geven. Niet alleen wordt het leefgebied voor planten en dieren dan groter, ook de bodemkwaliteit wordt verbeterd en daar heeft het gehele ecosysteem profijt van. (bron: Stichting Het Utrechts Landschap, 5-2-2018)

- De afvoercapaciteit van de Lek bij Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein was niet groot genoeg om de grotere hoeveelheid water die de rivier in de toekomst te verwerken krijgt, veilig af te voeren. Het was daarom nodig de rivier meer ruimte te geven om de bewoners van dit rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Door bij de genoemde kernen aan zowel de noord- als de zuidkant van de Lek de uiterwaarden te vergraven en oevergeulen aan te leggen, krijgt de rivier meer ruimte. Dit project Ruimte voor de Rivier / Ruimte voor de Lek is in 2016 gereed gekomen.

Middels dit project zijn in de uiterwaarden van de Lek bij Vianen en Nieuwegein – Bossenwaard, Pontwaard, Mijnsherenwaard en 't Waalse Waard – nieuwe geulen gegraven. In de Vianense Waard is de zomerkade verder landinwaarts gelegd. Ook is de toegangsdam naar het stuweiland bij Hagestein verlaagd. Hiermee heeft de Lek meer ruimte gekregen, zodat bij hoge waterafvoeren de waterstand 8 centimeter lager is dan in de oude situatie. Naast meer waterveiligheid heeft het project ook nieuwe natuur, mooie uitzichtpunten, extra wandelroutes, een vissteiger en een ruiterroute opgeleverd. De brug die het centrum van Vianen met een nieuw eiland in de Pontwaard verbindt, kreeg de naam 'Pont Napoleon', omdat Napoleon in 1811 op deze plek de Lek overstak naar Vreeswijk.

Terug naar boven

Beeld

- Videoreportage van de Voorstraat vanuit de lucht, met een drone.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vianen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Vianen.

- Nieuws: - Nieuws uit Vianen e.o. uit de wekelijkse huis-aan-huiskrant Het Kontakt.

- Onderwijs en kinderopvang: - BSO Wijs! neemt de kinderen na schooltijd naar buiten om te spelen. Ze gaan elke middag op avontuur in de natuur. Hutten bouwen, in bomen klimmen, groenten verbouwen en nog veel meer avontuurlijke activiteiten.

- Sport: - v.v. Vianen (voetbal).

Reacties

(2)

Hoef en Haag heeft inmiddels een postcode (4125) en woonplaatscode (3626)

Dank voor de tip Bartus! Ik had daar zelf nog niet over gelezen. Ik heb er zojuist een pagina voor aangemaakt: https://www.plaatsengids.nl/hoef-en-haag

Reactie toevoegen