Terkaple

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Terkaple

Terug naar boven

Status

- Terkaple is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Utingeradeel. In 1984 over naar gemeente Skarsterlân, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

- De kleine dorpen Akmarijp, Goingarijp en Terkaple werken op veel gebiedern samen en delen veel voorzieningen. Je kunt ze dan ook als een 'drielingdorp' beschouwen.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Terkaple ligt N van de dorpen Akmarijp, Snikzwaag en Joure, NNO van het dorp Broek, NO van de dorpen Langweer en Dijken, het meer de Langweerder Wielen en de A7, O van de dorpen Goingarijp en Uitwellingerga, OZO van het dorp Oppenhuizen en de stad Sneek, ZO van het Sneekermeer en de dorpen Loënga, Goënga, Scharnegoutum, Gauw en Sibrandabuorren, ZZO van de dorpen Terherne, Tersoal en Poppenwier, Z van het dorp Jirnsum, ZW van de dorpen Akkrum, Nes en Aldeboarn, W van de A32, WNW van de dorpen Vegelinsoord, Haskerdijken en Nieuwebrug, NW van de dorpen Heerenveen, Nijehaske en Oudehaske en NNW van het dorp Haskerhorne.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Terkaple 18 huizen met 107 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 90 huizen met ca. 230 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het geldende Bestemmingsplan Terkaple en Akmarijp dateert uit 2011 en is opgesteld ter actualisering van het oude bestemmingsplan. Het omvat een actuele juridisch / planologische regeling voor de gehele bebouwde kom van beide dorpen, inclusief de nieuwe woonuitbreiding nabij Roordahiem en het recreatieplan Waterpark Terkaple.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Terkaple heeft 4 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Sportvisser Eelco Hofma uit Terkaple heeft in 2010 een zalm van 80 cm gevangen in de Heeremavaart in zijn woonplaats. De zalm is een vissoort die in Nederland is uitgestorven, maar af en toe in de grote rivieren weer verschijnt. Dus dit wqas een behoorlijk unieke vangst in dit water. Hofma was aan het ‘snoeken' toen hij beet kreeg. Hij meende een snoek aan de lijn te hebben, maar zag de vis tot zijn verbazing wel een meter boven het water uitspringen. Hofma heeft zich als bewijs en als aandenken uiteraard laten fotograferen met deze bijzondere vangst, en heeft de zalm daarna teruggezet. (bron: LC, 21-10-2010)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Terkaple en buurdorp Akmarijp.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Terkaple in de Jouster Courant.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Terkaple kerk.

Reactie toevoegen