Vegelinsoord

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

vegelinsoord_fietspont_nije_skou_kopie.jpg

Na 35 jaar afwezigheid is in 2006 de fietspont (met theeschenkerij) Nije Skou (Vegelinsoord - Akkrum v.v.) in ere hersteld.

Na 35 jaar afwezigheid is in 2006 de fietspont (met theeschenkerij) Nije Skou (Vegelinsoord - Akkrum v.v.) in ere hersteld.

vegelinsoord_stobbestjelp_3-talig_onderwijs_kopie.jpg

De Stobbestjelp is een kleine school, maar dat heeft juist veel voordelen: de kinderen leren in de combinatiegroepen rekening met elkaar houden, er is een goed aanbod aan technieklessen voor alle groepen én de school is erkend als 3-talige school.

De Stobbestjelp is een kleine school, maar dat heeft juist veel voordelen: de kinderen leren in de combinatiegroepen rekening met elkaar houden, er is een goed aanbod aan technieklessen voor alle groepen én de school is erkend als 3-talige school.

vegelinsoord_dorpsfeest_kopie.jpg

In juli is er altijd een heel weekend feest in Vegelinsoord

In juli is er altijd een heel weekend feest in Vegelinsoord

vegelinsoord_sneeuwpop_kopie.jpg

En in een weekend eind januari is er het festival Sneeuwpop.

En in een weekend eind januari is er het festival Sneeuwpop.

Vegelinsoord

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Vegelinsoord.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Vegelinsoord.

Terug naar boven

Status

- Vegelinsoord is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Haskerland. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

- Onder het dorp Vegelinsoord valt ook de buurtschap Tweehuis.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen, huidige naamgeving
De nederzetting alhier wordt naar een nabijgelegen water aanvankelijk Stobbegat genoemd. In de loop van de 20e eeuw ontstaat weerstand tegen het minder vleiend overkomende element 'gat' (vergelijkbaar met het Brabantse Langeweg, dat oorspronkelijk Slikgat heette). Daarom maakt men er begin jaren veertig - onofficieel - Stobbega van. In 1954 worden de grenzen van een aantal dorpen in de toenmalige gemeente Haskerland heringedeeld, en wordt ook het heringedeelde gebied van Stobbega vastgesteld. Tegelijkertijd wordt de plaats als dorp erkend en wordt als dorpsnaam Vegelinsoord vastgesteld. De in 1945 opgerichte Fuotbal Foriening Stobbega heeft haar naam overigens niet aan de later gewijzigde plaatsnaam aangepast en heet dus nog altijd zo.

Naamsverklaring
Vegelinsoord is genoemd naar de ontginner van de Haskerveenpolder, jhr. mr. P.B.J. Vegelin van Claerbergen.

Terug naar boven

Ligging

Vegelinsoord ligt NO van Joure, met een compacte dorpskern waaromheen een groot buitengebied, dat in het O grenst aan het Hearrenfeanster Kanaal (dat in het N overgaat in It Deel), in het Z aan de Meenscharweg en in het N aan het Akkrumer Rak.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Vegelinsoord heeft ca. 170 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Vegelinsoord.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool De Stobbestjelp is sinds 2006 samen met peuterspeelzaal De Muontserakkers gevestigd in een nieuw gebouw dat weer geheel voldoet aan de eisen des tijds. De school is met een gemiddeld leerlingaantal van 35 kinderen een kleine school, maar dat heeft ook zo zijn voordelen: omdat de school in combinatiegroepen werkt, leren de kinderen van nature al rekening met elkaar te houden. Ook kunnen ze gemakkelijk elkaar helpen en samenwerken in verschillende niveaugroepen. Oudere kinderen helpen jongere kinderen en dat principe geldt ook voor kinderen die makkelijk leren en kinderen die er meer moeite voor moeten doen. Kinderen die dat dat nodig hebben, krijgen extra instructie en begeleiding. De school is ook gecertificeerd als 3-talige school, en heeft dat gevierd met een 3-talige voetbaltraining door Foppe de Haan. Daarnaast onderscheidt de school zich door een goed aanbod aan technieklessen voor alle groepen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Grevensmolen is het enige rijksmonument van Vegelinsoord. De molen ligt direct Z van de buurtschap Tweehuis en wordt daarom aldaar beschreven.

- Het oudste monument van Vegelinsoord is het Stobbegat Sluisje. Volgens de foto's onder de link verkeert het object in vervallen staat, maar zijn er wel plannen tot herstel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Festival Sneeuwpop (weekend eind januari).

- Dorpsfeest Vegelinsoord (weekend in juli).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Al vanaf ongeveer 1750 is er op Nije Skou een pont in de vaart. Op initiatief van de adelijke familie Vegelin van Claerbergen werd er een pont in de vaart gebracht, als snelle verbinding tussen Joure en Leeuwarden. Daar er in die tijd nog geen directe verbinding was tussen Joure en Terherne groeide de pontverbinding uit tot een van de belangrijkste uit die tijd. Echter, door de steeds betere verbindingen in de loop van de 20e eeuw verloor de pont zijn nut en werd hij in 1971 uit de vaart genomen. Door het toenemende fietstoerisme sinds die tijd neemt de behoefte aan de pontverbinding echter weer toe. Daarom is in 2006 de fietspont Nije Skou (Vegelinsoord-Akkrum) in ere hersteld (N van het dorp, aan het eind van de Vegelinsweg).

Terug naar boven

Links

- Site van en over het dorp Vegelinsoord.

Reactie toevoegen