Meerkerk

Plaats
Dorp
Vijfheerenlanden
Alblasserwaard Vijfheerenlanden
Utrecht

meerkerk_collage_2_kopie.jpg

Meerkerk is een dorp in de provincie Utrecht, in grotendeels de streek Alblasserwaard. Het was een zelfstandige gem. t/m 1985. In 1986 over naar gem. Zederik, in 2019 over naar gem. Vijfheerenlanden. (© Jan Dijkstra, Houten)

Meerkerk is een dorp in de provincie Utrecht, in grotendeels de streek Alblasserwaard. Het was een zelfstandige gem. t/m 1985. In 1986 over naar gem. Zederik, in 2019 over naar gem. Vijfheerenlanden. (© Jan Dijkstra, Houten)

gemeente_meerkerk_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Meerkerk anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl) Het dorpsgebied van Meerkerk ligt grotendeels in de Alblasserwaard, maar het min of meer driehoekige gedeelte O van het Merwedekanaal ligt in de streek Vijfheerenlanden.

Gemeente Meerkerk anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl) Het dorpsgebied van Meerkerk ligt grotendeels in de Alblasserwaard, maar het min of meer driehoekige gedeelte O van het Merwedekanaal ligt in de streek Vijfheerenlanden.

meerkerk_natuurgebied_quakernaak.jpg

Vanaf de Grote Kanaaldijk tegenover Meerkerk, W en ZW van de Meerkerksebrug, kun je een rondwandeling maken van 1,3 km door het 12 ha grote natuurgebied Quakernaak. (© Jan Dijkstra, Houten)

Vanaf de Grote Kanaaldijk tegenover Meerkerk, W en ZW van de Meerkerksebrug, kun je een rondwandeling maken van 1,3 km door het 12 ha grote natuurgebied Quakernaak. (© Jan Dijkstra, Houten)

Meerkerk plaatsnaambord Mooi Meerkerk feestweek 2009 [640x480].JPG

Tijdens de feestweek 2009 van Meerkerk (augustus) waren er speciale versies van de plaatsnaamborden

Tijdens de feestweek 2009 van Meerkerk (augustus) waren er speciale versies van de plaatsnaamborden

Meerkerk.jpg

De Hervormde kerk van Meerkerk

De Hervormde kerk van Meerkerk

Meerkerk (2).jpg

Dorpsplein in Meerkerk

Dorpsplein in Meerkerk

Meerkerk (5).jpg

Een zeer oude (1646!) en mooie boerderij aan de Zouwendijk in Meerkerk

Een zeer oude (1646!) en mooie boerderij aan de Zouwendijk in Meerkerk

meerkerk_vanaf_de_zederikkade_kopie.jpg

Dit noemt men tegenwoordig een landmark: een object dat al van verre te zien is en kenmerkend is voor een bepaalde plaats. In dit geval de watertoren van Meerkerk, gezien vanaf de Zederikkade.

Dit noemt men tegenwoordig een landmark: een object dat al van verre te zien is en kenmerkend is voor een bepaalde plaats. In dit geval de watertoren van Meerkerk, gezien vanaf de Zederikkade.

meerkerk_oude_zederik_onder_tolstraat_door_kopie.jpg

In Meerkerk komt de Oude Zederik bij de brug in de Tolstraat uit in het Merwedekanaal

In Meerkerk komt de Oude Zederik bij de brug in de Tolstraat uit in het Merwedekanaal

meerkerk_kraneschipbrug.jpg

De Kraneschipbrug in het Merwedekanaal bij Meerkerk is nog tot 1988 in gebruik geweest. Voor nadere toelichting zie bij Geschiedenis. (afbeelding: ansichtkaart van boekhandel Advokaat te Meerkerk)

De Kraneschipbrug in het Merwedekanaal bij Meerkerk is nog tot 1988 in gebruik geweest. Voor nadere toelichting zie bij Geschiedenis. (afbeelding: ansichtkaart van boekhandel Advokaat te Meerkerk)

Meerkerk

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! Kijk hier voor ons aanbod in Meerkerk. U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

- Meerkerk is een dorp in de provincie Utrecht (t/m 2018 gemeente Zuid-Holland), in grotendeels de streek Alblasserwaard, en deels in de streek* en sinds 2019 ook (geheel) in de gemeente Vijfheerenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1985. In 1986 over naar gemeente Zederik, in 2019 over naar gemeente Vijfheerenlanden.
* Voor een visualisatie van welk deel van het dorpsgebied in de streek Vijfheerenlanden ligt, zie de tweede afbeelding elders op deze pagina.

- Wapen van de voormalige gemeente Meerkerk.

- Onder het dorp Meerkerk vallen ook een deel van de buurtschap Bazeldijk (het andere deel valt onder het dorp Hoogblokland), het grootste deel van de buurtschap Broek (het andere deel valt onder het dorp Ameide) en een deel van de buurtschap Weverwijk (het andere deel valt onder het dorp Leerbroek).

Verder viel onder het dorp vanouds nog een buurtschap De Burggraaf, waarschijnlijk gelegen rond de gelijknamige weg (die blijkens de Kuijperkaart van 1866 vanouds Tiendweg heette). Diverse families met deze naam stammen hier van af. Vanouds viel ook buurtschap Den Dool deels onder Meerkerk, maar die is bij de herindelingen van 1986 door grenscorrectie geheel onder buurdorp Noordeloos en daarmee de gemeente Giessenlanden (sinds 2019: gemeente Molenlanden) komen te vallen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1266 en 1292 Merkerke, 1665 Meerkerck.

Naamsverklaring
Samenstelling van kerk 'bedehuis' en meer 'waterplas'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Meerkerk ligt N van de stad Gorinchem en NW van de stad Leerdam en grenst in het W aan de A27.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Meerkerk 148 huizen met 1.226 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 64/585 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Bazeldijk 16/137, De Burggraaf 4/29, Den Dool 4/37, Het Broek 39/293, De Zouwendijk 14/104 en De Weverwijk (deels) 7/41. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.500 huizen met ca. 3.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Schipbrug
Een brug over een rivier of kanaal is natuurlijk een kostbare zaak. Als alternatief zijn er soms pontjes, en in het verleden zijn ook op een aantal plekken schipbruggen geweest. Veelal op de grote rivieren met name in Vreeswijk, Arnhem, Deventer, Doesburg, Westervoort, Hedel en Nijmegen. De laatste schipbrug die in Nederland in gebruik was, was de Kraneschipbrug in het Merwedekanaal te Meerkerk. Deze heeft tot 1988 dienst gedaan, is in 1997 opgeknapt en verhuisd naar het Maritiem Museum in Rotterdam. De straatnaam Scheepjesbrug als zijweg van de kanaaldijk tegenover de dorpskern herinnert hier nog aan.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Stichting Vrienden van Historisch Meerkerk (p/a Zouwendijk 26, 4231 CE. E-mail historischmeerkerk@gmail.com). Voor zover ons bekend is deze instelling nog niet met een website of -pagina op het internet aanwezig. Sinds 2012 brengt de stichting jaarlijks een Jaarboek uit, met uiteenlopende onderwerpen uit de geschiedenis van het dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Meerkerk heeft 10 rijksmonumenten.

- Meerkerk heeft 22 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk (Kerkstraat 3) is van oorsprong laat-middeleeuws bouwwerk, waarvan na een brand in 1828 het koor en de thans gepleisterde toren met slanke naaldspits nog bewaard zijn, terwijl het oorspronkelijk eenbeukige schip in 1832 geheel in Waterstaatsstijl is verbouwd. Tegen de toren staat een 19e-eeuwse kosterswoning van alleen begane grond met omlopend schilddak en zesdelige schuiframen uit de bouwtijd. In de kerk twee (vermoedelijk 18e-eeuwse) koperen kronen. Empire kansel, waarschijnlijk uit de tijd van de herbouw. Het tweeklaviers orgel in neogotische kas is in 1876 gemaakt door K.M. van Puffelen. De toren van de kerk is dankzij een bijdrage van het Rijk in 2010 gerestaureerd. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Meerkerk.

De Hervormde kerk lijdt al jaren aan ruimtegebrek. De eerste uitbreidingsplannen dateren al uit 2004. In Meerkerk is namelijk een nieuwe wijk bijgebouwd, waar veel jonge gezinnen uit omliggende dorpen zijn komen wonen, wat tot een stijging van het bezoek aan de lokale kerk heeft geleid. Begin 2018 is aan de eerste verbouwingswerkzaamheden begonnen, maar in de grond bleken zodanig veel skeletten te liggen dat de bouwwerkzaamheden tijdelijk zijn stilgelegd. Toen waren er al 110 skeletten gevonden. Doorgaan volgens het oorspronkelijke plan zou te kostbaar worden. Een skelet opgraven en onderzoeken kan namelijk wel ongeveer 700 euro per skelet kosten. Daarom is na de vondst van de skeletten het ontwerp van de uitbouw van de kerk aangepast. Volgens het oorspronkelijke plan zou er een souterrain gebouwd worden in de uitbouw, waardoor veel grond weggegraven moest worden. In het bijgestelde plan is gekozen om boven op de grond met de archeologische vondsten te gaan bouwen. Na de verbouwing, die door vrijwilligers wordt uitgevoerd en medio 2019 gereed beoogt te komen, is het aantal vaste zitplaatsen uitgebreid van 365 naar 460. Als er ook stoelen worden neergezet in de andere ruimtes kunnen er straks 600 mensen in de kerk. (bron en voor nadere informatie incl. videoreportage zie RTV Utrecht, 2-10-2018) In juni 2019 zijn de oude skeletten herbegraven.

- "De oorsprong van onze lokale Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) ligt in Noordeloos. Vanuit Meerkerk, Leerbroek en Nieuwland liep men twee keer per zondag naar Noordeloos, of reisde men via het rijtuig of de fiets er naar toe. Vanwege de grote afstand is te Meerkerk in 1910 begonnen met catechisaties door de kerkenraad en predikant van de CGK te Noordeloos. Dit gebeurde in een woonhuis aan de Zouwendijk. Ouderling Willem van den Dool had in de Tolstraat een pand gekocht (later “De Gouden Leeuw”) en de bovenzaal hiervan beschikbaar gesteld voor kerkdiensten. Vanaf 1918 zijn hier doordeweekse diensten gehouden. Ongeveer vijf jaar later is het gebouw weer verkocht. Willem van den Dool zocht naar een nieuwe locatie en vond die achteraan de Tolstraat. Daar kocht hij in 1924 een boerderij met een schuur. Die schuur werd verbouwd en ingericht tot kerkzaal. De CGK te Noordeloos had net een nieuwe kerk in gebruik genomen en schonk de preekstoel van het oude kerkgebouw. De kerkbanken van het oude gebouw kon hij voor f 90,– overnemen. En zo kon het houden van doordeweekse diensten hier worden voortgezet.

Willem van den Dool bleef ijveren voor de totstandkoming van een volwaardige gemeente, maar daarvoor moest de classis Rotterdam toestemming geven en een moeilijkheid daarbij was dat de CGK te Noordeloos net een nieuwe kerk in gebruik had genomen. Daardoor leefden er bij de kerkenraad van de CGK te Noordeloos nogal wat bezwaren. Toen werd op 28 november 1925 ouderling Willem van den Dool getroffen door een hartinfarct. De dag daarop liet hij een testament opmaken waarin werd opgenomen dat het kerkgebouw voor een zeer aannemelijke prijs kon worden overgenomen en de avond van diezelfde dag overleed hij na een nieuw hartinfarct. Dit sterfgeval maakte bij de classis diepe indruk, want de toestemming voor de totstandkoming van een zelfstandige gemeente te Meerkerk werd nu snel gegeven. Het kerkgebouw is zo eigendom van de kerk geworden en in de loop van de tijd kon ook een pastorie en een kosterswoning worden gekocht." (bron: website van de lokale CGK-gemeente) De huidige Christelijke Gereformeerde Kerk (Tolstraat 47) dateert uit 1963.

- De huidige Gereformeerde (PKN) Ichtuskerk (Burgemeester Sloblaan 23) dateert uit 1997 en is gebouwd ter vervanging van een kerk uit 1895 (Gorinchemsestraat 44), die is gesloopt. - Site Ichtuskerk.

- De Stijve Molen wordt in sommige bronnen nog beschreven als gelegen te Meerkerk, maar is na een grenscorrectie onder het dorpsgebied van Noordeloos, buurtschap Den Dool, komen te vallen en wordt daarom aldaar beschreven.

- Dé blikvanger, of 'landmark' zoals dat tegenwoordig heet, van Meerkerk is natuurlijk de watertoren (Burgemeester Sloblaan 20) uit 1936, ontworpen door Technisch Advies Bureau Nederlandse Gemeenten. Het is een van de eerste watertorens die in beton is uitgevoerd. De toren is - zeker vanaf de A27 - op kilometers afstand al te zien. De watertoren heeft een hoogte van 59,70 meter en een opslagcapaciteit van 560 m3. Een watertoren diende er vroeger voor om constante druk op het drinkwaterleidingnet te garanderen, heel eenvoudig door gebruik te maken van de zwaartekracht. De vele liters water in het reservoir stonden in rechtstreekse verbinding met het leidingnet. Daarnaast kon de waterbuffer in de toren in een (plotseling) grotere vraag naar water voorzien. De watertoren is een rijksmonument. Onder de link vind je een uitvoerige toelichting op de bijzonderheden van het exterieur en het interieur, door de Rijksdienst voor het Cutureel Erfgoed.

De toren leverde water bij wanneer de druk in het leidingnet teveel zakte, bijvoorbeeld tijdens piekuren en op warme zomerdagen. Vanwege modernisering van de infrastructuur van Oasen is de watertoren sinds 2009 hiervoor niet meer nodig. Zo nam Oasen in dat jaar het nieuwe pompstation in Boven-Hardinxveld in gebruik. Hierdoor konden verschillende kleinere locaties dicht, waaronder ook het zuiveringsstation in Boven-Hardinxveld en de watertoren die daarnaast staat (nog zo'n blikvanger van verre, in dit geval vanaf de A15). Ook de watertoren van Meerkerk was daardoor niet meer nodig.

In 2018 is de watertoren verkocht aan ICT-firma VPO uit Raamsdonksveer. Frans de Leeuw van Land-Huis Makelaardij uit Leerbroek heeft bij de verkoop van de watertoren bemiddeld en lichtte bij het bekend worden van de verkoop hierover toe: "Vanwege de cultuurhistorische, architectonische, maar ook stedenbouwkundige waarde was het niet eenvoudig om voor het pand een geschikte bestemming te krijgen. Ik heb diverse plannen voorbij zien komen, van appartementen tot horecagelegenheid. Ik heb zelfs buitenlandse kopers rondgeleid in en uiteraard ook op de toren. Maar alle kandidaat-kopers liepen tegen dezelfde problematiek aan; het behoud van het uiterlijk aanzien en de geringe aanwezigheid van parkeerplaatsen. Juist daarom ben ik zo blij met deze nieuwe eigenaar. VPO, een ICT-bedrijf met ongeveer 30 personeelsleden, heeft meerdere vestigingen in het land en gaat de watertoren van Meerkerk als dependance gebruiken. Een klein aantal personeelsleden gaat werken aan de Burgemeester Sloblaan en, bijna zonder aanpassingen aan de buitenkant, wordt het pand verder geschikt gemaakt voor de opslag van mobiele data. Bovendien neemt de parkeerdruk niet toe. Iedereen blij, ook gemeente Zederik. De watertoren blijft behouden en in tact. Wat wil je nog meer?"

- Gevelstenen in Meerkerk.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Wilhelmina organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten in Meerkerk, waaronder de Meerkerkse Kwis* (januari / februari, in 2020 voor de 5e keer), Koningsdag, 4 en 5 mei, het Timmerdorp voor de basisschooljeugd in de zomervakantie, en 1x in de 5 jaar de Feestweek (de volgende keer is in 2019).
* Waar maar liefst ca. 60 teams aan meedoen. Onder de link vind je de vragen en antwoorden van editie 2019.

- Tijdens de jaarlijkse Straatverkoop (op een zaterdag in april) verkopen inwoners hun overtollige huisraad vanuit hun voortuin, garage of oprit. Mensen die dat niet hebben, mogen hun spullen op het schoolplein van De Springplank of De Rank verkopen. Ook lokale middenstanders doe er aan mee. Editie 2019 trok ca. 100 deelnemers.

- "Ben jij tussen de 7 en 12 jaar en wil jij racen in een echte wedstrijd zoals wielrenners op tv? Tijdens de Decathlon Dikke Banden Race in Meerkerk (op een zaterdag in april, op de dag van de Arno Wallaard Memorial = wielrenwedstrijd door de Alblasserwaard) hebben we je graag aan de start. De wedstrijd begint om 16.15 uur aan de Burgemeester Sloblaan. Vooraf inschrijven heeft onze voorkeur. Vul het strookje op deze pagina in en lever deze in bij Kees Boogerd, Julianastraat 1. Mailen naar info@arnowallaardmemorial.nl mag ook. Op de dag zelf kun je je ook inschrijven, vanaf 15.00 uur, bij de inschrijftafel op de parkeerplaats achter het gemeentehuis."

- Avondvierdaagse (eind mei en/of begin juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De mooiste periode om de wandelroute Sprinkhaanzangerroute te lopen is zonder twijfel de lente, als de natuur weer kleur krijgt en trekvogels zich melden om te broeden. Weidevogels bevolken dan de uitgestrekte weilanden, terwijl de zeldzame purperreiger en zwarte stern de rietvelden rond de Zouweboezem opzoeken. Enkele hoogtepunten tijdens de route zijn: Merwedekanaal, Polder Lakerveld, Reservaat Scharperswijk, Rijskade, kaden en grienden, ruige graslanden, Zouweboezem, Vlietmolen. Trek wel stevige schoenen aan, want een deel van de route is onverhard, met af en toe ook een hek met een overstapje, en is daarom niet geschikt voor rolstoelers. De hoofdroute is 15 km lang. Door het afsnijden van een lus naar de Zouweboezem is de route in te korten tot 13,5 km. De routeverkorting is in de tekst onder de link beschreven. De route start op het Dorpsplein in Meerkerk.

- N van Meerkerk ligt het natuurgebied Zouweboezem, dat wordt beschreven bij de buurtschap Sluis.

- Vanaf de Grote Kanaaldijk tegenover Meerkerk, W van de Meerkerksebrug, kun je een rondwandeling maken van 1,3 km door het 12 ha grote natuurgebied Quakernaak. Het terrein Quakernaak was lange tijd een wat rommelig hoekje in de polder. Het lag laag en werd daardoor pas laat in gebruik genomen. De verkaveling werd ook veel minder strak uitgevoerd dan bij de omliggende weilanden. Sinds het Zuid-Hollands Landschap het beheer kreeg over Quakernaak, is het terrein omgevormd tot een moerassig natuurgebied met grienden, loofbossen en natte graslanden. Quakernaak vormt nu een belangrijke schakel in de strook natte natuur die wordt aangelegd tussen de Lek en de Linge. Ook de in de vorige alinea genoemde Zouweboezem bij de buurtschap Sluis, waar de zeldzame purperreiger broedt, maakt deel uit van deze verbindingszone.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Meerkerk, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Meerkerk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Meerkerk.

- Nieuws: - Nieuws uit Meerkerk op Facebook.

- Buurtverenigingen: - Buurtvereniging Het Noorden.

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Linde is uiteraard een ontmoetingspunt voor de inwoners en de thuisbasis van diverse verenigingen. Verder bieden de multifunctionele zalen in het dorpshuis een breed scala aan mogelijkheden. Of het nu gaat om een intieme verjaardag, een feestelijke bruiloft, een gezellige muziekuitvoering, een sporttoernooi of een grootschalige disco; het kan allemaal in De Linde. Zij denken graag mee en kiezen samen met jou de perfecte zaal voor je gezelschap.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Springplank. - Basisschool De Rank. - Peuterspeelzaal Grollebollen. - VSO/BSO Torenkanjers.

- Lezen: - Bibliotheek Meerkerk.

- Muziek: - Muziekvereniging Euphonia is opgericht in 1898. Nieuwe leden zijn van harte welkom, in het bijzonder als je hoorn, euphonium of slagwerk speelt of wilt leren spelen. Naast het reguliere orkest is er ook nog boerenkapel/feestband "Toeter nog maar 1", die altijd in is voor een feestje, met leden die maar geen genoeg krijgen van muziek maken. Of het nu op een Jaarmarkt is, Sinterklaas binnenhalen, op een feestje van een van de leden, een beurs of een serenade, het maakt ze niet uit, ze maken er een muzikaal feestje van! Wil je de boerenkapel boeken voor een feestje, markt, beurs of ander evenement, neem dan contact op via info@euphoniameerkerk.nl.

- Sport: - Voetbalvereniging SV Meerkerk is opgericht in 1931 en heeft ca. 550 leden.

- Tennisclub Meerkerk (TCM) is opgericht in 1970. De vereniging beschikt over een tennispark met 4 all-weatherbanen (advantage-redcourt) en een gezellig clubgebouw aan het Rijskadeveld. Deze nieuwe generatie kunststofbanen heeft speleigenschappen die de balsnelheid en blessuregevoeligheid van gravel benaderen. Daarnaast vereisen ze minder onderhoud en kunnen ze ook tijdens de wintermaanden bespeeld worden. Bij TCM dus tennis het hele jaar door! Ieder lid kan via de secretaris een sleutel aanschaffen waarmee het toegangshek kan worden geopend. Dezelfde sleutel geeft toegang tot de hal van het clubgebouw, de toiletten en de kleedruimtes. Op die manier kan ieder lid gebruik maken van het park zonder dat er permanent toezicht nodig is.

- "Tafeltennisvereniging MTTV neemt deel aan de competitie van de NTTB afd. West, regio Zuid. Verder organiseren zij en nemen zij deel aan toernooien, clubkampioenschappen, het seizoensopeningstoernooi, het ELAR Toernooi en het Oliebollentoernooi. Ook recreanten kunnen bij MTTV goed terecht. De senioren maken vaak onderling afspraken om met en tegen elkaar te spelen, bovendien zijn er altijd wel competitiespelende leden die graag als sparringpartner willen fungeren. Tafeltennis is een sport voor iedereen. Een uur bewegen is ontzettend goed voor je lichaam en geest. Nog nooit eerder gedaan? Geen enkel probleem, wij brengen je graag de grondbeginselen bij. Kom gerust eens vrijblijvend kijken."

- Volleybalvereniging Volley '95 is opgericht in... inderdaad :-) Ze hebben meer dan 200 leden. Er zijn damesteams, herenteams en jeugdteams, voor zowel competitie als recreanten.

- "Gymvereniging Meerkerk is opgericht in 1942. Door de jaren heen is er veel veranderd binnen de sport. Ook binnen de vereniging zelf is er veel veranderd. Zo bieden wij naast gymnastiek ook danssporten aan, zoals streetdance, breakdance en zumba. Het plezier in bewegen stond toen en staat nu nog steeds voorop!"

- "Hengelsportvereniging HSV De Karper is opgericht in 1949 en stelt zich tot doel om de hengelsport te promoten in al zijn facetten en daarbij een juiste voorlichting te geven inzake vergunningen, voorwaarden, rechten, plichten en materialen. Onze HSV beheert de viswateren binnen de kern Meerkerk, alsmede diverse polderwateren in de omgeving van het dorp en de buurkernen Lexmond, Hei-en Boeicop en Middelkoop. Het belangrijkste water daarbij is de Zederik, tussen het dorp en Ameide en gelegen binnen natuurgebied de Zouweboezem. In goede samenwerking met Stichting Het Zuid Hollands Landschap beoogt onze HSV de Zederik zo goed mogelijk bevisbaar te houden. De Zederik wordt daartoe meerdere keren per jaar “gemaaid” door vrijwilligers van onze HSV. Aangezien dit water vanaf de wal slecht te bereiken is, heeft de vereniging een aantal aanlegplaatsen in beheer voor boten van leden, maar is ook in het bezit van een eigen boot.

Als tweede belangrijke viswater heeft De Karper de visrechten op het gedeelte van het Merwedekanaal tussen de Zwaanskuikenbrug bij Hei- en Boeicop en de Bazelbrug op de grens van Meerkerk en Hoogblokland. De volgende in dit rijtje is ongetwijfeld de Hoenderwiel, een afgesloten water gelegen langs de Zouwendijk, waar de karperliefhebbers van de club menig uurtje kunnen doorbrengen, maar waar tevens een mooi bestand aan brasem, zeelt en voorn te vinden is. Tevens neemt de HSV deel aan regionale samenwerkingsverbanden, waardoor haar leden via de zogeheten poldervergunning een aanzienlijk arsenaal polderwater tot hun beschikking hebben gekregen. Dit strekt zich uit van Vianen tot Leerdam en in het westen tot Alblasserdam. Vele schitterende vaarten en sloten, die niet in de Landelijke of Federatievergunningen zijn opgenomen en door de deelnemende verenigingen onderling worden uitgewisseld, maken deel uit van deze poldervergunning. Voor de leden organiseert HSV De Karper jaarlijks een aantal viscompetities. Verder organiseert de vereniging ook vislessen op de Meerkerkse basisscholen, waar jaarlijks erg veel belangstelling voor is. Daarmee wil de vereniging de jeugd op een leuke en informatieve manier de beginselen van de hengelsport bijbrengen. Verder wil onze HSV de jeugd leren om op een juiste wijze en met respect voor de natuur om te gaan met de gevangen vis."

- Vrouwen: - "Vrouwen van Nu afd. Meerkerk organiseert bijeenkomsten, interesseclubs en activiteiten. Of je nu zin hebt in een gezellig avondje uit, een interessante lezing, fietsen, wandelen, lezen of een leuk uitstapje, wij hebben het op ons programma staan. Lijkt het je iets, kom eens een avond op proef. De ledenavonden worden gehouden in dorpshuis De Linde. De afdeling bestaat sinds 1949 en heeft ca. 120 leden."

- Vrouwenvereniging Passage afd. Meerkerk is een organisatie van vrouwen die vanuit het christelijk geloof een actieve rol willen vervullen in de samenleving. Meedoen aan en meedenken over actuele thema's, geloof en duurzame ontwikkeling wereldwijd. De vereniging heeft ca. 70 leden. Eenmaal per maand in het winterseizoen op woensdagavond is er een Passage avond, in Het Anker.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "Ondernemersvereniging Meerkerk (OVM) is een vereniging voor iedere ondernemer uit dit dorp en de buurdorpen Nieuwland en Leerbroek. Zowel ZZP, MKB, winkelier als industrie is in ons ledenbestand vertegenwoordigd. Een goede mix van deze ondernemers zorgt voor een mooie wisselwerking tussen de bedrijven. Ben jij ook ondernemer in een van de genoemde kernen? Sluit je dan aan bij de OVM en laat je inspireren door de diversiteit aan ondernemers in dit gebied. Met elkaar ondernemen we voor grote en kleine klanten, van multinationals tot zzp en de consument uit onze regio. Maatschappelijk betrokken. Het met elkaar en voor elkaar ondernemen is wat de OVM bindt. Als vereniging zijn we maatschappelijk betrokken bij bijvoorbeeld een Jaarmarkt, Sinterklaasintocht of winkeliersacties. We zoeken de connectie tussen ondernemers en consument. We proberen nieuwe initiatieven te ontplooien en ondernemers samen te brengen voor gezamenlijke acties.

Netwerkbijeenkomsten. Het samenbrengen van de lokale ondernemers is nuttig om de regio te versterken. We leren van elkaar, maken kennis met onze collega-ondernemers en leren van sprekers die onderwerpen aansnijden die leven onder ondernemers. Meerdere malen per jaar organiseert de OVM gelegenheden om elkaar te ontmoeten. Samenwerken. Als vereniging beheren we de belangen van onze leden richting gemeente en overkoepelende ondernemersverenigingen. We hebben als doel om gemeenschappelijke belangen in kaart te brengen en hierop actie te ondernemen. Samen werken we aan een gezond ondernemersklimaat in Nieuwland, Leerbroek en Meerkerk."

- Genealogie: - Er zijn ook mensen die de achternaam Meerkerk hebben. Onder de link vind je er een website over. - Overzicht van begravenen op de Oude begraafplaats (Kerkstraat 7a), met foto's van de grafzerken. Sinds medio 2003 worden hier geen nieuwe graven meer bijgeplaatst. De begraafplaats blijft wel als zodanig in functie.

Reactie toevoegen