Tienhoven (Everdingen)

Plaats
Buurtschap
Vijfheerenlanden
Vijfheerenlanden
Utrecht

tienhoven_bij_everdingen_collage.jpg

Tienhoven, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Tienhoven, collage van buurtschapsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Tienhovenswweg.jpg

Buurtschap Tienhoven aan de Tienhovenseweg

Buurtschap Tienhoven aan de Tienhovenseweg

Tiehoven Everdingen.JPG

De Cornelia Hoeve in de buurtschap Tienhoven, tussen Hagestein en Everdingen

De Cornelia Hoeve in de buurtschap Tienhoven, tussen Hagestein en Everdingen

Tienhoven Everdingen (3).JPG

Trots op de buurtschap: als je van de gemeente geen plaatsnaambordje krijgt, maak je die toch gewoon zelf...

Trots op de buurtschap: als je van de gemeente geen plaatsnaambordje krijgt, maak je die toch gewoon zelf...

Tienhoven Everdingen (4).JPG

Buurtschapsgezicht van Tienhoven

Buurtschapsgezicht van Tienhoven

Tienhoven Everdingen (2).JPG

De langgerekte buurtschap Tienhoven

De langgerekte buurtschap Tienhoven

Tienhoven (Everdingen)

Terug naar boven

Status

- Tienhoven is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek en gemeente Vijfheerenlanden. T/m 1985 grotendeels gemeente Everdingen, deels gemeente Hagestein; in 1986 in zijn geheel over naar gemeente Vianen, in 2019 over naar gemeente Vijfheerenlanden. T/m 1819 provincie Gelderland. In 1820 over naar provincie Holland, in 1840 over naar de in dat jaar ingestelde provincie Zuid-Holland, in 2002 over naar provincie Utrecht.

- De buurtschap Tienhoven valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Everdingen en deels onder het dorp Hagestein.

- De buurtschap Tienhoven heeft geen plaatsnaamborden, zodat je alleen aan de straatnaamborden Tienhovenseweg kunt zien dat je er bent aangekomen. De plaatsnaam staat alleen aangegeven op een boerderij in de buurtschap (zie foto).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1838 Tienhoven.

Naamsverklaring
Samenstelling van tien (telwoord) en hoven 'hoeven', wat zowel kan slaan op het oorspronkelijk aantal hoeven ter plekke, als op de oppervlaktemaat hoeve.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Tienhoven ligt W van het dorp Everdingen, rond de Tienhovenseweg. Tussen deze weg en de Lekdijk liep in NO richting als 'zichtas' op die dijk de Tienhovenselaan, die ter plekke de grens vormde tussen de gemeenten (thans dorpen) Hagestein in het W en Everdingen in het O. De Tienhovenselaan is nu verdwenen, op kaarten tot ca. 1930 staat hij nog aangegeven.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Tienhoven 11 huizen met 69 inwoners onder de gemeente Everdingen. Onder de gemeente Hagestein wordt de buurtschap in dat jaar niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners, waarvan 40 huizen onder Everdingen en 20 onder Hagestein.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Beschrijving van het archief van de heerlijkheid Tienhoven vanaf 1390.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Waterberging Vierhoeven
"Waterschap Rivierenland wil in 2030 geen CO2 meer uitstoten met bouwverkeer en mobiele werktuigen. Daarom is bij het project aanleg waterberging Vierhoeven in 2021 gewerkt met tractoren op waterstof. Heemraad Mathieu Gremmen: “Door slim te ontwerpen en met de markt samen te werken, kan C02-uitstoot heel veel minder." Rond Polder Vierhoeven in buurtschap Tienhoven, in de Z hoek van de Tienhovenseweg met de Graaf Huibertlaan, zijn een aantal maatregelen genomen om wateroverlast te voorkomen. Zo zijn extra sloten aangelegd en extra bassins aangelegd voor de opvang van een te veel aan regenwater. Ook is de werking van stuwen verbeterd. Deze maatregelen zijn onderdeel van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Hiervoor moesten tractoren en graafmachines aan de slag. Dit leidt tot vrijkomen van CO2. Maar bij het project aanleg waterberging Vierhoeven was dat veel minder. Aan marktpartijen is expliciet gevraagd of zij werken met elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof. De gekozen aannemer gebruikte onder andere tractoren op waterstof. Ook is een grote hoeveelheid afgegraven grond in de directe omgeving verwerkt. Hierdoor zijn grondstoffen gespaard, CO2-uitstoot verminderd, en brandstofkosten bespaard. Gremmen: “Bij dit project hebben enthousiaste en gedreven projectmedewerkers minder emissie als belangrijke randvoorwaarde genomen. Niet als prettige bijkomstigheid. Een voorbeeld voor andere projecten. En een belangrijke ontwikkeling naar een emissie-loos waterschap.”" (bron: Waterschap Rivierenland)

Reactie toevoegen