Tienhoven aan de Lek

Plaats
Dorp
Vijfheerenlanden
Alblasserwaard
Utrecht

tienhoven_zh_collage.jpg

Tienhoven aan de Lek is een dorp in de provincie Utrecht (t/m 2018 provincie Zuid-Holland), in de streek Alblasserwaard, gem. Vijfheerenlanden. Het was een zelfstandige gem. t/m 1985. In 1986 over naar gem. Zederik, in 2019 over naar gem. Vijfheerenlanden

Tienhoven aan de Lek is een dorp in de provincie Utrecht (t/m 2018 provincie Zuid-Holland), in de streek Alblasserwaard, gem. Vijfheerenlanden. Het was een zelfstandige gem. t/m 1985. In 1986 over naar gem. Zederik, in 2019 over naar gem. Vijfheerenlanden

gemeente_tienhoven_aan_de_lek_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Tienhoven (= het huidige dorp Tienhoven aan de Lek) anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Tienhoven (= het huidige dorp Tienhoven aan de Lek) anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

tienhoven_aan_de_lek_op_t-shirt_camping_de_koekoek_kopie.jpg

Het dorp Tienhoven bij Ameide heet sinds 2019 Tienhoven aan de Lek, zodat het dorp in het vervolg niet meer wordt verward met het dorp Tienhoven in de gemeente Stichtse Vecht. Camping De Koekoek in Tienhoven hanteerde deze naam al, bijv. op hun T-shirts.

Het dorp Tienhoven bij Ameide heet sinds 2019 Tienhoven aan de Lek, zodat het dorp in het vervolg niet meer wordt verward met het dorp Tienhoven in de gemeente Stichtse Vecht. Camping De Koekoek in Tienhoven hanteerde deze naam al, bijv. op hun T-shirts.

Tienhoven.JPG

Het veerhuis in Tienhoven aan de Lek in 2011

Het veerhuis in Tienhoven aan de Lek in 2011

Tienhoven (2).JPG

Boerderijen aan de Lekdijk in Tienhoven aan de Lek

Boerderijen aan de Lekdijk in Tienhoven aan de Lek

tienhoven_ameide.jpg

Het dorp Tienhoven aan de Lek, mooi gelegen aan de Lekdijk, gezien vanuit het O

Het dorp Tienhoven aan de Lek, mooi gelegen aan de Lekdijk, gezien vanuit het O

tienhoven_ameide_2.jpg

Boerderijen onder aan de Lekdijk in het dorp Tienhoven aan de Lek

Boerderijen onder aan de Lekdijk in het dorp Tienhoven aan de Lek

tienhoven_ameide_4.jpg

Hier zijn we in de Koekoekswaard bij Tienhoven aan de Lek, aan de oever van de rivier de Lek; ondanks de zeer droge periode van mei-juni 2017 is het er toch nog een plaatje.

Hier zijn we in de Koekoekswaard bij Tienhoven aan de Lek, aan de oever van de rivier de Lek; ondanks de zeer droge periode van mei-juni 2017 is het er toch nog een plaatje.

tienhoven_ameide_5.jpg

In uiterwaard De Koekoekswaard bij Tienhoven aan de Lek ligt een grote camping. Natuur en recreatie gaan daar hand in hand.

In uiterwaard De Koekoekswaard bij Tienhoven aan de Lek ligt een grote camping. Natuur en recreatie gaan daar hand in hand.

tienhoven_ameide_3.jpg

De Lekdijk in Tienhoven aan de Lek, met beneden aan de dijk enkele zeer fraaie boerderijen

De Lekdijk in Tienhoven aan de Lek, met beneden aan de dijk enkele zeer fraaie boerderijen

Tienhoven aan de Lek

Deze pagina wordt mede mogelijk gemaakt door:

Terug naar boven

Wonen

Mutters Makelaardij is dé specialist in de gemeenten West Betuwe, Vijfheerenlanden, Gorinchem, Culemborg en de Alblasserwaard. Al jarenlang bewijzen wij dat we het daadwerkelijk anders doen! U bent van harte welkom voor een oriënterend gesprek op onze kantoren in Leerdam, Vianen en Culemborg. Met ons motto: "Waarborg tot betrokkenheid" garanderen wij het hoge serviceniveau dat u van een makelaar mag verwachten. Wij beseffen dat het verkopen of aankopen van uw woning geen alledaagse zaak is, daarom nemen wij u bij de hand en begeleiden wij u in iedere stap van het proces.

Terug naar boven

Status

- Tienhoven aan de Lek is een dorp in de provincie Utrecht (t/m 2018 provincie Zuid-Holland), in de streek Alblasserwaard, gemeente Vijfheerenlanden. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1985. In 1986 over naar gemeente Zederik, in 2019 over naar gemeente Vijfheerenlanden.

- Wapen van de voormalige gemeente Tienhoven.

- Onder het dorp Tienhoven aan de Lek valt ook de buurtschap Hogewaard (grotendeels).

- Naast de reguliere blauwe plaatsnaamborden (komborden) bij het dorp, staat er ook een vermoedelijk door de camping zelf vervaardigd blauw plaatsnaambordje 'Koekoekswaard gem.Tienhoven' bij Camping Koekoekswaard.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving en spelling
Het dorp heet sinds januari 2019 Tienhoven aan de Lek, na t/m 2018 Tienhoven te hebben geheten. Reden hiervoor is dat in de provincie Utrecht nog een dorp is met de naam Tienhoven (in de gemeente Stichtse Vecht) (en er is ook nog een buurtschap met die naam bij Everdingen, maar dat is geen formele woonplaats voor onder meer de postadressen). Alle inwoners van het dorp van 18 jaar en ouder hebben in september 2018 van de gemeente het verzoek gehad om mee te doen aan een enquête over de naam van het dorp. Ook ondernemers in het dorp zijn benaderd. Zij konden aangeven welke naam hun voorkeur had. 31% van hen heeft meegedaan aan de enquête. De meerderheid (68%) had een voorkeur voor de nieuwe naam zoals deze geworden is. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten om de naam per 1 januari 2019 overeenkomstig te wijzigen. De gemeente verwerkt de wijzigingen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en op de plaatsnaamborden. (bron: gemeente Zederik, 26-11-2018) In de adresbestanden staat de plaatsnaam gespeld zoals in de titel van deze pagina. Dat is ook de officiële naam. Op de plaatsnaamborden staat de spelling Tienhoven a/d Lek.

Ondanks de verschillende postcodes, waardoor de post weliswaar niet in het verkeerde dorp terecht komt, kwamen bezoekers wél regelmatig in 'het verkeerde Tienhoven' terecht. Bij bijvoorbeed Camping De Koekoek kwam het jaarlijks wel circa 30 keer voor dat campinggasten in Tienhoven gemeente Stichtse Vecht terecht waren gekomen en daar op zoek waren naar de camping. Waarna ze de camping belden en te horen kregen dat ze naar 'het andere Tienhoven' moesten. De camping hanteerde de aanduiding Tienhoven aan de Lek dan ook al langer, om de ligging van hun dorp aan te geven. Toen de gemeentelijke herindeling van 2019 medio 2018 definitief was, stelde een gemeenteraadslid van het CDA dan ook voor om het dorp vanaf 2019 ook officieel die naam te geven. Inwoners konden ook suggesties voor andere benamingen indienen, maar deze had dus de voorkeur van de inwoners en ondernemers.

Oudere vermeldingen
1253 kopie 16e eeuw Thienhoeuen, Thienhouen, 1639 Tienhoven, 1665 Tienoven.

Naamsverklaring
Samenstelling van het telwoord tien en hoven, meervoud van hove = hoeve 'stuk land van een bepaalde grootte'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Tienhoven aan de Lek ligt ZW van de stad Vianen en W van het dorp Ameide en grenst in het N aan de rivier de Lek, met aan de overkant het dorp Lopik.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 hebben de gemeente en het dorp Tienhoven 30 huizen met 238 inwoners. Tegenwoordig omvat het dorp Tienhoven aan de Lek ca. 300 huizen met ca. 750 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van het dorp Tienhoven aan de Lek, kun je terecht bij de in 1991 opgerichte Historische Vereniging Ameide en Tienhoven. De vereniging heeft ruim 650 leden. De vereniging houdt zich actief bezig met het bestuderen van de plaatselijke en regionale geschiedenis en het bevorderen van de belangstelling daarvoor. Genealogisch onderzoek legt daarbij een verbinding tussen de historie en de bewoners. Hierbij komen archiefonderzoek en literatuuronderzoek aan de orde. De vereniging realiseert haar doelstellingen door tal van activiteiten. Oudere jaargangen van hun periodiek Nieuwsblad zijn via de link ook online te lezen, alsmede bevolkingsregisters en volkstellingen, oude kranten uit de regio (tot uit de 19e eeuw aan toe) en doop-, trouw- en overlijdensregisters (tot zelfs uit de 17e eeuw). Verder zijn in de loop der jaren vele publicaties verschenen over deze dorpen, waarvan een deel nog is te verkrijgen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Tienhoven aan de Lek heeft 5 rijksmonumenten (onder de link staat het getal 6, maar wij tellen er maar 5), zijnde een deel van de 17e-eeuwse boerderij op Lekdijk 14, de Hervormde kerk op nr. 74, het voormalige veerhuis/Café Welgelegen uit 1875 met schuur (dat zijn in totaal 2 rijksmonumenten) op nr. 75, en de 18e-eeuwse hekpijlers van Huys Herlaar op nr. 84.

- Tienhoven aan de Lek heeft 9 gemeentelijke monumenten, zijnde de 19e-eeuwse boerderijen op Lekdijk 2, 4, 11 en 21, de 18e-eeuwse boerderij op nr. 29, de boerderij uit 1915 op nr. 43, de arbeiderswoning uit 1915 op nr. 66, de boerderij uit 1843 op Hogewaard 4, en het 19e-eeuwse herenhuis op nr. 12.

- De Hervormde (PKN) kerk in Tienhoven aan de Lek (Lekdijk 74) is in oorsprong een eenbeukige, 12e-eeuwse dorpskerk, gewijd aan de H. Nicolaas. Van deze romaanse kerk zijn tufstenen muurgedeelten aan de zuid- en de westzijde bewaard, evenals de onderbouw van de toren. Het schip is in de 14e en 15e eeuw verhoogd. In de 15e eeuw is ook het vijfzijdig gesloten koor gebouwd en is de toren verhoogd. De kerk heeft houten tongewelven met trekbalken. De toren heeft een kruisribgewelf. Bij restauratiewerkzaamheden aan de kerk kwamen bouwfragmenten tevoorschijn uit de laat-Karolingische tijd (9e of 10e eeuw). In de kerk worden alleen in het zomerseizoen diensten gehouden. Opvallend is de afwezigheid van een orgel. De gemeentezang wordt begeleid door koperblazers. De toren van de kerk is dankzij een bijdrage van het Rijk in 2010 gerestaureerd. De kerk valt onder de Hervormde Gemeente Ameide en Tienhoven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het evenement Tractorpulling Meerkerk was van 2008 t/m 2017 in het gelijknamige dorp. Sinds 2018 heet het Tractorpulling Tienhoven aan de Lek, en is het evenement jaarlijks in april in dat dorp, op een terrein aan de Tiendweg. Voor een indruk van wat dit evenement inhoudt, plaatsen wij hier de aankondiging van editie 2020: "Zaterdag 25 april start het buitenseizoen voor de NTTO in de Daan Kool arena in Tienhoven. Nog lekker rustig met 4 standaardklassen. En de standaard XL tractoren krijgen de gelegenheid om te kijken of ze klaar zijn voor de eerste competitiewedstrijd, in Wekerom 2 dagen later op Koningsdag. De 9 ton standaard zal uiteraard weer als bedrijvenklasse worden verreden. Voor de 5,5, 7 en 11 ton kan tot 28 maart worden aangemeld. Sponsors en/of deelnemers uit de gemeenten Vijfheerenlanden en Molenlanden gaan voor."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In september 2019 is Stichting Waterfront Ameide en Tienhoven aan de Lek opgericht. De stichting beoogt het verbeteren van de waterzijde van de Lek in deze omgeving, zodat het waterfront meer mogelijkheden biedt voor bewoners, recreanten en waterverkeer. Ze onderzoeken de mogelijkheden voor (meer) steigers, aanlegplaatsen, strandfaciliteiten en horeca, afgestemd op de ontwikkelingen op recreatieterrein Salmsteke aan de overkant van de Lek en op de op handen zijnde dijkaanpassingen. Op 20 januari 2020 zijn de eerste plannen gepresenteerd in Het Spant, waarbij alle inwoners welkom waren en vragen konden stellen of commentaar konden leveren.

Terug naar boven

Beeld

- Onder deze link vind je een gravure, getiteld "Het Huis te Herlaar in het Dorp Tienhoven langs de Lek te zien. 1750". De gravure is gemaakt door Hendrik Spilman naar een tekening van Jan de Beijer en gepubliceerd in 'Het verheerlykt Nederland of kabinet van hedendaagsche gezigten van steden, dorpen, sloten en andere voornaame stad- en landgebouwen, in en omtrent alle de byzondere Vereenigde Nederlandsche Provinciën: gedurende de laatste jaaren door vermaarden kunsttekenaren na het leven getekent en in ’t koper gebragt, dienende tot opheldering der beschryvinge van den Tegenwoordigen Staat der Vereenigde Nederlanden'. Dit topografische standaardwerk is uitgegeven door Amsterdammer Isaac Tirion (1705-1765). De oude dorpskern van Tienhoven aan de Lek wijkt nauwelijks af van de huidige. De kerkramen van de St. Nicolaaskerk lijken wat hoger aangebracht, wat echter niet het geval is: de dijk was toen lager.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Tienhoven aan de Lek (online te bestellen).

Reactie toevoegen