Oudehaske

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Oudehaske.jpg

De Hervormde kerk in Oudehaske

De Hervormde kerk in Oudehaske

Oudehaske

Terug naar boven

Status

Oudehaske is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Haskerland. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Aldehaske.

Oudere vermeldingen
1840 Oude-Haske.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oudehaske ligt WZW van het dorp Nijehaske, Z van de A7 en het dorp Vegelinsoord, ZZW van de dorpen Nieuwebrug en Haskerdijken, ZW van de A32 en de dorpen Terband, Luinjeberd, Tjalleberd, Gersloot en Gersloot-Polder, W van het dorp Heerenveen, NW van de dorpen Nieuweschoot en Oudeschoot, NNW van het dorp Rottum, NO van de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule, Rohel en Oldeouwer en het Tjeukemeer, ONO van de dorpen Ouwsterhaule en Scharsterbrug, O van het dorp Haskerhorne en de A6 en OZO van het dorp Joure.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Oudehaske 107 huizen met 585 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 800 huizen met ca. 2.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In 2015 heeft Sietse Krikke het boek 'Doe’t de baarch noch yn ‘e beam hong' geschreven. Het boek beschrijft de geschiedenis van Oudehaske, aan de hand van notulen van Dorpsbelang, archieven van de gemeente, waterschap Boarnferd, de Jouster Courant, Museum van Haren te Heerenveen, de Provinciale Bibliotheek en het Rijksarchief te Leeuwarden, en de Fryske Akademy, aangevuld met informatie van inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsvisie Oudehaske/Nijehaske (2007).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oudehaske heeft 2 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk (Badweg 1) is een zaalkerk uit 1906, met aan de noordzijde een houten geveltoren met ingesnoerde spits. Aan de zuidzijde is er bijgebouwd. De windwijzer heeft de vorm van een haas. Het orgel dateert uit 1869. Het is gemaakt door Adema en is een rijksmonument vanwege de originele staat. Het is buiten gebruik gesteld. In de westgevel van de kerk bevinden zich twee ramen van gebrandschilderd glas uit 1959, gemaakt door Jentsje Popma. De kerk valt tegenwoordig onder de Protestantse Gemeente Haskeroord, die voortkomt uit het samengaan van de Hervormde Gemeente te Haskerhorne c.a. en de Gereformeerde wijkgemeente Oudehaske van de Gereformeerde kerk Heerenveen. In 2000 zijn zij Samen op Weg gegaan en in 2010 zijn ze Protestantse gemeente geworden. De kerkelijke gemeente omvat naast de genoemde dorpen verder nog het dorp Vegelinsoord.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- FC ONH (Feestcommissie Oude- en Nijehaske) organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, waaronder de jaarlijkse Feestweek in Oudehaske.

- Feestweek (4 dagen in mei).

- Lentemarkt (op een zondag eind mei).

- Druiprock Festival (weekend in augustus).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oudehaske.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Oudehaske door Dorpsbelang op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Oudehaske behartigt de belangen van dit dorp en buurdorp Nijehaske en daarmee de belangen, in ruimste zin, van de bewoners van deze dorpen. Dorpsbelang onderhoudt contacten met de inwoners, met de plaatselijke verenigingen en ondernemers, met scholen en kerken. Daarnaast heeft Dorpsbelang een schakelfunctie tussen de dorpen en gemeente en Provincie. Met de contributie stimuleren ze ook lokale activiteiten, zoals de Sinterklaasintocht, ondersteuning Bliid op 't Wiid, ondersteuning de Bearch, en de AED (bij het Kulturhus).

- Dorpshuis: - Kulturhûs Oudehaske.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool It Haskerplak. - Basisschool De Tarissing. - Thuishuis De Lytse Haskes biedt kleinschalige kinderopvang op de boerderij, net buiten het dorp Oudehaske. De schuur is verbouwd tot opvangruimte, ook is in de schuur een mooie binnenspeelplaats gemaakt waar de kinderen bij slecht weer kunnen spelen. De buitenspeelplaats is een mooie groene ruime omgeving waar kinderen heerlijk kunnen spelen en ontdekken (vies worden mag!), ze kunnen er ook dagelijks bij de dieren kijken, en mogen meehelpen met verzorgen van dieren zoals geiten, schapen, kippen en konijnen. Thuishuis De Lytse Haskes is verkozen tot beste kinderdagverblijf van Fryslân 2017 en 2e van Nederland. Ouders beoordelen deze instelling gemiddeld met een 9,7.

- De Buitenschoolse opvang (BSO) / peuterspeelzaal / peuteropvang / kinderdagverblijf van SKIK bevindt zich in het fraaie Kulturhus van Oudehaske. Kinderen kunnen prachtig spelen in de nieuwe natuurtuin op de kinderopvang. Iedere dinsdag is er sport-bso. Loopt je kind niet warm voor sport en spel, dan zijn er genoeg andere leuke dingen te doen op de buitenschoolse opvang.

- Sport: - v.v. Oudehaske (voetbal). - Volleybalvereniging. - Gymnastiekvereniging GV S.H.E.L.L. (Sport Houdt Elk Lichaam Lenig) is opgericht in 1945 en heeft ca. 140 leden. GV S.H.E.L.L. is er voor iedereen die gaat voor ontspannen of prestatiegericht bewegen. - Tennisvereniging De Greveling.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oudehaske.

Reactie toevoegen