Veere

Plaats
Stad en gemeente
Veere
Walcheren
Zeeland

veere_collage.jpg

Veere, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Veere, collage van stadsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

veere_buiten_de_veste_blauw_plaatsnaambord.jpg

Het NW van de oude stad gelegen villawijkje Buiten de Veste heeft eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden). De Topografische atlas Zeeland vermeldt het - wellicht daarom - als 'plaats', maar dat is niet correct: het is 'gewoon' een buitenwijk van Veere.

Het NW van de oude stad gelegen villawijkje Buiten de Veste heeft eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden). De Topografische atlas Zeeland vermeldt het - wellicht daarom - als 'plaats', maar dat is niet correct: het is 'gewoon' een buitenwijk van Veere.

Veere merklap uit 2000 met plaatsen in de gemeente in museum De Meestoof in Sint Annaland (Kopie).jpg

Veere, merklap in Museum De Meestoof in Sint Annaland met het gemeentewapen van Veere plus alle plaatsnamen in de gemeente Veere.

Veere, merklap in Museum De Meestoof in Sint Annaland met het gemeentewapen van Veere plus alle plaatsnamen in de gemeente Veere.

DK_20110718_2419_Fontein_bij_Grote_kerkl_Veere.jpg

Veere, de fontein bij de Grote Kerk

Veere, de fontein bij de Grote Kerk

DK_20110718_2430_Kooplieden_woning_aan_de_haven_Veere.jpg

Veere, koopmanswoningen aan de kaai

Veere, koopmanswoningen aan de kaai

DK_20110718_2443_Haven_van_Veere.jpg

Veere, huizen aan de kaai met pleziervaart in de haven

Veere, huizen aan de kaai met pleziervaart in de haven

ZL gemeente Veere in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Veere in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Veere in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Veere

Terug naar boven

Status

- Veere is een stad en gemeente in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren. Het gemeentehuis van de huidige gemeente bevindt zich in Domburg.

- De gemeente Veere is per 1-7-1966 vergroot met de gemeenten Serooskerke en Vrouwenpolder, en in 1997 met de gemeenten Domburg, Mariekerke, Valkenisse en Westkapelle.

- Wapen van de gemeente Veere.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Veere.

- De gemeente omvat de steden Domburg en Veere, de dorpen Aagtekerke, Biggekerke, Gapinge, Grijpskerke, Koudekerke, Meliskerke, Oostkapelle, Serooskerke, Vrouwenpolder, Westkapelle en Zoutelande en de buurtschappen Boudewijnskerke, Buttinge, Dishoek, Geldtienden, Groot-Valkenisse, Hoogelande, Klein-Valkenisse, Krommenhoeke, Mariekerke, Molembaix, Molenperk, Pitteperk, Poppendamme, Schellach (deels), Sint Jan ten Heere, Sint Janskerke, Snabbeldorp, Werendijke en Westhoek. Dit zijn in totaal 2 steden, 11 dorpen en 19 buurtschappen. Daarnaast omvat de gemeente nog het voormalige Deltawerken-werkeiland Neeltje Jans (dat voor het postadres 'in' Vrouwenpolder ligt).

- Onder de stad valt ook een deel van de buurtschap Schellach. Het NW van de oude stad gelegen villawijkje Buiten de Veste heeft eigen officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden). De Topografische atlas Zeeland (1) vermeldt het - wellicht daarom - als 'plaats', maar dat is niet correct: het is 'gewoon' een buitenwijk van Veere. Witte bordjes (net als bij Zanddijk), zo nodig onder blauwe borden met de naam van de stad, zouden daarom duidelijker zijn. De Z van de stad gelegen wijk Zanddijk was vroeger een dorp en heeft witte plaatsnaamborden binnen de bebouwde kom van de stad. Zie verder bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Kampvere, 1309 Vere, 1343 Vere, 1487 Veere.

Naamsverklaring
Identiek met het Middelnederlandse vere 'veer, overzetplaats', zo genoemd naar de in de middeleeuwen met het tegenovergelegen Noord-Bevelandse, in 1530 verdronken dorp, Kampen of Campen onderhouden veerverbinding. Het woord veer gaat terug op het Germaanse farjôn*, een afleiding van faran* 'varen'.(2)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Veere ligt NO van Middelburg en grenst aan het Veerse Meer (met aan de overkant van het meer het dorp Kamperland).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Veere 205 huizen met 1.082 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 173/849 (= huizen/inwoners) en buurtschap Zandijk-Binnen 32/233. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 9.000 huizen met ca. 22.000 inwoners, waarvan ca. 700 huizen met ruim 1.600 inwoners in de gelijknamige stad.

Terug naar boven

Geschiedenis

Zanddijk
De Z van de oude stad gelegen wijk Zanddijk is een voormalig dorp en voormalige heerlijkheid in vanouds deels gemeente Veere, t/m 30-6-1966 tevens deels gemeente Vrouwenpolder. In 1840 was er sprake van ‘Zandijk-Binnen’ onder eerstgenoemde gemeente, met 32 huizen en 233 inwoners, en ‘Zandijk-Buiten’ onder Vrouwenpolder met 40 huizen en 275 inwoners. In 1870 426 inwoners, waarbij Witkamp (3) nog aantekent: ‘...daaronder begrepen de bewoners van 14 keeten, werklieden aan de kanaalwerken in Walcheren’.

Zanddijk is ouder dan de stad. De eerste vermelding dateert van 1134. Rond 1250 bouwde het adellijke geslacht Van Borssele nabij Zanddijk het later verdwenen kasteel Sandenburch (ook wel Zandenburg, Sandenburg). Wolfert I van Borselen stichtte in de tweede helft van de 13e eeuw het plaatsje Veere als haven van Zanddijk. Vanaf de 14e eeuw overvleugelde de stad Zanddijk, dat ook zijn kerkelijke zelfstandigheid verloor. De toren van Zanddijk heeft bestaan tot 1813. Ter plaatse van de vroegere kerk van Zanddijk bevindt zich tegenwoordig het kerkhof van de stad. Zie verder de uitvoerige pagina over de geschiedenis van Zanddijk.

Veere
Deze nederzetting begon in de 12e of 13e eeuw als het gehucht Kampvere. Doordat het in 1541 de enige stapelplaats van Schotse wol in de Nederlanden werd, kwam de plaats tot grote bloei. Het leidde tot de vestiging van een grote Schotse kolonie in de kleine havenstad. In 1600 waren 300 van de 3000 inwoners Schots. De Schotten waren vrijgesteld van de accijnzen op bier en wijn en mochten van 1613 tot 1795 in een eigen herberg aan de Wijngaardstraat goedkoop drinken. Er was ook een Schotse, presbyteriaanse, kerk waarin de rite van de Schotse staatskerk werd gevolgd en in het Engels werd gepreekt. Men handelde in Schotse wol. De schepen brachten dakpannen, laken, tuinbouwproducten en wapens terug naar Schotland.

In 1572 sloot Veere zich, met de meeste andere Walcherse steden, aan bij de opstand tegen het bewind van Alva. In de Republiek nam de stad een vooraanstaande positie in. Tijdens de Bataafse Republiek (rond 1800) werd de stad in plaats van handelsstad weer een (arme) vissershaven. De stad was in de Bourgondische tijd en de eerste tijden van de Republiek veel aanzienlijker dan thans. Bevatte de stad binnen de wallen rond 1700 nog 700 huizen, in 1870 waren dit er nog maar 203, waarvan 158 bewoond en 45 onbewoond, en ook tegenwoordig nog maar amper 300. In de bloeitijd beliep de bevolking waarschijnlijk meer dan 4.000 zielen.

De afsluiting in 1961 van het Veerse Gat heeft het veer op Noord-Beveland overbodig gemaakt, maar heeft ook het einde betekend van Veere als zeehaven. Nadien heeft het Veerse Meer zich ontwikkeld tot een belangrijk recreatiegebied met veel pleziervaart.

De stad en Oranje
Door de rijke geschiedenis van de gemeente loopt de band met het Oranjehuis als een rode draad. De relatie tussen het Oranjehuis en de gemeente is door de eeuwen heen gekoesterd. Vrijwel alle Oranjestadhouders en -vorsten hebben ooit een bezoek gebracht aan de stad of andere kernen in de gemeente, of verbleven op buitenplaatsen in de gemeente. En tot op de dag van vandaag wordt de titel Markies in ere gehouden. Het behoort tot de hogere adellijke titels en komt vooraan in de titulatuur van koningin Beatrix, de huidige markiezin. Het begint met ‘Beatrix Bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld, Markiezin van Veere enz. enz. enz.’

- Veere Dronk is een online encycopedie over verleden en heden van de horeca in de gemeente.

- Museum Veere heeft twee historische locaties die de geschiedenis van de stad laten zien: de Schotse Huizen aan de Kaai en het Stadhuis aan de Markt. Tot de collectie behoren onder meer de unieke 16e-eeuwse Stadhuisbeelden, de beroemde beker van Maximiliaan, voorwerpen die herinneren aan de eeuwenlange Schots-Veerse handelsrelatie en meer recent de internationale Veerse kunstenaarskolonie. Beide locaties vormen ook een ontmoetingsplek voor culturele activiteiten. In het Stadhuis is ook een VVV-inspiratiepunt gevestigd en de sfeervolle zalen worden verhuurd voor uiteenlopende activiteiten zoals recepties, vergaderingen, workshops en huwelijken.

Het museum of de stad door de ogen van een kenner bekijken? Dat kan. Het museum verzorgt verschillende rondleidingen. Met een professionele gids kom je langs de verborgen plekjes van de stad, de plaatsen met een bijzonder verhaal. Of combineer een bezoek aan het museum met een vaartocht op het Veerse meer aan boord van een typisch Zeeuws vissersvaartuig: de Hoogaars. Vóór de sluiting van de Veerse Gat-dam voeren hier honderden hoogaarzen. Een tocht met een authentieke hoogaars over het Veerse Meer is een unieke ervaring. Tijdens zo’n tocht kun je het prachtige zicht dat de vissers vroeger op de stad hadden zelf beleven. De schipper vertelt over de stad en de bijzondere panden en plekken die vanaf het water te bewonderen zijn. De vaartocht duurt anderhalf uur. Na deze tocht bezoek je op eigen gelegenheid het museum. Een mooie combinatie: Veere van binnen én van buiten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het rapport Veerse kernen in profiel uit 2009 schetst - ook in onderlinge samenhang - karakteristieken van alle kernen in de gemeente Veere.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Veere heeft 145 rijksmonumenten. Het oude centrum is een beschermd stadsgezicht.

- De in 1342 gestichte kerk was gewijd aan Onze-Lieve-Vrouwe-ter-Sneeuw en werd in 1472 onder Wolfert V van Borselen een kapittelkerk, bestaande uit twintig kanunniken. De nieuwbouw werd vanaf 1479 geleid door de Vlaamse bouwmeester Antoon I Keldermans. Na diens dood in 1512 nam zijn zoon Rombout die taak over. Na 1520 werden de Heer van Veere en zijn familieleden niet langer in de kapel van kasteel Sandenburgh maar in een grafkelder in de Grote Kerk (Oudestraat 26) begraven. De kerk moet tal van graven hebben bevat, waaronder ook dat van de in 1465 gestorven Schotse koningsdochter Maria Stuart, die gehuwd was met Wolfert VI van Borsele en daardoor markiezin van Veere. Priesters werden in een priestergraf in het koor begraven en voor wie genoeg geld bezat werd een graf of een grafkelder onder de vloer van de kerk gereserveerd. De graven waren een belangrijke bron van inkomsten voor de kerk. Voor anderen waren er graven op het kerkhof rond de kerk. Na 1521 werden alle bouwactiviteiten gestaakt: zodoende kwam het geplande stenen netgewelf niet tot stand: de kerk hield een houten zoldering. De zware, ingebouwde westtoren bleef bij één geleding steken. De kerk werd luisterrijk ingericht en in 1543 door George van Egmont, Bisschop van Utrecht gewijd.

Na 1815 mocht er niet meer in kerken worden begraven. Daarmee vielen veel inkomsten voor de kerkmeesters weg en dat bemoeilijkte het onderhoud van de kerken. De twee beuken waren voor de lutheranen te groot en te kostbaar in onderhoud. In 1835 werd de noordbeuk verkocht aan Jacob Sonius, metselaar in Middelburg. Deze zakenman kon de stenen goed gebruiken; hij liet het bijna driehonderd jaar oude bouwwerk in 1837 slopen. In 1840 waren er dus nog twee van de drie beuken van het koor behouden. In de midden- en zuidbeuk preekten nu Nederduits Hervormde dominees. De grote middenbeuk met de vier daarin aangelegde verdiepingen bleef tot 1890 een opslagplaats voor hout, handelswaar en koetsen. De kerk, sinds 1795 eigendom van het Rijk, werd door het Ministerie van Oorlog beschouwd als een deel van de militaire inrichtingen van de tot 1861 in stand gehouden vesting Veere. Toen in 1873 de Vestingwet van Weitzel werd goedgekeurd, hield de stad definitief op een vesting te zijn. Het Rijk verkocht het enorme maar nutteloze bouwwerk aan de Kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente.

Deze verkoop bracht de Grote Kerk in acuut gevaar; de kerkvoogden wilden het gebouw afbreken en de stenen en het hout verkopen. Een actie van Charles de Coster en het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen zorgde ervoor dat de verkoop weer ongedaan werd gemaakt. Dankzij bemoeienissen van Victor de Stuers kon het gebouw als monument behouden blijven en in 1890 verwijderde men de vier houten verdiepingen weer. Het gebouw werd in dat jaar een rijksmonument. Het is nog altijd eigendom van de Staat en maakt tegenwoordig deel uit van de portefeuille van de Rijksgebouwendienst. Dat het gebouw als een belangrijk monument werd beschouwd zorgde ervoor dat het behouden bleef, maar een waardige bestemming kreeg het grootste deel van de kerk niet. Het schip van de kerk is in de loop van de 19e en 20e eeuw gebruikt als stal, overdekt voetbalveld, opslag van een aannemer en een houthandel, feestzaal, militair hospitaal en na de watersnoodramp van 1953 als noodstal voor het geredde vee. Pas in de jaren zeventig van de 20e eeuw kreeg de kerk een culturele bestemming. De Kleine Kerk in het koor is nog altijd in gebruik voor de eredienst van de Protestante gemeenten te Gapinge en Veere. De toren kan tegen betaling worden beklommen.

"Van verre kun je het silhouet al aan de horizon zien: de kerk van Veere is kolossaal. Oorspronkelijk was deze kerk een laatgotische kruisbasiliek. Vandaag de dag is de Grote Kerk een experience en cultuurpodium. In de Grote Kerk beleef je de geschiedenis door er zelf middenin te stappen. Eeuwenoude verhalen, tot leven gewekt door de nieuwste techniek. Ontrafel de mysteries van een kerk die nooit is afgemaakt. De kerk is ook een platform voor cultuur: een bijzonder podium voor muziek, beeldende kunst, film, literatuur, dans en theater. Een bijzondere ontmoetingsplek. Kruispunt voor creativiteit en inspiratie. Bezoek de Grote Kerk en laat je betoveren door een beleving van formaat."

- Voormalig Stadhuis uit de 15e eeuw met prachtige voorgevel, die een zevental beelden van vroegere Heeren en Vrouwen van Veere te aanschouwen geeft. Toren met klokkenspel uit eind 16e eeuw. Het carillon is verkozen tot een van de mooiste van Nederland. Naast het stadhuis een pand uit 1579. "Het Stadhuis is zeker het mooiste monument van de stad. Dit laatgotische gebouw is in 1477 voltooid. De befaamde Hendrik IV van Borsele, Heer van deze stad, gaf opdracht voor de bouw van het Stadhuis. Het Stadhuis heeft tweemaal een restauratie ondergaan en wel in 1885 en in 1930-1935. Ter vervanging van de oorspronkelijke toren is in 1599 een nieuwe, in het onderste deel vierkante, toren gebouwd, in vroeg-renaissance stijl ontworpen door de uit Brugge afkomstige Adriaan de Muer. Ondanks het verschil in bouwstijl harmonieert deze toren opmerkelijk met het hoofdgebouw.

In deze toren bevindt zich een fraai carillon, vervaardigd door klokkengietersfamilie Van der Gheyn uit Mechelen en Leuven. In de loop der tijd zijn herhaaldelijk klokken vervangen of vernieuwd. Na de bevrijding vond een restauratie plaats, die in 1949 gereed kwam. In 1972 was opnieuw een restauratie noodzakelijk, waarbij tevens het aantal klokken is uitgebreid. Bij deze gelegenheid is ook de oude luidklok, die jarenlang in de tuin van de Schotse huizen had gestaan, in de toren teruggebracht. Dit is de klok met de diepste toon die in ons land te vinden is. Hier kun je een stukje (improvisatie) muziek van dit carillon beluisteren, uitgevoerd door stadsbeiaardier Kees van Eersel. En hier idem betreffende een improvisatie 'Gelukkig is het land'." (bron: de onder Links beschreven Stichting Veere)

- De Stadsfontein is 71 meter diep, dateert uit 1551 en is in 1765 verbeterd.

- Vestingwerken.

- De Campveerse Toren, gebouwd rond 1500 als deel van de stadsverdediging, deed vanaf de 16e eeuw dienst als herberg en vuurtoren. Het is thans een van de oudste nog bestaande herbergen in Nederland. De naam herinnert aan het middeleeuwse veer van Veere naar het Noord-Bevelandse Campen (de voorloper van het huidige Kamperland).

- Molen De Koe dateert uit 1909. De molen wordt nog regelmatig door het molenaarsgilde gedraaid. De bovenste 6 verdiepingen staan daarom in dienst van de molen. De begane grond en eerste verdieping zijn ingericht als woonruimten. Anno 2017 staat de molen te koop.

- In november 2012 is een oude tiendenpaal herplaatst aan de Polredijk tussen Veere en Vrouwenpolder. Een tiendenpaal is een paal die een gebied afbakent waarover de boer tienden (belasting in natura) moest afdragen.

- In 2018 heeft de ANWB 53 informatiepaneeltjes bij rijksmonumentale panden vervangen. Door slijtage waren de teksten niet goed leesbaar meer. De teksten zijn herschreven naar het taalgebruik van de huidig tijd.

- Gevelstenen in Veere.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Site over Veere met o.a. evenementenagenda.

- "Gedurende de zomervakantie organiseren diverse leden en vrijwillgers van muziekvereniging Veere's Genoegen een Rommel- en Curiosamarkt in clubgebouw Het Akkoord (Oudestraat 9). De opbrengst hiervan komt ten goede aan de muziekvereniging. Op de Rommel- en Curiosamarkt wordt apparatuur verkocht, kleding, honderden boeken, keukenspullen, glas- en servieswerk, kinderspeelgoed, enz. We kennen in principe geen vaste openingstijden, met uitzondering van de dinsdagen. Wij zijn gedurende de maanden juli en augustus elke dinsdag van 10.00-17.00 uur geopend. Kijk voor de zekerheid in onze Agenda op welke dinsdagen we dit jaar geopend zijn. Voor meer informatie over de Rommel- en Curiosamarkt en de spullen die er zijn kun je contact opnemen met de contactpersonen: dhr. W. van Oers, tel. 0118-501745 en mevr. S. van der Sluijs, tel. 0118-634757, of via e-mail: rommelmarktvg@zeelandnet.nl. Mocht je nog spullen hebben voor de Rommel- en Curiosamarkt dan kun je ook contact opnemen met een van de genoemde contactpersonen."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2011 zijn 2 zelfbedieningspontjes in gebruik genomen, die wandelroutes over de Veerse wallen met elkaar verbinden. Sinds 1992 is de veerverbinding tussen Veere en Kamperland, over het Veerse Meer, in ere hersteld (alleen in de maanden mei t/m september en alleen voor fietsers en voetgangers).

- In 2012 en 2013 is het gebied Veerse Kreek en Vesten heringericht. In het gebied zijn in 2011 al bomen gekapt voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers. Ook zijn proeven gedaan voor het verstevigen van de oevers met vrijkomende baggerspecie. De Veerse Kreek en Vesten hebben een grote opknapbeurt ondergaan. Niet alleen om de waterkwaliteit en de stabiliteit van de oevers te verbeteren, maar ook het cultuurhistorische karakter is hersteld. Daarnaast zijn er vissteigers, uitkijkpunten, een touwbrug en andere recreatieve voorzieningen gerealiseerd. De verbinding tussen het Veerse bos en het gebied van de wallen van Veere is verbeterd. Ook is Natuurkampeerterrein Het Veerse Gat opnieuw ingericht.

- "Eind 2019 is in alle 13 kernen van de gemeente een onderzoek uitgevoerd naar de balans tussen leefbaarheid en toerisme. Het onderzoek vormt de basis van toekomstig beleid op het gebied van toerisme in de gemeente. De gemeente loopt met dit soort onderzoek voorop in Nederland. Uitkomsten. Met de uitkomsten van het onderzoek 'Leefbaarheid & Toerisme' - Integrale analyse gemeente Veere' (dec. 2019) hebben we een goed beeld van de factoren die een rol spelen bij de balans tussen leefbaarheid en toerisme. We kennen het gevoel van de inwoners over de impact van het toerisme op de leefbaarheid. We hebben de verkeerintensiteit en de parkeerdruk in de kernen van de gemeente gemeten en we kennen het aanbod van de overnachtingsmogelijkheden en de ontwikkelingen in de toeristische overnachtingen. Vervolg. Met het onderzoek hebben we een duidelijkere basis om een dialoog aan te gaan met bewoners en ondernemers, maar zeker ook met elkaar. Het onderzoek geeft houvast in relatie tot nieuwe (beleids)ontwikkelingen. Er was behoefte aan objectieve cijfers en die heeft dit onderzoek opgeleverd.

Het onderzoek is ook van belang in relatie tot een aantal ruimtelijke ingrepen. Bij de ontwikkeling van (ruimtelijke) plannen betrekken we de uitkomsten van het onderzoek. De resultaten geven ons houvast in relatie tot de keuzes die we maken. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid spelen we hierop in. Beleid dat een bijdrage levert aan het sturen op de balans tussen druk en draagvlak. Dat doen we in 2020 jaar (onder meer) bij het proces voor de parkeernota, het ERT-beleid en de Omgevingsvisie. Een en ander betekent niet dat we de afgelopen jaren onvoldoende hebben gedaan. Er zijn bijvoorbeeld allerlei prijzen gewonnen. De gemeente is een voorloper in Nederland op het gebied van kennis over toerisme. Maar dagrecreatie was nog een “witte vlek”. Samen met het Kenniscentrum Kusttoerisme gaan we kijken wat we op dit gebied nog verder kunnen verbeteren." (bron: gemeente Veere, december 2019)

Dit artikel van Omroep Zeeland d.d. 10-12-2019 zet een aantal conclusies uit het rapport op een rijtje, met betrekking tot zowel de door inwoners ervaren plussen als minnen. Zo ervaren inwoners van de gemeente Veere enerzijds overlast van het toerisme door onder meer de grote parkeerdruk en stijdende huizenprijzen, omdat woningen in trek zijn voor de verhuur aan toeristen. Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat het te druk is geworden in de gemeente. En de helft van de ondervraagden vreest voor wrijving tussen inwoners en toeristen als de groei doorzet. Volgens het rapport groeit het toerisme inderdaad nog fors. In 2018 waren er 5,3 miljoen overnachtingen in de gemeente, wat neerkomt op een stijging van 20 procent in vijf jaar tijd. En naar verwachting zal de groei tot 2030 in de gemeente nog eens toenemen met 20 tot 50 procent, wat in het uiterste geval neerkomt op nog eens 2,5 miljoen overnachtingen per jaar erbij.

Anderzijds ziet men ook de voordelen; een op de vier inwoners van de gemeente Veere heeft een baan in het toerisme, negen op de tien ondervraagden vindt het positief dat er dankzij het toerisme meer winkels en horeca is in hun woonplaats, acht op de tien ondervraagden zien in dat het toerisme de lokale economie versterkt en de levensstandaard in de gemeente verhoogt, en de helft van de ondervraagden vindt dat het toerisme de leefbaarheid ook deels verbetert; huizen worden gerestaureerd, het openbaar groen is in orde en inwoners kunnen zelf ook gebruik maken van voorzieningen voor toeristen, zoals het zwembad in een van de recreatieparken. De conclusie luidt dan ook dat, om de voordelen te laten blijven opwegen tegen de nadelen, er meer 'gestuurd' moet gaan worden op de balans tussen die voor- en nadelen.

- "De afgelopen jaren is het aantal damherten op het eiland de Haringvreter in het Veerse Meer O van de kern Veere zo groot geworden dat schade aan andere dieren en planten is ontstaan. Daarom heeft de provincie Zeeland na uitgebreid onderzoek besloten om het aantal damherten door actief beheer te verminderen. Afschot is de enige reële optie. Gedeputeerd Staten hebben een ontheffing verleend om populatiebeheer op de Haringvreter mogelijk te maken. Bij de jacht op damherten is het van belang dat de terreinbeheerder andere natuur en bijzondere vogelsoorten in het gebied niet blijvend verstoort. Daarom heeft het Zeeuwse college besloten om aanvullend op de ontheffing een vergunning te verlenen aan Faunabeheereenheid Zeeland. In de vergunning staat opgenomen welke maatregelen de beheerders moeten nemen, zoals het gebruik van geluiddempers. Ook mag er niet bejaagd worden op delen van het eiland waar bepaalde vogelsoorten zich concentreren." (bron: Provincie Zeeland, 28-10-2020)

"Een collectief van dierenartsen wil damherten steriliseren, als alternatief voor het afschieten. Ze willen een wetenschappelijk experiment starten op het Zeeuwse eiland de Haringvreter bij Veere. Op dit 90 hectare grote eiland leven nu circa 450 wilde damherten. Volgens de dierenartsen is het de perfecte plek om te kijken hoe een wilde populatie reageert als er een aantal hindes wordt gesteriliseerd. Het steriliseren van wilde populaties in de natuur is nog nooit eerder gedaan. Het steriliseren geldt als een experiment met dieren. De provincie Zeeland, die eigenaar is van het eiland, staat er echter positief tegenover.

Het plan is om een wetenschappelijk onderzoek aan het experiment te koppelen. Ecoloog Martijn Weterings, van de Wageningen Universiteit, zal dan 20 hindes op het eiland voorzien van een zender. Tien van de dieren met een zender worden gesteriliseerd en de tien niet-gesteriliseerde herten dienen als controlegroep. Het experiment op de Haringvreter zou voorjaar 2021 kunnen beginnen. Het dierenartsencollectief gaat hun sterilisatieproef indienen bij de Centrale Commissie Dierproeven. Die moeten het experiment nog wettelijk toetsen voordat het van start kan." (bron: NOS, 12-11-2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Veere, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Veere (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Veere. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "De in 1945 opgerichte Stichting Veere heeft ten doel het behouden van de oorspronkelijkheid van de stad en het beter herkenbaar maken hiervan. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
het stimuleren, bijvoorbeeld door het verlenen van een aanmoedigingssubsidie, van onderhouds- en herstelwerkzaamheden aan gebouwen die een bijdrage leveren aan het stadsschoon. De stichting heeft bijvoorbeeld medegewerkt aan de restauratie van het carillon in de stadhuistoren en bijgedragen in de kosten van de bouw van een ophaalbrug over de stadshaven; het bevorderen dat gebouwen die door hun vormgeving of onderhoudstoestand afbreuk doen aan het stadsschoon, worden verwijderd of opgeknapt; het inzage nemen van en zo nodig reageren op aanvragen om een aanleg-, bouw- of sloopvergunning, die bij de gemeente worden ingediend;

het signaleren van en actie ondernemen tegen clandestiene werken en werkzaamheden, die in strijd zijn met het doel van de stichting; het plegen van overleg met onder andere het gemeentebestuur over beleidsnota’s, structuurvisies, streekplannen, bestemmings-, bouw- en herinrichtingsplannen die van invloed zijn op het beschermd stadsgezicht; het zo nodig maken van bezwaar en instellen van beroep tegen besluiten die tot gevolg hebben dat het stadsschoon of cultuurhistorische waarden in Veere worden aangetast; het instandhouden van een door haar gerealiseerde hoogstamfruitboomgaard, groot ongeveer 2,4 hectare, op een voormalige stadswal en gedempte vestinggracht uit de 17e eeuw, gelegen langs ’t Singeltje aan de rand van de oude stad."

- Onderwijs: - "Basisschool SVS De Magdalon (SVS staat voor 'Samenwerkingsschool Veerse Stijl') is in 2013 ontstaan uit een fusie van de openbare en de christelijke school in Veere. Een samenwerkingsschool onder de vlag van de PRIMAS-scholengroep. De Magdalon heeft gekozen voor het “Ontmoetingsmodel”. Een van de belangrijkste pijlers van dit model is dat er niet gekeken wordt naar de verschillen tussen de kinderen, maar naar de overeenkomsten. Omdat er veel meer is dat ons bindt dan waarin we verschillen! Op De Magdalon maakt het niet uit wie je bent, wat je bent, hoe je bent, waar je vandaan komt. Het maakt niet uit of je gelooft en wat je gelooft.

Een belangrijke taak van school is kinderen voorbereiden op hun toekomstige rol in de samenleving. Een samenleving die steeds verandert. Vooral in diversiteit; aan mensen, visies, culturen, geloven. Maar ook een toenemend verdeelde samenleving, omdat mensen in hun visie, hun cultuur, hun geloof steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Daarom willen wij samen met de kinderen op zoek gaan naar wat mensen verbindt. We geloven dat we, door ons te richten op wat ons bindt, respect creëren voor datgene waarin we verschillen. Dat vraagt van de samenleving een verandering van perspectief: van verdeeld naar verbindend denken, van denken in verschillen naar denken in overeenkomsten.

Met onze ‘ontmoetingsschool’ hebben wij gekozen voor die verandering van perspectief, omdat we de kinderen willen voorbereiden op een rol in een samenleving waarin mensen niet tegenover elkaar staan, maar ‘samen’ leven met respect voor wie ze zijn en wat ze geloven of niet geloven. Het betekent ook dat er op een ontmoetingsschool niet aan geloofsopvoeding wordt gedaan, maar aan geloofsontwikkeling voor alle kinderen en met alle kinderen samen! We gebruiken de visie en aanpak van “De deugdenkaarten”, gebaseerd op honderden universele “deugden”. De ontwikkelaars hebben bij al die “deugden” activiteiten bedacht en verhalen gezocht.

Op De Magdalon in Veere noemen we het “kwaliteiten”. Elk jaar komen er ongeveer acht kwaliteiten aan bod. Twee leerkrachten bereiden dat voor door er activiteiten bij te bedenken, verhalen en liedjes te zoeken, vragen te bedenken waarover gefilosofeerd kan worden; soms aangevuld met kunstwerken die met het thema te maken hebben. Omdat onze samenleving een christelijke cultuur en geschiedenis heeft, spelen Bijbelverhalen en christelijke feesten een grotere rol binnen de kwaliteiten dan andere verhalen en religies. Drie keer per week is er een LEVO-activiteit, waarin verteld, gediscussieerd, gefilosofeerd en gezongen wordt, met de methode voor levensbeschouwelijk onderwijs, de kwaliteitenmap én wat ons allemaal bezig houdt als leidraad."

- Muziek: - "Fanfare Veere's Genoegen is opgericht in 1921 en is nog altijd een actieve vereniging, van 1959 tot heden gestadig muzikaal opgeklommen naar de tweede divisie. Een vereniging met een bloeiend jeugdbeleid, waarbij de leerlingen direct kunnen beginnen op hun blaasinstrument of trommel, eerst in het leerlingenorkest en op den duur een plaatsje vinden in het fanfareorkest. Een vereniging die zich graag laat zien en horen op fanfare- en andere festivals, maar die ook zelf met veel genoegen festivals organiseert. Met rond de 60 leden en een grote achterban van donateurs hebben we daar de nodige menskracht wel voor in huis. Sinds 2015 staat de fanfare onder leiding van dirigent Thomas Bruijns uit Wouw.

De fanfare verzorgt in samenwerking met de Zeeuwse Muziekschool (ZMS) muzieklessen op/voor de basisscholen in Veere (Magdalon) en Vrouwenpolder (De Goede Polder). Een docent van de muziekschool verzorgt de lessen en leden/muzikanten van de fanfare faciliteren hierbij (o.a. de muziekinstrumenten, de communicatie en het slotconcert). Het project is gericht op de leerlingen van groep 5 en 6. Na het schoolproject is er de mogelijkheid om 10 proeflessen te volgen op de Zeeuwse Muziekschool. Hierna is het mogelijk om definitief lid te worden van de fanfare en lessen te gaan volgen op de Zeeuwse Muziekschool."

Reacties

(2)

Er staat dat enkel Domburg en Veere een stad is dit klopt niet, zie onder.
1223 - Westkapelle krijgt stadsrechten van Floris IV, graaf van Holland en Zeeland.
Mvg Henk.

Dit klopt wél. Westkapelle https://www.plaatsengids.nl/westkapelle heeft in 1223 inderdaad weliswaar stadsrechten verkregen, maar wordt tegenwoordig weer als dorp beschouwd. Een plaats die ooit stadsrechten heeft verkregen, blijft namelijk niet altijd per definitie stad tot in de eeuwen der eeuwen. Sommigen denken dat kennelijk, zoals u, maar dat is een misverstand. Tegenwoordig is het namelijk alleen nog een gevoelsmatige kwestie, oftewel wat de inwoners ervan vinden is bepalend, en heeft het onderscheid dorp/stad al sinds halverwege de 19e eeuw wettelijk geen betekenis meer.

Zo is Domburg een stad omdat het o.a. een Stadsraad heeft en men o.a. daarmee kennelijk nog aan de stad-status hecht (dus conformeer ik mij daaraan op mijn site), en heeft Westkapelle o.a. een Dorpsraad (en geen Stadsraad, zoals bijv. het vergelijkbare Willemstad dat wél heeft), en een Dorpsvisie (en geen Stadsvisie) waarin de kern ook meermaals - door de eigen inwoners dus, wie zijn wij dan om dat tegen te spreken - als dorp wordt betiteld (dus conformeer ik mij daaraan op mijn site). Zie ook mijn uitleg op de pagina https://www.plaatsengids.nl/kennisbank/wat-een-plaats-en-welke-soorten-p... over de soorten plaatsen die er in ons land zijn (stad, dorp, buurtschap) en hoe dat vandaag de dag in elkaar zit.

"Bedankt voor uw toelichting, weer wat geleerd!"

Graag gedaan! En dank ook voor uw compliment dat u het zo handig vindt dat je alles wat je van Veere zou kunnen willen weten hier overzichtelijk op één pagina bij elkaar vindt. Dat stimuleert mij om de laatste puntjes op de i af te maken, want hier zitten al een paar 'mandagen' arbeid in - net als bij de andere 2.500 steden en dorpen - en tot medio 2021 voeg ik bij alle plaatsen de laatste ontbrekende elementen nog toe, want dan moet het project inhoudelijk helemaal klaar zijn.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen