Walcheren

Streek
Walcheren
Zeeland

Walcheren onder water 1947 [640x480].jpg

Walcheren Onder water 1947

Walcheren Onder water 1947

Walcheren

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je luxe ingerichte tent bij Hoeve Banenburg.

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark Ons Buiten.

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark De Meerpaal.

- Boek hier je vakantiehuis op Walcheren.

- Boek hier je hotel of B&B op Walcheren.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Walcheren.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Walcheren (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Walcheren is een streek en voormalig eiland in de provincie Zeeland.

- De streek Walcheren omvat sinds de laatste herindelingan van 1997 nog slechts 3 gemeenten: Middelburg, Veere en Vlissingen.

- De streek Walcheren omvat de steden, dorpen en buurtschappen Aagtekerke, Arnemuiden, Biggekerke, Boudewijnskerke, Brigdamme, Buttinge, Dishoek, Domburg, Gapinge, Geldtienden, Grijpskerke, Groot-Abeele, Groot-Valkenisse, Hoogelande, Klein-Valkenisse, Kleverskerke, Koudekerke, Krommenhoeke, Mariekerke, Meliskerke, Middelburg, Molembaix, Molenperk, Nieuw- en Sint Joosland, Nieuw-Abeele, Oostkapelle, Oost-Souburg, Oudedorp, Pitteperk, Poppendamme, Ritthem, Schellach, Serooskerke, Sint Jan ten Heere, Sint Janskerke, Sint Laurens, Snabbeldorp, Veere, Vlissingen, Vrouwenpolder, Werendijke, Westkapelle, West-Souburg en Zoutelande.

Terug naar boven

Naam

Inwoners van deze streek heten Walchernaars (en niet Walchenaren).

Terug naar boven

Ligging

- Walcheren ligt W van Bergen op Zoom, W van Zuid-Beveland, aan het eind van de A58. Walcheren wordt aan 3 zijden omgeven door water: in het Z de Westerschelde, in het W de Noordzee en in het N het Veerse Meer.

- Walcheren is een overwegend landelijke regio. De twee grootste plaatsen op het eiland zijn Vlissingen en Middelburg, deze steden vormen samen een stadsgewest. Het grootste dorp van Walcheren is Oost-Souburg (hoewel dat in de praktijk vaak als stadsdeel van Vlissingen wordt gezien), daarna komt Koudekerke.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Walcheren omvat ca. 45.000 huizen met ca. 114.000 inwoners op een oppervlakte van 216 km2 en is daarmee het dichtstbevolkte 'eiland' van Zeeland.

Terug naar boven

Geschiedenis

Walcheren was al in de Romeinse tijd bewoond, met Domburg als belangrijke handelsplaats. De vermoedelijke naam van Domburg was in die tijd Walichrum, wat de oorsprong van de naam Walcheren verklaart. In de 3e en 4e eeuw overstroomde een groot deel van Zeeland en het gebied bleef zo goed als onbewoond. In de 9e eeuw worden ringwalburgen aangelegd ter bescherming tegen invallen van Noormannen bij de plaatsen Middelburg (de middelste burg), Domburg (de duinburg) en Oost-Souburg (de zuidburg). De plaatsnamen herinneren hier nog aan.

Boeren in het aanvankelijk nog niet ingepolderde gebied werpen kleine heuveltjes (terpen) op ter bescherming tegen overstromingen. Vanaf de 11 eeuw wordt Zeeland stukje bij beetje ingepolderd. De vruchtbare Zeeuwse klei is zeer geschikt voor landbouw, en de welvaart in het gebied neemt toe dankzij de handel overzee. Vanaf de 12e eeuw verschijnen dorpen en steden. Vanwege de goede bereikbaarheid over zee neemt het belang van steden als Middelburg, Veere en Vlissingen vanaf de 14e eeuw snel toe.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) is Walcheren vaak bij oorlogshandelingen betrokken. Daarnaast kent het gebied ook overstromingen, waaronder de Allerheiligenvloed van 1570. De 18e en 19e eeuw is een periode van teruglopende welvaart. De economie stagneert, met uitzondering van de landbouw. In 1872 wordt de spoorlijn van Zuid-Beveland doorgetrokken naar Vlissingen. Daarvoor wordt tussen Zuid-Beveland en Walcheren de Sloedam aangelegd, waarmee Walcheren vanaf dat moment een schiereiland is.

Tweede Wereldoorlog
De Duitsers bouwen Walcheren om tot een vesting, de Festung Walcheren. Hier bouwen zij ongeveer 200 bunkers) en richten er 16 zware kustbatterijen in van Vlissingen tot Domburg, waarmee zij de gehele monding van de Westerschelde bestrijken, als onderdeel van de Atlantikwall. Aan de oostzijde van Walcheren bij de Sloedam bouwen zij het zogeheten Landfront, een zware verdedigingslinie van 38 bunkers met een tankgracht van 11 km. Dit Landfront is sinds 2011 via een speciaal aangelegde fietsroute te bezichtigen. Er zijn nog 27 bunkers over, waarmee het Landfront Walcheren de best bewaarde en tevens grootste Duitse stelling van Nederland is.

De Duitsers beheersen met Walcheren ook de toegangsweg tot havenstad Antwerpen. Het geallieerde leger heeft eind 1944 voor de bevrijding van Nederland echter een grote aanvoerhaven in de nabijheid nodig: de havens in Normandië zijn te beperkt en te ver. Om de toegangsweg naar Antwerpen open te stellen is ook Walcheren nodig. Maar de sterke Duitse verdediging maakt een landing hier een hachelijke zaak. Pogingen om via de Sloedam aan te vallen mislukken aanvankelijk en kosten met name de Canadezen grote verliezen. Daarom bombarderen de geallieerden op 3 oktober 1944 de dijken van Walcheren bij Westkapelle. Ondanks waarschuwingen aan de bevolking met strooibiljetten op 2 oktober, vinden 180 inwoners van Westkapelle de dood; ook worden 600 van de 650 woonhuizen vernietigd. De dijken bij Vlissingen en Veere worden ook gebombardeerd, en op 17 oktober wordt Westkapelle opnieuw bestookt om het gat in de dijk te vergroten en verdiepen. Walcheren komt hierdoor onder water te staan, met als doel om zo de Duitse verdediging te ontregelen ter voorbereiding op een aanval vanuit zee. Op 1 november gaan in Westkapelle en Vlissingen voornamelijk Britse en Noorse troepen aan land, en na hevige gevechten wordt Walcheren op 8 november 1944 bevrijd.

Watersnood en Deltawerken
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werd Zeeland getroffen door de watersnood. Walcheren bleef nu goeddeels gevrijwaard van overstromingen. Om een dergelijke ramp in de toekomst te voorkomen, werden vanaf 1958 de Deltawerken uitgevoerd. Een neveneffect hiervan was dat de verbindingen met de rest van Nederland aanzienlijk werden verbeterd. De Veerse Gatdam uit 1961, een onderdeel van de Deltawerken, verbindt Walcheren met Noord-Beveland. Het vroegere Veerse Gat heet tegenwoordig Veerse Meer en is een populair watersportgebied dat veel toeristen trekt. De haven van de stad Veere is door de aanleg van de Veerse Gatdam niet meer met de zee verbonden, waardoor de vissersvloot van Veere moest uitwijken. De kustlijn is echter door de aanleg van de dam aanzienlijk verkort, wat het gevaar voor overstroming van Walcheren flink vermindert.

Gemeentelijke herindelingen
- Op Walcheren hebben per 1-7-1966 grootschalige gemeentelijke herindelingen plaatsgevonden en is een aantal nieuwe, grotere gemeenten opgericht en zijn bestaande gemeenten vergroot. - Verslag van de vaste Commissie van Binnenlandse Zaken van de voors en tegens die bij de uiteindelijke herindelingen van 1966 op Walcheren een rol hebben gespeeld. - Wat vinden oud-burgemeester van Vlissingen Jaap van der Doef en historicus Jan Zwemer uit Serooskerke (Walchteren) van 1 evt. gemeente Walcheren? (YouTube-filmpje).

Infrastructuur
In tegenstelling tot de geisoleerde ligging van vroeger, is Walcheren tegenwoordig goed ontsloten met de rest van Zeeland en Nederland. Zo zijn er de N57 vanuit Rotterdam over de Zuid-Hollandse eilanden en Schouwen-Duiveland naar Middelburg (die recent als een ringweg om Middelburg heen is gelegd i.p.v. erdoor), de A58 en de spoorlijn, beide van Vlissingen naar Roosendaal en verder. Sinds de aanleg van de Westerscheldetunnel van Zuid-Beveland naar Zeeuws-Vlaaneren in 2003, is het autoveer van Vlissingen naar Breskens vervangen door een fiets- en voetveer.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Walcheren, kunt u terecht bij:

- Heemkundige Kring Walcheren.

- Site over de veldnamen van Walcheren. Van 1972-2006 zijn de meeste veldnamen op Walcheren geïnventariseerd. Deze inventarisatie heeft geleid tot een 6-tal publicaties. De meeste van deze publicaties zijn inmiddels uitverkocht, maar via de link zijn de veldnamen ook online te raadplegen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Landschapsbeheer Zeeland heeft in 2012 onderzoek gedaan in een aantal 'gekrompen dorpen' op Walcheren (= dorpen die tot buurtschap zijn 'gekrompen' doordat o.a. de kerk is verdwenen). Wat o.a. heeft geleid tot nieuwe plaatsnaamborden en informatiepanelen ter plekke. Het betreft de buurtschappen en voormalige dorpen Werendijke, Poppekerke, Boudewijnskerke en Krommenhoeke.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stichting Bunkerbehoud zet zich in voor educatie, behoud en beheer m.b.t. de verdedigingswerken die nog in het landschap van Walcheren aanwezig zijn.

- Op de site van de H. Maria Parochie Walcheren kunt u lezen welke RK kerken er op Walcheren zijn.

- Overzicht van buitenplaatsen op Walcheren.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In de Gouden Eeuw waren er op Walcheren wel zo’n 200 buitenplaatsen, vaak voorzien van grote statige huizen en parken. In de daaropvolgende Franse tijd zijn bijna alle buitens vervallen, de meeste huizen zijn afgebroken en de parken weer omgezet in akkers. Momenteel is op de plaats van het oude buiten meestal nog een boerderij te vinden met vaak nog allerlei kenmerken van het oude buiten, zoals een oude gracht of een statige toegangspoort.

Het project 'Verborgen Buitens' van Landschapsbeheer Zeeland heeft als doel om deze 'verborgen buitens' te behouden en beter herkenbaar te maken en ze tevens onder de aandacht te brengen bij het publiek. De sporen uit het verleden op de 'verborgen buitens' worden weer beter zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Dit wordt gerealiseerd door het (deels) herstellen van een aantal oude elementen van de oude buitenplaatsen. Hieronder vallen onder andere het uitbaggeren van oude grachten en vijvers, herstel van lanen en andere beplantingselementen en het herstel van enkele kleine cultuurhistorische elementen zoals hekken, paden en bruggetjes.

- De plaatsen op Walcheren die aan de Noordzee liggen, zijn populaire badplaatsen. Het betreft (met de klok mee vanaf Vlissingen) Dishoek, Zoutelande, Westkapelle, Domburg, Oostkapelle en Vrouwenpolder.

- De Dishoekduikers informeren u op hun Facebook-pagina over duikmogelijkheden rond Walcheren.

Terug naar boven

Cultuur

- Stichting Het Walchers Costuum heeft als doelstelling het conserveren, reconstrueren en promoten van de Walcherse streekdracht, zoals die van 1800 tot heden op Walcheren wordt gedragen. Dit doen zij onder meer door: het verzamelen en conserveren van authentieke streekdrachtonderdelen en sieraden; het houden van presentaties waarbij ze de oude en moderne Walcherse dracht aan publiek laten zien; het houden van lezingen over de Walcherse streekdracht. Bij Het Walchers Costuum zijn ca. 30 vrijwilligers aangesloten, waaronder een aantal kinderen. Geheel belangeloos en met veel enthousiasme verlenen zij hun medewerking op allerlei gebied. Een groot deel van de vrijwilligers neemt met veel plezier deel aan de klederdracht presentaties, waarbij de Walcherse streekdracht vanaf 1800 tot heden gepresenteerd wordt. Op deze wijze kan een breed publiek kennismaken met deze ongelofelijk rijke en prachtige kleding die onderdeel uitmaakt van het Zeeuws cultureel erfgoed.

- Stichting Kunsteducatie Walcheren zet zich in om zo veel mogelijk inwoners van Walcheren in aanraking te brengen met en te laten deelnemen aan culturele activiteiten. Kunst, cultuur en onderwijs horen bij elkaar, maar het op elkaar afstemmen van het aanbod van de instellingen en de vragen en wensen van de scholen is een intensief proces dat niet vanzelf gaat. Kunsteducatie Walcheren ondersteunt en adviseert daarom het basis- en voortgezet onderwijs, MBO en HBO bij de opzet, organisatie en ontwikkeling van culturele projecten, lessen, workshops, trainingen en beleid. Daanaast initieert en participeert zij in projecten rondom cultuureducatie en -partipicatie zoals het Pennywafelhuis in de wijk Dauwendeale in Middelburg, Festival Veere en Muziekproject Eddy's Kids. Kunsteducatie Walcheren ondersteunt en faciliteert ook het initiatief van zelfstandige docenten en kunstenaars in het in 2015 opgerichte Cultuurhuis Kuiperspoort. Zie hun website voor meer informatie over creatieve cursussen, workshops, lezingen en excursies.

Terug naar boven

Links

- Nieuws over Walcheren in de PZC.

Reactie toevoegen