Zederik

Gemeente
Zederik
Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Zuid-Holland

Tienhoven_0.JPG

Dorpsgezicht Tienhoven.

Dorpsgezicht Tienhoven.

Hei- en Boeicop..jpg

Dorpsgezicht Hei- en Boeicop.

Dorpsgezicht Hei- en Boeicop.

Meerkerk_0.jpg

Meerkerk aan het Merwedekanaal.

Meerkerk aan het Merwedekanaal.

Lexmond_0.jpg

Dorpsgezicht Lexmond.

Dorpsgezicht Lexmond.

Leerbroek_0.JPG

Een heel oud boerderijtje in Leerbroek.

Een heel oud boerderijtje in Leerbroek.

Nieuwland._0.JPG

 Nieuwland midden in de Vijfheerenlanden.

Nieuwland midden in de Vijfheerenlanden.

Ameide..JPG

Prinsengracht in Ameide.

Prinsengracht in Ameide.

Zederik

Terug naar boven

Status

- Zederik is een gemeente in de provincie Zuid-Holland, in deels de streek Alblasserwaard, deels in de streek Vijfheerenlanden.

- De gemeente Zederik is in 1986 ontstaan uit samenvoeging van de Alblasserwaardse gemeenten Ameide, Meerkerk, Tienhoven en de Vijfheerenlandse gemeenten Hei- en Boeicop, Leerbroek, Lexmond en Nieuwland. Bij deze gemeentelijke herindeling is verder door grenscorrectie nog een deel overgekomen van de gemeente Kedichem (zijnde het deel van de buurtschap Achterdijk voorzover gelegen oostelijk van de spoorwegovergang ter plekke) en een deel van de gemeente Leerdam (zijnde een aantal panden aan de oostkant van het dorp Leerbroek).

- De gemeente Zederik omvat naast de hierboven reeds genoemde dorpen verder nog de buurtschappen Achterdijk (grotendeels), Achthoven, Bazeldijk (deels), Broek, Geer, Hogewaard, Kortenhoeven, Lakerveld, Middelkoop, Sluis en Weverwijk. In totaal zijn er in de gemeente Zederik 7 dorpen en 11 (delen van) buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Zederik.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Zederik.

- In 2019 gaat de gemeente Zederik fuseren met de gemeenten Leerdam en Vianen tot de gemeente Vijfheerenlanden.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De gemeente is genoemd naar het kanaal de Oude Zederik of Zouweboezem, in 1370-1373 gegraven als opvang voor het overtollige water uit de polders in de Vijfheerenlanden. Tegenwoordig is dit een waardevol natuurgebied, dat je beschreven vindt bij de buurtschap Sluis.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Zederik ligt W in de streek Vijfheerenlanden en NO in de streek Alblasserwaard en grenst in het N aan de rivier de Lek. Door de gemeente stromen het Merwedekanaal en het riviertje de Oude Zederik en centraal door de gemeente loopt de A27. In het N grenst de gemeente aan de provincie Utrecht; de provincie Gelderland ligt in de O en Z nabijheid. De gemeente ligt verder NW van de stad Leerdam, W van de dorpen Schoonrewoerd, Zijderveld en Everdingen, Z en ZW van de steden Vianen, Nieuwegein en IJsselstein, Z van de dorpen Benschop, Jaarsveld en Lopik, ZO van het dorp Cabauw, O van de steden Nieuwpoort en Schoonhoven en de dorpen Langerak, Goudriaan, Noordeloos, Hoornaar en Hoogblokland en N van de stad Gorinchem en de dorpen Arkel, Spijk, Kedichem, Heukelum en Oosterwijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Zederik omvat ca. 5.500 huizen met ca. 13.750 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeente Zederik heeft in 2009 samen met Waterschap Rivierenland een Waterplan opgesteld. Knelpunten in oppervlaktewater, grondwater en de riolering zijn geïnventariseerd en gezamenlijk met de gesignaleerde kansen vertaald in een concreet maatregelenpakket. Door een tekort aan water in de kernen van Ameide en Lexmond, kon in die gebieden bij hevige regenbuien wateroverlast ontstaan. Om dit op te lossen zijn in 2014/2015 in of aan de rand van deze twee kernen waterlopen gegraven. In Ameide gaat het om 0.9 ha, in Lexmond om 0.6 ha. In de kernen Lexmond, Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland is gezocht naar watergangen waar natuurvriendelijke oevers kunnen worden aangebracht. Dit komt de waterkwaliteit in deze kernen ten goede. De natuurvriendelijke oever op de hoek van de Nieuwe Geer en Lange Schenkel in Nieuwland is reeds in 2011 uitgevoerd. De uitvoering van de natuurvriendelijke oevers in de overige kernen heeft - als het goed is, want zo luidde de planning - in 2014/2015 plaatsgevonden. Beoordelen waterkwaliteit bij overstorten riolering, monitoring waterkwaliteit en onderzoek diffuse bronnen; indien nodig nemen gemeente en waterschap maatregelen om eventuele knelpunten op te heffen. Dit onderdeel zou in 2013 en 2014 uitgevoerd moeten zijn.

- Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Zederik.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op Beursvloer Zederik (maart) wordt niet gehandeld in geld, maar in maatschappelijke behoeftes. Wat de één over heeft of graag wil aanbieden, is voor de ander heel gewenst. Enkele voorbeelden: uw oude computers in ruil voor een hele zaterdag vrachtwagens wassen door een maatschappelijke instelling; uw medewerkers schilderen een clubhuis in ruil voor de verzorging van een kerstdiner door een vereniging; uw medewerkers zetten hun expertise in voor een sportclub met als tegenprestatie de organisatie van een bedrijfssporttoernooi. Een paar voorbeelden, die oneindig uit te breiden zijn. Beursvloer Zederik biedt een invulling aan ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO), die verrassende contacten en samenwerkingsverbanden oplevert tussen bedrijven en organisaties. Het maatschappelijke veld en het bedrijfsleven werken samen aan een Zederikse samenleving waar mensen elkaar weten te vinden. Dit heeft ook op de langere termijn het effect dat er meer tot stand wordt gebracht, zakelijk en maatschappelijk. Winst voor iedereen, dus. In 2016 zijn ca. 50 matches gesloten.

- Highland Games Zederik (september).

Terug naar boven

Beeld

- Hobbyfotografe Spiek plaatst ca. dagelijks een mooie foto van de plaatsen in de gemeente Zederik op Facebook.

- Nog een fotopagina m.b.t. de kernen van de gemeente Zederik op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zederik (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Zederik. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Jeugd en jongeren: - Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland afd. Zederik werkt voornamelijk ambulant. Dat wil zeggen dat de jongerenwerkers zich, op verschillende tijdstippen, door de hele gemeente bewegen. Er worden preventief contacten gelegd met jongeren en partijen uit de dynamische leefomgeving van jongeren. Op deze manier houden de jongerenwerkers zich zo goed mogelijk op de hoogte van de situatie onder jongeren in de buitenruimte. Problemen en ontwikkelpunten worden zo in een zo vroeg stadium gesignaleerd.

In opdracht van de gemeente Zederik wordt gewerkt aan een aantal specifieke doelen. Voorlichting is een belangrijk thema binnen de gemeente. Vrijwel elk jaar vindt hier specifieke inzet op plaats. Dan worden voorlichtingslessen gegeven op de basisscholen of worden externe experts meegenomen de straat op. Het jongerenwerk reageert ook op zorg- en overlastsignalen. Wanneer deze signalen bij het jongerenwerk binnenkomen wordt contact gezocht met de melder(s) en betreffende jongere(n). Samen met hen wordt gezocht naar een passende oplossing. Waar mogelijk worden jongereninitiatieven - en initiatieven met betrekking tot jongeren - ondersteund. De jongerenwerkers hebben expertise en ervaring in het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten en delen dit graag met andere partijen die actief zijn voor de doelgroep.

- Sport en beweging: - Zederik in Beweging is een project met als doel om een zo goed mogelijke samenhang te creëren tussen onderwijs, zorg, buurt & sport. Tevens beogen ze binnen deze sectoren het aanbod te vergroten en te verbeteren, op weg naar een nog sportievere samenleving in de gemeente Zederik.

- Spel: - Volgens de planning krijgt de gemeente, nog net op tijd voor haar opheffing in 2019, een eigen versie van Monopoly: Monopoly Zederik. De planning is om het tijdens de intocht van Sinterklaas op 21 november 2018 te presenteren. Het is een initiatief van Frans Versteeg van supermarkt Plus Versteeg in Meerkerk, die op deze manier iets wil doen voor de Zederikse gemeenschap. Burgemeester André Bonthuis vond het bij de presentatie van de plannen in maart 2018 "bijzonder leuk om met deze speciale versie van Monopoly straks iets tastbaars achter te laten voor de inwoners van de gemeente Zederik". Inwoners konden via de Facebookpagina onder de link suggesties aandragen voor straten, locaties of markante gebouwen die niet in het spel mogen ontbreken. Voor het spel gelden dezelfde spelregels als bij de 'gewone' Monopoly. Het spel is straks alleen, en in een beperkte oplage, bij Plus Versteeg verkrijgbaar. Via een kortingsactie van de Plus is het straks verkrijgbaar voor 30 euro. De normale winkelprijs bedraagt 49,95 euro.

- Welzijn: - SamenDoen is er voor de gemeenten Leerdam en Zederik. Ze verbinden het sociale netwerk rondom iemand die hulp nodig heeft en regisseren het zoeken naar oplossingen voor de hulpvraag. Ze willen een respectvolle, sportieve, culturele, enthousiaste, krachtige en flexibele organisatie zijn. SamenDoen is een organisatie van en voor mensen, die elkaar inspireren vanuit verbondenheid. Ze bouwen bruggen tussen zorg, welzijn, wonen, participatie, onderwijs, sport en cultuur; ze zoeken, vinden, bemiddelen en leiden vrijwilligers op voor diverse activiteiten in Leerdam en Zederik; met, voor en door inwoners, vrijwilligers, scholen, verenigingen en (zorg)instellingen organiseren ze samen een breed scala aan activiteiten in de wijken.

"Wij zijn gepassioneerde pleitbezorgers van een sociale samenleving, moderne ambassadeurs van leefomgeving, gezondheid, werk, onderwijs, sport en cultuur en sociale contacten. Wij zijn de verbinders van vele werelden; de link tussen kansarm en kansrijk, tussen idealisme en consumentisme, tussen goed doen en leuk geven. We hebben het vuur wat nodig is om mensen bij ons verhaal te betrekken, duurzame oplossingen te vinden en blijvend aan ons te verbinden. Dag in, dag uit geïnspireerd bezig om onze droom te realiseren", aldus de site van SamenDoen.

Reactie toevoegen