Achterdijk (Nieuwland)

Plaats
Buurtschap
Vijfheerenlanden Molenlanden
Vijfheerenlanden
UtrechtZuid-Holland

Achterdijk borden [640x480].jpg

De buurtschap Achterdijk valt onder drie dorpen en (thans) twee gemeenten, dus dat vergt ter plekke nogal wat bordjes om de weg te wijzen voor welk deel je welke kant op moet... (overigens is het plaatsnaambord ergens in de afgelopen jaren ontvreemd).

De buurtschap Achterdijk valt onder drie dorpen en (thans) twee gemeenten, dus dat vergt ter plekke nogal wat bordjes om de weg te wijzen voor welk deel je welke kant op moet... (overigens is het plaatsnaambord ergens in de afgelopen jaren ontvreemd).

achterdijk_zh_collage.jpg

Door de kilometerslange buurtschap Achterdijk bij Nieuwland moet je sowieso niet te snel rijden omdat het een landelijk woongebied is, maar ook omdat er nog veel mooie oude boerderijen en woonhuizen te zien zijn. (© Jan Dijkstra, Houten)

Door de kilometerslange buurtschap Achterdijk bij Nieuwland moet je sowieso niet te snel rijden omdat het een landelijk woongebied is, maar ook omdat er nog veel mooie oude boerderijen en woonhuizen te zien zijn. (© Jan Dijkstra, Houten)

achterdijk_gravinnekade.jpg

Vanaf de Achterdijk kun je een mooi rondje maken over de Gravinnekade (foto) naar de Linge, en zo, met de klok mee, via de buurtschap Rietveld aldaar, langs Arkel weer naar de Achterdijk. Zie de beschrijving bij Landschap etc. (© Jan Dijkstra, Houten)

Vanaf de Achterdijk kun je een mooi rondje maken over de Gravinnekade (foto) naar de Linge, en zo, met de klok mee, via de buurtschap Rietveld aldaar, langs Arkel weer naar de Achterdijk. Zie de beschrijving bij Landschap etc. (© Jan Dijkstra, Houten)

achterdijk_nieuweweg_kopie.jpg

De Nieuweweg is een handige verbindingsweg tussen de Achterdijk en de Lingedijk voor als je in deze omgeving een wandel- of fietsrondje wilt maken. Zie verder de tekst bij Landschap etc. (© Jan Dijkstra, Houten)

De Nieuweweg is een handige verbindingsweg tussen de Achterdijk en de Lingedijk voor als je in deze omgeving een wandel- of fietsrondje wilt maken. Zie verder de tekst bij Landschap etc. (© Jan Dijkstra, Houten)

Achterdijk (Nieuwland)

Terug naar boven

Status

- Achterdijk is een buurtschap in grotendeels de provincie Utrecht (t/m 2018 provincie Zuid-Holland, in 2019 over naar provincie Utrecht) en deels de provincie Zuid-Holland, in de streek Vijfheerenlanden,
-- in grotendeels gemeente Vijfheerenlanden (t/m 2018 grotendeels gemeente Zederik {t/m 1985 grotendeels gemeente Kedichem en deels gemeente Nieuwland [van 1812 t/m 31-3-1817 gemeente Meerkerk, per 1-4-1817 over naar gemeente Nieuwland]; in 1986 gaan deze twee delen van de buurtschap over naar gemeente Zederik} en deels gemeente Leerdam {t/m 1985 gemeente Kedichem, in 1986 over naar gemeente Leerdam}; in 2019 gaan deze Zederikse en Leerdamse delen van de buurtschap over naar gemeente Vijfheerenlanden (en over van provincie Zuid-Holland naar provincie Utrecht))
-- en deels gemeente Molenlanden (t/m 2018 gemeente Giessenlanden {t/m 1985 deels gemeente Arkel [van 1812 t/m 31-3-1817 gemeente Kedichem, per 1-4-1817 over naar gemeente Arkel] en deels gemeente Nieuwland [van 1812 t/m 31-3-1817 gemeente Meerkerk, per 1-4-1817 over naar gemeente Nieuwland]; in 1986 gaan deze twee delen van de buurtschap over naar gemeente Giessenlanden}; in 2019 gaat dit Giessenlandense deel van de buurtschap over naar gemeente Molenlanden).

- De buurtschap Achterdijk valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Nieuwland, deels onder het dorp Kedichem en deels onder het dorp Arkel.

- De buurtschap Achterdijk heeft geen plaatsnaamborden*, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes - die deels tevens aangeven welke dorps- en/of gemeentegebieden het betreft - kunt zien dat je er bent aangekomen.

* Dat wil zeggen: aan de Koenderseweg heeft een plaatsnaambord gestaan (zie afbeelding), maar dat is ergens in de afgelopen jaren ontvreemd.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Achterdijk.

Naamsverklaring
Een achterdijk was de term voor een dijk die een sluiting vormde aan de achter- of binnenzijde van een land of streek, in tegenstelling tot de dijk aan de voorzijde langs het buitenwater.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Achterdijk ligt rond de gelijknamige weg, W en WZW van de stad Leerdam en NO van het dorp Arkel. Het deel vanaf de Koenderseweg tot de spoorlijn valt onder Nieuwland, het O deel Z van de spoorlijn valt onder Kedichem en het W en ZW deel Z van de spoorlijn valt onder Arkel. De buurtschap ligt verder W en NW van de dorpen Oosterwijk en Heukelum, N en NW van het dorp Kedichem, N en NO van het dorp Spijk, NO van de stad Gorinchem, O en ONO van het dorp Hoogblokland, Z en ZO van het dorp Nieuwland, ZZO en ZO van het dorp Meerkerk en Z en ZW van het dorp Leerbroek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Vanouds viel al een klein deel van Achterdijk onder Nieuwland. In de Volkstelling van 1840 heeft dat deel 6 huizen met 42 inwoners. Onder de andere gemeenten wordt de buurtschap in dat jaar niet apart vermeld. Bij de herindelingen van 1986 is het deel N van de spoorlijn van de gemeente Kedichem door grenscorrectie overgegaan naar de gemeente Zederik, kern Nieuwland, met op dat moment 66 huizen en 130 inwoners, op een grondgebied van 131 ha. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 100 huizen met ca. 260 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze buurtschap, kun je terecht bij Historisch Oud-Achterdijk, p/a Achterdijk 51, 4243 TM Nieuwland, tel. 0183-562083, contactpersoon H.Z. Baars (secretaris).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wegens het landschap en de vele fraaie boerderijen en woonhuizen is het sowieso de moeite waard om deze kilometerslange dijk helemaal af te fietsen of te wandelen. Je kunt een mooi extra rondje maken door, vanuit Leerdam gezien, tamelijk achterin linksaf te slaan en over de Gravinnekade (het eerste stukje van deze kade loopt vrijwel parallel aan de Achterdijk) en daarna over een stukje Hooglandse Tiendweg naar de Lingedijk te gaan, daar rechtsaf te slaan en door de buurtschap Rietveld langs de Linge te gaan, aan het eind rechtsaf te slaan naar de Sluisweg (met uitzicht op het dorp Arkel aan de overkant van het Zederikkanaal), een stukje verderop rechtsaf de weg Klinkert op te gaan en, ten slotte, iets verderop weer rechtsaf de Achterdijk op te gaan.

Je kunt ook aan het eind van de Gravinnekade en daarna dat stukje Hooglandse Tiendweg linksaf de Lingedijk op richting het dorp Kedichem, langs de Oude Wiel, en daarna linksaf de Zwaansweg op (het eerste stukje van deze weg langs de rand van Kedichem) naar de Nieuweweg, die, naar links gaand, weer uitkomt op de Achterdijk óf de Lingedijk aanhouden door Kedichem en dan verderop links afslaan naar de Nieuweweg, aan het einde waarvan je dan weer uitkomt bij de Achterdijk.

- Melkveebedrijf Verburg-De Groot is sinds december 2018 de eigenaar en beheerder van natuurgebied Achterdijk. Het bedrijf gaat de polder zodanig beheren dat de bijzondere natuurwaarden in stand blijven en tegelijkertijd een gezonde bedrijfsvoering mogelijk is. Polder Achterdijk is door de provincie Zuid-Holland ingericht als compensatie voor de natuurwaarden die verloren zijn gegaan door de aanleg van het fietspad Arkel-Leerdam. De polder is 6 hectare groot en maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland.

Om het leefgebied voor bijzondere soorten zoals de heikikker, de kleine modderkruiper en de bittervoorn te kunnen behouden, is gericht natuurbeheer van de polder noodzakelijk. De provincie laat daarom het beheer van natuurgebied Achterdijk over aan andere partijen: die beschikken over meer ervaring en ook meer materieel en personeel om het gebied duurzaam te beheren. Verburg-De Groot is na een openbare verkoopprocedure door de provincie geselecteerd als meest geschikte koper.

Uit onderzoek is gebleken dat aanvullende inrichting nodig is om het leefgebied van de bijzondere dier- en plantensoorten in polder Achterdijk in stand te houden. Als voorwaarde bij de verkoop heeft de provincie daarom een pakket aan inrichtingsmaatregelen meegegeven die door de nieuwe eigenaar moeten worden uitgevoerd. Verburg-De Groot krijgt twee jaar de tijd om deze maatregelen uit te voeren. Daarna volstaat naar verwachting regulier onderhoud om de bijzondere natuurwaarden in stand te houden. De provincie ziet toe op de naleving van de voorwaarden en op de bereikte resultaten voor de natuur. (bron: Provincie Zuid-Holland, 7-12-2018)

Reactie toevoegen