Klein-Valkenisse

Plaats
Buurtschap
Veere
Walcheren
Zeeland

klein-valkenisse_plaatsnaambord.jpg

Klein-Valkenisse is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. T/m 30-6-1966 gemeente Biggekerke. Per 1-7-1966 over naar gemeente Valkenisse, in 1997 over naar gemeente Veere.

Klein-Valkenisse is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. T/m 30-6-1966 gemeente Biggekerke. Per 1-7-1966 over naar gemeente Valkenisse, in 1997 over naar gemeente Veere.

klein-valkenisse_op_kaart_openstreetmap.jpg

De buurtschap Klein-Valkenisse ligt Z van het dorp Biggekerke en W van het dorp Koudekerke, rond de doodlopende Vroonweg, een Z zijweg van de Klaassesweg. (© www.openstreetmap.org)

De buurtschap Klein-Valkenisse ligt Z van het dorp Biggekerke en W van het dorp Koudekerke, rond de doodlopende Vroonweg, een Z zijweg van de Klaassesweg. (© www.openstreetmap.org)

DK_20110711_2028_Klein_Valkenisse.jpg

Klein-Valkenisse, Zeeuwse schuur

Klein-Valkenisse, Zeeuwse schuur

DK_20110711_2031_Klein_Valkenisse.jpg

Klein-Valkenisse, boerderijtje verstopt achter bloemenpracht

Klein-Valkenisse, boerderijtje verstopt achter bloemenpracht

DK_20110711_2035_Klein_Valkenisse.jpg

Klein-Valkenisse, boerderijtje

Klein-Valkenisse, boerderijtje

Klein-Valkenisse

Terug naar boven

Status

- Klein-Valkenisse is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. T/m 30-6-1966 gemeente Biggekerke. Per 1-7-1966 over naar gemeente Valkenisse, in 1997 over naar gemeente Veere.

- De buurtschap Klein-Valkenisse valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Biggekerke.

- De buurtschap Klein-Valkenisse ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden, in tegenstelling tot de naastgelegen buurtschap Groot-Valkenisse die wel een bebouwde kom en daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden) heeft.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1838-1857 Klein-Valkenisse. Op de Kuijperkaarten van ca. 1870 is ter plekke sprake van een buurtschap Valkenisse.

Naamsverklaring
Zie Groot-Valkenisse.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Klein-Valkenisse ligt Z van het dorp Biggekerke en W van het dorp Koudekerke, rond de doodlopende Vroonweg, een Z zijweg van de Klaassesweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Klein-Valkenisse niet (apart) vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap slechts een handvol panden, met ca. 15 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Tweede Wereldoorlog
Klein-Valkenisse behoorde tot het Seefront met Widerstandnest Carmen (naar de opera van Bizet) als centraal verdedigingspunt. In de bunkers in dit gebied, dat grotendeels verboden gebied is, zat een infanteriereserve eenheid. Wn Carmen bezat zeven manschapbunkers, voor 80 soldaten, die tegenwoordig door het zand van de duinen nagenoeg verdwenen zijn. In de buurt van Wn Carmen lag ook een barakkencomplex, Lager Jena, voor ruim 260 arbeiders, die in dienst waren van de organisatie Todt (O.T.) en de bunkers bouwden voor de Atlantikwall. Hiervan zijn nog twee gemetselde schuilhutten te vinden. Voor de rest is van het kamp alles verdwenen. Voor nadere informatie kijk als je ter plekke bent op de informatiepanelen die langs het fietspad zijn geplaatst. (bron: website Strijdbewijs.nl) Zie voor dit thema ook het hoofdstuk Bezienswaardigheden.

Terug naar boven

Actuele situatie

- Reportage over buurtschap Klein-Valkenisse in tekst en video op de site van de PZC, februari 2021.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- "Deze boerderij te Klein-Valkenisse op Walcheren is een uniek voorbeeld van een wat kleinere Walcherse boerderij uit de vroege 19e eeuw, die geheel gaaf bewaard is gebleven. Alle bijgebouwen zijn nog aanwezig. In de zomer van 2007 restaureerden wij het varkenskot, en in het najaar de grote houten schuur. Van het varkenskot moest veel metselwerk worden vernieuwd en het dak worden hersteld. Het metselwerk bestaat voor het merendeel uit hergebruikte stenen, die in wild verband zijn gemetseld. De houten schuur was in slechte staat. De gemetselde fundering moest worden vernieuwd en van de spantconstructie was een groot deel verrot. Dit vervingen we door o. a. gedisseld rondhout, deels afkomstig van landgoed Twickel bij Delden. Een dissel is een bijl met het ijzer dwars op de steel, waarmee het mogelijk is een ronde stam in korte tijd vierkant te kappen. Dit werd in ons land tot half jaren ’60 nog regelmatig gedaan, vooral bij stammen voor waterwerken. In ontwikkelingslanden wordt het nog steeds zo gedaan. Ook de buitenkant van de gepotdekselde schuur hebben we grotendeels vernieuwd, alsmede de niet-originele makelaar in de top." (bron: Meubelmakerij, restauratie- en aannemingsbedrijf A.C. Rijken en zonen, Koudekerke)

- In de duinen bij Klein-Valkenisse staat een verzetsmonument voor 6 op deze plek gefusilleerde burgers, die in september 1944 verzetsdaden hadden gepleegd tegen de Duitsers. Het is vrijwel zeker dat de slachtoffers volgens het standrecht zijn veroordeeld. Dit standrecht werd vóór september 1944 alleen toegepast op militairen. Na 4 september werd de opdracht gegeven ook burgers volgens het standrecht te veroordelen, waarschijnlijk op grond van de Kriegsstrafverfahrensordnung (KStVO) uit 1938. Het standrecht had tot taak onrust- en verzetsbewegingen onder de burgers middels doodvonnissen snel en hardhandig de kop in te drukken. Beroep tegen een uitspraak van een standrecht was niet mogelijk. Bij de hoogste bevelvoerende officier in het gebied kon wel een gratieverzoek worden ingediend.

- Nabij de Lageweg ligt nog een tankgracht uit 1942, een met water gevulde gracht van 12 tot 17 meter breed, als onderdeel van de verdedigingslinie. Maakt deels gebruik van de Valkenisse Watergang.

- Hockerhindernissen.

- Personeelsondrekomen uit 1942, type 621, Gruppenunterstand, naar ontwerp van de genie van de Duitse landmacht (General der Pioniere und Festungen) van het Obercommando des Heeres te Berlijn. Gewapend betonnen bunker met open observatiepost in een van de vleugelmuren. Onderdeel van het complex Landfront Vlissingen, binnen het Widerstandsnest Carmen.

- Gewondenverzamelplaats uit 1942, type 134S, Unterstand für Verwundetesammelstellen. Gewapend betonnen bunker met verbrede ingang en afgeschuinde toegangen ten behoeve van het transport met brancards. Waarschijnlijk evenals monumentnummer 529344 (zelfde bunkertype) in Stützpunkt Kolberg naar ontwerp van de genie van de Duitse Landmacht van het 15e Leger in Lille, onder welk oppercommando Walcheren stond. Onderdeel van het complex Landfront Vlissingen binnen het Widerstandsnest Carmen. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) Deze en de vorige vermelde bunker liggen in het duingebied van Klein-Valkenisse, dat overigens niet publiek toegankelijk is.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "Sinds 2012 loop ik, Arjen van Gilst, op vraag van Staatsbosbeheer, in de - voor publiek afgesloten - duinen van Klein-Valkenisse om dagvlinders te tellen. Gaandeweg zijn steeds meer insecten gemonitord. Op deze pagina vind je een link naar de meest recente rapportage van het onderzoek. Daarnaast worden er foto's getoond die sinds 2018 in het duingebied zijn genomen. Op deze pagina kun je pdf-bestanden van twee onderzoeken online bekijken of downloaden. Allereerst is er de link naar het verslag over het onderzoek in de duinen van Klein-Valkenisse en Dishoek-Noord. De tweede link verwijst naar het onderzoek naar Kleine vuurvlinders met blauwe vlekjes uit 2018. Er staan ook links naar fotoboeken die bij Albelli zijn gemaakt. Je kunt deze boeken online inzien door op een 'knop' te klikken. Er opent dan een externe link in een nieuw tabblad, zodat je op de site van Albelli terecht komt. Mocht je interesse hebben in een gedrukt exemplaar, dan is nabestelling mogelijk. Daarvoor kun je de contactoptie gebruiken. Je kunt dan vermelden in welk exemplaar je geïnteresseerd bent, zodat deze bij Albelli opnieuw gedrukt kan worden. Ik heb een aparte pagina gemaakt voor een verdwenen gewaande vlieg - Duistere villa - Villa longicornis - die in het duingebied is herontdekt."

- Overzicht van waargenomen planten- en/of diersoorten aan het strand en in de duinen van buurtschap Klein-Valkenisse (tip: als je onder de tab 'Waarnemingen' weinig of geen resultaten ziet, leg de datum dan een stuk, bijvoorbeeld een jaar, terug).

Reactie toevoegen