Serooskerke (Walcheren)

Plaats
Dorp
Veere
Walcheren
Zeeland

Serooskerke (Walcheren)

Terug naar boven

Status

- Serooskerke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966.

- Wapen van de voormalige gemeente Serooskerke.

- Onder het dorp Serooskerke vallen ook de buurtschappen Geldtienden, Molenperk en Pitteperk. Overigens zijn deze buurtschappen verdwenen uit de Topografische atlas Zeeland editie 2004 (1). Waarom is ons een raadsel. De huizen staan er immers nog gewoon. In de editie 1990 stonden ze nog wél. Ook op Google Maps (zie hierboven) worden de namen nog vermeld. Overigens zijn deze buurtschappen, althans onder die namen, kennelijk pas betrekkelijk recent ontstaan, want in de Volkstelling van 1840 worden ze niet genoemd en op de Kuijperkaart uit 1866 (zie onderaan deze pagina) komt alleen nog een hoeve Groot Pitteperk voor en de namen Molenperk en Pitteperk als veld- of poldernamen (maar dus nog niet als buurtschapsnamen).

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Stroskerke / Seros. In de 19e eeuw werd de naam ter plaatse uitgesproken als Straaskerke.

Oudere vermeldingen
Ca. 1200 Alerdeskirka, Alerdeskirke, 1263 Alartskerke, 15e eeuw Ser Olaertskerke, 16e eeuw Seroeskercke.

Naamsverklaring
Gevormd uit het Oudnederlandse kirke 'kerk, eigenkerk' en de persoonsnaam Alard. Interessant is de in de oude vormen zichtbare overgang Alard > Olaert > Oort, met wegval van de -t- voor de -s- van de tweede naamval.(2)

Terug naar boven

Ligging

Serooskerke ligt N van Middelburg, W van Veere.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Serooskerke 72 huizen met 907 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 70/892 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Rijnsburg 1/8 en Houdegems-Ambacht 1/7 (1 pand is wat overdone om als buurtschap te betitelen, maar goed zo stond het in dat jaar in de Volkstelling). Opvallend is dat het gemiddelde aantal bewoners per woning met 13 een stuk hoger lag dan het gemiddelde in die tijd (dat uiteenliep van 6 tot 10 personen in 1 woning). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de middeleeuwen had Serooskerke een klooster.

In 1966 was Serooskerke even landelijk beroemd door een waardevolle historische vondst. Een boerenknecht stuitte bij het graven in een preiveldje op een gouden munt. De schat bestond uiteindelijk uit ruim 1.000 gouden munten uit eind 16e / begin 17e eeuw. De goudschat leverde ruim 340.000 euro op, waar de gemeente voor de helft aanspraak op kon maken. Als cadeau aan het dorp is toen zwembad De Goudvijver gebouwd. In 1979 is in het dorp opnieuw een muntschat gevonden, dit keer bestaande uit 850 zilveren munten en in zijn geheel eigendom van de gemeente Veere.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Serooskerke.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Serooskerke heeft 8 rijksmonumenten.

- Hervormde kerk (15e eeuw) met onvoltooide toren (Noordweg 3) en pastorie uit 1879 (Torenstraat 8). De spits is na stormschade in 1966 gerestaureerd. Tijdens het beleg van Middelburg (1572-1574) verdween het koor van de kerk.

- Korenmolen De Jonge Johannes (Vrouwenpolderseweg 55a) is in 1835 gebouwd ter vervanging van een versleten standerdmolen en is tot 1963 in bedrijf geweest, waarna de molen is verbouwd om met een dieselmotor te kunnen malen. Ook zijn er silo's ingebouwd. In 1984 is de molen verkocht aan een particulier, die de molen heeft laten verplaatsen en restaureren. De molen en het nabijgelegen restaurant zijn in 2011 verkocht aan de broers Frank en Arjan Caljouw, die De Jonge Johannes regelmatig laten draaien. Onder in de molen is een klein molenwinkeltje gevestigd, waarin naast graanproducten ook streekproducten worden verkocht. Tijdens de openingsuren van het restaurant is de molen te bezoeken. De molen staat ook wel bekend onder de naam De Hoop, maar inmiddels is de oude naam weer de officiële naam.

- Het Serooskerkse offshorebedrijf OOS International heeft in 2014 buitenplaats Welgelegen met villa en koetshuis (Oostkapelseweg 4) uit 1894 gekocht en gerenoveerd. Het is haar nieuwe hoofdkantoor geworden. Het park rond de villa blijft publiek toegankelijk.

- Gevelstenen in Serooskerke.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In buitenbad De Goudvijver in Serooskerke kun je in de zomerperiode terecht voor zwemlessen, snorkelen, survival en aquajoggen. Op bepaalde tijdstippen kun je vrij zwemmen. Daarnaast zijn er in het zwembad regelmatig activiteiten voor jong en oudr, zoals zwemestafettes en een zwemvierdaagse.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Serooskerke.

- Nieuws: - Nieuws uit Serooskerke op Facebook.

- Belangenvereniging: - "Dorpsraad Serooskerke is een vereniging die open staat voor alle inwoners van het dorp. Door lid te worden steun je het werk van de Dorpsraad. De taak van de Dorpsraad is samen te vatten als: Het behartigen van de dorpsbelangen in de brede zin van het woord, d.w.z .het bestuur is gesprekspartner voor de gemeente Veere en speelt in op diverse zaken op het terrein van ruimtelijke ordening, verkeer, wonen, voorzieningen. Zaken, die voor ons dorp van groot belang zijn omdat de leefbaarheid en dynamiek van kleine kernen voortdurend aandacht vraagt. De Dorpsraad functioneert tevens als platform voor uitwisseling van meningen en ideeën, d.w.z. zij wil de inwoners de gelegenheid bieden om ideeën over de leefbaarheid van het dorp uit te wisselen. Dat kan onder meer tijdens de algemene vergaderingen, tijdens de (openbare) bestuursvergaderingen, in de Serooskerkse Waker, of via de website. Je reacties en suggesties stellen wij erg op prijs."

- Onderwijs: - De begrippen 'leren leren' en 'leren leven' zijn kenmerkend voor Basisschool De Wegwijzer in Serooskerke. Wanneer kinderen lekker in hun vel zitten ontwikkelen ze zich optimaal. Daarom hechten ze grote waarde aan de sfeer op school. Ze hebben een enthousiast team die samen allerlei activiteiten ontwikkelen om dit te bevorderen. Het is een (open) christelijke school, een school die openstaat voor andersdenkenden en deze respecteert. Zij streven ernaar dat de kinderen zich vormen tot creatieve mensen, die zich kritisch durven en kunnen opstellen in de maatschappij. Een goede school maak je niet alleen. Dat doe je samen met kinderen, ouders en team!

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Serooskerke.

- Tennisvereniging LTC Zer Oirts.

- Veiligheid: - Brandweer Serooskerke.

Reacties

(1)

Geachte artikelschrijver,
Ik ben zeer geïnteresseerd in (oude) zilveren en gouden munten. Kunt u mij vertellen of deze gevonden munten ook te bezichtigen zijn?

Red.:
Wij hebben het nagevraagd: De collecties kunnen worden bezichtigd na schriftelijk verzoek aan het Zeeuws Archief (= info@zeeuwsarchief.nl) ter attentie van de beheerder van de verzamelingen van de gemeente Veere.

Reactie toevoegen