Haskerhorne

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

haskerhorne_basisschool_de_lytse_mienskip_kopie.jpg

Basisschool De Lytse Mienskip in Haskerhorne was te klein geworden om nog verantwoord te kunnen doorgaan, daarom kon iedereen na afloop van schooljaar 2017-2018, op 13 juli 2018, nog één keer binnen kijken. Daarna ging de deur definitief op slot...

Basisschool De Lytse Mienskip in Haskerhorne was te klein geworden om nog verantwoord te kunnen doorgaan, daarom kon iedereen na afloop van schooljaar 2017-2018, op 13 juli 2018, nog één keer binnen kijken. Daarna ging de deur definitief op slot...

Hakerhorne 2.jpg

Het mooie, kleine kerkje van Haskerhorne

Het mooie, kleine kerkje van Haskerhorne

Haskerhorne

Terug naar boven

Status

Haskerhorne is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Haskerland. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Haskerhoarne. Het dorp wordt ook kortweg De Hoarne genoemd, naar de hoek die de Jousterweg ter plaatse maakt met de Haulsterweg.

Oudere vermeldingen
1333 in Hascherahorna, 1451 in da Horna, 1505 Haskerhorne, 1579 Hascherhoren.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese horna = horn 'uitspringende bocht, hoek', behorend bij Oudehaske, in de voormalige gemeente Haskerland.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Haskerhorne ligt Z van de A7, ZO van het dorp Joure, O van de A6, ONO van het dorp Scharsterbrug, NO van de dorpen Ouwsterhaule en Oldeouwer, N van het dorp Rohel en het Tjeukemeer, NW van de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rottum, W van de dorpen Oudehaske en Heerenveen, WZW van het dorp Nijehaske en ZW van de dorpen Nieuwebrug, Haskerdijken en Vegelinsoord.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Haskerhorne 22 huizen met 139 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 230 huizen met ca. 575 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool De Lytse Mienskip heeft na afloop van schooljaar 2017-2018 de deuren moeten sluiten. Tot enkele jaren geleden telde de school nog 75 leerlingen. In schooljaar 2017-2018 waren dat er nog maar 40. Het zouden er eigenlijk 50 zijn, maar door het vooruitzicht op krimp en sluiting besloten ouders van 10 kinderen hun kroost na de zomervakantie alvast over te plaatsen naar een omliggende basisschool. Sinds september 2017 restten er daarom nog 40 leerlingen, van wie er 12 afzwaaien naar het middelbaar onderwijs. Ouders van bovenbouwleerlingen vroegen om de school nog een jaar langer open te houden (alleen voor de bovenbouw), zodat hun kinderen niet voor korte tijd nog naar een andere basisschool zouden hoeven. De intentie van scholenkoepel Primus was om dat in te willigen. Maar begin 2018 bleek dat om nog maar 7 leerlingen te gaan, en dat was financieel niet verantwoord. Kinderen uit Haskerhorne gaan nu in omliggende dorpen naar school, met name Ouwsterhaule (Tryegeaster Honk), Oudehaske (It Haskerplak) en Joure (Westermarskoalle).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Haskerhorne heeft 1 rijksmonument, zijnde de Hervormde (PKN) kerk, die tegenwoordig deel uitmaakt van de Protestantse Gemeente Haskeroord.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Haskerhorne.

- Nieuws: - Nieuws uit Haskerhorne op Facebook.

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Trefpunt (Haulsterweg 3) bestaat uit twee delen, nl. 't Trefpunt met een grote zaal met toneel en bar, en een kleinere aanbouw ’t Foarhûs, voorzien van biljarttafels en bar. Het dorpshuis is er voor zowel jongeren als volwassenen. Het merendeel van de in Haskerhorne aanwezige verenigingen maakt gebruik van het dorpshuis. Met de inzet van vrijwilligers wordt het dorpshuis draaiende gehouden. Ook wordt het dorpshuis gebruikt voor diverse bijeenkomsten,  schoolavonden, jaarvergaderingen, Sinterklaasintocht en Oudejaarsavond. Zaalaccommodatie (10-200 personen) kan worden gehuurd voor vergaderingen, feesten, bruiloften, verjaardagspartijen en recepties e.d. 0841646 (bij voorkeur ’s avonds na 19.00 uur). Ook voor de verhuur van (sta)tafels, stoelen, serviesgoed e.d. kun je bij het Dorpshuis terecht.

- Zorg: - Stichting Zorgboerderij Boerenblij.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Haskerhorne.

Reactie toevoegen