Sluis (Ameide)

Plaats
Buurtschap
Zederik
Alblasserwaard
Zuid-Holland

sluis_ameide_collage.jpg

Sluis (buurtschap van Ameide), collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Sluis (buurtschap van Ameide), collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Sluis (5).JPG

Buurtschap Sluis bereikt. Deze kleine buurtschap heeft een eigen bebouwde kom, met 30 km-zone, en terecht natuurlijk voor zo'n mooie buurtschap, daar moet je ook niet doorheen willen scheuren. Nu nog zulke borden bij buur-buurtschap Broek (hint...)

Buurtschap Sluis bereikt. Deze kleine buurtschap heeft een eigen bebouwde kom, met 30 km-zone, en terecht natuurlijk voor zo'n mooie buurtschap, daar moet je ook niet doorheen willen scheuren. Nu nog zulke borden bij buur-buurtschap Broek (hint...)

Sluis (2).JPG

Buurtschap Sluis gelegen in een scherpe bocht van  de dijk van rivier de Lek.

Buurtschap Sluis gelegen in een scherpe bocht van de dijk van rivier de Lek.

Sluis.JPG

In het 'centrum' van Sluis niet ver van Ameide.

In het 'centrum' van Sluis niet ver van Ameide.

Sluis (4).JPG

Daglonershuisje in Sluis, kan het nog worden opgeknapt?, zou mooi zijn.

Daglonershuisje in Sluis, kan het nog worden opgeknapt?, zou mooi zijn.

sluis_ameide_zouweboezem_welkombord_kopie.jpg

De Zouweboezem N van Meerkerk is een beschermd natuurgebied waar je niet zomaar kriskras doorheen kunt lopen, maar er zijn toch genoeg wandelpaden waar vanaf je het gebied goed kunt bekijken. En dat kunnen we je aanbevelen, want het is een paradijsje.

De Zouweboezem N van Meerkerk is een beschermd natuurgebied waar je niet zomaar kriskras doorheen kunt lopen, maar er zijn toch genoeg wandelpaden waar vanaf je het gebied goed kunt bekijken. En dat kunnen we je aanbevelen, want het is een paradijsje.

sluis_ameide_zouweboezem_vlonderpad_kopie.jpg

Natuurgebied Zouweboezem ZO van buurtschap Sluis bij Ameide. Vlonderpad naar het kijkscherm.

Natuurgebied Zouweboezem ZO van buurtschap Sluis bij Ameide. Vlonderpad naar het kijkscherm.

sluis_ameide_zouwe_plas_dras_kijkscherm_kopie.jpg

Natuurgebied Zouweboezem ZO van buurtschap Sluis bij Ameide. Dit zie je door het kijkscherm: het plas-dras gebied van de Zouwe. Zo kun je de vogels begluren zonder ze te storen. Handig toch?

Natuurgebied Zouweboezem ZO van buurtschap Sluis bij Ameide. Dit zie je door het kijkscherm: het plas-dras gebied van de Zouwe. Zo kun je de vogels begluren zonder ze te storen. Handig toch?

sluis_ameide_zouweboezem_overstekende_vogel_kopie.jpg

In natuurgebied Zouweboezem heb je geen last van overstekend verkeer. Alleen steken er wel regelmatig vogels over...

In natuurgebied Zouweboezem heb je geen last van overstekend verkeer. Alleen steken er wel regelmatig vogels over...

sluis_ameide_zouweboezem_pramen_rietsnijders_kopie.jpg

Natuurgebied Zouweboezem ZO van buurtschap Sluis bij Ameide. De pramen van de rietsnijders, die zo te zien zojuist hun werk hebben gedaan en even aan het pauzeren zijn.

Natuurgebied Zouweboezem ZO van buurtschap Sluis bij Ameide. De pramen van de rietsnijders, die zo te zien zojuist hun werk hebben gedaan en even aan het pauzeren zijn.

sluis_ameide_zouweboezem_faunapassage_kopie.jpg

Tegenwoordig doorsnijdt de A27 de Oude Zederik. Gelukkig is er een 'duiker' aangelegd onder de A27 die de beide delen met elkaar verbindt. En: niet alleen waterdieren kunnen zich zo verplaatsen maar ook landdieren, over de oeverstrook in de duiker.

Tegenwoordig doorsnijdt de A27 de Oude Zederik. Gelukkig is er een 'duiker' aangelegd onder de A27 die de beide delen met elkaar verbindt. En: niet alleen waterdieren kunnen zich zo verplaatsen maar ook landdieren, over de oeverstrook in de duiker.

sluis_ameide_vogels_oude_zederik_1.jpg

Rond de Oude Zederik / Zouweboezem ZO van de buurtschap Sluis bij Ameide kun je heel veel bijzondere vogelsoorten waarnemen. In de tekst worden ze vermeld en op de fotocollage zie je enkele ervan. (© Jan Dijkstra, Houten)

Rond de Oude Zederik / Zouweboezem ZO van de buurtschap Sluis bij Ameide kun je heel veel bijzondere vogelsoorten waarnemen. In de tekst worden ze vermeld en op de fotocollage zie je enkele ervan. (© Jan Dijkstra, Houten)

Sluis (Ameide)

Terug naar boven

Status

- Sluis is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Alblasserwaard, gemeente Zederik. T/m 1985 gemeente Ameide.

- De buurtschap Sluis valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Ameide.

- De buurtschap Sluis heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden, met 30 km-zone) en is/heeft dus een eigen 'bebouwde kom'.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap Sluis ontleent haar naam aan de hier gelegen sluizen, waardoor de Vijfheerenlanden via de Zederik op de Lek uitwaterden.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Sluis ligt O van Ameide, op de grens van Alblasserwaard in het W en Vijfheerenlanden in het O, rond de weg Sluis en rond het, vanuit Ameide gezien, begin van de Zouwendijk, en grenst in het N aan de Lek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Sluis niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Door verhoging van de waterstanden in de Lek is men in 1566 genoodzaakt bij Sluis een getrapte bemaling - een zogenaamd voorgemaal - te stichten. Op 4 november 1566 besluiten de 5 Heren van de Vijfheerenlanden op het stadhuis van Vianen om in de uiterwaard bij Sluis van Hendrik van Brederode voor f 800,00 4 morgen land te kopen, die met een kade te omkragen en voor het opmalen van het water 6 voormolens te stichten.

In 1672 hebben de Staatsen in Sluis een 'bolwerk' opgeworpen, ter verdediging tegen de Fransen, die in dat jaar in ons hele land nogal hebben huisgehouden, zo ook in deze omgeving. Zo worden o.a. de molens te Sluis in brand gestoken.

De Sluismolen / Molen van Bor (windmolen, korenmolen) uit 1715 is in 1913 onttakeld, in 1972 is het restant verbrand.

Zie verder de uitvoerige informatie over de geschiedenis van buurtschap Sluis o.a. betreffende het molencomplex, de schans en het stoomgemaal, op de site van Stichting Sluiserwaard.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sluis heeft 1 rijksmonument: het kooikershuisje met rieten zadeldak uit 1e helft 19e eeuw op Zouwendijk nr. 15.

- Op de driesprong staat een monument, zijnde 3 brokstukken van de 3 respectievelijke sluizen die hier hebben gelegen. Ernaast staat een beoogd informatief informatiepaneel dat helaas half vergaan en niet meer te lezen is...

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het gebied rond het riviertje de Oude Zederik (lokaal Zirk genoemd), ZO van de buurtschap Sluis bij Ameide, gelegen tussen deze buurtschap en Meerkerk, is rijk aan natuurschoon. De Oude Zederik of Zouweboezem is in 1370-1373 gegraven als opvang voor het overtollige water uit de polders in de Vijfheerenlanden. In het gebied wordt de griend- en rietteeltcultuur tegenwoordig op beperkte schaal uitgevoerd. Op deze wijze worden zowel de natuur- als cultuurhistorische waarden in stand gehouden.

In de Zouweboezem komen in de zomermaanden o.a. de volgende bijzondere soorten broedvogels voor: purperreiger, bruine kiekendief, grauwe gans, kolgans, nijlgans, canadese gans, zwarte stern, waterral, blauwborst, rietzanger, snor en roerdomp. En incidenteel dodaars, zomertaling, porseleinhoen, watersnip en baardman. In de wintermaanden verblijven er de blauwe kiekendief en waterpieper. Opvallende soorten die bijna het hele jaar aanwezig zijn en de Zouweboezem als slaapplaats gebruiken zijn de spreeuwen, waarvan het aantal kan oplopen tot ca. 100.000 exemplaren.

Bij de planten zijn het de volgende bijzondere meestal geel gekleurde soorten: de Oude en Nieuwe Zederik bedekkende witte waterlelie, gele plomp, op een enkele plaats de watergentiaan en in de volksmond geheten gandelsloten het groot blaasjeskruid, en in het rietland: gewone dotterbloem, gele lis, grote boterbloem, groot springzaad en moeraskruiskruid. Maar de mooiste planten zijn de wit gekleurde waterviolier, waterdrieblad en waterscheerling.

De Zouweboezem is goed te overzien vanaf de Zederikkade en de Zouwendijk. Ook is er een vogelkijkscherm geplaatst, dat te bereiken is vanaf de Zederikkade, via een 240 meter lang vlonderpad dwars door het bloemrijke rietland met een brug over de Nieuwe Zederik. Door het vogelkijkscherm heb je een goed zicht op een afgegraven graslandpolder ‘De Boezem’, een in 1994 uitgevoerd natuurontwikkelingsproject. In het rietland langs het in 2000 gerealiseerde vlonderpad, en in het mattenbies - grote lisdoddenmoeras met open water van ‘De Boezem’, heb je goed zicht op de vele vogelsoorten die in de Zouweboezem, eendenkooien en de rivier de Lek voorkomen. Ook vanaf het vlonderpad kun je goed de vogels observeren.

- De A27 snijdt de Zouweboezem in tweeën. Om te voorkomen dat de snelweg voor vogels een onneembare barrière is, heeft het Zuid-Hollands Landschap in de jaren tachtig elzen in de versleten grienden geplant. Vogels als de purperreiger en de roerdomp worden hierdoor gedwongen hoog over de bomen en dus ook over de weg heen te vliegen. Dit voorkomt verkeersslachtoffers.

- De Purperreigerroute (10,5 km) is een ongemarkeerde wandelroute langs de Zouweboezem. Via de link kun je de folder met de routebeschrijving en wat er onderweg allemaal te zien is, inzien en evt. uitprinten om onderweg mee te nemen.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten en foto's van de buurtschap Sluis.

- Jan Dijkstra uit Houten is de hele Zouweboezem rond gelopen, zowel aan de kant van Sluis, Meerkerk, Lakerveld als Achthoven, en dat heeft een prachtige reportage van liefst 172 mooie foto's opgeleverd, zodat je het gebied op deze manier ook thuis op je pc kunt bekijken. Wellicht inspireert dat je om de route ook eens in het echt te gaan lopen. Wij (de redactie van Plaatsengids.nl) hebben het gebied ook verkend en kunnen het van harte aanbevelen.

Terug naar boven

Links

- Belangenverenigingen: - Stichting Sluiserwaard beheert het buitengebied van de buurtschap Sluis. Doel is behoud van de rijke landschappelijke waarde, natuur, cultuur en historisch erfgoed. Vereniging de Vriendenkring ondersteunt Stichting Sluiserwaard actief en is voor iedereen die het buitengebied een warm hart toedraagt en belang hecht aan behoud van natuur en landschapsschoon en de cultuurhistorische waarden. Lidmaatschap (gratis!) geeft toegang tot vele activiteiten zoals kamperen, fietsen, wandelen, kanoën, maaltijd aan de rivier op een vuur bereiden of gewoon vrienden maken in de kring.

De in 2015 opgerichte Buurtvereniging Zouweboezem zet zich in voor een (provinciaal) beheerplan voor het Natura 2000-gebied dat recht doet aan de belangen van het landschap en van de inwoners. Men is er met name bevreesd voor dat het waterpeil in het gebied op een zodanige wijze wordt verhoogd dat niet alleen de natuur maar ook de inwoners geen droge voeten houden... - Buurtvereniging Zouweboezem op Facebook.

Reactie toevoegen