Schoonrewoerd

Plaats
Dorp
Leerdam
Vijfheerenlanden
Zuid-Holland

schoonrewoerd_collage.jpg

Schoonrewoerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Schoonrewoerd, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Schoonrewoerd wiel (Kopie).jpg

Schoonrewoerd, Schoonrewoerdse Wiel of Wiel van Bassa met omgeving

Schoonrewoerd, Schoonrewoerdse Wiel of Wiel van Bassa met omgeving

schoonrewoerd groeten uit ca 1910 [640x480].jpg

Schoonrewoerd Groeten uit ca. 1910

Schoonrewoerd Groeten uit ca. 1910

Schoonnrewoerd.JPG

We kijken richting Schoonrewoerd vanaf de Kerkweg.

We kijken richting Schoonrewoerd vanaf de Kerkweg.

Overheicop.JPG

Buurtschap Overheicop bij Schoonrewoerd.

Buurtschap Overheicop bij Schoonrewoerd.

Overboeicop_0.jpg

Buurtschap Overboeicop bij Schoonrewoerd.

Buurtschap Overboeicop bij Schoonrewoerd.

Overheicop..JPG

Het riviertje de Huibert bij buurtschap Overheicop. Schoonrewoerd.

Het riviertje de Huibert bij buurtschap Overheicop. Schoonrewoerd.

kortgerecht..JPG

Buurtschap Kortgerecht behorende bij Schoonrewoerd.

Buurtschap Kortgerecht behorende bij Schoonrewoerd.

ZH gemeente Schoonrewoerd in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Schoonrewoerd in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Schoonrewoerd in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Schoonrewoerd

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Schoonrewoerd.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Schoonrewoerd.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Schoonrewoerd.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Schoonrewoerd (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Schoonrewoerd is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Vijfheerenlanden, gemeente Leerdam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1985.

- Wapen van de voormalige gemeente Schoonrewoerd.

- Onder het dorp Schoonrewoerd vallen ook de buurtschappen Diefdijk (deels), Kortgerecht, Overboeicop en Overheicop (deels).

Terug naar boven

Ligging

- Schoonrewoerd ligt NO van Leerdam, ZO van Vianen, ZW van Culemborg.

- Topografische bijzonderheid: NO van het dorp ligt een driedorpenpunt, driegemeentenpunt én drieprovinciepunt; rond de splitsing Diefdijk / Bruine Kade ligt in het ZW Schoonrewoerd > gemeente Leerdam > provincie Zuid-Holland, in het NW ligt Zijderveld > gemeente Vianen > provincie Utrecht en in het O ligt Culemborg > provincie Gelderland. Op een haar na is het zelfs ook nog een vierdorpen- en gemeentenpunt, want slechts enkele honderden meters naar het zuiden ligt langs de Molenkade ook nog de grens met Acquoy > gemeente Geldermalsen.

- Doordat de gemeentegrens tussen Leerdam en Schoonrewoerd destijds midden door de weg Overheicop is getrokken en het gebied O daarvan, liggen voor de postadressen de panden Z daarvan nog altijd 'in' Leerdam, terwijl ze in de praktijk in het dorp Schoonrewoerd liggen. Dat is niet altijd even handig voor bezoekers, leveranciers en hulpdiensten. Daarom heeft de gemeente in 2016 de inwoners geconsulteerd over de wenselijkheid van een grenscorrectie, zodat de panden die redelijkerwijs tot het dorp behoren, daar ook voor de postadressen in komen te liggen. De uitslag daarvan is ons nog niet bekend.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Schoonrewoerd 123 huizen en 746 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 38/239 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Overheicop (deels) 16/89, Overboeicop 18/138, Kortgerecht 20/85 en Diefdijk (deels) 31/195. Per 1 januari 1986 is de gemeente Schoonrewoerd opgeheven en opgegaan in de gemeente Leerdam met 798 hectare, 485 huizen en 1.474 inwoners. 139 hectare met 10 woningen en 35 inwoners is naar de gemeente Vianen overgegaan. Tegenwoordig heeft het dorp (inclusief de buurtschappen) ca. 700 huizen met ca. 1.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Schoonrewoerd is in 1025 gesticht door Jan van Arkel. In tegenstelling tot veel andere dorpen in de Vijfheerenlanden heeft dit dorp een brink. Voor de verklaring hiervan moeten we terug naar de tijd van de ontginning. Het oorspronkelijk bij deze cope-ontginning behorende nederzettingenpatroon bestond namelijk uit één- of tweezijdig bebouwde ontginningsassen, waarlangs op bepaalde afstand van elkaar boerderijen lagen. De vorming van een dorpskern ontstond door plaatselijke verdichting van de bebouwing langs deze as.

De rechte weg tussen Leerdam en Everdingen vormde de ontginningsas voor de gronden tussen de weg en de Diefdijk, die voor 1284 reeds als Diefweg aanwezig was. Op de plek waar deze weg een oost-westlopende rug kruiste en de grond dus steviger was, werd in de 14e eeuw een kerk gebouwd en later kwam er een dorpskern tot ontwikkeling. Een plek die later nog eens 3 meter opgehoogd zou worden en waaraan het dorp nog steeds haar naam te danken heeft. ´Woerd´ is immers in een rivierengebied de naam voor een verhoging in het landschap.

Voor een beschrijving van Schoonrewoerd tijdens de Tweede Wereldoorlog zie bij Overheicop.

De korenmolen van Schoonrewoerd is in 1955 gesloopt. In 1918 was de molen reeds zodanig onttakeld dat alleen de romp nog overbleef.

Het dorp is tegenwoordig vooral bekend van haar grootste werkgever, de kaasfabriek, waar onder meer de beroemde Leerdammer wordt gemaakt (die dus eigenlijk Schoonrewoerder zou moeten heten ;-) De fabriek heet tegenwoordig Bel Nederland, als onderdeel van het Franse Le Groupe Bel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Schoonrewoerd heeft 6 rijksmonumenten, zijnde een oorspronkelijk boerderij thans woonhuis uit de 17e of 18e eeuw op Dorpsstraat 26, de Hervormde kerk (Dorpsstraat 33) uit 1701 met 17e-eeuwse preekstoel, de kerktoren van deze kerk, huis De Brink uit 3e kwart 19e eeuw op Dorpsstraat 55, en 2 panden in buurtschappen: de 17e-eeuwse boerderij op Overboeicop 40, en de 18e-eeuwse boerderij op Overheicop 62.

- Hervormde kerk (PKN). Over de stichter van de kerk en toren is weinig met zekerheid bekend. Mogelijk is dit Jan van Arkel geweest, die in die tijd - sommigen opperen 1304 als stichtingsjaar van de kerk - ook de kerken van Leerbroek, Nieuwland, Slingeland en Noordeloos zou hebben gesticht. Anderen betwijfelen dit en spreken zelfs van de 11e eeuw. Gelet op de romaanse bouwstijl van de toren, alsmede de gebruikte tufstenen zou de datering van rond 1300 wel eens juist kunnen zijn. Wat wel vaststaat is dat in de rekeningen van de Domfabriek vanaf 1395 melding wordt gemaakt van een kerk in Scoenrewoert, die viel onder de proosdij van St. Marie te Utrecht. Een aantekening in 1363 maakt gewag van onenigheid van de toenmalige heer van Arkel over het vergeven van het priesterambt van de kerk te Scoenrewoert, zodat er toen in ieder geval dus sowieso al een kerk stond. Wie de kerk stichtte is eveneens niet bekend. Dat de kerk door een kapittel gesticht zou zijn is niet noodzakelijk. Ook wereldlijke vorsten konden een kerk stichten. Zij verleenden dan aan de te benoemen pastoor de geldelijke middelen om te voorzien in levensonderhoud, en dat was in Schoonrewoerd het geval.- Site Hervormde Gemeente.

- De leden van de Gereformeerde kerk (PKN) komen uit Schoonrewoerd, Zijderveld, Everdingen en uit enkele omliggende plaatsen waaronder Leerdam. De kerk heeft ruim 350 leden. De kerk dateert uit 1891. - Site Gereformeerde Kerk.

- In 2013 heeft het dorp er nog een kerk bij gekregen, namelijk die van de Hersteld Hervormde Gemeente Schoonrewoerd (gelegen aan de Provincialeweg, in de eveneens in 2013 gerealiseerde nieuwbouwwijk). Een van de bijzondere aspecten aan deze kerk is de sfeervolle en energiezuinige verlichting.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Jaarmarkt (op een vrijdag in mei).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurcentrum De Schaapskooi van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden bevindt zich in de buurtschap Overboeicop.

- Het Schoonrewoerdse Wiel wordt beschreven op de pagina Diefdijk.

- Aan de Kerkweg vind je hoogstamboomgaard De Bongerd, die door een vereniging met veel vrijwilligers goed wordt onderhouden.

- Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft - naast andere gebieden die zij in de omgeving al in beheer heeft - in 2012 tussen Leerdam en het Schoonrewoerdse Wiel bijna 12 hectare agrarische grond verworven, die wordt omgevormd tot natuurgebied. "De graslanden krijgen een botanische doelstelling", aldus projectleider Jan van Dijk van het Zuid-Hollands Landschap. "Dat betekent dat we de plantenrijkdom in het gebied willen vergroten. Maar we zullen zeker ook een nieuwe amfibieënpoel graven. Uit onderzoek blijkt dat kikkers, padden en salamanders waaronder de zeldzame kamsalamander hier voor hun voortplanting veelvuldig gebruik van maken. Kamsalamanders verplaatsen zich hooguit over een paar honderd meter. Het is voor de verspreiding van deze soort dus heel belangrijk dat er op veel plekken poelen worden gegraven."

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Schoonrewoerd op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Dorpskrant De Klepper is via de link ook online te lezen.

- Dorpsvereniging Schoonrewoerd.

- Noachschool.

- Zorghoeve De Leeuw.

Reactie toevoegen