Biggekerke

Plaats
Dorp
Veere
Walcheren
Zeeland

biggekerke boerderij 1924 [640x480].jpg

Biggekerke, boerderij, 1924

Biggekerke, boerderij, 1924

DK_20110717_2141_Oude_smederij_Biggekerke.jpg

Biggekerke, historische (hoef)smederij

Biggekerke, historische (hoef)smederij

DK_20110717_5728_Reclame_bord_voor_kachelpoets_Zebralin_Biggekerke.jpg

Zebralin, kachelpoetsreclame uit vervlogen tijden

Zebralin, kachelpoetsreclame uit vervlogen tijden

DK_20110717_5729_Lamp_boven_de_deur_van_het_oude_raad_huis_Biggekerke.jpg

Biggekerke, lamp van'het oude raadhuis boven de deur

Biggekerke, lamp van het oude raadhuis boven de deur

ZL gemeente Biggekerke in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Biggekerke in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Biggekerke in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Biggekerke

Terug naar boven

Status

- Biggekerke is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar gemeente Valkenisse, in 1997 over naar gemeente Veere.

- Wapen van de voormalige gemeente Biggekerke.

- Onder het dorp Biggekerke vallen ook de buurtschappen Groot-Valkenisse, Klein-Valkenisse en Krommenhoeke.

- In de Topografische atlas Zeeland (1) staat onder dit dorp ook nog De Ruiser als ´plaats´ en dus kennelijk veronderstelde buurtschap vermeld (gelegen direct N van Groot-Valkenisse), vermoedelijk omdat er officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) staan. Het is echter ´gewoon´ een bungalowpark.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Beekerke / Beekeu.

Oudere vermeldingen
1235 kopie 1322 Biggenkerke, 1343 Bigghenkerke, 1840 Biggenkerke.

Naamsverklaring
- Kerk 'kerk, eigenkerk' van de persoon Biggo, verkorting van een met het Oudengelse Bigwaeld vergelijkbare naam. De vorm -kerke, met bewaarde slotklinker, is typisch Zeeuws en Vlaams.(2)
- (3) suggereert dat de naam ook van de heilige Begga zou kunnen stammen.

Terug naar boven

Ligging

Biggekerke ligt W van Middelburg, O van Zoutelande.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Biggekerke 70 huizen met 509 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 63/467 (= huizen/inwoners) en buurtschap Krommenhoeke 7/42. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 350 huizen met ca. 900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Biggekerke is zeer oud; het is reeds in 838 bedijkt. Het is een voormalige heerlijkheid. Het dorp had tot 1433 een kasteel, dat in dat jaar op bevel van Graaf Filips I door de ingezetenen van Middelburg is geslecht.

In Biggekerke is duidelijk te zien dat niet elke dorpsring rond hoeft te zijn. De ring heet hier Kerkplein. Wat ook opvalt, is de hoge ligging van dit plein. Je hoeft de zijstraten maar in te kijken om het hoogteverschil met de omgeving te ervaren. Tijdens de oorlogsinundatie van Walcheren in 1944-1945 blijven kerk en kerkhof droog en vormen zo een geschikte voor mens en vee.

Op 17 september 1944 is Biggekerke getroffen door een bom van de geallieerden, waarbij 45 inwoners zijn omgekomen. Daarnaast zijn nog 19 inwoners overleden ten gevolge van het oorlogsgeweld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ter herinnering aan hen is een herinneringsplaat op de begraafplaats geplaatst waar zij jaarlijks worden herdacht.

Ringdorpen zoals Biggekerke zijn in oorsprong boerendorpen. In de grotere dorpen zijn de boerderijen op den duur naar de rand of zelfs naar buiten verplaatst. In de kleinere kernen komen ze echter nog tot op het Kerkplein voor, zoals ook hier het geval is.

Er zijn meer herinneringen aan het agrarisch verleden. Zoals een smederij uit de 18e eeuw. Hiervoor staat de in 1996 herbouwde travalje of hoefstal. In het plaveisel vóór deze travalje bevindt zich een grote ronde wielsteen. Daarop werden de wielen van de boerenwagens van velgen voorzien. Deze wielstenen zijn vaak 'tweedehands' molenstenen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Dorpsblik Biggekerke (2008) schetst de door de dorpelingen wenselijk geachte ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Biggekerke heeft 12 rijksmonumenten.

- 15e-eeuwse Hervormde (PKN) Dorpskerk op een kerkring (= heuveltje midden in het dorp, omgeven door een heg of een gracht). De straten gaan straalsgewijs van de ring uit. Toren en koor dateren uit de 15e eeuw. De kerk maakt deel uit van de PKN-gemeente Biggekerke / Meliskerke. - Beschrijving huidige en vorige orgels in de Dorpskerk.

- Brasser's Korenmolen is een ronde stenen grondzeiler uit 1712, genoemd naar de familie Brasser, die de molen al sinds 1852 bezit en bemaalt. Een andere bijzonderheid is dat het een van de zeer weinige molens in ons land is die sinds de bouw in 1712 continu in bedrijf is gebleven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Biggekerke organiseert naast - uiteraard - Koningsdag ook nog een aantal andere evenementen door het jaar heen. Voor nadere informatie zie de link.

- Zeeuwse Quiltdagen (april).

- Aan de Solexrace Biggekerke (augustus) doet zo'n beetje het halve dorp mee, maar het evenement trekt ook deelnemers en natuurlijk ook toeschouwers uit heel Walcheren. Het is inmiddels een traditie, want het evenement wordt sinds 1999 georganiseerd en er zijn deelnemers die in 2015 alle 17 keer al hebben meegedaan. Men verschijnt in de meest ludieke uitmonsteringen aan de start (waar ook prijzen voor te behalen zijn). Een deel van de deelnemers gaat het dan ook voornamelijk om de fun, maar er zijn ook fanatiekelingen die de Solex opvoeren tot een snelheid van ca. 70 km/uur, wat je aan de buitenkant niet mag zien, dus qua onderdelen moet het origineel blijven (geniet of griezel mee tijdens de 2e manche 2015 middels de helmcamera van Jacco Maljaars). Ook de Solexen zelf zijn soms ludiek verbouwd tot zelfs trikes aan toe. Om te zien hoe het er aan toegaat kun je de reportage Solexrace 2015 van Omroep Zeeland bekijken.

- De Ringrijdersvereniging Biggekerke bestaat al sinds 1948 en organiseert jaarlijks in augustus twee wedstrijden op het Kerkplein.

- Popfestival Bigpop (op een zaterdag in september).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Speeltuin 't Weitje.

- Tuin 't Hofje van de fam. Cijsouw (Noordweg 4) is een landschappelijke romantische tuin van 2000 m² met borders op kleur, een vijver en een fruit- en moestuin. Iedere donderdag en zaterdag is de tuin te bezoeken, verder op afspraak. Groepen op afspraak, eventueel kunt u op afspraak een lunch gebruiken. In april imposante bloembollenpresentatie, in juni rozenfeest.

- Wandelroute rondwandeling Biggekerke - Zoutelande - Valkenisse - Dishoek.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Biggekerke (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- MFC: - In 2016 is gestart met de bouw van een nieuw multifunctioneel centrum (MFC) dat de school (die nu nog in een verouderd gebouw zit) en het dorpshuis gaat huisvesten. Het complex beoogt eind 2017 gereed te zijn.

- Onderwijs: - Basisschool De Schute is er ook voor de kinderen uit buurdorp Meliskerke, waar de basisschool de afgelopen jaren is gesloten wegens te weinig leerlingen.

- Genealogie: - Doop-, Trouw-, Lidmaat- en Begraafregisters Biggekerke van eind 16e eeuw tot begin 19e eeuw. - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Biggekerke, met foto's van alle grafzerken.

Reactie toevoegen