Dijken

Plaats
Buurtschap
De Fryske Marren
Fryslân

Dijken (2).JPG

Dijken is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Dijken is een buurtschap in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

Dijken (3).JPG

De klokkenstoel van Dijken, achter een mooi hek

De klokkenstoel van Dijken, achter een mooi hek

Dijken.JPG

Dorpsgezicht van Dijken

Dorpsgezicht van Dijken

Dijken

Terug naar boven

Status

- Dijken is een buurtschap* in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

* Fryslân is de enige provincie waar tot in de 20e eeuw nog formeel dorpsstatussen werden toegekend. Ook bij Dijken is dit gebeurd. Gezien het geringe huizen- en inwonertal en het ontbreken van kerk, kern en voorzieningen, kiezen wij ervoor om van de geografische en maatschappelijke realiteit uit te gaan en deze plaats als buurtschap te kwalificeren.

- De buurtschap Dijken heeft een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee, in tegenstelling tot de meeste andere buurtschappen in ons land, een formele woonplaats. In de praktijk is het een buurtschap van het dorp Langweer.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Diken.

Oudere vermeldingen
1505 In de Dijcken, 16e eeuw Indelijcken, Indijck, 1718 De Dyken, 1913 Indijk of Indijken is Dijken.

Naamsverklaring
Gelegen aan de weg met de naam Dijken, die haaks staat op het Lyts Dykje, meervoud van dijk 'waterkering', hier tegen het meer de Kûfurd. Het gebruik van het voorzetsel in wijst erop dat de plaats binnen de bedijking is gelegen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Dijken ligt rond de gelijknamige weg, WZW van Joure, direct ZW van Langweer, en grenst in het W aan het meer de Kûfurd.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Dijken 10 huizen met 70 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 55 inwoners. Rond 2000 waren het er nog ca. 70.

Terug naar boven

Geschiedenis

Dijken is oorspronkelijk een boerenstreek, met enkele opvaarten naar het Koevordermeer. Het dorpsgebied strekte zich oorspronkelijk uit tot aan de westkant van het Koevordermeer. Dat wijst op de ontginningsgeschiedenis en een relatie met Smallebrugge nabij Woudsend. Het Koevordermeer was ooit zo ondiep, dat vee en veedrijvers erdoorheen konden waden. De bebouwing aan de westkant van het Koevordermeer kreeg na de Tweede Wereldoorlog een eigen plaatsnaam: Koufurderrige.

Dijken heeft vroeger een kerk gehad, maar die was rond 1650 reeds vervallen en in 1720 verkeerde het in de staat van een ruïne. De restanten van de kerk waren kennelijk van zo weinig waarde, dat hij niet "op afbraak verkocht" is, wat in soortgelijke situaties in die tijd vaak wél het geval was.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Na de afbraak van de kerk zijn kerkhof en klokkenstoel bewaard gebleven. De oude klok van de klokkenstoel is tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers geroofd en in Duitsland omgesmolten. De klokkenstoel is daarna afgebroken. In 1984 komt er een nieuwe klokkenstoel met nieuwe klok. Het kerkhof is in 2002 gerenoveerd.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Dijken.

Terug naar boven

Bekende oud-inwoner

- Oud-politicus en voormalig Commissaris van de Koningin in Fryslân (1999-2008) Ed Nijpels heeft in Dijken gewoond.

Reactie toevoegen