Arkel

Plaats
Dorp
Giessenlanden
Vijfheerenlanden
Zuid-Holland

arkel_collage.jpg

Arkel, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Arkel, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

arkel folkertsstraat 1930 [640x480].jpg

Arkel Folkertsstraat 1930

Arkel Folkertsstraat 1930

Arkel-MSD-20100604-199953.jpg

Arkel, jachthaven aan de Linge

Arkel, jachthaven aan de Linge

ZH gemeente Arkel in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Arkel in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Arkel in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Arkel

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Arkel.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Arkel.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Arkel.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Arkel (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Arkel is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Vijfheerenlanden, gemeente Giessenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1985. Arkel is het enige Vijfheerenlandse dorp van de gemeente Giessenlanden. De overige kernen van die gemeente liggen in de Alblasserwaard.

- Wapen van de voormalige gemeente Arkel.

- Onder het dorp Arkel valt ook de buurtschap Rietveld en een deel van de buurtschap Achterdijk. Ook ‘Arkelsche Dam’ staat in oude bronnen als buurtschap, maar dat betreft het huidige dorp Arkel, waarvan de kern vroeger meer zuidelijk lag.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
999 kopie 12e eeuw Arclo, 10e-11e eeuw in Arkloa.

Naamsverklaring
Het tweede deel betekent lo ‘bos’, waarschijnlijk op een oeverwal gelegen. Het eerste deel wordt veelal in verband gebracht met een woord ‘ark’ of ‘arke’, waarmee in de middeleeuwen een omlegging of stuw van stromend water werd aangeduid. De term komt met name voor in verband met molens: een deel van de waterstroom werd naar de molen afgeleid, waar het een rad aan het draaien bracht. Dit rad was soms in een stevig gebouwde, met een boog overdekte doorgang aangebracht en het is denkbaar dat de term ark(e) zijn oorsprong heeft in een dergelijke stenen boog (vergelijk het Latijnse arcus ‘boog’). De rijkdom aan zuurstof van het in beroering gebrachte water trok vissen aan, en een Oudhoogduitse oorkonde maakt melding van loca piscationum ‘visplaatsen’ die in de volkstaal archisteti werden genoemd. Een andere verklaring leidt het eerste deel van Arkel terug op het Germaanse arga* ‘slecht’ met een verscherping -gl- > -kl-.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Arkel ligt direct N van Gorinchem, aan de Linge en het Zederikkanaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Arkel 89 huizen met 589 inwoners, verdeeld in dorp Arkel 67/458 (= huizen/inwoners) en polder Rietveld 22/131.

- Tegenwoordig heeft Arkel ca. 1.500 huizen met ca. 3.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Arkel, kunt u terecht bij de volgense instanties en sites:

- Historische Vereniging Arkel en Rietveld. Op hun site vindt u o.a. de pagina Geschiedenis van Arkel. In het pand van de voormalige zuivelfabriek De Linge vindt u verenigingsruimte Het Kaaspakhuis van de Historische Vereniging Arkel en Rietveld. Tevens museum. Ook het historisch archief van de voormalige gemeente Arkel is hier ondergebracht. Men komt er iedere dinsdagavond bijeen. Ook als bezoeker bent u er dan welkom. In de zomermaanden graag telefonisch een afspraak maken.

- Canon* van Arkel.
* Geschiedenis van een plaats of streek in een aantal - in dit geval 20 - in de geschiedenis van die plaats of streek van belang geweest zijnde thema's.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Arkel heeft 9 rijksmonumenten.

- Arkel heeft 14 gemeentelijke monumenten.

- Hervormde (PKN) Koepelkerk (Kerkeind 29).

- Rehobothkerk (Gereformeerd PKN), Folkertstraat 10.

- Rk kerk St Franciscus, dr. Dreeslaan 10 (RK gemeenschap “Vicariaat Land van Giessen en Linge”).

- Molen Jan van Arkel (geopend op afspraak).

- De Arkelse Dam is gelegen N van Arkel, aan de Linge en het Zederikkanaal. Hier bevindt zich een sluis (de Zederiksluis, gebouwd 1819) en inrichting om bij hoge waterstanden het water uit het Zederikkanaal in de Linge te lozen.

- Voormalig stoomgemaal aan de Arkelse Dam. De installatie van dit gemaal bevindt zich tegenwoordig in het stoomgemaal van Cruquius.

- Overige bezienswaardige panden: Stationsweg 1, 33, 39 (1764). Klinkert 1. Sluisweg 4. Schotdeuren 44. Dam 1 (voormalig raadhuis), 3, 4, 27. Schoolstraat 8. Kerkeind 9 (1741), 20, 23, 27. Onderweg 30, met op de gevel het wapen van Arkel met zwaan. Vlietskade 34.

- Gevelstenen in Arkel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Vlooienmarkt: laatste zaterdag van mei.

- Braderie: 1e zaterdag in juli.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Natuurtuin en Vlindertuin De Punt en Wereldwinkel De Punt zijn gevestigd op een stuk grond van ca. 3.500 m2, met bloemen en ecologische moestuin.

- Openluchtzwembad De Tobbe.

- Markt: vrijdag 8.00-12.30 uur, op Plein 983.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van Arkel van fotograaf Martin Stevens.

 

Reactie toevoegen