Vianen

Plaats
Stad
Vijfheerenlanden
Vijfheerenlanden
Utrecht

gemeente_vianen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Vianen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Vianen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

vianen_oude_lekbrug.jpg

Velen hebben geijverd voor behoud en herbestemming van de oude Lekbrug uit 1936 in de A2 bij Vianen. In november 2018 is toch definitief besloten dat de brug gesloopt gaat worden. Zie verder het hoofdstuk Recente ontwikkelingen. (© Jan Dijkstra, Houten)

Velen hebben geijverd voor behoud en herbestemming van de oude Lekbrug uit 1936 in de A2 bij Vianen. In november 2018 is toch definitief besloten dat de brug gesloopt gaat worden. Zie verder het hoofdstuk Recente ontwikkelingen. (© Jan Dijkstra, Houten)

vianen_collage.jpg

Vianen, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Vianen, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Vianen. (2).JPG

Via de Hofpoort komen we in Vianen

Via de Hofpoort komen we in Vianen

Vianen..JPG

Vianen, met de Hofpoort, gezien vanaf de Ringdijk

Vianen, met de Hofpoort, gezien vanaf de Ringdijk

Vianen.JPG

Stadsgezicht Vianen, met de watertoren, een van de eerste betonwerken in Nederland

Stadsgezicht Vianen, met de watertoren, een van de eerste betonwerken in Nederland

vianen_grote_kerk_vanaf_singellaan.jpg

De Grote Kerk in Vianen, gezien vanaf de Singellaan

De Grote Kerk in Vianen, gezien vanaf de Singellaan

vianen_grote_kerk_torenvalk.jpg

De torenvalk doet zijn naam eer aan, hoog en droog in de Grote Kerk in Vianen

De torenvalk doet zijn naam eer aan, hoog en droog in de Grote Kerk in Vianen

vianen_grote_kerk_torenvalk_jongen_kopie.jpg

En zie hier het resultaat van de torenvalkbroederij in de toren van de Grote Kerk te Vianen...

En zie hier het resultaat van de torenvalkbroederij in de toren van de Grote Kerk te Vianen...

Vianen

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! Kijk hier voor ons aanbod in Vianen. U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

- Vianen is een stad in de provincie Utrecht (t/m 2001 provincie Zuid-Holland), in de streek en gemeente Vijfheerenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2018.

- De gemeente Vianen is in 1986 vergroot met de gemeenten Everdingen en Hagestein.

- In 2019 is de gemeente Vianen gefuseerd met de gemeenten Leerdam en Zederik tot de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden; tegelijkertijd ging het grondgebied van de gemeenten Leerdam en Zederik over van de provincie Zuid-Holland naar de provincie Utrecht.

- De gemeente Vianen omvatte naast de gelijknamige stad de dorpen Everdingen, Hagestein, Hoef en Haag en Zijderveld, en de buurtschappen Bolgerijen, Diefdijk (deels; tevens een dijk), Helsdingen, Ossenwaard (deels) en Tienhoven. In totaal zijn dat 1 stad, 4 dorpen en 5 (delen van) buurtschappen.

- Onder de stad Vianen valt de buurtschap Helsdingen en het grootste deel van de buurtschap Bolgerijen.

- Wapen van de voormalige gemeente Vianen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1270 en 1331 Vyanen.

Naamgeving en naamsverklaring
Genoemd naar de Franse stad Vienne, in de middeleeuwse literatuur ook wel Viane genoemd. De naam Vienne gaat zelf weer terug op een afleiding van het Latijnse via 'weg'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De stad Vianen ligt Z van de stad Nieuwegein, Z van de rivier Lek en ligt grotendeels ingeklemd tussen de A2 in het W en de A27 in het O.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Vianen 218 huizen met 2.588 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 192/2.293 (= huizen/inwoners), buurtschap Helsdingen 16/206 en de polders Bolgerijen en Autena samen 10/89. Eind 2018, bij de opheffing van de gemeente, had deze ca. 8.000 huizen met ca. 20.000 inwoners; de stad heeft ca. 6.500 huizen met ca. 16.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Vianen, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Stedelijk Museum Vianen is gevestigd in een 17e-eeuwse voormalige RK schuilkerk. Met de invoering van de Reformatie werd de uitoefening van de rooms-katholieke eredienst door de calvinistische overheid verboden. Het gevolg hiervan was dat rooms-katholieke gelovigen zich genoodzaakt zagen hun missen in het "geheim" op te dragen. Dit gebeurde vooral bij particulieren aan huis. Na 1648 werd de eredienst oogluikend toegestaan in kerken die van buitenaf niet als zodanig herkenbaar waren. Zo ontstonden in ons land tal van schuilkerken. In 1652 was de schuilkerk in de stad in het bezit van de jezuïet pater Adriaan Bouvaeus. Hij genoot een grote bewegingsvrijheid door zijn vriendschap met de kasteelheer van Batestein, Johan Wolfert van Brederode. De Brederodes hadden de aanwezigheid van rooms-katholieke geestelijken reeds jaren geduld. Waarschijnlijk was pater Bouvaeus verantwoordelijk voor de inrichting van de kerk. Op zondag werd voor ongeveer 100 parochianen de mis opgedragen. Ruim 150 jaar is hier gekerkt, eerst door jezuïeten, na hun verbanning in 1730 door de seculiere geestelijkheid. In 1807 is de schuilkerk opgeheven. In 1992 is het pand na een bouwhistorisch onderzoek gerestaureerd en kreeg het de huidige bestemming.

- De in 1949 opgerichte Historische Vereniging Het Land van Brederode houdt zich bezig met de geschiedenis van een groot gebied rondom Vianen. De vereniging probeert een antwoord te vinden op vragen als: wie woonde daar, wie deed wat, en hoe, waar en waarom gebeurde dat. Ook gevolgen voor monumenten en historisch landschap van hedendaagse ingrepen in onze omgeving worden nauwlettend gevolgd. Voor het behoud en de verspreiding van deze kennis in een zo breed mogelijke kring organiseert de vereniging diverse activiteiten. De vereniging ontleent haar naam aan het geslacht Van Brederode, dat enkele eeuwen de scepter zwaaide over de stad en wijde omgeving. Hendrik van Brederode is misschien wel de bekendste telg uit dat geslacht. Door zijn rol in de Opstand en als aanbieder van het Smeekschrift der Edelen is hij de geschiedenis ingegaan als de "Grote Geus". Zijn standbeeld staat op het plein voor de Grote Kerk.

De vereniging realiseert haar doelstellingen door tal van activiteiten. Elk jaar verschijnt een jaarboek onder de naam "In het Land van Brederode", met artikelen over de geschiedenis van de streek. Daarnaast verschijnt er regelmatig een nieuwsbrief, gewoonlijk gevuld met zakelijke informatie over de vereniging zoals aankondigingen van vergaderingen, lezingen of excursies. In het winterseizoen organiseert de vereniging twee lezingen: de midwinterlezing en de voorjaarslezing. In het voor- en najaar worden excursies georganiseerd. De excursiebestemming is vaak een plaats die een historische band met Vianen of de Brederodes heeft. Het bijwonen van lezingen en het deelnemen aan excursies staat ook open voor niet-leden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Voorstraat in Vianen is in 2019 vernieuwd en heeft een andere indeling gekregen. Dat is even wennen. De nieuwe Voorstraat is winkelerf. Rijdend verkeer is te gast. De verkeersregels: De maximumsnelheid is 15 km per uur. Auto's, motoren, brommers rijden in één richting en links van de parkeerstroken. Fietsers rijden in twee richtingen en aan beide zijden van de parkeerstroken. Parkeren alleen in de blauwe zone (aangegeven met een blauwe lijn). Maximaal 1,5 uur met een parkeerschijf. Laden en lossen uitsluitend op laad- en losplekken (aangegeven met borden). Maximaal 15 minuten.

Even gezellig bijkletsen kan op een terras of op een van de nieuwe bankjes. De nieuwe Voorstraat is zo ingericht dat er drie ‘pleinen’ zijn ontstaan met meer ruimte voor ontmoeting. Het eerste plein is aan de zuidkant van de Voorstraat ter hoogte van het museum. Het tweede in het midden ter hoogte van de Rabobank bij de pomp. Het derde plein aan de noordkant loopt vanaf het stadhuis tot de Lekpoort. De pleinen zijn normaliter toegankelijk voor verkeer. Vanaf 2019 is het Noordplein vanaf mei tot en met september gesloten voor gemotoriseerd verkeer van vrijdagochtend 11.00 uur tot en met maandagochtend 06.00 uur. En in de gehele maand juli, elke dag vanaf 11.00 uur m.u.v. de maandag. Tijdens de afsluiting mag je niet (brom)fietsen op het plein. (bron: Bureau Binnenstad)

- De Lekbrug bij Vianen, een boogbrug over de A2 tussen Vianen en Nieuwegein, is in 1936 gerealiseerd, en kreeg aan het eind van de vorige eeuw twijfelachtige roem als een belangrijk fileknelpunt. Rijkswaterstaat legde er in 1999 een nieuwe brug naast, om het verkeer beter te laten doorstromen. Dit is een brug van het type uitbouwbrug. Deze ligt hoger dan de oude boogbrug, omdat de draagconstructie bij een uitbouwbrug onderaan begint. Dit had tevens voordelen voor het scheepvaartverkeer, zoals de duwvaart. De oude Lekbrug bleef vooralsnog in gebruik. Vanwege de hoge renovatiekosten van de oude Lekbrug werd besloten tot de bouw van een extra brug naast de nieuwe brug, ter vervanging van de Lekbrug. Deze kreeg hetzelfde ontwerp als de tweede brug en is in 2004 opengesteld. De twee nieuwe bruggen, die als geheel Jan Blankenbrug zijn gedoopt, maakten de oude Lekbrug uiteindelijk dus overbodig. Diverse instanties hebben ervoor geijverd om de brug tot rijksmonument of gemeentelijk monument benoemd te krijgen, maar dat is niet gelukt. In november 2018 is definitief besloten dat de brug gesloopt gaat worden, dus dat zal dan vermoedelijk medio 2019 gaan plaatsvinden.

Rijkswaterstaat heeft nog wel een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren naar mogelijk hergebruik van het casco van de Lekbrug. De studie betrof het nader bekijken van een innovatief plan van een aantal marktpartijen om de brug te behouden en te bebouwen. Alle betrokken partijen (provincie Utrecht, gemeenten Vianen, Nieuwegein en IJsselstein, de waterschappen en het Rijk) hebben met een positieve, open grondhouding zorgvuldig het plan bekeken. Zij hebben uiteindelijk geconcludeerd dat het plan niet kansrijk wordt geacht, omdat de in het plan uitgewerkte (woon)functies niet passen bij het regionale ruimtelijke, natuur- en landschapsbeleid. Het is een niet-stedelijk uiterwaardengebied, waarin bebouwing zoals in het plan is geschreven niet past. Rijkswaterstaat heeft daarom in november 2018 de opdracht tot het verwijderen van de brug in gang gezet. Alle hiervoor genoemde partijen geven aan het hiermee eens te zijn. Wel wordt nog onderzocht of delen van de brug hergebruikt kunnen worden. (bron: Rijkswaterstaat, 13-11-2018)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Vianen heeft 163 rijksmonumenten.

- Via de webversie van de erfgoedwaardenkaart van de gemeente Vianen kun je informatie vinden over honderden monumentale objecten in de kernen van deze voormalige gemeente.

- De Grote Kerk (hervormd PKN) is in 1540 grotendeels afgebrand maar weer herbouwd. De toren is blijven staan. De toren is tegelijk met de herbouw van de kerk, verhoogd met een vijfde geleding. Een bijzonderheid is dat al vele jaren jaarlijks in de toren van de Grote Kerk torenvalken broeden. Eén van de resultaten daarvan ziet op de foto op deze pagina.

- Wipkorenmolen.

- Stadhuis uit ca. 1425.

- Watertoren uit 1909.

- Dieselgemaal De Biezen.

- Joodse begraafplaatsen.

- Het was in 2018 180 jaar geleden dat de bekende Nederlandse waterbouwkundige Jan Blanken overleed. Jan Blanken woonde in Vianen en is in 1838 begraven op de begraafplaats aan de Sparrendreef. Blanken heeft veel voor Nederland betekend. Hij werkte bijvoorbeeld aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie en is de uitvinder van de waaiersluis. De waterbouwkundige wordt ook wel gezien als de oprichter van Rijkswaterstaat. Stichting Jan Blanken Vianen heeft in dat kader in 2018 een monument voor Jan Blanken gerealiseerd aan de Jan Blankendreef. Het is een informatief monument dat ervoor moet zorgen dat de ingenieur meer bekendheid krijgt in 'zijn' stad. Het monument bestaat uit vijf delen. Op vier delen staan beschrijvingen van zijn bekendste werken: het Noordhollands Kanaal, droogdok Hellevoetsluis, de Waaiersluis en de Grote Sluis van Vreeswijk. Op het vijfde deel staat het verhaal over het leven van Jan Blanken. Ook een 75 kilometer lange fietstocht langs een aantal van zijn belangrijkste werken moet Jan Blanken meer bekendheid geven. De tocht gaat ook langs het monument. Met een app is de fietstocht te rijden en er is ook een papieren versie beschikbaar. Tevens is het boekje 'Jan Blanken en de Vijfheerenlanden' verschenen, dat te koop is in het Stedelijk Museum.

- Gevelstenen in Vianen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Vianen organiseert jaarlijks op Koningsdag activiteiten zoals een gratis kinderplein, een uitgebreide Reigermarkt in het oude centrum, muzikale optredens en een aubade.

- De Oldtimerdag Vianen (3e zaterdag in juni) noemt zich met ruim 350 zeldzame en vaak zelfs unieke voertuigen 'Het grootste rijdende automuseum van Nederland'. Er is altijd een zeer gevarieerd aanbod van antieke en klassieke automobielen, motoren, vracht-, leger- en brandweervoertuigen.

- Open Water Zwemmen Merwedekanaal (op een zaterdag eind juni) is een jaarlijkse zwemwedstrijd in het Merwedekanaal, met verschillende afstanden en verschillende klassen voor dames, heren en jeugd.

- De Paardenmarkt Vianen wordt sinds 1271 gehouden op de woensdag voor de tweede donderdag in oktober, en heeft in 2013 bijzondere erkenning verkregen door plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed in Nederland.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Stichting Cultuur en Theater Vianen organiseert ieder seizoen tussen de 16 en 20 voorstellingen voor jong en ouder op een schitterende, nieuwe locatie. De voorstellingen vinden plaats in de ‘Blauwe Zaal’ in Helsdingen Sport & Cultuur. Helsdingen is een grote locatie die naast het theater ook een zwembad en sporthal bevat. De locatie bevat ook een schitterende horecagelegenheid. Bij ons theater kun je gratis parkeren en er is een gratis, bewaakte garderobe. De theaterzaal heeft een vlakke vloer en werkt als een van de eerste theaters in Nederland volledig met de nieuwste LED verlichtingstechnieken. We verwelkomen je graag verwelkomen op deze prachtige, nieuwe en zeer moderne locatie."

- "Stichting Hertenkamp Vianen heeft het beheer van het hertenkamp aan het Zwanengat van de gemeente overgenomen. Om zo een belangrijke sociale maatschappelijke functie te behouden. Zodat veel ouders en grootouders een leuke wandeling met kinderen en kleinkinderen naar het hertenkamp kunnen blijven maken. Met het beheer van het hertenkamp zijn uiteraard kosten gemoeid. Voor deze kosten zijn wij volledig afhankelijk van donaties en sponsoring. Het hertenkamp heeft dan ook veel sympatisanten, die wij met een nieuwsbrief op de hoogte houden."

- De provincie Utrecht heeft in 2018 het recreatiedeel van de plas Middelwaard aan de gemeente Vianen verkocht. De provincie stelde als voorwaarde dat de plas publiek en vrij toegankelijk blijft en dat rekening wordt gehouden met de natuurwaarden in het aangrenzende deel, dat eigendom is van Het Utrechts Landschap en ook door hen wordt beheerd en onderhouden. De gemeente ziet de plas als een welkome aanvulling op de aantrekkingskracht van de stad. In samenwerking met een horecaondernemer kan dit gebied bijvoorbeeld worden ontwikkeld tot een hoogwaardig recreatieterrein met een horecapaviljoen, ligweide, zwemplas, speelvoorzieningen en wandelroutes, met aandacht voor minder-validen. (bron: Provincie Utrecht, 29-11-2018)

Stichting Het Utrechts Landschap heeft dankzij ruim 800 donateurs die ruim 39.000 euro beschikbaar hebben gesteld, in 2018 3 hectare voormalige landbouwgrond kunnen aankopen in de Middelwaard aan de Lek bij Vianen (direct W van de A2). De drie percelen in de uiterwaard worden voorgoed omgevormd tot natuur. De Middelwaard omvat verder nog een recreatieplas en een gedeelte dat voor bezoekers is afgesloten. De drie percelen werden gebruikt voor het telen van mais en het weiden van schapen. Het Utrechts Landschap streeft naar zo veel mogelijk aaneengesloten natuur. Minder versnippering leidt tot een beter leefgebied voor planten en dieren. De aangekochte percelen zijn nu arm aan soorten. Daarnaast kwam door overbemesting te veel stikstof en fosfaat in het grondwater terecht, wat schadelijk is voor de omliggende natuur. Daarom is het volgens Het Utrechts Landschap belangrijk om deze gebieden een natuurbestemming te geven. Niet alleen wordt het leefgebied voor planten en dieren dan groter, ook de bodemkwaliteit wordt verbeterd en daar heeft het gehele ecosysteem profijt van. (bron: Stichting Het Utrechts Landschap, 5-2-2018)

- De afvoercapaciteit van de Lek bij Vianen, Nieuwegein, Houten en IJsselstein was niet groot genoeg om de grotere hoeveelheid water die de rivier in de toekomst te verwerken krijgt, veilig af te voeren. Het was daarom nodig de rivier meer ruimte te geven om de bewoners van dit rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen. Door bij de genoemde kernen aan zowel de noord- als de zuidkant van de Lek de uiterwaarden te vergraven en oevergeulen aan te leggen, krijgt de rivier meer ruimte. Dit project Ruimte voor de Rivier / Ruimte voor de Lek is in 2016 gereed gekomen.

D.m.v. dit project zijn in de uiterwaarden van de Lek bij Vianen en Nieuwegein – Bossenwaard, Pontwaard, Mijnsherenwaard en 't Waalse Waard – nieuwe geulen gegraven. In de Vianense Waard is de zomerkade verder landinwaarts gelegd. Ook is de toegangsdam naar het stuweiland bij Hagestein verlaagd. Hiermee heeft de Lek meer ruimte gekregen, zodat bij hoge waterafvoeren de waterstand 8 centimeter lager is dan in de oude situatie. Naast meer waterveiligheid heeft het project ook nieuwe natuur, mooie uitzichtpunten, extra wandelroutes, een vissteiger en een ruiterroute opgeleverd. De brug die het centrum van Vianen met een nieuw eiland in de Pontwaard verbindt, kreeg de naam 'Pont Napoleon', omdat Napoleon in 1811 op deze plek de Lek overstak naar Vreeswijk.

- In 2019 voert Waterschap Rivierenland een dijkversterking uit aan de Lekdijk tussen de A27 en het Hazelaarplein in Vianen. Voor dit deel kiest het waterschap voor een piping-/stabiliteitsscherm als dijkversterkingsmaatregel, omdat dit op deze locatie de beste oplossing bleek van alle onderzochte varianten. Piping is een belangrijk faalmechanisme bij dijken. Water stroomt via een zandlaag onder een dijk door en komt achter de dijk weer omhoog. Doordat zand wordt meegevoerd, ontstaat een kanaal (pipe) onder de dijk, waardoor deze ernstig verzwakt en zelfs kan instorten. Ook de stabiliteit van de dijk wordt met dit scherm verbeterd.

Terug naar boven

Beeld

- Videoreportage van de Voorstraat vanuit de lucht, met een drone.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vianen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Vianen.

- Binnenstad: - "Bureau Binnenstad Vianen informeert en verbindt. We horen nog te vaak van bewoners dat ze niet precies weten wat er speelt als het om de ontwikkelingen in de stad gaat. En dat is jammer. Het is niet alleen belangrijk om te weten wat er allemaal gebeurt in je stad. Het is ook fijn dat je ergens vragen kunt stellen of iets kunt melden. Bijvoorbeeld over werkzaamheden in je straat of wijk, over plannen van de gemeente, over initiatieven van inwoners en ondernemers en over nieuwbouwprojecten. Of misschien heb je wel een goed idee voor de stad. Bij Bureau Binnenstad helpen we je verder. Online, via de website, onze Facebookpagina of in ons pand Voorstraat 45. We zien je graag!"

- Nieuws: - Nieuws uit Vianen e.o. uit de wekelijkse huis-aan-huiskrant Het Kontakt. - Satirische nieuwssite De Viaanse Vaatdoek.

- Onderwijs en kinderopvang: - BSO Wijs! neemt de kinderen na schooltijd naar buiten om te spelen. Ze gaan elke middag op avontuur in de natuur. Hutten bouwen, in bomen klimmen, groenten verbouwen en nog veel meer avontuurlijke activiteiten.

- Lezen: - Bibliotheek Vianen. Mensen die het leuk vinden om te lezen én die graag nieuwe mensen willen ontmoeten, zijn iedere 3e dinsdag van de maand van harte welkom bij Lees & Ontmoet in de bibliotheek. Meedoen is gratis, aanmelden is niet nodig. De deelnemers nemen elk iets mee dat interessant is om te lezen en met anderen te delen, bijvoorbeeld een aritkel uit de krant, een column of een gedicht. In een gezellige sfeer worden de stukjes gelezen en kan iedereen er iets over zeggen. Zo ontstaat een gesprek over meer dan alleen het weer. Lees & Ontmoet is een activiteit van Stichting Welzijn, ZorgSpectrum en de bibliotheek.

- Jeugd en jongeren: - Jongerensoos CJV Rails.

- Scouting Batenstein bestaat sinds 1938 en is gevestigd aan de Beukenlaan in Vianen. Scouting Batenstein een landgroep. Dit houdt in dat de activiteiten die gedaan worden hoofdzakelijk op het land plaatsvinden. Voorbeelden hiervan zijn: spelen in het bos, kamperen, pionieren en kampvuur maken. Alle leden van een Scoutinggroep maken deel uit van een speltak. Scouting Batenstein kent speltakken voor alle leeftijdsgroepen, van 7 jaar tot senioren. Iedere speltak wordt geleid of begeleid door speltakleiding. Dit zijn vrijwilligers die veelal van jongs af aan al lid zijn van Scouting Batenstein. Scouting kent een gevarieerd aanbod in activiteiten. Zo wordt er gewerkt aan insignes, worden er scoutingvaardigheden aangeleerd, wordt er gekookt, geknutseld en gespeeld. Iedere speltak geeft op zijn eigen manier vorm aan deze activiteiten, aangepast aan de leeftijd van de leden. Het hoogtepunt van ieder jaar is het zomerkamp. Hiermee wordt voor iedere speltak het scoutingseizoen afgesloten. Vaste onderdelen van een kamp zijn bij alle speltakken onder andere een speurtocht/hike, zwemmen, bosspelen, kampvuur en bonte avond.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Vianen.

- Overige verenigingen: - "Volkstuinvereniging Vianen is in 2005 opgericht om het beheer van twee volkstuincomplexen van de gemeente over te nemen, gelegen aan de Panoven en aan de Meeuwenstraat. Wij zijn groot voorstander van biologisch tuinieren. Dat houdt o.a. in dat we het gebruik van gif ten zeerste afraden. Jaarlijks worden door de evenementencommissie diverse activiteiten voor leden en soms ook voor niet-leden georganiseerd. Lid worden? Dat kan, graag zelfs. Bedenk echter dat tuinieren tijd kost. Vanaf april t/m september is minimaal 8 uur per week noodzakelijk, om een ‘normale tuin’ van 150 m2 onkruidvrij te houden. Dit geldt met name voor de groeizame maanden april, mei en juni. Neem contract met ons op voor meer informatie over het lidmaatschap."

- Zorg: - Mensen die aan hun laatste levensfase zijn begonnen, willen het liefst in hun eigen omgeving sterven. Dat kan echter ook een moment zijn om te kiezen voor de zorg in een hospice. Met deze keuze wordt de taak van de mantelzorger verlicht, wat rust geeft voor de mantelzorger én voor de zieke. Hospice Vianen biedt een omgeving waar men zich veilig en geborgen kan voelen en waar de gast alle aandacht kan richten op het afscheid van het leven. Er is 24 uur per dag aandacht en zorg aanwezig in een warme en liefdevolle sfeer. Alle zorg is erop gericht om het comfort voor de gast zo groot mogelijk te maken. Het hospice is gesitueerd in een gebouw uit 2013, waarbij de gehele inrichting  nieuw is en alles gelijkvloers. Het is gemakkelijk bereikbaar voor familie en anderen uit de sociale omgeving, zodat zij op elk gewenst ogenblik bij de zorg betrokken kunnen worden.

- Welzijn: - "Iedereen die bij Welzijn Vianen aanklopt, kan rekenen op een oprecht luisterend oor. We kijken altijd naar wat iemand zelf aan mogelijkheden heeft en hoe die betekenis kan hebben voor anderen. Vervolgens doen we wat nodig is. Altijd op maat. Vraaggericht. En meedenkend op een creatieve manier. We hebben verbindingen overal in de Viaanse samenleving, met al onze 140 vrijwilligers en ons team van medewerkers. We zijn een wendbare club en vinden altijd een passende oplossing. Is het niet bij ons, dan wel elders in het warme sociale netwerk dat we hebben. Dat is ons recept om mensen in beweging te krijgen. Zodat iedereen naar vermogen actief mee kan doen. Want uiteindelijk wil iedereen dat. Meedoen. Om zin te geven aan zijn bestaan."

- "Bij allerlei vragen die je hebt op het gebied van kleine en grote zaken helpen we je graag in Wijkwinkel Vianen. Met een luisterend oor, zonder afspraak en met korte lijntjes. Al onze ondersteuning is kosteloos. Vind je het lastig overzicht te houden op je financiën? Weet je niet hoe je je zorgtoeslag aan moet vragen? Snap je niet wat er in een brief van de gemeente staat? Wil je niet alleen een gesprek met een gemeenteambtenaar voeren? De Wijkwinkel is een steunpunt voor alle inwoners van de voormalige gemeente Vianen. Je kunt hier terecht met de meest uiteenlopende vragen. Over gemeentelijke regelingen, het aanvragen van een voorziening, of het uitleggen van een officiële brief. Weinig verzoeken zijn ons te gek. Veel vragen kunnen we direct met jou aanpakken. En anders weten we wel waar je beter geholpen kunt worden, want we hebben met veel organisaties en instanties een goed contact."

- De lokale Stichting Welzijn organiseert regelmatig bijeenkomsten in de Open Huiskamer Vianen, die een ontmoetingsplek is voor mensen die behoefte hebben aan meer contact en gezamenlijke activiteiten. De bijeenkomsten vinden plaats in gebouw De Prenter (Grote Geusplein 1, in de wijk De Hagen).

- "Samen zijn we er voor elkaar. Vianenvoorelkaar.nl is dé verbindende schakel tussen mensen met een hulpvraag, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties in deze voormalige gemeente. Kortom: voor iedereen die zijn talent wil inzetten om een ander te helpen en voor iedereen die hulp kan gebruiken. Op Vianenvoorelkaar.nl vind je alle vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk. Voor vrijwilligers (en andere inwoners) is er ook interessant cursusaanbod om je te ondersteunen bij het mooie vrijwillige werk dat je doet. Woon je in Vianen, Hagestein, Zijderveld of Everdingen en wil je graag in je eigen plaats hulp vragen of aanbieden? Dat kan! Het systeem werkt op basis van postcodes. Als je daarbij invult binnen een straal van 2 km te zoeken, dan weet je zeker dat je in je eigen woonplaats blijft met je oproep. Bedenk daarbij wel dat de kans op een match kleiner wordt. Heb je hulp nodig bij het plaatsen van je vraag of aanbod, of zou je wel eens met iemand van gedachten willen wisselen welk vrijwilligerswerk het beste bij je past, neem dan contact op met de coördinator van Vianenvoorelkaar."

- "Er worden veel dingen weggegooid. Ook dingen waar bijna niets mis mee is of die na een eenvoudige reparatie weer bruikbaar zijn. In een Repair Café leren mensen op een andere manier naar hun spullen te kijken. En er opnieuw de waarde van in te zien. Het Repair Café draagt bij aan een mentaliteitsverandering. Die is noodzakelijk om mensen enthousiast te maken voor een duurzame samenleving. Maar bovenal wil het Repair Café laten zien dat repareren leuk is, en soms niet eens zo moeilijk. Heb je kapotte spullen waar je eigenlijk nog wat langer mee wilt doen? Breng ze eens mee naar Repair Café Vianen en laat ze (gratis!) repareren. Onze handige en kundige vrijwilligers zitten er klaar voor. Je kunt langskomen met allerlei soorten elektrische apparaten. Kleine kledingreparaties zijn ook mogelijk. Maar ook voor een kopje koffie of thee en een gezellige buurtontmoeting kun je bij het Repair Café terecht. Loop gerust eens binnen."

- Duurzaamheid: - Na twee succesvolle edities van het Eneco Windlab, in Etten-Leur en Amsterdam, heeft Eneco in november 2018 voor de derde keer een interactief educatiecentrum over duurzame energie gerealiseerd. Voor deze editie ontwikkelde Eneco een concept waarin naast windenergie ook andere thema’s aan bod komen. In het nieuwe Eneco EnergieLab leren leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool en de brugklas op een speelse wijze hoe je duurzame energie opwekt en wat je thuis allemaal kunt doen om energie te besparen. Het Eneco EnergieLab staat in Vianen, naast windpark Autena, en is in 2018 en 2019 twee jaar twee dagen per week geopend. Meer dan 60 scholen hebben zich al aangemeld voor een les in het Eneco EnergieLab. Aanmelden kan via eneco.nl/energielab.

Reactie toevoegen