Oldeouwer

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Oldeouwer.jpg

Oldeouwer is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Oldeouwer is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Oldeouwer

Terug naar boven

Status

- Oldeouwer is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

- In de praktijk beschouwen de inwoners van Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega en Oldeouwer zich als drielingdorp, onder de naam Ouwster Trijega of Ouwster-Trijegeaën. Officieel, d.w.z. bijv. voor de postadressen en qua plaatsnaamborden, zijn het nog wel 3 aparte dorpen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Alde Ouwer, ook wel De Ouwer.

Oudere vermeldingen
13e eeuw Antiqua Huer, 1440 Oldenoever, 1482 Olde Huw, 1490 Oppa Ower, 1861 Oudeouwer.

Naamsverklaring
De oude vormen wijzen op het Oudfriese ower, ouwer 'oever, strook land langs een water'. Zie ook Ouwsterhaule en Ouwster-Nijega.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oldeouwer ligt N van het Tjeukemeer, NNO van het dorp Oosterzee, NO van de dorpen Eesterga, Follega en Doniaga, W van de A6 en het dorp Sint Nicolaasga, ZO van het dorp Scharsterbrug, Z van het dorp Joure, ZW van de dorpen Ouwsterhaule en Haskerhorne en de A7, ZW van het dorp Oudehaske, WZW van de dorpen Rotsterhaule, Sintjohannesga en Rottum, WNW van de dorpen Rohel en Rotstergaast en NNW van de dorpen Delfstrahuizen en Echtenerbrug.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Oldeouwer 8 huizen met 46 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oldeouwer heeft 1 rijksmonument, zijnde de klokkenstoel op het door een gracht omgeven, verhoogd gelegen kerkhof (Jetze Veldstraweg 111).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Surfstrand aan de Tsjûkemar (voorheen: Tjeukemeer).

- ZW van Oldeouwer, en onder het dorpsgebied vallend, ligt in de Tsjûkemar een eilandje genaamd Gânzetippe (voorheen: Ganzetippe), dat in het W grenst aan de A6. Het naamdeel tippe heeft betrekking op de puntvorm van het eiland. Het eiland is ontstaan in de jaren zeventig, door de aanleg van de A6, waardoor het van het vasteland werd afgesneden. Het eiland is voorzien van aanlegsteigers voor de recreatievaart. De steigers bevonden zich aan de westkant van het eiland en waren door het telkens dichtslibben van de vaargeul aldaar niet goed bereikbaar. Recreatieschap De Marrekrite, die o.a. het beheer voert over de aanlegplaatsen in de Tsjûkemar, had daarom plannen om de aanlegsteigers te verplaatsen naar de oostzijde van het eiland.

Aan de kant van het meer beoogt een extra eilandje te komen van tweehonderd meter lengte, met strand en aanlegsteigers. Dit moet de oude steigers van Gânzetippe vervangen. In 2016 is de nabijgelegen Skarsterrien uitgebaggerd. De daarbij vrijgekomen specie wordt gebruikt voor dit eiland, dat wordt verbonden met de Gânzetippe. Vermoedelijk is dit project in 2017 uitgevoerd.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Oldeouwer, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit de Ouwster-Trijegeaën (= Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega en Oldeouwer) op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Ouwster-Trijegeaën (PBO) komt op voor de belangen van de inwoners van onze 3 dorpen Ouwsterhaule, Ouwster-Nijega en Oldeouwer. We dirigeren en coördineren initiatieven vanuit onze dorpsgemeenschappen, zijn bezig met onderwerpen op korte termijn, maar hebben tevens oog voor zaken die op langere termijn geregeld moeten worden. We werken al enige tijd samen met 'De Fryske Mienskip op glas' om glasvezel in onze dorpen te krijgen. Ook werken we samen met de zogheten Club van Aanjagers Tsjûkemar met als doel opwaardering van het gebied rondom de Tsjûkemar. Hierbij kijken we ook naar wat dit voor onze 3 dorpen op kan leveren. Verder zorgt Plaatselijk Belang voor de aankleding van het dorp (bankjes, picknicktafels en in december ook de kerstboom op de hoek in Ouwsterhaule).

Eén keer per jaar is er een jaarvergadering voor alle leden. Op deze vergadering informeren we de leden over voorgenomen acties en plannen, vragen we steun voor initiatieven, leggen we verantwoording af over gemaakte keuzes en is er gelegenheid om vragen te stellen aan de wethouder en dorpencoördinator. Verschillende commissies en werkgroepen krijgen gelegenheid om terug te blikken of plannen te presenteren. Daarnaast presenteert het bestuur de jaarcijfers en geeft een toelichting op het jaarverslag. Ben je inwoner van de Ouwster-Trijegeaën en nog geen lid van Plaatselijk Belang? Voor maar € 5,- per persoon per jaar ben je al lid en mag je meedenken en meepraten. Ook als je georiënteerd bent op de Ouwster-Trijegeaën en je verbonden voelt verbonden met de inwoners, kun je lid worden van Plaatselijk Belang."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oldeouwer.

Reactie toevoegen