Haskerhorne

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

haskerhorne_basisschool_de_lytse_mienskip_kopie.jpg

Basisschool De Lytse Mienskip in Haskerhorne was te klein geworden om nog verantwoord te kunnen doorgaan, daarom kon iedereen na afloop van schooljaar 2017-2018, op 13 juli 2018, nog één keer binnen kijken. Daarna ging de deur definitief op slot...

Basisschool De Lytse Mienskip in Haskerhorne was te klein geworden om nog verantwoord te kunnen doorgaan, daarom kon iedereen na afloop van schooljaar 2017-2018, op 13 juli 2018, nog één keer binnen kijken. Daarna ging de deur definitief op slot...

Hakerhorne 2.jpg

Het mooie, kleine kerkje van Haskerhorne

Het mooie, kleine kerkje van Haskerhorne

Haskerhorne

Terug naar boven

Status

Haskerhorne is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Haskerland. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Haskerhoarne. Het dorp wordt ook kortweg De Hoarne genoemd, naar de hoek die de Jousterweg ter plaatse maakt met de Haulsterweg.

Oudere vermeldingen
1333 in Hascherahorna, 1451 in da Horna, 1505 Haskerhorne, 1579 Hascherhoren.

Naamsverklaring
Betekent het Oudfriese horna = horn 'uitspringende bocht, hoek', behorend bij Oudehaske, in de voormalige gemeente Haskerland.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Haskerhorne ligt Z van de A7, ZO van het dorp Joure, O van de A6, ONO van het dorp Scharsterbrug, NO van de dorpen Ouwsterhaule en Oldeouwer, N van het dorp Rohel en het Tjeukemeer, NW van de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rottum, W van de dorpen Oudehaske en Heerenveen, WZW van het dorp Nijehaske en ZW van de dorpen Nieuwebrug, Haskerdijken en Vegelinsoord.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Haskerhorne 22 huizen met 139 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 230 huizen met ca. 575 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool De Lytse Mienskip heeft na afloop van schooljaar 2017-2018 de deuren moeten sluiten. Tot enkele jaren geleden telde de school nog 75 leerlingen. In schooljaar 2017-2018 waren dat er nog maar 40. Het zouden er eigenlijk 50 zijn, maar door het vooruitzicht op krimp en sluiting besloten ouders van 10 kinderen hun kroost na de zomervakantie alvast over te plaatsen naar een omliggende basisschool. Sinds september 2017 restten er daarom nog 40 leerlingen, van wie er 12 afzwaaien naar het middelbaar onderwijs. Ouders van bovenbouwleerlingen vroegen om de school nog een jaar langer open te houden (alleen voor de bovenbouw), zodat hun kinderen niet voor korte tijd nog naar een andere basisschool zouden hoeven. De intentie van scholenkoepel Primus was om dat in te willigen. Maar begin 2018 bleek dat om nog maar 7 leerlingen te gaan, en dat was financieel niet verantwoord. Kinderen uit Haskerhorne gaan nu in omliggende dorpen naar school, met name Ouwsterhaule (Tryegeaster Honk), Oudehaske (It Haskerplak) en Joure (Westermarskoalle).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Haskerhorne heeft 1 rijksmonument, zijnde de Hervormde (PKN) kerk (Haulsterweg 1). Het dorp had vroeger een zelfstandige Hervormde gemeente. Er was in de 16e eeuw al een kerkgebouw, dat in 1523 beschadigd raakte toen Bourgondische soldaten het dorp in brand staken. Het werd opgeknapt en het kwam na de Reformatie in handen van de hervormden. Het gebouw bleef staan tot 1691. In dat jaar is het oude gebouw gesloopt, en is door grietman Hessel Vegelin van Claerbergen een nieuwe kerk aanbesteed. Uit die tijd stamt vermoedelijk ook de huidige preekstoel, omdat die volgens deskundigen 17e eeuws is. Het uiterlijk van de kerk deed voornaam aan. De reizende tekenaar Cornelis Pronk heeft de kerk in 1732 vereeuwigd. Kerk en toren waren met blauwe pannen gedekt. Deze kerk is in 1915 afgebroken. Op de fundamenten is de huidige Hervormde (PKN) kerk opgetrokken. Middels intekenlijsten onder de gemeenteleden is daar geld voor ingezameld.

Het orgel is rond 1740 gebouwd door Adema, en in 1851 vernieuwd. In 1873 is het verplaatst van Joure naar Haskerhorne. Het is aan de kerk geschonken door jhr. mr. P.B.J. Vegelin van Claerbergen. Het orgel is een rijksmonument. Rondom de kerk is het oude kerkhof van het dorp te vinden. In de kerk liggen drie grafstenen van predikanten. De kerk is eind jaren zestig gerestaureerd en in 2008 opnieuw opgeknapt, waarbij vooral aandacht is gegeven aan het restylen van het interieur. Tegenwoordig is de kerk nog slechts voor bijzondere diensten in gebruik en wordt zij geregeld gehuurd voor een huwelijkssluiting. De kerk maakt tegenwoordig deel uit van de Protestantse Gemeente Haskeroord.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toanielferiening Trije Botsense Hoanne brengt jaarlijks in januari een nieuw stuk op de planken.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Haskerhorne.

- Nieuws: - Nieuws uit Haskerhorne op Facebook. - De Doarpskrante verschijnt vijf maal per jaar.

- Belangenorganisatie: - "In 2007 heeft Dorpsbelang Haskerhorne haar 100-jarig bestaan gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum is een boek over de geschiedenis van het dorp uigebracht (auteur Elske Dijkstra-Pekema). Omdat het dorp nog niet beschikte over een eigen dorpsvlag, is ook een nieuwe vlag met een nieuw ontworpen dorpswapen in het leven geroepen. Beide zijn te zien onder de link.

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Trefpunt (Haulsterweg 3) bestaat uit twee delen, nl. 't Trefpunt met een grote zaal met toneel en bar, en een kleinere aanbouw ’t Foarhûs, voorzien van biljarttafels en bar. Het dorpshuis is er voor zowel jongeren als volwassenen. Het merendeel van de in Haskerhorne aanwezige verenigingen maakt gebruik van het dorpshuis. Met de inzet van vrijwilligers wordt het dorpshuis draaiende gehouden. Ook wordt het dorpshuis gebruikt voor diverse bijeenkomsten, schoolavonden, jaarvergaderingen, Sinterklaasintocht en Oudejaarsavond. Zaalaccommodatie (10-200 personen) kan worden gehuurd voor vergaderingen, feesten, bruiloften, verjaardagspartijen en recepties e.d. 0841646 (bij voorkeur ’s avonds na 19.00 uur). Ook voor de verhuur van (sta)tafels, stoelen, serviesgoed e.d. kun je bij het Dorpshuis terecht.

- Sport: - "Tennisvereniging Haskerhorne is opgericht in 1988. De vereniging biedt recreatief tennis voor jong en ouder op het tenniscomplex aan het Kerkpad. Deelname KNLTB-competities en wedstrijden, tennislessen, wedstrijden en toernooien voor leden, toss-avonden etc."

- Overige verenigingen.

- Zorg: - Zorgboerderij BoerenBlij in Haskerhorne gaat sinds 2019 verder onder de vlag van Patyna. Op BoerenBlij wordt zes dagen per week aan meer dan 50 cliënten uit de regio specialistische dagbesteding geboden. Cliënten, die zijn getroffen door een vorm van dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer, Parkinson en andere niet aangeboren hersenletsel en/of somatische (lichamelijke) aandoeningen. De dagbesteding zet zich ervoor in dat de cliënt zo lang mogelijk inhoud kan blijven geven aan zijn of haar eigen leven. Bovendien wordt de zorgtaak van de mantelzorger op deze manier ontlast. Door de ruimte om de zorgboerderij zijn de uitdagingen groot. Zo kan bijvoorbeeld onrustig gedrag, dat zo past bij het beeld van dementie, tussen de dieren en de natuur snel verminderen en rustgevend zijn. De aanpak is succesvol en inmiddels groeit de zorgboerderij uit haar jasje.

Eigenaar Cassy van den Bosch is blij met de samenwerking met Patyna. "Binnen Patyna is er een grote diversiteit en verscheidenheid aan geboden zorg, hier past BoerenBlij uitstekend in. Op deze manier kunnen wij deze bijzondere vorm van zorg blijven geven." De medewerkers van BoerenBlij komen in dienst bij Patyna. "De visie van BoerenBlij sluit goed aan bij waar we als Patyna voor staan: een organisatie waar we uitgaan van de eigen regie van de cliënt. We zien een duidelijke meerwaarde in de zorg op een zorgboerderij", aldus Caroline Smits, manager van Patyna in de Fryske Marren. (bron: Patyna)

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Haskerhorne.

Reactie toevoegen