Terkaple

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Terkaple

Terug naar boven

Status

- Terkaple is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Utingeradeel. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

- De kleine dorpen Akmarijp, Goingarijp en Terkaple werken op veel gebiedern samen en delen veel voorzieningen. Je kunt ze dan ook als een 'drielingdorp' beschouwen.

Terug naar boven

Ligging

Terkaple ligt N van de dorpen Akmarijp, Snikzwaag en Joure, NNO van het dorp Broek, NO van de dorpen Langweer en Dijken, het meer de Langweerder Wielen en de A7, O van de dorpen Goingarijp en Uitwellingerga, OZO van het dorp Oppenhuizen en de stad Sneek, ZO van het Sneekermeer en de dorpen Loënga, Goënga, Scharnegoutum, Gauw en Sibrandabuorren, ZZO van de dorpen Terherne, Tersoal en Poppenwier, Z van het dorp Jirnsum, ZW van de dorpen Akkrum, Nes en Aldeboarn, W van de A32, WNW van de dorpen Vegelinsoord, Haskerdijken en Nieuwebrug, NW van de dorpen Heerenveen, Nijehaske en Oudehaske en NNW van het dorp Haskerhorne.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Terkaple 18 huizen met 107 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 90 huizen met ca. 230 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het geldende Bestemmingsplan Terkaple en Akmarijp dateert uit 2011 en is opgesteld ter actualisering van het oude bestemmingsplan. Het omvat een actuele juridisch / planologische regeling voor de gehele bebouwde kom van beide dorpen, inclusief de nieuwe woonuitbreiding nabij Roordahiem en het recreatieplan Waterpark.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Terkaple heeft 4 rijksmonumenten.

- Op de plaats van de Hervormde (PKN) kerk stond eerst een kapel van tufsteen. De plaatsnaam verwijst hier ook naar. Het huidige kerkgebouw is in 1854 gebouwd. Het gerestaureerde torenuurwerk dateert uit de eerste helft van de 17e eeuw en is geheel met de hand gesmeed. Dit uurwerk heeft ook in de vorige kerk dienst gedaan. Alleen de binnenwijzerplaat is nog beschikbaar. Orgel van M. Spiering uit 1924. Tijdens de restauratie van de kerk in 2016 is gezocht naar een bijzondere middeleeuwse tunnel. Het gerucht gaat dat er een gang is van de naastgelegen boerderij naar de kerk, een vluchtroute voor de ridders en soldaten die eerder op de boerderij woonden. Er is wel eerder naar de tunnel gezocht, maar nog niet eerder zijn de graven omhoog gehaald.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Sportvisser Eelco Hofma uit Terkaple heeft in 2010 een zalm van 80 cm gevangen in de Heeremavaart in zijn woonplaats. De zalm is een vissoort die in Nederland is uitgestorven, maar af en toe in de grote rivieren weer verschijnt. Dus dit was een behoorlijk unieke vangst in dit water. Hofma was aan het ‘snoeken' toen hij beet kreeg. Hij meende een snoek aan de lijn te hebben, maar zag de vis tot zijn verbazing wel een meter boven het water uitspringen. Hofma heeft zich als bewijs en als aandenken uiteraard laten fotograferen met deze bijzondere vangst, en heeft de zalm daarna teruggezet.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Terkaple en buurdorp Akmarijp.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Terkaple in de Jouster Courant.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Terkaple - Akmarijp behartigt de belangen van de inwoners naar o.a. de lokale overheden, en organiseert daarnaast door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Terkaple kerk.

Reactie toevoegen