Achthoven (Lexmond)

Plaats
Buurtschap
Zederik
Vijfheerenlanden
Zuid-Holland

achthoven_grens_met_buurtschap_sluis.jpg

Op de Lekdijk gaat de buurtschap Sluis onder Ameide naadloos over in de buurtschap Achthoven onder Lexmond.

Op de Lekdijk gaat de buurtschap Sluis onder Ameide naadloos over in de buurtschap Achthoven onder Lexmond.

achthoven_vernieuwde_weg_over_dijk.jpg

De weg over de Lekdijk (die hier Achthoven heet) is recentelijk vernieuwd en ligt er weer strak bij.

De weg over de Lekdijk (die hier Achthoven heet) is recentelijk vernieuwd en ligt er weer strak bij.

achthoven_buurtschapsgezicht.jpg

Achthoven is een mooie buurtschap om door te fietsen of wandelen, met veel groen en monumentale boerderijen.

Achthoven is een mooie buurtschap om door te fietsen of wandelen, met veel groen en monumentale boerderijen.

achthoven_lexmond_polder_achthoven_3_kopie.jpg

Natuurgebied Polder Achthoven bij de gelijknamige buurtschap onder Lexmond. De koeien lopen hier gelukkig nog in de wei. Leuk voor de koeien én leuker voor ons om naar te kijken dan naar een kaal weiland. En je krijgt er ook nóg mooiere foto's van :-)

Natuurgebied Polder Achthoven bij de gelijknamige buurtschap onder Lexmond. De koeien lopen hier gelukkig nog in de wei. Leuk voor de koeien én leuker voor ons om naar te kijken dan naar een kaal weiland. En je krijgt er ook nóg mooiere foto's van :-)

achthoven_natuurgebied_polder.jpg

Natuurgebied Polder Achthoven ligt in de gelijknamige polder en wordt beheerd door Zuid-Hollands Landschap.

Natuurgebied Polder Achthoven ligt in de gelijknamige polder en wordt beheerd door Zuid-Hollands Landschap.

Achthoven (Lexmond)

Terug naar boven

Status

- Achthoven is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Vijfheerenlanden, gemeente Zederik. T/m 1985 gemeente Lexmond.

- De buurtschap Achthoven valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Lexmond.

- De buurtschap Achthoven heeft geen plaatsnaamborden en is daarom ter plekke slechts te herkennen aan de gelijknamige straatnaambordjes en de borden van het gelijknamige natuurgebied.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1639 Achthoven.

Naamsverklaring
Samenstelling van acht (telwoord) en hoven 'hoeven', voor de betekenis daarvan zie verder bij Achthoven (Montfoort).(1)

Gemeentenaam
De gemeente Lexmond heette tot in de 19e eeuw ook wel 'Lexmond, Achthoven en Lakerveld'.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Achthoven ligt rond de gelijknamige weg, NW van Lexmond, NO van Ameide en Sluis, en grenst in het N aan de Lek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat de buurtschap Achthoven 30 huizen met 200 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Achthoven nog altijd ca. 200 inwoners, nu in ca. 80 huizen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Polder Achthoven werd uitgemalen op de Oude Zederik. Tot 1925 gebeurt dat met 2 windmolens. In dat jaar wordt de noordelijke of Nieuwe Achthovense watermolen, vlak bij het noordwestelijke uiteinde van de Nieuwe Zederik, omgebouwd tot een motorcentrifugaal pompgemaal, dat in 1926 in gebruik wordt genomen. De zuidelijke of Oude Achthovense watermolen aan de Achterwetering wordt afgebroken. In de romp van de achtkante windmolen wordt een dieselmotorgemaal ondergebracht, bestaand uit een centrifugaalpomp met dubbele aanzuiging van het merk Jaffa, gekoppeld aan een horizontale Crossley-ruwoliemotor.

Het gemaal is in 1999 afgebroken. De molenromp is wel bewaard gebleven. De Crossley is overgebracht naar Museumstoomgemaal De Tuut bij Appeltern, is daar gerestaureerd en tijdens stoomweekends in bedrijf, samen met de twee stoommachines van het oorspronkelijke gemaal. De Jaffa centrifugaalpomp staat daar als een soort monument op de Maasdijk.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Natuurgebied Polder Achthoven ligt in de gelijknamige polder en is 118 ha groot. Het gebied bestaat uit vochtige, soortenrijke graslanden, ruige graslanden, een waterplas, boomgaarden, bos en een enkele griend, met een enkele elzensingel en knotbomenrij. De natte schraallanden zijn een belangrijke foerageerplaats voor water- en moerasvogels uit o.a. het naastgelegen natuurgebied de Zouweboezem (die wordt beschreven bij buur-buurtschap Sluis). In het terrein wordt een begrazingsproef uitgevoerd met grote grazers: Schotse Hooglanders. Je kunt door het begrazingsgebied lopen tussen de Boezemweg en de Molenkade. Het natuurgebied, dat wordt beheerd door Zuid-Hollands Landschap, is te bereiken via hoek Driemolenseweg - Veldweg t.h.v. het tunneltje onder de A27. Honden niet toegestaan.

In deze polder ligt ook Eendenkooi Achthoven, een middelgrote kooi met een rechthoekige plas en vier lange vangpijpen. Er staat een stenen kooikershuisje met rieten dak. De kooi is nog helemaal intact en wordt actief gebruikt door een vrijwillige kooiker. Het is een stiltegebied waar vele water- en moerasvogels uit de Zouweboezem van profiteren. De polder als geheel is met zijn vochtige graslanden belangrijk voor de modderkruiper en kamsalamander. De eendenkooi is niet te bezichtigen, behalve tijdens een incidentele, ca. jaarlijkse Open Dag.

- De Achthovense Uiterwaarden, eveneens beheerd door Zuid-Hollands Landschap, is een relatief klein gebied (7 ha) in de uiterwaarden van de Lek, gelegen direct NO van de buurtschap Sluis. De zuidoostkant van het terrein heeft het karakter van dotterbloemgrasland. Verder bestaat het gebied uit kruidenrijk en/of structuurrijk grasland dat richting de rivier hoger gelegen is. Tussen de Achthovense Uiterwaarden en de dijk ligt een natte, moerassige zone (geen eigendom van Zuid-Hollands Landschap). Dit is een belangrijke voortplantingsbiotoop voor onder andere de kamsalamander. Deze natte zone is vroeger ontstaan doordat men hier klei ten behoeve van een dijkverzwaring vandaan haalde. Dit heeft geresulteerd in een opvallend rabattenpatroon van natte en minder natte stukken. Het natuurgebied is te overzien vanaf de Lekdijk.

Reactie toevoegen