Zoutelande

Plaats
Dorp
Veere
Walcheren
Zeeland

DK_20110711_2059_Zoutelande.jpg

Zoutelande is een dorp en badplaats in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar gemeente Valkenisse, in 1997 over naar gemeente Veere.

Zoutelande is een dorp en badplaats in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar gemeente Valkenisse, in 1997 over naar gemeente Veere.

DK_20110711_2065_Zoutelande.jpg

Zoutelande, bunker in de duinen

Zoutelande, bunker in de duinen

RIT_20110711_5716_Zoutelande_Zeeland.jpg

Zoutelande, zomers straatbeeld

Zoutelande, zomers straatbeeld

RIT_20110711_5721_Zoutelande_Zeeland.jpg

Zoutelande, strand met golfbrekers

Zoutelande, strand met golfbrekers

ZL gemeente Zoutelande in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Zoutelande in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Zoutelande in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Zoutelande

Terug naar boven

Status

- Zoutelande is een dorp en badplaats in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar gemeente Valkenisse, in 1997 over naar gemeente Veere.

- Wapen van de voormalige gemeente Zoutelande.

- Onder het dorp Zoutelande vallen ook de buurtschappen Boudewijnskerke, Sint Janskerke, Snabbeldorp en Werendijke.

- In de Topografische atlas Zeeland (1) worden ook De Zandput en Het Kustlicht, NW van Zoutelande, als 'plaats' vermeld, vermoedelijk omdat ter plekke officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) stonden met die namen. Het zijn echter 'gewoon' bungalowparken en dus geen 'plaatsen'. Sinds medio 2011 staan er witte naamborden (wat wij ook logischer vinden). De naam Het Kustlicht is daarbij vervangen door de namen Kustlicht (zonder voorvoegsel dus) I en Kustlicht II.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Zóetelande / Zoetelande.

Oudere vermeldingen
1256 kopie 14e eeuw Soutenlande, 1343 Zoutelanden, 1396 Salsa terra.

Naamsverklaring
- De toevoeging zout betekende in Zeeland en op de Zuidhollandse eilanden niet alleen zout, van water gezegd, maar was ook een aanduiding voor aan zee gelegen, buitendijks land (in tegenstelling tot zogenaamd vers 'binnendijks' land).(2)

Terug naar boven

Ligging

Zoutelande ligt NW van Vlissingen, ZO van Westkapelle en grenst in het Z aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Zoutelande 106 huizen met 555 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 80/372 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Werendijke 4/26, Sir Boudewijnskerke 16/111 en Sint Janskerke 6/46. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van oudsher is Zoutelande voornamelijk een boerendorp, en waren de landbouw en de daaraan gekoppelde activiteiten de belangrijkste bronnen van bestaan. Dit karakter veranderde geleidelijk door de toenemende vraag naar strandrecreatie sinds medio 19e eeuw. Tegenwoordig is het dorp vooral een familiebadplaats. In de zomer is het er levendig druk en in de winter rustig. De ligging van het dorp is zeer fraai en landelijk, tegen de duinen en omsloten door natuur. Het dorp ligt tussen Dishoek en Westkapelle in. Er wonen ondernemende en actieve mensen. Mensen zijn betrokken bij hun verenigingen en in het toeristenseizoen worden er allerlei activiteiten voor toeristen georganiseerd.

Tweede Wereldoorlog
De vrouw van huisarts Frits Vaandrager in Zoutelande, Marcelle, vertrekt begin juni 1944 met hun drie zoons en zwanger van de vierde, naar Amsterdam. Dat lijkt het echtpaar het veiligst, nadat hun huis (Huize Marja) door een nabij gevallen bom zwaar beschadigd is geraakt. In oktober 1944 wordt Frits door de Duitsers aangehouden en een week vastgehouden in de gevangenis in Middelburg, om te achterhalen of hij zich met illegale activiteiten bezighoudt. Ze vinden echter niets verdachts en laten hem vrij. Frits vreest sindsdien toch voor zijn leven en wil zijn geliefde Marcelle zijn dagelijkse gedachten en bezigheden nalaten, mocht hij inderdaad de dood vinden. Omdat hij weet dat brieven versturen vrijwel onmogelijk is, schrijft Frits zijn tussen 11 oktober 1944 en 21 mei 1945 zijn 526 brieven in twee patiëntenboekjes.

Na de bevrijding van Walcheren in november 1944 is het voor Frits voorlopig nog onmogelijk om Amsterdam te bereiken. Eind mei 1945 ziet hij eindelijk kans om naar Amsterdam te gaan en zich met zijn gezin te herenigen. Ze gaan terug naar Zoutelande en vestigen zich in Golfsang aan de Duinweg. In november 1945 neemt Frits de praktijk van zijn vader in Domburg over. Zoon Michiel Vaandrager: "We hebben de patiëntenboekjes in 2011 gevonden toen we het huis opruimden na het overlijden van mijn moeder. Wij kenden die brieven niet. Er is jaren niets mee gebeurd, tot ik Karel Noorlander tegenkwam en erover vertelde. Hij heeft ze gedigitaliseerd en uiteindelijk hebben we besloten ze zo te publiceren. Zeker nu, 75 jaar na de Slag om de Schelde, is dit een historisch document", zo lichtte hij toe bij de verschijning van het boek in oktober 2019. Historicus Hans Sakkers en oud-huisarts Karel Noorlander hebben het oorlogsdagboek 'Voor Marcelle. Brieven van de huisarts uit Zoutelande tijdens de Slag om de Schelde van 11 oktober 1944 tot 12 mei 1945' samengesteld. Sakkers plaatste de brieven in de context van de tijd; de Slag om de Schelde en de eerste maanden na de bevrijding van Walcheren.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Een nieuw Langstraatplein beoogt Zoutelande weer meer allure te geven als familiebadplaats. Tegen de zeedijk langs het plein is een met beplanting overdekt 'trappentheater' gebouwd. En de 'verblijfsfunctie' is versterkt. Zo is er meer ruimte gekomen voor de horeca-terrassen en voor activiteiten. Obstakels, zoals de muziektent, de glasbak, borden, fietsklemmen en ander straatmeubilair zijn weggehaald. In plaats daarvan zijn 'in de luwte van de zeewind' langs het hele plein 'behaaglijke zitplekjes' gekomen. Ook de omgeving van het plein is op de schop gegaan. Het plein moet weer een plek worden waar 'historie, cultuur en hedendaags toerisme elkaar ontmoeten en versterken'. De herinrichting is in 2012 gereed gekomen.

- "De gemeente Veere heeft verschillende ruimtelijke plannen voor dit dorp ontwikkeld. De plannen laten zien hoe we de gronden (percelen) en bouwwerken moeten gebruiken, waar we mogen bouwen, wat we mogen bouwen en hoe dat mag. Dit alles wordt weergegeven in het Bestemmingsplan kom Zoutelande."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorpsgebied van Zoutelande heeft 7 rijksmonumenten, waarvan 3 in buurtschap Sint Janskerke en 1 in buurtschap Werendijke.

- De Protestantse (PKN) Catharinakerk in Zoutelande (Willebrordusplein 2) heeft een oorspronkelijk 13e-eeuwse kerktoren waarin nog fragmenten van laat-13e-eeuwse baksteengotiek zijn te bespeuren. Rond 1500 is de kerk door toevoeging van een noordbeuk omgevormd tot hallenkerk. In 1573 is dit door oorlogsschade tijdens de Tachtigjarige Oorlog tenietgedaan. De noordbeuk en het koor zijn afgebroken, de zuilen in de noordwand zijn blijven staan, zodat ze binnen en buiten zichtbaar zijn. Men vermoedt dat toren en kerk rond 1738 hun tegenwoordige gedaante hebben gekregen. In 1950 is de kerk gerestaureerd. Door vroegere verstuivingen van het duinzand is de onderste torengeleding onder het stuifzand verdwenen. Het interieur bevat geen bijzondere stukken. In 1950 kwam er een 17e-eeuws orgel, dat oorspronkelijk afkomstig was uit een Duits klooster en tot 1932 in de hervormde kerk in Heerlen had gestaan. In 2015 is dit orgel van orgelbouwer Thomas Weidtman verkocht om plaats te maken voor een voor samenzang geschikter orgel van Bätz-Witte uit 1870. In 1909 is de kerk op doek vastgelegd door kunstschilder Piet Mondriaan. In 2010/2011 zijn de door zout aangetaste muren hersteld. In 2017 zijn de contouren van de verdwenen delen van de kerk gemarkeerd door een muurtje op het kerkhof. - Oude foto's van de kerk (van voor 1940). - Foto's van de kerk van na 1940. - Kerkdiensten kun je hier terugluisteren.

- De (naamloze) Zoutelandse Molen (Molenweg 29) is een ronde stenen grondzeiler uit 1722. De korenmolen met drie zolders staat op een 0,5 m hoge molenberg en is nooit bewoond geweest. Boven de oostelijke deur is een grijze hardstenen gevelsteen in de vorm van een vlakke rechthoekige gietijzeren baardplaat met halfronden bekroning aangebracht. De in wit geschreven tekst kan als volgt worden vertaald: "Het stadsbestuur en het volk van Vlissingen (D'heer Geleyn Hurgronie, D'heer Nicolaes van Hoorn, regerende burgemeesters, D'heer Jacob Winckelman en D'heer Pieter Carel van de Putte) hebben deze molen doen oprichten en bouwen in het jaar onzes Heren 1722". De bemoeienis van Vlissingen is verklaarbaar uit het feit dat de heerlijkheid Zoutelande sinds 1617 in handen was van deze stad. De voorganger was een in 1721 omgewaaide standaardmolen.

Tot voor kort maalden vanaf 1801 vier generaties Joh. Adriaanse op de korenmolen van Zourtelande. Op de begane grond stonden naast een buil en mengmachine ook een 30 PK elektromotor voor aandrijving van de machines. De naburige maalderij met een hamermolen met 25 pk elektromotor, twee mengmachines en een silo van 12 ton is in 1965 geplaatst. Het oud-Hollands opgeknapte wiekenkruis heeft een vlucht van 21,66 m en wordt regelmatig in bedrijf gesteld. Na de restauratie van 1983/1985 resteren twee koppels maalstenen, een hijsinrichting en hulpmotor. De molen is eigendom van de gemeente Veere en is te bezoeken wanneer hij draait.

- De Willibrordusput is een waterput, oorspronkelijk gebouwd op de plaats waar Willibrord een kruis op de grond zou hebben getekend, waarna er zoet water opwelde. Volgens de legende zou de put geneeskrachtig water hebben geleverd, maar het water was brak en hooguit geschikt om de stoep te schrobben. De oorspronkelijke put verdween met de verzwaring van de zeedijk in 1958. Om de geschiedenis niet verloren te laten gaan bouwde men in de jaren tachtig onder aan de dijk, naar oude afbeeldingen, een nieuwe put.

- Bunkermuseum Zoutelande. "Je loopt ca. 500 m van de onderste bunker, via een tegelpad door de duinen, naar de observatiebunker "boven". Het schitterende uitzicht op een van de hoogste duinen in Nederland maakt deze wandeling de moeite waard. Houdt u rekening met de geringe faciliteiten van ons museum; we hebben zelfs geen toilet. Er zijn horecagelegenheden in de directe omgeving. In het hoogseizoen kan het parkeren een probleem zijn. In een kleine stand kun je boeken kopen over de Atlantikwall en de bevrijding van Walcheren. Het museumbezoek is gratis, maar je vrijwillige bijdrage is welkom. De toegang tot de observatiebunker boven op het duin is niet geschikt voor rolstoelgebruikers. De eerste openstelling is jaarlijks op een zondag eind april. Daarna iedere zondag en woensdag van 13:00-17:00 uur. De laatste openstelling in het jaar is op de 1e zondag van november."

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Zoutelande Actief beoogt een interessant programma van activiteiten en evenementen samen te stellen, dat aantrekkingskracht heeft op zowel de inwoners als toeristen van deze badplaats.

- In Zoutelande organiseren senioren zelf, soms in samenwerking met andere organisaties, vele - veelal wekelijkse - activiteiten die speciaal voor senioren zijn bedoeld. De activiteitengroepen nodigen je van harte uit om eens kennis te komen maken!

- Eenmaal per maand komen senioren in Zoutelande bijeen om gezamenlijk een warme maaltijd te gebruiken. Deze 'Open Tafel' wordt iedere 2e dinsdag van de maand door vrijwilligers georganiseerd, van 12:15-14:00 uur, in woonzorgcomplex De Tienden. Sommige mensen doen mee omdat ze het fijn vinden om eens een dag niet zelf te hoeven koken, anderen omdat ze het prettig vinden af en toe niet alleen te hoeven eten. Het is een mooie gelegenheid om in gezellige sfeer samen met anderen te eten. Voor meer informatie en aanmelden kun je contact opnemen met mevr. E. Adriaanse, tel. 0118-561503.

- Sinds 2019 is er jaarlijks op nieuwjaarsdag de Nieuwjaarsduik bij Strandpaviljoen De Strandzot in Zoutelande, die druk wordt bezocht door zowel deelnemers als toeschouwers als door kijkers. Na afloop krijgen de zwemmers een borrel en/of een bakje snert aangeboden. - Editie 2020 trok ca. 75 bikkels die de Nieuwjaarsduik aandurfden. - Zie hier een filmpje van Nieuwjaarsduik editie 2020.

- Koningsdag.

- Seizoenmarkt op de dinsdagen van half mei tot half september.

- In juli en augustus zijn er wekelijks op de woensdagen Zomeravond Beachvolleybal Toernooien in Zoutelande.

- Voor alle Zeeuwse liefhebbers van het quilten zijn er al sinds 1987 jaarlijks de Zeeuwse Quiltdagen (gedurende twee dagen - wo/do - begin november). Locatie: MFA De Soute Schakel, Westkapelseweg 24, Zoutelande. Tijdens de Zeeuwse Quiltdagen, die ook bezoekers van buiten de provincie trekken, zijn tussen 10.00 en 15.00 uur allerlei soorten quilts te bekijken en gaan de quilters ook aan de slag. Wie het handwerken eens wil uitproberen, is ook welkom. Beide dagen is een pakket met stof en een patroon te koop en kunnen nieuwelingen te midden van geoefende quilters met naald en draad aan het werk.

Er komen dagelijks rond de 100 quiltsters. Velen kennen elkaar en kletsen tijdens het handwerken bij. Maar ook 'nieuwe gezichten' zijn van harte welkom om het quilten eens uit te proberen. “Het quilten kan mensen uit hun isolement halen”, stelt Jannie Muller, die deze hobby al ca. 50 jaar met veel pezier beoefent. Als de vingers functioneren, is quilten volgens Muller goed te leren. Bij de quiltdagen maak je de sfeer mee en zijn er mensen die uitleg kunnen geven. Hier vind je een reportage over de Zeeuwse Quiltdagen en een interview met mevr. Muller, naar aanleiding van editie 2019. Voor nadere informatie en aanmelden kun je terecht bij organisator Marij Fouchier, via e-mail marijfouchier@casema.nl.

- Eenmaal per jaar wordt het vredige dorp opgeschrikt door de Strandcross. Voor een indruk van dit evenement vermelden wij hier het verslag van editie 2019: "Mc de Pekelinge organiseerde in samenwerking met Strandpaviljoen de Branding op zaterdag 2 november voor de 12e maal de Strandcross Zoutelande. Nadat de voorinschrijving in de weken voorafgaand aan het evenement een mager aantal deelnemers opleverde, werd gebruik gemaakt van Facebook en wat folderwerk om dit aantal eens flink op te krikken. Mc de Pekelinge slaagde in deze actie, zodat op de wedstrijddag met een kleine 120 deelnemers van start kon worden gegaan. De dag voorafgaand aan het evenement waren op de hoogwaterlijn al aardig wat werkzaamheden aan het circuit uitgevoerd. Met regen en wind wat de gewone Nederlander doet besluiten om binnen te blijven moesten vlaggenmasten, dranghekken, paaltjes en linten worden geplaatst. Het doorzettingsvermogen van Peter Maranus, Bestuur en medewerkers van Mc de Pekelinge werd danig op de proef gesteld. Ook zaterdagochtend moest met windkracht zes en regen verder worden opgebouwd. Rond de klok van 10 werd deze inzet beloond. De training kon van start onder een strak blauwe hemel. Een bewijs dat opgeven nooit de juiste beslissing is.

Deelnemers en publiek konden genieten van spectaculaire wedstrijden met motorsport van de bovenste plank, waarbij de 250 en 500 CC er met kop en schouders bovenuit stak. De 500cc kreeg dezelfde winnaar als de wedstrijd in Aagtekerke op de laatste vrijdag van juli: Jacky Tausch uit het Noord-Brabantse Elshout ging wederom met de eer strijken. Na de prijsuitreiking die rond de klok van half vijf plaats vond, werd er nog aardig wat nagepraat over deze strandcross, de wind, de regen, en de valpartijen. Ook het deelnemersveld wat was komen opdagen stemde een ieder zeer tevreden. Een woord van dank aan het personeel van Strandpaviljoen de Branding, het Rode Kruis, de gemeente Veere, sponsors en de medewerkers van Mc de Pekelinge is zeker op zijn plaats."

- "De Hobbeldebobbelloop in Zoutelande (op een zaterdag half november) is zowel voor hardlopers als voor wandelaars en Nordic Walkers. Deze door Atletiek- en Duursportvereniging Dynamica georganiseerde loop gaat over duin, bos en strand, met 17 beklimmingen/overgangen met de meeste en hoogste bobbels van Zeeland. Afstand naar keuze ca. 5,8 km of 11 km. Start 13.00 uur wandelaars en Nordic Walkers. Start 14.30 uur hardlopers. Start en finish in de Langstraat bij de trap midden in het dorp. Voorinschrijving via: inschrijvenzeeland.nl (tot 15 nov. 24.00 uur). Voor iedere deelnemer een aandenken. Voorinschrijving € 6,-. Dynamica leden € 3,-; na-inschrijving € 8,-. Ophalen startnummers en na-inschrijven: wandelaars tussen 12.00-12.45 uur, hardlopers tussen 13.00-14.00 uur bij Pannenkoekenrestaurant BRAM, Westkapelseweg 8." Voor een indruk van dit evenement kun je hier een videoreportage van de Hobbeldebobbelloop bekijken.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Zoutelande is gezien de ligging aan de Noordzee al sinds medio 19e eeuw een populaire badplaats. Het strand alhier wordt, samen met dat van Dishoek en Westkapelle, ook wel de Zeeuwse Rivièra genoemd, naar de befaamde Zuid-Franse kust. Dit omdat er weinig andere Nederlandse stranden op het zuiden zijn.

- Reddingspost Zoutelande is een duikstek in de Westerschelde waar je zowel bij hoog als bij laag water kunt duiken. De stroming is hier wel zeer sterk, zelfs rond de kentering, dus deze plek is alleen geschikt voor zeer ervaren stromingsduikers. Duik niet langer dan veertig minuten, anders kun je als gevolg van de harde stroming nauwelijks nog de kant bereiken.

Terug naar boven

Beeld

- Zoutelande op de Foto is een zeer informatieve site met heel veel oude en recente foto's en ansichtkaarten en ook veel actuele nieuwtjes en fotoreportages van evenementen en ontwikkelingen in deze badplaats. Voor de verzamelaars: sitebeheerder / fotograaf André Cijvat heeft veel ruilkaarten van plaatsen op Walcheren, in ruil voor kaarten van zijn dorp en Valkenisse die hij nog mist. Ook heeft hij een Twitter-account waarop u zich kunt abonneren voor actuele nieuwtjes betrefffende het dorp.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zoutelande (online te bestellen).

Terug naar boven

Links / voorzieningen

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Zoutelande heeft als doel de algemene belangen van het dorp en zijn inwoners te behartigen. Wij zijn de schakel tussen de inwoners en de gemeente en andere instanties die met ons dorp te maken hebben. De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen. De dorpsraad legt haar oor te luisteren bij de gemeente voor alle plannen en ontwikkelingen die ons dorp aangaan. We willen in een zo vroeg mogelijk stadium ingelicht worden en, indien mogelijk, invloed uitoefenen bij de totstandkoming van plannen en op ontwikkelingen. De dorpsraad zoekt hiervoor samenwerking met dorpsgenoten en ondernemers (ZoMid) die hierbij betrokken zijn, en indien van toepassing ook met het lokale Welzijnsnetwerk.

- MFA / dorpshuis: - In februari 2016 is in Zoutelande de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA), genaamd De Soute Schakel, feestelijk in gebruik genomen. De MFA biedt onderdak aan Kindcentrum Het Paalhoofd, de sporthal en het dorpshuis. De MFA is ontworpen door RoosRos Architecten en ingenieursbureau Cerfix, en gebouwd door aannemer Fraanje. De technische installaties zijn uitgevoerd door Van de Velde, de verlichting door Maas & Hagoort. - "Dorpshuis De Soute Schakel is rolstoeltoegankelijk en een invalidentoilet is aanwezig. Je kunt hier terecht voor kleine en grote vergaderingen, verenigingsactiviteiten, een kleine beurs, workshops, reünies, jubileum of condoleance. Het dorpshuis wordt wekelijks gebruikt door verenigingen voor creatieve, informatieve en muzikale activiteiten. Neem contact op met de beheerder als je interesse hebt om een activiteit te organiseren of te bezoeken. Muziekvereniging Luctor et Emergo exploiteert het dorpshuis en is tevens een van de huurders."

- Onderwijs en kinderopvang: - Kindcentrum 't Paalhoofd is er voor baby’s, peuters en kinderen tot 12 jaar. Ze volgen hier een doorgaande ontwikkelingslijn vanaf hun geboorte tot het moment dat ze de basisschool verlaten. Een voorwaarde hiervoor is dat leerkrachten en pedagogisch medewerkers een team vormen, dat de kinderen in hun ontwikkeling van 0 tot 12 jaar volgt en begeleidt. Een team met voor de kinderen en voor de ouders vertrouwde gezichten. Het kindcentrum omvat een basisschool, een peutergroep, een kinderdagverblijf en een buitenschoolse opvang (BSO). Er bestaat een hechte samenwerking tussen leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de verschillende afdelingen. Zij werken vanuit eenzelfde visie op het gebied van leren en spelen.

Met een betekenisvol programma kunnen de kinderen hun talenten in de volle breedte ontwikkelen. Dit is het fundament van het kindcentrum in Zoutelande: “Ontwikkelen door spelen en leren”. Zo werkend ontstaat er een doorgaande lijn zonder drempels tussen kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en basisschool met buitenschoolse opvang. Het gezamenlijke doel is de bevordering en begeleiding van de ontwikkeling van ieder kind in een stimulerende, uitdagende en veilige omgeving. Naast onderwijs en opvang biedt het kindcentrum ook sport, muziek en spel, alles onder één dak. Hierdoor wordt de drempel van onderwijs en opvang naar hobby en vrije tijd laag.

- Muziek: - Muziekvereniging Luctor et Emergo is al sinds 1921 actief in Zoutelande, en omvat een fanfareorkest, slagwerkgroep, dweilorkest, jeugdorkest en een AMV-groep. Luctor et Emergo is een bloeiende vereniging waar iedereen die graag musiceert op een leuke, gezellige en (als er geoefend wordt) fanatieke verenigingssfeer aan z'n trekken kan komen.

- Het liedje ‘Zoutelande’ is afkomstig van het BLØF-album ‘AAN’, dat in mei 2017 uitkwam. Het is een Nederlandstalige cover van het lied Frankfurt Oder van de Duitse zanger Axel Bosse. In oktober 2017 is het nummer als single uitgebracht, nu met niet alleen de vertrouwde stem van zanger Paskal Jakobsen, maar ook van de Belgische zangeres Geike Arnaert, die een deel van de vocalen voor haar rekening neemt. In februari 2018 haalt het de nummer1-positie in de Top 40. Hoewel het dorp sowieso al niet te klagen heeft over toeristische belangstelling, merkt men dat sinds het uitbrengen van dit nummer het dorp bij toeristen nog popuairder is geworden. Zie ook de reportage van Omroep Zeeland over dit nummer, met een reeks prachtige foto's van deze badplaats. - Beluister en bekijk hier de videoclip van het nummer 'Zoutelande'.

- Sport: - Bij voetbalvereniging v.v. De Meeuwen in Zoutelande kun je trainen en in competitieverband voerballen tegen andere verenigingen. Voor elk lid: mini, pupil, junior en senior, is er een zevental of een elftal. Iedereen speelt op zijn of haar niveau. Liefst prestatief (winnen is geen ‘vies’ woord) of zomaar voor de fun (recreatief). De vereniging is gezond en bruist. Er zijn veel verenigingsactiviteiten, er is sfeer en een grote saamhorigheid. De maatschappelijke functie is groot. Veel jongens en meisjes kiezen er voor om bij De Meeuwen te voetballen. Aan de onderkant is er wel aanwas, hoewel ze wel enige krimp merken omdat er nu eenmaal minder kinderen worden geboren. De jeugd is ‘het kapitaal’ van de club. Die koesteren en begeleiden ze. De jeugd is de toekomst van de vereniging. De jeugdopleiding is daarom erg belangrijk. De jeugd goed leren voetballen is een van de belangrijkste doelen van de vereniging.

De Meeuwen is allereerst een voetbalclub zonder fratsen. ‘Doe maar gewoon’ is hun motto. Elk lid is gelijk en heeft dezelfde rechten (maar ook plichten). Ze verwachten van de leden zelfwerkzaamheid. Want samen ben je de vereniging! Lid zijn van De Meeuwen is niet vrijblijvend. Zo verwachten ze van leden boven de 15 jaar dat zij meehelpen bij het verenigingswerk. Ook ouders van jongere kinderen dragen hun steentje bij aan de verenigingsactiviteiten; assisteren bij trainingen, rijden met het elftal naar uitwedstrijden etc. Betrokkenheid is goed en ook hard nodig om alles draaiende te houden. De Meeuwen vervult in Zoutelande en omgeving een belangrijke sociaal/maatschappelijke functie. Dat willen ze graag zo houden. Veel mensen zijn direct (als vrijwilliger) of indirect (als supporter, donateur of sponsor) betrokken bij de club. Het voetbalcomplex en de kantine zijn uitstekende ontmoetingspunten voor iedereen die de club een warm hart toedraagt. Veelzeggend in dat kader is dat De Meeuwen heel veel ‘rustende leden’ kent; dat zijn leden die nadat ze zijn gestopt met voetballen actief blijven binnen de vereniging. Zie ook de reportage over v.v. De Meeuwen in de PZC d.d. 1-8-2020.

. - Tennisvereniging De Golfbreker is een club voor jong en ouder, waar beginners, recreanten en competitiespelers terecht kunnen. De Golfbreker kenmerkt zich door een sterke sociale functie met tal van activiteiten en staat bekend om haar gemoedelijke sfeer. Het tennispark heeft 4 kunstgrasbanen, verdeeld over 2 groepen van 2 banen, met daarin centraal gelegen het clubgebouw. Eén groep heeft baanverlichting. De clubtrainer helpt je graag op weg in de beoefening van deze sport. Is Zoutelande in de zomer je 2e huis en wil je dan graag tennissen? Ook dan is een lidmaatschap een aanrader. Ook voor de vakantiegangers hebben ze in de zomer allerlei tennisactiviteiten.

- Zorg: - In woonzorgcentrum De Tienden in Zoutelande bevinden zich koop- en huurappartementen voor bewoners vanaf 55 jaar en een welzijnsruimte van SVRZ. De bewoners van de appartementen kunnen gebruikmaken van zorg en welzijnsactiviteiten die door SVRZ geboden worden. Onderdeel van het wonen in dit woonzorgcentrum is het Pakket Welzijn en Zorg.

- Welzijn: - "Het doel van Commissie Welzijn Zoutelande is het bevorderen van het welzijn van de inwoners van de woonkern. De Commissie Welzijn signaleert welzijngerelateerde onderwerpen (o.a. vragen, knelpunten, problemen, wensen), werkt gezamenlijk aan deze onderwerpen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Stichting Welzijn Veere m.b.t. welzijn in de kern. De Commissie Welzijn is op de hoogte van wat er speelt binnen de kern. De Commissie Welzijn legt verbindingen met netwerken in de kern, zoals lokale dorpsraden en verenigingen, professionele zorgorganisaties en kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Kortom: Met de mensen uit de kern, voor de mensen in de kern." Contactpersoon: Ineke Kusse (voorzitter), tel. 0118-562494.

- "Mensen hebben tegenwoordig minder contact met de buren dan vroeger. Weet jij wie er een halve straat verder woont? Ga je nog weleens bij je buurvrouw om de koffie? Helpen buren elkaar met kleine klusjes? Weet je bij wie je moet zijn als je eens naar buiten wilt, maar dit niet meer alleen kunt? Burenhulp wil op een eigentijdse manier een steentje bijdragen. Burenhulp bestaat in alle 13 kernen van de gemeente Veere! Voor al deze kernen is er een aanspreekpunt, een vrijwillig burenhulpcoördinator. Bij de vrijwillig burenhulpcoördinator kun je terecht met je vraag en de burenhulpcoördinator kijkt dan welke vrijwilliger (uit de woonkern) jou een helpende hand kan bieden.

Burenhulp Zoutelande is bedoeld voor mensen die een vraag hebben én voor mensen die iets willen doen voor een andere buur. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld: boodschappen doen; vervoer en begeleiding naar het ziekenhuis of specialist; samen een stukje wandelen; medicijnen halen; voorlezen; hond uitlaten; gezelschap bieden aan mensen die eenzaam zijn; (kleine) klusjes in en om het huis (lamp vervangen, struik verwijderen); kinderen opvangen bij plotselinge ziekte van ouder(s). Bij burenhulp hoef je niet alleen te denken aan je directe buren. Burenhulp is eigenlijk iemand uit de eigen straat, buurt of dorp een handje helpen, of door iemand geholpen worden. De pagina onder de link is bedoeld om te laten zien hoe Burenhulp werkt en als plek om een vraag te stellen of hulp aan te bieden."

- Kun je als inwoner van Zoutelande tijdelijk of permanent niet zelf voor het eten zorgen, dan kunnen vrijwilligers uit de eigen buurt tegen vergoeding maaltijden aan huis bezorgen. Je hebt de keuze uit koelvers- en vriesversmaaltijden. De koelversmaaltijden (van Tafel Thuis) worden elke week op dinsdag en vrijdag thuisbezorgd. De vriesversmaaltijden (van Apetito) worden eenmaal per twee weken thuisbezorgd. Meer informatie: mevr. A. Hengst, tel. 0118-562249.

Reactie toevoegen