Skarsterlân

Voormalige gemeente
De Fryske Marren
Fryslân

skarsterlan_30_jaar_1984-2014_kopie.jpg

De gemeente Skarsterlân heeft precies 30 jaar bestaan. Als aandenken aan de gemeente heeft zij het boek 'Skarsterlân 1984-2014' laten maken, dat zij als 'afscheidscadeau' aan de inwoners heeft aangeboden.

De gemeente Skarsterlân heeft precies 30 jaar bestaan. Als aandenken aan de gemeente heeft zij het boek 'Skarsterlân 1984-2014' laten maken, dat zij als 'afscheidscadeau' aan de inwoners heeft aangeboden.

Skarsterlân

Terug naar boven

Status

- Skarsterlân is een voormalige gemeente in de provincie Fryslân.

- De gemeente Skarsterlân is in 1984 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Doniawerstal en Haskerland. De hoofdplaats was Joure.

- De gemeente Skarsterlân is in 2014 met de gemeenten Gaasterlân-Sleat en Lemsterland gefuseerd tot één nieuwe gemeente, genaamd De Fryske Marren. Middels een grenscorrectie zijn de dorpen Haskerdijken en Nieuwebrug overgegaan naar de gemeente Heerenveen.

- Wapen van de voormalige gemeente Skarsterlân.

- De gemeente Skarsterlân omvatte de dorpen Akmarijp, Boornzwaag, Broek, Doniaga, Goingarijp, Haskerdijken, Haskerhorne, Idskenhuizen, Joure, Langweer, Nieuwebrug, Nijehaske, Oldeouwer, Oudehaske, Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega, Rohel, Rotstergaast, Rotsterhaule, Rottum, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Sintjohannesga, Snikzwaag, Terkaple, Tjerkgaast en Vegelinsoord en de buurtschappen Ballingbuer, De Rijlst, Dijken, Finkeburen, Heide, Huisterheide, Legemeer, Noed, Onland, Spannenburg, Teroele, Tweehuis en Vierhuis (grotendeels). Dit waren 27 dorpen en 13 buurtschappen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Vlak voor haar opheffing per 1-1-2014 had de gemeente Skarsterlân ca. 11.000 huizen met ca. 27.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- "Het Historisch Werkverband Skarsterlân (HWS) houdt zich in diverse werkgroepen bezig met het verzamelen, archiveren, onderzoeken en middels wisselende exposities exposeren over de historie van deze voormalige gemeente. In het Johannes Hessel pakhuis op de tweede verdieping van Museum Joure hebben we onze vergader- en werkruimte. Hier is onze werkplek met bibliotheek, archiefkasten met documentatie, foto's, films, beamer en de digitale, op trefwoord te raadplegen Jouster Courant. Ook jouw verhalen, foto's en documentatie zijn van harte welkom. Het geheel geeft boeiende verhalen over de gemeente en misschien wel onverwachte ontdekkingen over jouw eigen woonomgeving, familie of bedrijf. Oude foto’s laten je terugkeren in de tijd. Voor scholieren en sneupers is de ruimte van het HWS een prachtige plek om onderzoek te doen, bijvoorbeeld voor een werkstuk.

Een ‘visuele aanvulling’ is het Jouster kuierke. Met de Gildemeesters wandelen langs historische plekken. Zelfs voor de inwoners van de voormalige gemeente is dat vaak een verrassingstocht en daarmee wordt geschiedenis plotseling heel tastbaar. Ons 3x per jaar verschijnende tijdschrift Ut Eigen Gea biedt boeiende verhalen over de voormalige gemeente en haar kernen. Heb jij een verhaal dat wellicht geschikt is om in ons tijdschrift te worden gepublicerd, laat het ons weten. Je bent van harte welkom om de locatie van Historisch Werkverband Skarsterlân eens te bezoeken. Het HWS is iedere woensdagmiddag geopend voor vragen, of om onze verzamelingen in te zien."

- Als aandenken aan de 'oude' gemeente, heeft zij in 2013 het boek '30 jaar Skarsterlân 1984-2014' laten maken. De inwoners hebben dit boek gratis aangeboden gekregen. In dit boek vind je een geschiedenis van waardevolle momenten uit deze 30 jaar. Brokstukken historie in woord en beeld. Behalve historie ook cultuur, sport, verkeer, vuilstort, skûtsjes, dorpshuizen, onderwijs, bestuur, bedrijven en woningbouw. Samengesteld door een oud-wethouder, oud-burgemeester en een oud-ambtenaar (Bert Kuiper, Jan Lammertsen en Freark Ringnalda).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Buitengebied Skarsterlân (2001).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Skarsterlân (online te bestellen).

Reactie toevoegen