Serooskerke (Walcheren)

Plaats
Dorp
Veere
Walcheren
Zeeland

Serooskerke (Walcheren)

Terug naar boven

Status

- Serooskerke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966.

- Wapen van de voormalige gemeente Serooskerke.

- Onder het dorp Serooskerke vallen ook de buurtschappen Geldtienden, Molenperk en Pitteperk. Overigens zijn deze buurtschappen verdwenen uit de Topografische atlas Zeeland editie 2004 (1). Waarom is ons een raadsel. De huizen staan er immers nog gewoon. In de editie 1990 stonden ze nog wél. Ook op Google Maps (zie hierboven) worden de namen nog vermeld. Overigens zijn deze buurtschappen, althans onder die namen, kennelijk pas betrekkelijk recent ontstaan, want in de Volkstelling van 1840 worden ze niet genoemd en op de Kuijperkaart uit 1866 (zie onderaan deze pagina) komt alleen nog een hoeve Groot Pitteperk voor en de namen Molenperk en Pitteperk als veld- of poldernamen (maar dus nog niet als buurtschapsnamen).

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Stroskerke / Seros. In de 19e eeuw werd de naam ter plaatse uitgesproken als Straaskerke.

Oudere vermeldingen
Ca. 1200 Alerdeskirka, Alerdeskirke, 1263 Alartskerke, 15e eeuw Ser Olaertskerke, 16e eeuw Seroeskercke.

Naamsverklaring
Gevormd uit het Oudnederlandse kirke 'kerk, eigenkerk' en de persoonsnaam Alard. Interessant is de in de oude vormen zichtbare overgang Alard > Olaert > Oort, met wegval van de -t- voor de -s- van de tweede naamval.(2)

Terug naar boven

Ligging

Serooskerke ligt N van Middelburg, W van Veere.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Serooskerke 72 huizen met 907 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 70/892 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Rijnsburg 1/8 en Houdegems-Ambacht 1/7 (1 pand is wat overdone om als buurtschap te betitelen, maar goed zo stond het in dat jaar in de Volkstelling). Opvallend is dat het gemiddelde aantal bewoners per woning met 13 een stuk hoger lag dan het gemiddelde in die tijd (dat uiteenliep van 6 tot 10 personen in 1 woning). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In de middeleeuwen had Serooskerke een klooster.

In 1966 was Serooskerke even landelijk beroemd door een waardevolle historische vondst. Een boerenknecht stuitte bij het graven in een preiveldje op een gouden munt. De schat bestond uiteindelijk uit ruim 1.000 gouden munten uit eind 16e / begin 17e eeuw. De goudschat leverde ruim 340.000 euro op, waar de gemeente voor de helft aanspraak op kon maken. Als cadeau aan het dorp is toen zwembad De Goudvijver gebouwd. In 1979 is in het dorp opnieuw een muntschat gevonden, dit keer bestaande uit 850 zilveren munten en in zijn geheel eigendom van de gemeente Veere.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Serooskerke heeft 8 rijksmonumenten.

- Hervormde kerk (15e eeuw) met onvoltooide toren (Noordweg 3) en pastorie uit 1879 (Torenstraat 8). De spits is na stormschade in 1966 gerestaureerd. Tijdens het beleg van Middelburg (1572-1574) verdween het koor van de kerk.

- Molen De Jonge Johannes uit 1835.

- Het Serooskerkse offshorebedrijf OOS International heeft in 2014 buitenplaats Welgelegen met villa en koetshuis (Oostkapelseweg 4) uit 1894 gekocht en gerenoveerd. Het wordt haar nieuwe hoofdkantoor. Het park rond de villa blijft publiek toegankelijk.

- Gevelstenen in Serooskerke.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Serooskerke.

- Onderwijs: - De begrippen 'leren leren' en 'leren leven' zijn kenmerkend voor Basisschool De Wegwijzer in Serooskerke. Wanneer kinderen lekker in hun vel zitten ontwikkelen ze zich optimaal. Daarom hechten ze grote waarde aan de sfeer op school. Ze hebben een enthousiast team die samen allerlei activiteiten ontwikkelen om dit te bevorderen. Het is een (open) christelijke school, een school die openstaat voor andersdenkenden en deze respecteert. Zij streven ernaar dat de kinderen zich vormen tot creatieve mensen, die zich kritisch durven en kunnen opstellen in de maatschappij. Een goede school maak je niet alleen. Dat doe je samen met kinderen, ouders en team!

- Sport: - v.v. Serooskerke (voetbal). - Tennisvereniging LTC Zer Oirts.

- Veiligheid: - Brandweer Serooskerke.

Reacties

(1)

Geachte artikelschrijver,
Ik ben zeer geïnteresseerd in (oude) zilveren en gouden munten. Kunt u mij vertellen of deze gevonden munten ook te bezichtigen zijn?

Red.:
Wij hebben het nagevraagd: De collecties kunnen worden bezichtigd na schriftelijk verzoek aan het Zeeuws Archief (= [email protected]) ter attentie van de beheerder van de verzamelingen van de gemeente Veere.

Reactie toevoegen