Oostkapelle

Plaats
Dorp
Veere
Walcheren
Zeeland

Oostkapelle

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark De Pekelinge.

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark Ons Buiten.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Oostkapelle.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Oostkapelle.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Oostkapelle.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oostkapelle (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Oostkapelle is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Veere. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966. Per 1-7-1966 over naar de gemeente Domburg, in 1997 over naar de gemeente Veere.

- Wapen van de voormalige gemeente Oostkapelle.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Oôskappel.

Oudere vermeldingen
Oost-Kapelle, 1162 kopie 17e eeuw tHoostcapelle, 1181-1210 Ostcapella, 1235 kopie 1322 Oistcappella.

Naamsverklaring
Gaat terug op het Oudnederlandse capelle 'kapel, kerkje', met de toevoeging oost- ter onderscheiding van Westkapelle.(1)

Terug naar boven

Ligging

Oostkapelle ligt NW van Veere, ZO van Domburg en grenst in het N en W aan de Noordzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Oostkapelle, die slechts het dorp omvatte, 170 huizen met 818 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Oostkapelle ca. 1.000 huizen met ca. 2.450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ontstaan en ontwikkeling van Oostkapelle zijn sterk verbonden met de abdijen van Rijnsburg en Middelburg die in en rond Oostkapelle gronden bezaten. Gedurende de middeleeuwen is Oostkapelle dan ook vooral een belangrijk geestelijk centrum geweest. De aan Willebrord gewijde kerk (met 14e eeuwse kerktoren) was één van de vijf hoofdkerken van Walcheren.

Zoals in veel dorpen in Zeeland zijn tot aan de 20e eeuw de omvang en ruimtelijke situatie van Oostkapelle nauwelijks veranderd. Door de eeuwen heen bleef Oostkapelle een klein, voornamelijk agrarisch dorp grenzend aan in de 17e eeuw ontstane buitenplaatsen en landgoederen.

Omstreeks 1850 bestond Oostkapelle uit niet meer dan de Dorpsstraat, de Molenweg en de bij het kruispunt van deze beide wegen gebouwde kerk en bebouwde kerkring. De bij de Noordweg gelegen molen was er toen ook al. In de eerste helft van de 20e eeuw nam
de lintbebouwing wat toe en ontstond er ook bebouwing langs de Duinweg. De sterke naoorlogse bevolkingsgroei noodzaakte begin jaren vijftig tot de eerste planmatige dorpsuitbreiding. Deze werd gesitueerd tussen Kerkring, Dorpsstraat en Duinweg met de Torenstraat als westelijke grens. Ofschoon de eerste aanzetten daarvoor reeds in de jaren dertig op bescheiden schaal gestart waren, komen in die tijd ook de (verblijfs)recreatieve mogelijkheden van de Walcherse kuststrook in de belangstelling en vinden de meer omvangrijke en planmatige verblijfsrecreatieve ontwikkelingen (zomerwoningen) plaats tussen de kern en de duinen.

Aan het begin van de jaren zeventig vindt een tweede minder omvangrijke dorpsuitbreiding plaats tussen Dorpsstraat, Molenweg en Brouwerijstraat (Vronesteijn). De Dorpsstraat komt daardoor ook ruimtelijk in het hart van het dorp te liggen. Oostkapelle heeft zich dan al ontwikkeld tot een belangrijke badplaats met een omvangrijk aanbod aan verblijfsaccommodatie. In de eerste helft van de jaren zeventig is W van de Torenstraat het bestemmingsplan Halve Maan ontwikkeld.

Aan de noordzijde van de Domburgseweg zijn rond 2002 99 koopappartementen gerealiseerd onder de naam Parc Zonnehove. Het meest recente plan betreft 'Duinweg', dat bestaat uit twee plandelen: ‘Zeeduinse Poort’ en ‘Duinweg West’. De uitbreiding ‘Zeeduinse Poort’ betreft de aanleg van de noordelijke randweg tussen de Noordweg en de Duinweg met daar achter de bebouwing langs de Duinweg. De uitbreiding ‘Zeeduinse Poort’ betreft de bouw van ongeveer 67 woningen. In de uitbreiding ‘Duinweg West’ zal een woonzorgcentrum worden gerealiseerd, met daarbij kinderopvang, een peuterspeelzaal en acht landhuizen/landhuiskavels. Tot slot hebben in de loop der tijd kleine inbreidingen op verschillende locaties in de kern plaatsgevonden. (bron: bestemmingsplan kom Oostkapelle)

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Oostkapelle, kunt u terecht bij Heemkring Vrienden van Oôskappel, p/a Eikenlaan 48, 4356 HG Oostkapelle, tel: 0118-581632.

- Op de eerste verdieping van de 49 meter hoge toren is de Oudheidkamer gevestigd (Waterstraat 1, tel. 0118-582604).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Kom Oostkapelle (2012).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oostkapelle heeft 42 rijksmonumenten.

- Een geweldige toren met een piepkleine kerk. Deze wanverhouding danken we aan de watergeuzen die in 1572 bij een maandenlange poging Middelburg te veroveren, alles vernielden wat hun voor de voeten kwam, zeker als dat een ‘paepse’ kerk was. De 14e-eeuwse toren was blijkbaar niet klein te krijgen. In 1610 staat er een - nu veel kleiner - schip tegenaan. De voorheen Hervormde kerk valt tegenwoordig onder de Protetantse Gemeente Oostkapelle.

- Saronkerk (Gereformeerde Gemeente).

- Korenmolen d'Arke.

- Landgoed Westhove (Duinvlietweg 8).

- Landgoed Overduin (Dunoweg 4).

- Landgoed Zeeduin (Dunoweg 12).

- Landgoed Duinbeek (Duinbeekseweg 19).

- Gevelstenen in Oostkapelle.

- In de landschapstuin van Terra Maris is in 2011 de reconstructie van een 12e-eeuws mottekasteel voltooid. Een mottekasteel is een middeleeuwse kasteelheuvel (motte) met een verdedigingstoren. De enige nog zichtbare resten van deze mottekastelen in het Zeeuwse landschap zijn de circa 40 vliedbergen die je op verschillende plaatsen, vooral op Walcheren, vindt. In de middeleeuwen waren er veel meer, waarschijnlijk honderden. Tot in de 20e eeuw bestond er onduidelijkheid over de oorsprong van de Zeeuwse vliedbergen; men dacht dat het wellicht vluchtplaatsen bij overstromingen waren. Dat is onjuist gebleken: nader onderzoek heeft aangetoond dat het kasteelheuvels waren. Reconstructies waren voorheen slechts op twee plaatsen te zien (in Duitsland en in Frankrijk). Het mottekasteel in Terra Maris is daarmee de derde reconstructie in Europa en de eerste in Nederland. De locatie vlak naast het laat-middeleeuwse kasteel Westhove levert een bijzonder beeld op van twee heel verschillende ontwikkelingsfasen van kasteelbouw in Nederland.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Terra Maris, letterlijk 'land van de zee', is hét museum voor natuur en landschap van Zeeland. Een afwisselende, levendige tentoonstelling neemt u mee door de geschiedenis van het Zeeuwse landschap en laat u de rijk gevarieerde  Zeeuwse natuur zien, van aalscholver tot zeekraal. U ervaart hoe wind en water, maar ook de mens, het landschap hebben vormgegeven. Terra Maris vertelt een verhaal van geven en nemen, van natuurlijke dynamiek en menselijke dramatiek, prikkelend verbeeld. Maak kennis met de dynamische natuur van de Delta, de vele inpolderingen en de meer dan 100 dorpen die in de loop van de eeuwen door het water van de kaart werden geveegd. En laat u verrassen door het landschap van nu. De collectie van Terra Maris omvat opgezette vogels en zoogdieren, schelpen, fossiele skeletdelen opgevist in de Westerschelde en de Noordzee, fossiele schelpen en vismodellen. Ook een 2,5 hectare grote landschapstuin is onderdeel van het museum.

- Gezien de ligging aan de Noordzee heeft Oostkapelle zich ontwikkeld tot een populaire badplaats.

- De Manteling is het kustgebied tussen Domburg en Vrouwenpolder. De stranden, duinen en bossen van deze kuststrook bieden bescherming aan het achterland. Info over excursiemogelijkheden in dit natuurgebied bij het Zeeuws Biologisch Museum: tel. 0118-582620.

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad Oostkapelle.

- Eben-Haëzerschool.

Reactie toevoegen