Legemeer

Plaats
Buurtschap
De Fryske Marren
Fryslân

Legemeer.JPG

In Legemeer zien we een bordje klokkenstoel, even kijken

In Legemeer zien we een bordje klokkenstoel, even kijken

legemeer_collage.jpg

De fraaie klokkenstoel op de begraafplaats is het enige rijksmonument van Legemeer

De fraaie klokkenstoel op de begraafplaats is het enige rijksmonument van Legemeer

Legemeer (3).JPG

De omgeving van Legemeer. Ja, leeg is het er. Maar wel met een hotel en een golfbaan!

De omgeving van Legemeer. Ja, leeg is het er. Maar wel met een hotel en een golfbaan!

Legemeer

Terug naar boven

Status

- Legemeer is een buurtschap* in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Doniawerstal. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

* Legemeer heeft weliswaar een eigen postcode (8527) en plaatsnaam in het postcodeboek en wordt (daarom?) in diverse bronnen als dorp betiteld, maar gezien de grootte of beter gezegd kleinte van de plaats, plus het ontbreken van een kerk en kern, is het in de praktijk als buurtschap (van het dorp Sint Nicolaasga) te kwalificeren. De plaats is ook zodanig dunbebouwd dat het geen 'bebouwde kom' heeft en daarom geen blauwe plaatsnaamborden heeft maar witte.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Legemar.

Oudere vermeldingen
13e eeuw Nouimeis, 1505 In de nye meer, 1543 Leg(h)emeer, 1543 Nijemeer, 1573 Nyemerr, 1846 "Legemeer, ook wel Leegemeer of Lagemeer".

Naamsverklaring
Oorspronkelijk 'de nieuwe meer'. De huidige naam is niet in overeenstemming met de hoge ligging. Lege- betekent namelijk 'laag'; daarom is gedacht dat de naam ca. 1500 van elders is meegebracht, een zogeheten migratienaam. Blijkens de bodemkaart ligt de plaats nu aan de rand van het veen, dat zich vroeger verder uitstrekte. Het is mogelijk dat hier een lager gelegen water was. Hierop wijzen immers ook de oude vormen.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Legemeer ligt NW van Sint Nicolaasga, rond de Legemeersterweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Legemeer 9 huizen met 58 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Volgens (2) behoorden de Vegelinbossen ZO van Legemeer en de vroegere herberg 't Huis ter Heide aldaar vanouds ook tot deze kern. Dat gold ook voor de buurtschappen De Rijlst en Heide. Tegenwoordig vallen die allemaal onder het dorpsgebied van Sint Nicolaasga.

De kerk van Legemeer wordt in 1788 nog vermeld, en zal kort daarna zijn afgebroken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap heeft 1 rijksmonument, zijnde de op een door een gracht omringd kerkhof - toegankelijk over een dam waarop een aardig houten hek met klauwstukken - staande houten klokkenstoel met helmdak.(Legemeersterweg 6). De klokkenstoel uit 1720 is door een herfststorm in 1972 verwoest, en daarna in dezelfde stijl herbouwd. Tekst op klok: "Gegoten door Jacobus van Bergen te Midwolda anno 1722 werd mijn voorganger door Jan Crans te Enkhuizen gegoten anno 1943 door de Duitsche bezetter geroofd / anno 1948 gaf de milddadigheid van jkvr. A.A. van Eijsinga mij aan Legemeer".

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Legemeer, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Legemeer, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen