Groot-Valkenisse

Plaats
Buurtschap
Veere
Walcheren
Zeeland

RIT_20110711_2037_Groot_Valkenisse.jpg

Groot-Valkenisse, villa aan de duinrand

Groot-Valkenisse, villa aan de duinrand

RIT_20110711_2041_Groot_Valkenisse.jpg

Groot-Valkenisse, Zeeuwse boerenschuur

Groot-Valkenisse, Zeeuwse boerenschuur

RIT_20110711_2044_Groot_Valkenisse.jpg

Groot-Valkenisse, boerenbedrijven worden boerencampings

Groot-Valkenisse, boerenbedrijven worden boerencampings

RIT_20110711_5700_Groot_valkenisse_Zeeland.jpg

Groot-Valkenisse, recreatiepark

Groot-Valkenisse, recreatiepark

Groot-Valkenisse

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je luxe ingerichte tent bij Hoeve Banenburg.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Groot-Valkenisse.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Groot-Valkenisse.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Groot-Valkenisse.

Terug naar boven

Status

- Groot-Valkenisse is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. T/m 30-6-1966 gemeente Biggekerke. Per 1-7-1966 over naar gemeente Valkenisse, in 1997 over naar gemeente Veere.

- De buurtschap Groot-Valkenisse valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Biggekerke.

- De buurtschap Groot-Vallkenisse heeft een eigen bebouwde kom met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden), in tegenstelling tot het naastgelegen Klein-Valkenisse, dat witte plaatsnaamborden heeft en daarmee dus buiten de bebouwde kom ligt.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Opvallend is dat op de plaatsnaamborden Groot-Valkenisse zonder koppelteken wordt geschreven en Klein-Valkenisse met koppelteken. Vermoedelijk is dat geen bewuste keuze; je doet het in principe bij allebei wel of bij allebei niet, lijkt ons althans. En aangezien het taalkundig in principe met koppelteken is (tenzij de gemeente bewust besloten zou hebben om het zonder te doen), houden wij die spelling op onze pagina aan.

Oudere vermeldingen
1219 Valkenissa, 1856 Valkenisse.

Naamsverklaring
Gezien de ligging op Walcheren is duidelijk dat de plaats niet rechtstreeks teruggaat op het in de middeleeuwen herhaaldelijk vermelde Valkenisse (1219 Valkenissa), dat immers op Zuid-Beveland lag. De kaart van Hattinga uit 1753 vermeldt onze plaats niet, maar op de kaart van de Militaire Verkenningen vindt men haar een eeuw later ingetekend. Aangezien dan ook een aangrenzend Klein-Valkenisse vermeld wordt, lijkt de vestiging enige tijd voordien te hebben plaatsgevonden. Dit late voorkomen en de overeenkomst van de naam met het in 1682 verlaten Valkenisse op Zuid-Beveland suggereert een (gehele of gedeeltelijke) verplaatsing van de nederzetting met behoud van de plaatsnaam. De betekenis is in ieder geval dezelfde: samenstelling van nisse 'nes, in water uitstekend land' en de persoonsnaam Valke. Volgens een in 1455 optetekende traditie zou het oude Valkenisse (waarvan de naam nog voortleeft in de Valkenissepolder en de Platen van Valkenisse in de Westerschelde) gesticht zijn door een uit Vlaanderen afkomstige ridder Falko, die een op zijn nest zittende valk als wapenschild voerde.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Groot-Valkenisse ligt ZW van Biggekerke, ZO van Zoutelande, rond de Valkenisseweg en grenst in het W aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 worden Groot-Valkenisse en Klein-Valkenisse niet genoemd. Op de Kuijperkaarten van ca. 1870 is sprake van een buurtschap Valkenisse ter plekke.

- Tegenwoordig wordt een groot deel van het grondgebied van Groot-Valkenisse in beslag genomen door vakantiewoningen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Reeds in de 17e eeuw is hier sprake van een hoeve Valkenisse.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Groot-Valkenisse is, gezien haar ligging direct aan de Noordzee, een populair badplaatsje.

Reactie toevoegen