Helsdingen

Plaats
Buurtschap
Vianen
Vijfheerenlanden
Utrecht

Helsdingen.JPG

Boerderij van Bassa in Helsdingen bij Vianen.

Boerderij van Bassa in Helsdingen bij Vianen.

helsdingen_2.jpg

De "Kapel van Helsdingen". Als je van Vianen naar buurtschap Helsdingen gaat kun je op twee manieren langs de kapel; hij staat nl. op het kruispunt van de Helsdingse Achterweg en de Helsdingse Voorweg.

De "Kapel van Helsdingen". Als je van Vianen naar buurtschap Helsdingen gaat kun je op twee manieren langs de kapel; hij staat nl. op het kruispunt van de Helsdingse Achterweg en de Helsdingse Voorweg.

helsdingen.jpg

Helsdingen, alleen maar mooie oude boerderijen.

Helsdingen, alleen maar mooie oude boerderijen.

helsdingen_3.jpg

Kaasboerderij Van Rossum, een begrip in Vianen en Helsdingen.

Kaasboerderij Van Rossum, een begrip in Vianen en Helsdingen.

helsdingen_4.jpg

Het is te hopen dat dit plaatje nooit verandert in buurtschap Helsdingen bij Vianen.

Het is te hopen dat dit plaatje nooit verandert in buurtschap Helsdingen bij Vianen.

Helsdingen

Terug naar boven

Status

- Helsdingen is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de streek Vijfheerenlanden, gemeente Vianen.

- De buurtschap Helsdingen valt, ook voor de postadressen, onder de stad Vianen.

- De buurtschap Helsdingen heeft geen plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1280-1287 Helfsdinghen.

Naamsverklaring
De naam is nog niet verklaard kunnen worden.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Helsdingen ligt direct ZW van Vianen, rond de Helsdingse Voorweg en de Helsdingse Achterweg voor zover gelegen buiten de bebouwde kom van Vianen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvatte de buurtschap Helsdingen 16 huizen met 206 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tot diep in de middeleeuwen was Vianen en omgeving een onherbergzaam, moerassig gebied. De oudste sporen van bewoning in de directe omgeving van Vianen zijn te vinden in Helsdingen. Die sporen wijzen op de 10e eeuw. In een document uit de 12e eeuw wordt gesproken over ‘curtis van Hulsdinghen’, een boerderij. Het erf werd door de benedictijner monniken van de Sint Laurentiusabdij van Oostbroek (bij Utrecht) beheerd als uithof. Dit was een vestigingsplaats buiten het klooster waar een boerenbedrijf werd geëxploiteerd ten behoeve van de kloostergemeenschap. De belangrijkste taak van de monniken was het ontginnen van de drassige omgeving.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In het ZW van Vianen, W van de A2, ligt de nieuwe wijk Monnikenhof. Deze wijk is gebouwd op grondgebied van Helsdingen. Diverse namen herinneren hier nog aan, zoals de Helsdingse Achterweg die doorloopt door deze wijk tot aan de A2, en het sportcentrum en de Put Helsdingen (voor beide zie hierna).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Naast de kapel heeft Helsdingen nog 1 rijksmonument (formeel zijn het er weliswaar 3), zijnde de boerderij met schuren uit 1849 aan de Helsdingse Achterweg 22.

- De monniken van de Sint Laurentiusabdij van Oostbroek, die de grond hier in cultuur brengen en er een uithof stichten, bouwen er ook een houten kapel. De latere stenen kapel die als opvolger hiervan is gebouwd, staat er nog altijd en is inmiddels verbouwd tot woonhuis. De kapel, ingeklemd tussen de splitsing van Helsdingse Voorweg en Helsdingse Achterweg, is in 1974 gerestaureerd.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In de regio is de plaatsnaam vooral bekend van het gelijknamige multifunctionele sportcentrum in de O van de buurtschap gelegen wijk Monnikenhof. Het sportcentrum is in 2009 door brand verwoest en in 2013 herbouwd onder de naam Nieuw Helsdingen. Het sportcentrum omvat 2 sporthallen en een zwembad.

- De Put Helsdingen, een plas gelegen direct W van de A2 in de wijk Monnikenhof, is naar wij aannemen een zandafgraving t.b.v. aanleg of verbreding van de A2.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Kaasboerderij Van Rossum.

- Fruitboerderij Meijer.

Reactie toevoegen