Rotsterhaule

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Rotserhaule..JPG

Rotsterhaule is een dorp bestaande uit enkele lintbebouwingen ZO van Joure

Rotsterhaule is een dorp bestaande uit enkele lintbebouwingen ZO van Joure

rotsterhaule_basisschool_de_schakel.jpg

Basisschool De Schakel in Rotsterhaule is in schooljaar 2002/2003 grondig verbouwd en uitgebreid en voldoet daarmee sindsdien weer helemaal aan de eisen des tijds.

Basisschool De Schakel in Rotsterhaule is in schooljaar 2002/2003 grondig verbouwd en uitgebreid en voldoet daarmee sindsdien weer helemaal aan de eisen des tijds.

rotsterhaule_obs_de_schakel_is_top.jpg

Natuurlijk zegt ieder bedrijf en iedere school op zijn site dat ie 'top' is, maar uiteindelijk bepalen de klanten dat, in geval van basisschool De Schakel in Rotsterhaule de leerlingen. Aan dit spandoek te zien zit het met de klanttevredenheid wel goed:-)

Natuurlijk zegt ieder bedrijf en iedere school op zijn site dat ie 'top' is, maar uiteindelijk bepalen de klanten dat, in geval van basisschool De Schakel in Rotsterhaule de leerlingen. Aan dit spandoek te zien zit het met de klanttevredenheid wel goed:-)

rotsterhaule_kerkje_apostolisch_genootschap_kopie.jpg

Het pand op Pôlle 6 in Rotsterhaule is een kerkje geweest van het Apostolisch Genootschap. Tegenwoordig is het een woonhuis en is nergens meer aan te zien dat het vroeger een kerkje is geweest.

Het pand op Pôlle 6 in Rotsterhaule is een kerkje geweest van het Apostolisch Genootschap. Tegenwoordig is het een woonhuis en is nergens meer aan te zien dat het vroeger een kerkje is geweest.

rotsterhaule_easterskar_dagpauwoog.jpg

Met een beetje geluk, en natuurlijk in het goede seizoen, kun je bij vogelkijkhut De Skiere Goes in natuurgebied Easterskar bij Rotsterhaule niet alleen vogels zien, maar ook prachtige vlinders, zoals deze dagpauwoog ...

Met een beetje geluk, en natuurlijk in het goede seizoen, kun je bij vogelkijkhut De Skiere Goes in natuurgebied Easterskar bij Rotsterhaule niet alleen vogels zien, maar ook prachtige vlinders, zoals deze dagpauwoog ...

rotsterhaule_easterskar_distelvlinder.jpg

... of de distelvlinder, die in het voorjaar helemaal vanuit Zuid-Europa naar Nederland fladdert, en dus kennelijk ook naar het Easterskar bij Rotsterhaule. (© www.afanja.com)

... of de distelvlinder, die in het voorjaar helemaal vanuit Zuid-Europa naar Nederland fladdert, en dus kennelijk ook naar het Easterskar bij Rotsterhaule. (© www.afanja.com)

Rotsterhaule

Terug naar boven

Status

- Rotsterhaule is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland. Per 1-7-1934 over naar gemeente Haskerland, in 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

- Rotsterhaule werkt op veel gebieden samen met de buurdorpen Sintjohannesga en Rohel. Ze worden gezamenlijk dan ook wel als drielingdorp beschouwd.

- Onder het dorp Rotsterhaule valt ook de buurtschap Onland.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1490 Rotster Haula, 1539 Rotsterhaula, 2e helft 16e eeuw Rotsterhaule.

Naamsverklaring
Betekent 'Haule bij Rottum'. Vergelijk Rotstergaast, Ouwsterhaule.(1)

Terug naar boven

Ligging

Rotsterhaule ligt ZO van Joure, ZW van Sintjohannesga en Rottum. Het dorpsgebied omvat een groot gebied met daarin vespreide bebouwing en enkele kerntjes of beter gezegd lintbebouwing.

De dichtstbebouwde lintbebouwing is die aan de weg Streek, die vanuit de dorpskern van Sintjohannesga ongemerkt - behoudens uiteraard de borden ter plekke die je er attent op maken - overgaat in de bebouwing van Rotsterhaule. Deze lintbebouwing is een 'bebouwde kom' en heeft dan ook blauwe plaatsnaamborden.

ZO hiervan loopt parallel aan de Streek de Hoge Dijk, die dunner of beter gezegd slechts aan één zijde bebouwd is en daarom kennelijk geen 'bebouwde kom' wordt bevonden, en daarom witte plaatsnaamborden heeft. Ook deze lintbebouwing gaat behoudens de bebording die je erop wijst, ongemerkt over van Sintjohannesga in Rotsterhaule.

Verder is er nog een lintbebouwing aan de Kampweg, en is er de buurtschap Onland rond de driesprong Nieuwe Weg / Kadijk. Halverwege de Nieuwe Weg bevindt zich een groepje van ca.15 huizen, die althans volgens de atlassen kennelijk niet als aparte buurtschap wordt gezien.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Rotsterhaule 63 huizen met 379 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 230 huizen met ca. 570 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontginning
Het huidige dorp is vooral gegroeid door de ontginning van het laagveengebied. Tijdens de ontvening zijn veel bewoners uit de Kop van Overijssel naar dit gebied getrokken. Na de 'Gieterse' ontvening liepen de polders vol water die bij harde wind de bebouwing bedreigde. Rond 1860 is daarom de Grote Veenpolder door 4 windmolens drooggemalen. Van deze windmolens bestaat nog één exemplaar, die dankzij inzet van de inwoners van de sloop is gered. Deze molen ligt nét een paar meter buiten het grondgebied van Rotsterhaule, op grondgebied van buurdorp Sintjohannesga, en wordt daarom aldaar verder beschreven. Sinds de droogmaling wordt het gebied hoofdzakelijk voor veeteelt gebruikt.

Religie
De oudste vermelding van de nederzetting Rotsterhaule dateert uit 1490. Er is hier dan sprake van een kapel van het Hasker Convent-klooster (uit Haskerdijken). Het is aannemelijk dat er al eerder mensen woonden in het gebied. De kapel heeft tot 1580 dienstgedaan en stond op de kruising van de Streek en de Langedijk.

Het pand op Pôlle 6 in Rotsterhaule is gebouwd dan wel in gebruik genomen in 1920 als kerkje van het Apostolisch Genootschap. In 1982 buiten gebruik, herbestemd tot woonhuis. De vroegere kerkelijke functie is nergens meer aan te herkennenen en het is ook geen bijzonder, bezienswaardig pand.

Rijkswerkkamp, grenspaal en voetbalvereniging
De Wite Peal was vanouds een witte grenspaal die bij het aansnijden van het veen in de grond werd geslagen, en gaf tevens de grens aan tussen de voormalige gemeenten Haskerland en Doniawerstal. In 1939 ontstaat op deze plaats in Rotsterhaule Rijkswerkkamp De Wite Peal. Dit was een kamp voor werklozen die aan de drooglegging van het Rohelster Wide moesten werken. Daarna is het kamp nog voor diverse andere doeleinden gebruikt, o.a. als joods werkkamp (waarover je informatie kunt vinden onder de link), als vakantiekamp voor kinderen, en voor de huisvesting van voormalige KNIL-militairen. In de volksmond sprak men meestal over het Ambonezenkamp. De bewoners raken snel ingeburgerd in het dorp. Tussen 1954 en 1960 vertrekken de gezinnen en verspreiden zich over heel Nederland. Nog jaren daarna blijft het kamp een duidelijk herkenningspunt op de hoek van de Wolvedyk en de Kampweg.

De huidige voetbalvereniging DWP (= De Wite Peal) is in 1947 opgericht in de kantine van het voormalige Rijkswerkkamp De Wite Peal aan de Kampweg te Rotsterhaule. Kampbeheerder Albert Doorn (1905-1951) nam na de oorlog het initiatief om weer een echte vereniging op te richten. Zo'n 20 jaar daarvoor was er ook al een voetbalvereniging DWP, die er op enig moment mee is opgehouden, maar er was toch iets blijven hangen. Na de bevrijding gingen de schooljongens voetballen op een stuk grond bij het kamp. Al spoedig bemoeiden enkele ouderen zich ermee en ontstond het idee om weer een echte voetbalclub op te richtten. In de kantine van het kamp werd besloten om de vereniging wederom de naam DWP te geven. In 1976 is de vereniging verhuisd naar het in dat jaar gerealiseerde sportpark in buurdorp Sintjohannesga.

- Pagina over de geschiedenis van Rotsterhaule.

- Tot ca. 2018 wás er de Stichting Werkgroep Historie Sint Johannesga e.o. De werkgroep verzamelde, beheerde en beschreef de geschiedenis van de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel. De stichting had een grote verzameling aan foto’s, verhalen en documenten. De volgende boeken zijn door de stichting uitgegeven: 'Tusken Tsjûkemar en it Nannewiid' (geschiedenis van de drie dorpen, 359 pag., 1996); '75 jaar Christelijk Onderwijs in Sint Johannesga e.o.' (104 pag., 1997); 'Rotstergaast doarp oan è Tsjonger'; 'Doe’t pake noch feint wie en beppe faam'. In vermoedelijk 2018 hebben de initiatiefnemers de stichting en werkgroep opgeheven, omdat hun taak erop zat en ook de inmiddels gevorderde leeftijden een rol gingen spelen. In het hierna gelinkte artkel lezen wij namelijk het volgende bericht:

"Hier hebben jullie 500 euro, we hopen dat jullie er een mooie bestemming voor vinden. Onze klus zit erop, de boeken zijn geschreven en onze leeftijd is ook de reden dat we de historische vereniging opheffen." Dat was de boodschap aan Dorpsbelang van Jan Waslander en Ale Mulder, in de 90 en 80 jaar oud." Dorpsbelang heeft er een goede bestemming voor gevonden; in 2019 hebben ze drie informatiepanelen in het dorp gerealiseerd die vertellen over bijzondere gebeurtenissen en locaties uit de Tweede Wereldoorlog. Verder hebben ze ook een videodocumentaire gemaakt met twee ooggetuigen uit de oorlog, waaronder de genoemde Jan Waslander. Het was net op tijd: een half jaar na de première van de informatiepanelen en de documentaire is Jan op 93-jarige leeftijd overleden... Zie verder het mooie verslag over de informatiepanelen en de documentaire door Vivian Nijholt, secretaris van Dorpsbelang.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het geldende Bestemmingsplan Sintjohannesga - Rotsterhaule is in 2018 vastgesteld.

- Dorpsvisie Sintjohannesga, Rotsterhaule en Rohel.

Terug naar boven

Bedrijfsleven

- Het kleine dorp Rotsterhaule geniet landelijke bekendheid dankzij de producten van banketbakkerij Modderman, die in het hele land in tal van supermarkten worden verkocht. Het gaat daarbij om o.a. Friese reepkoeken, wafelkoeken, cakes, pepernoten en kruidnoten. In 1916 neemt Minne Modderman de dorpsbakkerij van Rotsterhaule over, waar hij toen in loondienst werkte. In 1969 komt kleinzoon Minne in de zaak, die sinds 1996 de enige DGA (directeur-grootaandeelhouder) is. In 1999 neemt de firma banketbakkerij Bosma uit Wijnjewoude over, en in 2005 banketbakker Douwes uit Blije. De drie locaties blijven gehandhaafd. In totaal werken er ca. 40 mensen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest Sintjohannesga/Rotsterhaule (juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In de tweede helft van de 19e eeuw is het gebied Easterskar (Z van de Hoge Dijk, deels onder het dorpsgebied van Rotsterhaule vallend, O van het verlengde van de weg Molenstelle onder het dorp Rotstergaast vallend) verveend als onderdeel van de Grote Veenpolder. Na de vervening is er een gevarieerd gebied overgebleven van onregelmatig vergraven gronden, uitgeveende sloten, petgaten en stripen. Het tegenwoordig ca. 500 ha grote natuurgebied Easterskar, beheerd door It Fryske Gea, was er bijna niet geweest. Nog tot in de jaren vijftig van de 20e eeuw vond men namelijk in brede kring dat dit soort 'woeste grond' geen 'nut' had en dat je dat beter kon ontginnen tot landbouwgrond. Honderden werklozen werden in het kader van de werkloosheidsbestrijding met de spade in de regio aan het werk gezet. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog was al een begin gemaakt met het slechten van het ruige laagveen in het nabijgelegen Rohelsterwide. Vervolgens gingen vele honderden hectare van het scharrengebied bij Rotstergaast op de schop. De restjes veen die de 'Gietersen' bij de grootschalige vervening hadden laten zitten, moesten alsnog tot turf worden verwerkt. Zo is driekwart van het uitgestrekte laagveenmoeras tussen het Tjeukemeer en Heerenveen omgevormd tot efficiënte maar landschappelijk saaie en eenvormige boerengrond.

Gelukkig nam na de Tweede Wereldoorlog de werkloosheid snel af door o.a. de industrialisatie. Én de vraag naar turf zakte in elkaar door de opkomst van het aardgas. Daardoor stopt men begin jaren zestig met ontginnen en is het Easterskar dus natuurgebied geworden, of gebleven. Nu is het een gebied met veel open water, rietland, moerasbos en grasland. Het open water bestaat vooral uit oude petgaten en enkele nieuwere zandputten. Op een enkele plaats is nog heischraal grasland te vinden. Daar komen soorten als klokjesgentiaan, heidekartelblad, blauwe knoop en Spaanse ruiter voor.

Het Easterskar is een leefgebied van o.a. adder en ringslang. In het gebied leven ook andere reptielen en amfibieën, zoals heikikker, kleine watersalamander en levendbarende hagedis. In en om het gebied liggen enkele wegen. Om te voorkomen dat er veel dieren worden doodgereden zijn er verschillende oversteekplaatsen aangelegd. Hierbij zijn enkele 'buizen' onder de weg geplaatst. De dieren kruipen zo veilig onder de weg door.

Maar liefst 80 soorten vogels hebben dit natuurgebied als broedgebied. Het is dus niet voor niets dat het Easterskar zo’n grote aantrekkingskracht op vogelliefhebbers heeft. Vanuit de in 2004 gebouwde rolstoeltoegankelijke vogelkijkhut De Skiere Goes (gelegen aan de Richard Jungweg) heb je een mooi uitzicht. Je ziet hier vogels die zich thuis voelen in moerasbos en in ruigteterreinen. De zeearend en de visarend worden geregeld waargenomen. Ook overnachten hier grote groepen ganzen.

Recentelijk is er ook een zwaluwen- en vleermuizenbunker gebouwd. Zwaluwen en vleermuizen hebben het steeds moeilijker om een plek te vinden om te overwinteren en te broeden. De moderne huizenbouw zorgt voor steeds minder plaats voor de dieren. Dankzij deze bunker kunnen de vogels langer op dezelfde plek broeden. De combinatie met een vleermuizenplek is ideaal, omdat de beesten een zelfde soort onderdak nodig hebben en goed naast elkaar kunnen leven.

Door het Easterskar kun je een 12 km lange rondwandeling maken. Na perioden met regen verdient het aanbeveling om hoge dichte wandelschoenen of laarzen aan te trekken, want het gebied kan dan flink zompig zijn.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Ynse de boer uit Rotsterhaule maakt ambachtelijk ijs. In deze videoreportage van Omrop Fryslân (2011) laat hij verslaggever Miranda Werkman zien hoe dat in zijn werk gaat.

Terug naar boven

Beeld

- Boerenzoon Chris bezingt met een fado het gebied waar hij is opgegroeid: Rotsterhaule.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten uit Sintjohannesga en Rotsterhaule op Facebook.

- Belangenvereniging: - Het doel van Dorpsbelang is het bevorderen van de maatschappelijke en culturele belangen van de inwoners van de dorpen Sintjohannesga, Rotsterhaule, Rohel e.o. en alles wat er mee in verband kan worden gebracht of waaraan dorpsbelang een positieve bijdrage kan leveren.

- Onderwijs: - Al in de 18e eeuw is er in Rotsterhaule sprake van geregeld onderwijs. Er is in die tijd een zogeheten 'winterschool', zo genoemd omdat de jongens 's zomers in de turfgraverij moeten werken. In 1748 wordt een schoolmeester benoemd, die nog vele bijbaantjes nodig heeft om in zijn levensonderhoud te voorzien, want het onderwijzerschap wordt in die tijd niet best betaald. In 1825 zijn er 115 leerlingen, wat recht geeft op een tweede leerkracht. In 1853 wordt de school eigendom van de gemeente: het begin van openbaar onderwijs. In 1873 wordt er zelfs een tweede school gebouwd; de Westerse School. Deze stond aan het begin van de Streek en is in 1964 opgeheven. De oude school verkeert in 1878 in zo'n slechte staat, dat besloten wordt een nieuwe te bouwen. Deze school heeft dienst gedaan totdat het huidige schoolgebouw in 1963 gereed komt.

Eind vorige eeuw neemt het leerlingenaantal toe, met als gevolg dat de school uit zijn jasje groeit. In schooljaar 2002/2003 wordt de school daarom grondig verbouwd. Een nieuw kleuterlokaal en speellokaal geven de school een totaal nieuw aanzicht. Ook het bestaande gedeelte is gerenoveerd. Dit heeft geresulteerd in een geheel op de toekomst toegerust modern gebouw. Het voedingsgebied van de school bestaat vooral uit de kernen Rotsterhaule, Sintjohannesga, Rohel, Rotstergaast en Vierhuis.

De naam van Basisschool De Schakel symboliseert dat de school een schakel wil zijn tussen kind/gezin en dorp/maatschappij. Maar de naam staat ook voor openbaar onderwijs: samen, niet apart. De Schakel is namelijk een openbare school. Dat wil zeggen dat de school rechtstreeks wordt bestuurd door de overheid. Het bestuur is de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Skarsterlân (PRIMUS). De stichting werkt met clusters. De Schakel behoort samen met It Fiifde Sté in Haskerdijken, De Ynset in Rottum en It Haskerplak in Oudehaske tot het cluster Nannewiid. Er wordt gewerkt met onderwijsteams, een aanspreekpunt per school en een clusterdirecteur.

- Zorg: - Hof en Hiem verhuurt woningen aan senioren in een woongemeenschap in Rotsterhaule, genaamd Yn ’e Doarpsfinne. De bewoners van de 20 appartementen vinden het plezierig om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen in dit kleinschalige complex, met behulp van de nodige zorgverlening door Hof en Hiem Thuiszorg. Dienstverlening m.b.t. wonen en maaltijden in Yn ’e Doarpsfinne wordt geleverd vanuit zorgcentrum Vegelin State.

- Aaltje van der Wal en Afina Lageveen zijn in 2018 gestart met Dagbesteding Streekzicht in Yn ‘e Doarpsfinne te Rotsterhaule. Zij zijn er voor: eenzame ouderen; mantelzorgers, om hen te ontlasten in de dagelijkse zorg voor hun partner of familielid; mensen met dementieel beeld; mensen met niet aangeboren hersenletsel; mensen met een beperking en verdere problematiek. Ze kijken naar de individuele mens en de zorgvraag die daar bij past. Ze bieden een gevarieerd aanbod aan activiteiten, zoals samen koffie en thee drinken, warme maaltijd nuttigen, spelletjes doen, knutselen, tuinieren, bloemen kweken, fruit en groente verbouwen, wandelen, uitstapjes maken en nog veel meer. Voor mensen met een beperking bieden zij begeleiding in het vergroten van hun zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Kijken naar de kwaliteiten en die benutten en bekrachtigen. Het aanbieden van dagbesteding voor de genoemde doelgroepen heeft als doel de verschillende groepen met elkaar te integreren, te verbinden. De een kan de ander helpen. Leren van elkaar. Het gevoel hebben zinvol bezig te zijn, plezier beleven, uitgedaagd worden.

- Duurzaamheid: - "Martijn Agricola en Vivian Nijholt wonen sinds 2015 jaar met hun drie dochters in een woonboerderij uit 1910 in Rotsterhaule. Verantwoordelijk omgaan met de wereld vinden ze belangrijk. Daarom verduurzamen ze hun woning. Hun streven: in tien jaar een energieneutrale woning. Waar begin je? Het stel had al verbouwingsplannen voor de woning. Twee slaapkamers boven moesten er drie worden. “Als je boven bezig gaat realiseer je je, als we iets willen isoleren, dan moeten we dat nu doen”, vertelt Martijn. Vanuit zijn werkomgeving heeft hij kennis van isolatiemogelijkheden. En uit de gesprekken met de adviseur van Tûk Wenjen halen ze bevestiging voor hun keuzes en hulp bij subsidieregelingen. De start. De eerste stap naar energieneutraal wonen was de isolatie van het dak. “Voor een comfortabeler en energiezuiniger woning, begonnen we met het dak. Dat is het grootste oppervlak dus daar verlies je het meeste mee”, zegt Martijn. Het dak is van buiten uit geïsoleerd. Hierdoor bleven historische elementen behouden. Dit blijkt een van hun grootste klussen op weg naar energieneutraal wonen: alle dakpannen eraf, isolatie toepassen en alle dakpannen terugplaatsen.

Haalbaar en betaalbaar naar energieneutraal wonen. “We zijn nuchtere Friezen; het moet wel praktisch, haalbaar en betaalbaar zijn”, vertelt Vivian. De weg naar energieneutraal wonen is voor hen een combinatie van zelf dingen doen en aannemers inschakelen. Er is al veel gerealiseerd. Al het enkele glas is vervangen door HR++ glas, wanden en vloeren zijn (deels) geïsoleerd. De schuur is verbouwd tot woonruimte en is ook volledig geïsoleerd. De volgende stap is het isoleren van het oude woongedeelte. Dit deel is in de jaren tachtig opgebouwd en geïsoleerd. Daar zijn nog stappen te maken. Bij voldoende isolatie kunnen de huidige radiatoren vervangen worden door vloerverwarming en is de woning klaar voor een warmtepomp. “Nu verwarmt de cv-ketel de radiatoren en dat gaat prima. Met een warmtepomp wordt dat lastiger; dan gaat die warmtepomp weer veel energie verbruiken en dat is niet handig”, verduidelijkt Martijn.

Prioriteren hoort erbij. De weg naar een energieneutrale woning is prioriteren. “Je maakt keuzes die op dat moment goed zijn. Dat frustreert wel eens. Het isoleren van het dak en de vloer was echt nodig. Terwijl de kleine keuken ook aan vervanging toe was. En dan heb je na de verbouwing nog stééds een dak en vloer. En die kleine keuken. En is de bouwpot leeg”, zegt Vivian heel nuchter. Het vervangen van de keuken is daardoor uitgesteld naar het najaar 2018. Inmiddels met inductiekookplaat en zonder gas. Met het oog op de toekomst. Met drie opgroeiende meiden begint de kleine badkamer ook krap te worden. Ook dan moet je prioriteren. De badkamer zal dan ook binnen drie jaar verbouwd moeten worden. ‘Als ze straks tegelijk in de pubertijd zitten wordt het er anders niet gezelliger op’, lacht Vivian. ‘Dat kan betekenen dat we qua isolatie minder stappen kunnen doen de komende jaren’.

Goed advies is belangrijk. “Doe wat bij je past”, adviseert Vivian. Veel mensen willen hun woning duurzaam maken. En zien door de bomen het bos niet meer. “Laat je daarom goed informeren. Het plaatsen van zonnepanelen op je huis terwijl alle energie uit je huis lekt heeft geen zin. Een adviseur van Tûk Wenjen kan je echt helpen. Deze maakt inzichtelijk welke subsidiemaatregelen er zijn en welke toepassingen echte meerwaarde hebben.” Energieverbruik om trots op te zijn. De energieverbruik statistieken laten duidelijk de impact zien van al hun inspanningen. ‘Een vrijstaande boerderij op de ruimte en dan zulke statistieken. Dat is heel mooi. Wij zijn inderdaad trots op de stappen die we hebben gezet. Ook in wooncomfort scheelt het enorm. Wij zijn erg blij met ons huis, maar vooral ook het plekje in Rotsterhaule waar we wonen’ , vertellen Vivian en Martijn. Tot slot. Vivian en Martijn maken hun woning energieneutraal en nemen daarmee verantwoordelijkheid om zelf klimaatveranderingen te beperken. “We hebben de aarde geleend voor de kinderen en niet geërfd. Iedereen kan wel iets doen. Denk aan het eten van minder vlees of pak vaker de fiets. Vervang energievretende apparaten of plaats sensoren op de lichten. Beperk je energieverbruik waar je kunt. We hopen dat deze aanpak ook anderen enthousiast maakt."" (bron: Tûk Wenjen, het energiebesparingsproject van gemeente De Fryske Marren. Zij helpen woningeigenaren in de gemeente bij het energiezuiniger maken en verduurzamen van hun woning)

Reacties

(2)

Geweldige informatie. Mijn voorouders komen uit deze streek: 1700 Rottum Siebe(Sybbe) Jan(S). Verder terug ben ik niet gekomen. Zijn er nog mogelijkheden in kerkelijke registers o.i.d. van Sintjohannesga? Of kunt u mij een tip geven hoe ik verder moet zoeken. Bij voorbaat dank.

Dank voor uw compliment! Dat stimuleert mij om op deze weg voort te gaan en de laatste 'puntjes op de i te zetten' (medio dit jaar beogen alle plaatsbeschijvingen gereed te komen). U bent al een aardig eind gekomen betreffende het verleden van uw voorouders. Ik heb inderdaad in dit kader een tip voor u; in het gebied van de voormalige gemeente Skarsterlân is het Historisch Werkverband Skarsterlân actief. Wellicht hebben zij gegevens waar u nog verder mee kunt komen, dan wel kunnen zij u op weg helpen welke bronnen u verder nog van nut kunnen zijn. Informatie over deze club, met link naar hun site, vindt u hier: https://www.plaatsengids.nl/skarsterl%C3%A2n#geschiedenis. Ze zijn via telefoon en e-mail te bereiken en zijn op woensdagmiddagen ook te bezoeken in Joure, waar u hun archieven en dergelijke kunt raadplegen.
Met vriendelijke groet en succes gewenst met uw verdere naspeuringen, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen