Overboeicop

Plaats
Buurtschap
Vijfheerenlanden
Vijfheerenlanden
Utrecht

Overboeicop_0.jpg

Buurtschap Overboeicop

Buurtschap Overboeicop

over-heicop.jpg

Een prachtige wandeling door het natuurgebied Over-Heicop begint achter Natuurcentrum De Schaapskooi van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden in buurtschap Overboeicop.

Een prachtige wandeling door het natuurgebied Over-Heicop begint achter Natuurcentrum De Schaapskooi van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden in buurtschap Overboeicop.

schaapskooi.jpg

Achter de schaapskooi van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden in buurtschap Overboeicop

Achter de schaapskooi van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden in buurtschap Overboeicop

schaapskooi_2.jpg

Jong geluk achter de schaapskooi in buurtschap Overboeicop

Jong geluk achter de schaapskooi in buurtschap Overboeicop

Overboeicop

Terug naar boven

Status

- Overboeicop is een buurtschap in de provincie Utrecht (t/m 2018 provincie Zuid-Holland), in de streek en gemeente Vijfheerenlanden. T/m 1985 gemeente Schoonrewoerd, in 1986 over naar gemeente Leerdam, in 2019 over naar gemeente Vijfheerenlanden.

- De buurtschap Overboeicop valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Schoonrewoerd.

- De buurtschap Overboeicop heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1839-1859 polder: Over Boeicop, 1913 Overboeicop.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar de ligging in het gelijknamige poldergebied, onderscheiden in Overboeicop en Nederboeicop. Samenstelling van Boeicop en over 'hoger gelegen, stroomopwaarts'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Overboeicop ligt rond de gelijknamige weg. De buurtschap ligt direct ZO van het dorp Hei- en Boeicop, NW van het dorp Schoonrewoerd, NNO van de stad Leerdam, WZW het dorp Zijderveld, ZZO van de stad Vianen, W van de A2, ZO van het dorp Lexmond en NO van het dorp Leerbroek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Overboeicop omvat ca. 45 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In buurtschap Overboeicop is Natuurcentrum De Schaapskooi gevestigd, van Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden, een vereniging van vrijwilligers met als doel de belangstelling voor de natuur in de ruimste zin van het woord- te bevorderen. Zij doet dit o.a. door: het organiseren van excursies en tentoonstellingen; het houden van lezingen en voorlichtingsavonden; het publiceren in de pers; het stichten van weidevogelreservaten; het stichten van natuurreservaten; het bestuderen en begeleiden van bestemmingsplannen; het plaatsen en onderhouden van nestkasten; het voederen van vogels in de winter; het uitoefenen van controles op de naleving van de vogel- en natuurbeschermingswet; het signaleren van aantastingen van natuur en milieu in het algemeen en het voeren van acties hiertegen; het steunen en propaganderen van verenigingen die natuur en milieubehoud beogen; het bevorderen van aanplant en onderhoud van knotwilgen en hoogstamfruitbomen; het organiseren van activiteiten voor de jeugd en projecten voor de leerlingen van de basisscholen; het geven van cursussen.

Natuurcentrum De Schaapskooi heeft een grote zaal met 80 zitplaatsen, een winkel met onder andere nestkasten, natuurboeken, kaarten en andere artikelen en een gezellige bar. In dit gebouw vinden vele activiteiten van de Natuur- en Vogelwacht plaats zoals lezingen, cursussen, exposities en vergaderingen. Ook worden hier op afspraak leerlingen van basisscholen ontvangen voor een project over een bepaald aspect van de natuur. In de grote zaal staat een aantal vitrines met prachtig opgezette vogels.

In de achterzaal is een permanente tentoonstelling over de griendcultuur. Voor bezoekers is het mogelijk om een reis door de streek te maken in 17 minuten. In een diaklankbeeld trek je zo de Vijfheerenlanden door. Ook kun je de DVD ‘Kijk vanaf de dijk’ (56 min.) op computerscherm of via een beamer bekijken. Via de link is de film ook online te bekijken. De Schaapskooi is ook het hele jaar door een prima startpunt voor wandelingen of een fietstocht. Verschillende routes zijn te verkrijgen.

- Het 23 ha grote natuurgebied Over-Heicop is genoemd naar de ligging in de gelijknamige polder, waar ook buurtschap Overheicop naar is genoemd, maar is alleen toegankelijk vanuit - en ligt in het gebied van - buur-buurtschap Overboeicop. Vandaar dat wij dat gebied ook bij deze buurtschap hebben beschreven. Je kunt het terrein betreden vanaf het hiervoor beschreven Natuurcentrum De Schaapskooi. De boeren speelden hier handig in op de grote vraag naar griendhout. Er werden grienden aangelegd om extra inkomsten te genereren. De takken van de wilgen werden gebruikt voor het maken van manden, bezems, het afbakenen van percelen en voor oeverbescherming. Het oude populierenbos was aangelegd door de boeren met de gedachte dat het snel zou groeien en geld zou opleveren. Maar het leverde niet het verwachte resultaat. Na 1950 heeft het geriefbos zijn functie voor de boeren verloren.

De bomen hebben een grote bijdrage geleverd aan de vorming van de natuur. Dode bomen zorgen voor nieuw leven in de vorm van paddenstoelen en insecten. Natuurgebied Over-Heicop is eigendom van het Zuid-Hollands Landschap. Het relatief kleine reservaat is verdeeld in een vijftal terreinen, namelijk de geriefbosjes, het oude populierenbos, het traditionele griendenterrein, de schrale graslanden en een relatief nieuw terrein met een klein aangelegd bos. De grienden in het gebied worden door Zuid-Hollands Landschap in stand gehouden zodat de oer-Hollandse griendcultuur niet verloren gaat. De terreinen met schrale graslanden zijn volledig in handen van de natuur. De graslanden zijn door de jaren heen niet bemest en daarom zijn ze rijk aan verschillende plantensoorten. Het recent aangeplante bos dient als brug tussen de oudere bossen, als ecologische verbindingszone voor de dieren tussen de verschillende bossen.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Zorghoeve De Leeuw.

Reactie toevoegen