veere_buiten_de_veste_blauw_plaatsnaambord.jpg

Het NW van de oude stad gelegen villawijkje Buiten de Veste heeft eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden). De Topografische atlas Zeeland vermeldt het - wellicht daarom - als 'plaats', maar dat is niet correct: het is 'gewoon' een buitenwijk van Veere.

Het NW van de oude stad gelegen villawijkje Buiten de Veste heeft eigen blauwe plaatsnaamborden (komborden). De Topografische atlas Zeeland vermeldt het - wellicht daarom - als 'plaats', maar dat is niet correct: het is 'gewoon' een buitenwijk van Veere.