Haskerdijken

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

haskerdijken_collage.jpg

Haskerdijken, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Haskerdijken, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

haskerdijken_kerk.jpg

Haskerdijken, zaalkerkje De Kapelle, met oud kindergraf (© Jan Dijkstra, Houten)

Haskerdijken, zaalkerkje De Kapelle, met oud kindergraf (© Jan Dijkstra, Houten)

Haskerdijken De Kapelle.JPG

Haskerdijken, zaalkerkje De Kapelle uit 1818

Haskerdijken, zaalkerkje De Kapelle uit 1818

Haskerdijken..JPG

In Haskerdijken, heel in de verte zien we De Kapelle

In Haskerdijken, heel in de verte zien we De Kapelle

Haskerdijken.JPG

Het uitgestrekte landschap bij Haskerdijken

Het uitgestrekte landschap bij Haskerdijken

Haskerdijken

Terug naar boven

Status

- Haskerdijken is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 1983 gemeente Haskerland. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente Heerenveen.

- Onder het dorp Haskerdijken viel oorspronkelijk ook de buurtschap Tweehuis. Bij een herindelingsoperatie van dorpen en dorpsgrenzen in Haskerland in 1954 is de buurtschap onder het dorp Vegelinsoord komen te vallen.

- Haskerdijken vormt in de praktijk een tweelingdorp met buurdorp Nieuwebrug. Formeel (d.w.z. voor bijv. het postcodeboek en de plaatsnaamborden) zijn het nog wel aparte woonplaatsen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Haskerdiken.

Oudere vermeldingen
1465 tho da Dijcken, 1473 to Hasche dykem, 1489 in Hasscher dyken, in Hasscha dyken, 1496 in Hasker dycken.

Naamsverklaring
Het Oudfriese dykem is een datief meervoud van dyk 'dijk', behorend bij Oudehaske.(1)

Terug naar boven

Ligging

Haskerdijken ligt direct N van Heerenveen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Haskerdijken 43 huizen met 304 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 160 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Klooster
In 1235 is hier het Haskerconvent (Maria's Rozendal) gesticht op de plaats waar Doda, norbertijn van Mariëngaarde, zijn kluis had en waar deze in 1231 door instorting van zijn kapel om het leven kwam. Reeds in 1576 verwoest.

School
De naam van de laatste basisschool in het dorp, It Fiifde Sté, zegt iets over de geschiedenis van de school. Het was namelijk de 5e achtereenvolgende schoollocatie in Haskerdijken. In de 18e eeuw wordt aan de zogeheten winterschool alleen in de winter les gegeven. In de zomer werken de meester en de winterleerlingen vaak op het boerenbedrijf. Er is dan geen tijd om naar school te gaan. De eerste school staat naast de Kapelle. In deze school is tot 1832 les gegeven. De 2e school heeft gestaan op Rijksstraatweg 22 en heeft dienst gedaan tot 1890. De 3e school stond iets N hiervan op nr. 26. Tussen deze scholen stond de onderwijzerswoning, die in 1852 is gebouwd. Na een verbouwing in 1930 is de onderwijzerswoning in 1984 uiteindelijk afgebroken. De 4e school, van 1970 tot 1984 gevestigd aan het Hellingpad 2, bestond uit twee houten noodlokalen.

In 1984 wordt Basisschool It Fiifde Sté gerealiseerd (Tolvepaed 4). De kinderen kwamen uit verschillende windstreken. Het voedingsgebied liep van Akkrum tot Heerenveen. De meeste kinderen kwamen uit Haskerdijken en Nieuwebrug. De openbare school was een plek waar de ontmoeting tussen verschillende mensen en hun opvattingen over de mens en de maatschappij centraal stonden. Deze verschillen tussen kinderen en hun ouders, voor wat betreft opvattingen en levensbeschouwing werden actief als uitgangspunt voor het onderwijs gehanteerd. Zo leerden kinderen met en over elkaar, met respect voor elkaars identiteit. Vooral door de dagelijkse ontmoeting met kinderen met een andere achtergrond en de gerichte aandacht die er is kregen ze begrip, respect en acceptatie t.o.v. elkaar. Helaas is de school na afloop van schooljaar 2015-2016 gesloten, omdat zij te klein werd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Haskerdijken heeft 4 rijksmonumenten.

- De Kapelle is een eenvoudige zaalkerk die in 1818 is gebouwd op de plaats waar in de middeleeuwen een kloosterkapel heeft gestaan. Het kerkje is goed zichtbaar vanaf de A32 en voor treinreizigers op het traject Leeuwarden-Heerenveen. Pelgrims die naar Santiago de Compostella lopen of fietsen, kunnen in Haskerdijken een stempel van het Jabikspaad halen. De kerk is sinds 2011 verhuurd aan beeldend kunstenaar Tineke Boon-Fischer uit Heerenveen. Zij gebruikt het kerkje als atelier en expositieruimte en voor concerten. Via haar kan het kerkje tevens gehuurd worden voor rouw- en trouwdiensten. Bovendien worden er acht keer per jaar erediensten gehouden van de Protestantse Gemeente Heerenveen. De Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft De Kapelle in 2012 overgenomen van de Protestantse Gemeente Heerenveen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2012 is wandelroute het Dodopaad gerealiseerd.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Haskerdijken en buurdorp Nieuwebrug.

- Nieuws: - Dorpskrant De Brêge is via de link ook online te lezen. - Nieuws uit Haskerdijken en Nieuwebrug op Facebook.

- Belangenorganisatie: - Plaatselijk Belang Haskerdijken-Nieuwebrug is opgericht in 1900 en is er voor alle dorpsbewoners om de belangen te behartigen. Het bestuur streeft er naar om de leefbaarheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te vergroten. Hierbij valt te denken aan voorzieningen, maar ook het tegengaan van bedreigingen. Een voorbeeld hiervan is het tegenhouden van de reststoffencentrale op De Wierde, samen met anderen. Een aantal bestuursleden heeft daartoe zitting in de begeleidingscommissie van De Wierde en het omwonendenoverleg. Jaarlijks in april is er een ledenvergadering waar ook vertegenwoordigers van de gemeente Heerenveen aanwezig zijn. Het bestuur houdt verder toezicht op het speelveld en de gelden van CARS en is mede-toezichthouder voor het Dodo-bos.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Haskerdijken, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen