Schellach

Plaats
Buurtschap
Middelburg Veere
Walcheren
Zeeland

Schellach plaatsnaambord (Kopie).jpg

Schellach, in deze buurtschap zijn in 2011 plaatsnaamborden met informatiepanelen geplaatst

Schellach, in deze buurtschap zijn in 2011 plaatsnaamborden met informatiepanelen geplaatst

Schellach

Terug naar boven

Status

- Schellach is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, in deels gemeente Veere, deels gemeente Middelburg. T/m 30-6-1966 grotendeels gemeente Vrouwenpolder (waar het de uiterste zuidoostelijke punt van was), deels gemeente Sint Laurens.

- De buurtschap Schellach valt deels onder de stad (en daarmee gemeente) Veere, deels onder het dorp Sint Laurens (gem. Middelburg). Dat laatste dorp ligt echter voor de postadressen 'in' Middelburg en daarmee dit deel van de buurtschap ook.

- Schellach is sinds 2011 voorzien van (witte) plaatsnaamborden (met een informatiepaneel er onder).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1274 Schelach, 1285 Schellach, 1343 Scellacht.

Naamsverklaring
De naam hangt vermoedelijk samen met het Middelnederlandse schilacht 'twist, verschil van mening'. Namen van landstukken en polders hebben vaker namen die herinneren aan vroegere twisten (vergelijk Kijfakker, Kibbelhoek, Hebrecht, Cabauw).(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Schellach ligt NO van Middelburg, O van Sint Laurens, rond de Golsteinseweg W van de weg Middelburg-Veere (N663) en de Vioskeweg O ervan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Schellach 15 huizen met 124 inwoners in de gemeente Vrouwenpolder. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De kern Schellach lag op een oude kreekrug, in dit geval een zijrug van de bredere kreekrug Serooskerke – Sint Laurens -Middelburg. Deze zeer oude heerlijkheid en het dorp (met kerk, kosterij, molen en school), waarvan in 1753 allen nog maar de begraafplaats resteerde, stonden onder het gezag van de Graaf van Zeeland. Bij de verwoesting ten tijde van het Beleg van Middelburg (1572–1574) moesten vooral de kerk en de molen het ontgelden. In de tijd van Smallegange (1696) stonden er van de kerk nog de muurresten, gewelven en een gedeelte van de toren. Een klein verhoogd plateau in de buurtschap herinnert nog aan de plek waar de kerk heeft gestaan. Op de kadastrale kaart van 1846 staat het ‘t Hof Klein-Schellach aangegeven. Deze hofstede is bij de inundatie van 1944 verdwenen. Na de oorlog werd iets westelijker aan de Schellachseweg een nieuwe boerderij gebouwd. Veel boerderijen in de buurtschap zijn in de 20e eeuw pas gebouwd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Grafheuvel.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Conform het plan Natuurontwikkeling Schellach is in 2003 rond de t-splitsing Golsteinseweg / Schellachsweg het stuk grond rond de oude begraafplaats van de buurtschap heringericht als natuurgebied. Door de natuurontwikkeling is de cultuurhistorie van het gebied versterkt. Hierbij staat voor het streefbeeld het oude polderlandschap van Walcheren en het landchapsbeeld van Schellach anno 1846 centraal. Het gaat om kleinschalige reliëfrijke graslandpercelen omzoomd door heggen. Het streefbeeld bestaat uit reliëfrijk, bloemrijk grasland overgaand in zeer plaatselijk nat voedselrijk grasland langs de greppels die de kavelgrenzen van 1846 accentueren.

Bij het bloemrijke grasland wordt het aspect bepaald door kamgrasweiden met kenmerkende soorten als Kamgras, Madeliefje, Gewone rolklaver en Witte klaver. De kamgrasweiden worden afgewisseld met lijnvormig braamstruweel met hier en daar een enkele Meidoorn langs de greppels, waarin struweelvogels als Braamsluiper en Heggemus broeden. Langs de greppels en op de laaggelegen poelgronden kan zich in natte jaren plaatselijk zilverschoongrasland ontwikkelen. Hierin domineren grassoorten als Fiorin en Geknikte Vossenstaart. Het extensieve begrazingsbeheer versterkt de structuurverschillen binnen het grasland. Het gebiedje wordt sinds 2003 beheerd door Stichting Het Zeeuwse Landschap.

Reactie toevoegen